VarnieneJanssen

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 215-216 kab.

Tel.: +370 5 236 6113
Mob.: +370 653 13362
El. paštas: ,

 


VarnieneJanssen

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 215-216 kab.

Tel.: +370 5 236 6113
Mob.: +370 653 13362
El. paštas: ,

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Nostrifikuotas socialinių mokslų daktaro laipsnis nuo 1993 m.
 • Pedagogikos mokslų kandidatė nuo 1986 m.

Mokslo interesai

 • Skaitmeninės bibliotekos
 • Bibliografinė apskaita
 • Informacijos vadyba
 • Duomenų ir informacijos organizavimas

Mokslinė produkcija

Mokslinės monografijos, studijos

 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina ... [et al.]. Valstybinė bibliografija skaitmeniniame amžiuje: patarimai ir naujos kryptys / IFLA darbo grupė gairėms valstybinei bibliografijai parengti; [originalo] redaktorė Maja Žumer; Recenzavo Sjoerd Koopman, [iš anglų kalbos vertė Tomas Auškalnis; vertimo redaktorės Regina Varnienė-Janssen, Nijolė Marinskienė]. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011 (Vilnius: LNB), p. 145.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Lietuvos kultūros paveldas atsiveria pasauliui: metodologiniai, technologiniai ir organizaciniai sprendimai / recenzentai: prof. habil. dr. Domas Kaunas; prof. dr. Osvaldas Janonis; doc. dr. Jonas Mačiulis. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2010, p. 478. ISBN 978-609-405-021-3. 

Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; ŠERMOKAS, Albertas. Provenance in the context of digital cultural heritage content the Lithuanian approach // Authority, provenance, authenticity, evidence: selected papers from the conference and school authority, provenance, authenticity, evidence, Zadar, October 2016 / edited by Mirna Willer, Anne J Gilliland, Marijana Tomič. Zadar: Sveučilšte u Zadaru, 2018, p. 213-257. ISBN 9789533312200.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; KUPRIENĖ, Jūratė. Autentiškumas ir proveniencija ilgalaikio skaitmeninio išsaugojimo kontekste: turinio aprėpties analizė // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2018, t. 82, p. 131-160. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-0561.

 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Publikuotų dokumentų sklaidos skaitmeninėje erdvėje metodologiniai ir technologiniai aspektai: Nacionalinės bibliografijos duomenų banko pridedamoji vertė. Informacijos mokslai, 2016, t. 75, p. 57-94. ISSN 1392-0561.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina, RAČKAUSKAITĖ, Neringa. Naujos platformos lietuvių literatūros kūrinių sklaidai ir skaitymo skatinimui: problemos analizė. Informacijos mokslai, 2015, t. 73, p. 51–78. ISSN 1392-0561.
 • LAUŽIKAS, Rimvydas; VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Paveldas ir visuomenė: Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo strateginės plėtros gairės 2014–2020 metų programavimo periodui. Informacijos mokslai, 2014, t. 69, p. 118–1142.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; JUŠKYS, Jonas; RAČKAUSKAITĖ, Neringa. Skaitmeninimo stebėsenos koncepcinis modelis: Lietuvos patirtis. Informacijos mokslai, 2013, t. 64, p. 52–74. ISSN 1392-0561.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; JUŠKYS, Jonas. Strategic, Methodological and Technical Solutions for the Creation of Seamless Content of the Digital Cultural Heritage: Lithuanian Approach. Summer School in the Study of Historical Manuscripts: Proceedings / Referees: Istvan Kecsmeti, PhD; Laila Vejzovic, MLS; Tinka Katic, PhD. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2013, p. 349–369. ISBN 978-953-331-020-6.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Levas Vladimirovas – informacinės visuomenės teorijos pradininkas Lietuvoje. Knygotyra, 2013, t. 60, p. 257–262. ISSN 0204-2061.
 • CLAVEL-MERRIN, Genevieve; DANSKIN, Alan; KNUTSEN, Unni; PARENT, Ingrid; VARNIENĖ-JANSSEN, Regina…[et al.]. Valstybinės bibliografijos organizavimas ir valdymas. Valstybinė bibliografija skaitmeniniame amžiuje: patarimai ir naujos kryptys, Versta iš National Bibliographiess in the digital Guidance Age: Guidance and New Directions, [originalo] redaktorė Maja Žumer; Recenzavo Sjoerd Koopman. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011. ISBN 978-609-405-053-4.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; VERNICKAITĖ, Aurelija. Parlamentarų informacinis aprūpinimas – demokratijos plėtros instrumentas. Parlamento studijos, 2010, Nr. 9, p. 31–50. ISSN 1648-9896.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; DAUGIALA, Giedrius. Development of Cultural Heritage Digitisation and Access: Lithuanian Approach. Expanding the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies / Referees: 26 members of the Advisory Board. 2007,  Part 2, Vol. 4, p. 1690–1697. ISBN 978-1-58603-801-4; ISSN 1574–1230.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Litvanska kataložna strategija u kontekstu programa eEurope. Lithuanian Cataloguing Strategy within the context of eEurope. Međunarodni skup u čast 100-e godišnjice rođenja Eve Verona, zbornik radova, Zagreb, 17.-18. studenoga / Recenzenti: Tinka Katič; Kornelija Petr. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2007, p. 151-158. [Santr. angl., p. 417-424].ISBN 978-953-6001-39-2.
 • VARNIENĖ, Regina; KVIETKAUSKAS, Rolandas. Kultūros paveldo skaitmeninimo koordinavimas Europoje: Lietuvos perspektyva. Knygotyra, 2005, t. 45, p. 108–122. ISSN 0204-2061.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Lithuanian Cultural  Heritage, Access Strategy Prospects and Current Projects. Innovation and Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies / Referees: 25 members of Advisory Committee. 2003, Part 2, Vol. 2, p. 1007- 1013. ISBN 1-58603-563-0; ISSN 1574-1230.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Lithuanian Cultural Heritage Digitization, Access Strategy Prospects and Current Projects. Innovation and the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies / Referees: Advisory Committee 2005, Vol. 2, p. 1007–1013. ISBN 9781586035631.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Bibliotekos skaitmeninėje terpėje: skaitmeninių dokumentų informacijos sistemos projektas. Informacijos mokslai,  2005, t. 31, p. 124–140. ISSN 1392-0561.
 • VARNIENĖ, Regina; BULAVAS, Vladas. Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema: istorija ir plėtros perspektyva. Knygotyra, 2003, t. 40, p. 278–302. ISSN 0204-2061.
 • VARNIENĖ, Regina. Elektroninių išteklių posistemis bendroje LIBIS struktūroje. Informacijos mokslai, 2002, t. 20, p. 177–182. ISSN 1392-0561.
 • VARNIENĖ, Regina. Lietuvos nacionalinės retrospektyvinės bibliografijos dabartinė būklė ir perspektyvos. Knygotyra, 2001, t. 37, p. 43–55. ISSN 0204-2061.
 • JANONIS, Osvaldas; VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Cataloguing Documents: Lithuania and International Policy. GATA, 2000, no.4.

Kiti moksliniai straipsniai

 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Prieinamumas, atvirumas, inovatyvumas ir bendradarbiavimas – modernios bibliotekos plėtros vizija //Informacija ir biblioteka: teminis rinkinys, 2017,  Nr. 2, p.4–11.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; GRIGAS, Vincas. Bibliotekininkystės tyrimai žinių visuomenėje: idėjų žemėlapis. Tarp knygų, 2017, Nr. 6, p. 16–19. ISSN 0868-8826.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Lituanistika ir kultūros politika (2003–2013): parlamentinės komisijos istorija ir ataskaita / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2014, p. 248. ISBN 978-609-405-097-8.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazės diegimo ir naudojimo metodika / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Projekto vadovė ir atsakingoji redaktorė Regina Varnienė-Janssen. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2014, p. 73. ISBN 978-609-405-102-9.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Lietuvių literatūros klasikos kūriniai – patogesnei prieigai. Tarp knygų, 2014, Nr. 5, p. 3–5. ISSN 0868-8826.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; RAČKAUSKAITĖ, Neringa. Lietuvių literatūros klasikos kūriniai arčiau kiekvieno. Kultūros barai, 2014, Nr. 3, p. 45–48.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; JUŠKYS, Jonas. Strategic, Methodological and Technical Solutions for the Creation of Seamless Content of the Digital Cultural Heritage: Lithuanian Approach. Iš: Summer School in the Study of Historical Manuscripts: Proceedings. Zadar, Sveučilište u Zadru, 2013, p. 349–369. 
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; LAUŽIKAS, Rimvydas; VAITKEVIČIUS, Vykintas; JUŠKYS, Jonas. Skaitmeninto kultūros paveldo vientiso turinio kūrimo strateginiai, metodologiniai ir techniniai sprendimai: lietuviškoji koncepcija. Bibliografija: mokslo darbai, 2013, p. 43–55. ISSN 1392-1991.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Levas Vladimirovas – informacinės visuomenės teorijos pradininkas Lietuvoje. Knygotyra, 2013, t. 60, p. 257–262. ISSN 0204-2061.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Metodologiniai ir organizaciniai kultūros paveldo skaitmeninimo ir bibliografinės sklaidos aspektai: lietuviškoji koncepcija. Bibliografija: mokslo darbai, 2011, p. 102–113. ISSN 1392-1991.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Virtual Electronic Heritage System: Digital Content and Electronic Services for Lithuania and Europe. Bibliotheca Baltica Newsletter, No. 21, 2011,  p. 9–16.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. VEPS – langas į vientisą Lietuvos kultūros paveldo turinį. Vientisos kultūros paveldo skaitmeninės erdvės kūrimas: nuo PASVALIOS iki EUROPEANOS: konferencijos pranešimų rinkinys, 2010 m. lapkričio 9 d., Pasvalys. Pasvalys: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, 2010. p. 17–31. ISBN 978-9986-9350-7-0.
 • CLAVEL-MERRIN, Genevieve; DANSKIN, Alan; KNUTSEN, Unni; PARENT, Ingrid; VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Organisation and Management of National Bibliographies. National bibliographies in the Digital Age: Guidance and New Directions / IFLA Working Group on Guidelines for National Bibliographies. München: Saur, 2009,  p. 79–102. ISBN 978-3-598-24287-8.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Lietuvos kultūros paveldo ilgalaikio saugojimo strategija ir sklaidos programos. Bibliografija: mokslo darbai, 2007, p. 7–14.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Valstybinė bibliografinė apskaita Lietuvoje. Bibliografija: mokslo darbai, 2004, p. 18–25.
 • BULAVAS, Vladas; VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Lithuanian Integrated Library Information System: From Idea to Reality. Viešasis administravimas, 2003, Nr. 3, p. 20–24.
 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra; VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Elektroninių išteklių leidyba ir ilgalaikis išsaugojimas. Bibliografija: mokslo darbai, 2001, p. 39–48.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Bibliographic Control in the Context of the Integrated Library Systems of the Baltic Countries. International Cataloguing and Bibliographic Control, 1999, vol. 28, no. 1, p. 33–35. 

Moksliniai projektai

 • 2019 m. projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ ekspertė.
 • 2016 m. „Digitization, bibliographic description and research of texts written in Glagolitic, Croatian Cyrillic and Latin scripts until the end of 19th century in Zadar and Šibenik area”, Department of information sciences Ulica dr. Franje Tuđmana 24i 23000 Zadar Project, konsultantė.
 • 2015 m. projekto „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į internetą: sukurtų elektroninių paslaugų įtaka prieigai prie kūrinių ir skaitymo intensyvumui“ vadovė.
 • 2015 m. nacionalinio Lietuvos Kultūros ministerijos finansuojamo projekto „Dėl priemonių, skirtų suderinti nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazę su bendra Europos Sąjungos duomenų baze, finansavimo“, vadovė.
 • 2011–2014 m. iš ES Struktūrinių fondų remiamo investicinio projekto „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ projekto vadovė.
 • 2010 m. nacionalinės mokslo programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projekto „Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo kūrimas: mokslinis tyrimas“ mokslo darbuotoja.
 • 2010–2012 m. iš ES Struktūrinių fondų remiamo investicinio projekto „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra – VEPS“ vadovė.
 • 2009 m. atminties institucijų sąveikos strategijos projekto „Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija“ narė.
 • 2005–2008 m. iš ES Struktūrinių fondų remto projekto „Integralios virtualios bibliotekų informacijos sistemos sukūrimas“ vadovė.
 • 2002–2003 m. projekto „LIBIS analizinės bibliografijos posistemis“ posistemių organizacinių funkcijų struktūros kūrimo grupės narė.
 • 2002 m. katalogavimo taisyklių „Senųjų monografinių leidinių katalogavimo taisyklės“ sukūrimo ir leidybos projektas; projekto vadovė ir atsakingoji redaktorė.
 • 2001 m. projekto „LIBIS elektroninių išteklių posistemis“ posistemių organizacinių funkcijų struktūros kūrimo grupės narė.

Dalyvavimas mokslinių žurnalų ir tęstinių leidinių redakcinėse kolegijose

 • Nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos redaktorių kolegijos pirmininkė, 1999–2014 m.
 • Mokslo darbų „Bibliografija“ mokslinė redaktorė, 1993–2012 m.
 • Mokslo darbų „Parlamento studijos“ redaktorių kolegijos narė, nuo 2004 m. iki šiol
 • Mokslo darbų „Knygotyra“ redaktorių kolegijos narė, 2005–2015 m.

Mokslininkų rengimas

Vadovavimas doktorantams, jų konsultavimas

 • Vernickaitė, Aurelija. Disertacijos tema: „Parlamentarų informacinė elgsena ir ją lemiantys veiksniai“ (2009–2013 m.). Vadovas – doc. dr. Andrius Vaišnys, konsultantė – doc. dr. Regina Varnienė-Janssen. 
 • Grigas, Vincas. Disertacijos tema: „Bibliotekininko edukatoriaus ugdymo modelis besimokančioje visuomenėje“. Disertacija apginta 2013 m. gruodžio 13 d. Vadovė – doc. dr. Regina Varnienė-Janssen, konsultantė – doc. dr. Vita Mozūraitė.
 • Kuprienė, Jūratė. Disertacijos tema: „Informacijos organizavimo principų taikymas elektroninėje erdvėje: strateginių krypčių nustatymas mokslinėms skaitmeninėms bibliotekoms“ (2006–2012 m.). Disertacija apginta 2012 m. gruodžio 21 d. Vadovė – doc. dr. Marija Prokopčik, konsultantė doc. dr. Regina Varnienė-Janssen.

Daktaro disertacijų oponentas, gynimo komitetų narys

 • Juchnevič, Laura. Bibliotekų vaidmenų kaita tinklaveikos visuomenėje: Lietuvos atvejis. Vilnius, 2016 m. sausio 27 d. Gynimo tarybos nariai: doc. Regina Varnienė-Janssen [ir kt.].
 • Kapleris, Ignas. Skaitmeninių medijų raiška muziejų komunikacijoje. Vilnius, 2014 m. gruodžio 19 d. Gynimio komiteto nariai: doc. Regina V arnienė-Janssen [ir kt.].
 • Jokūbauskienė, Saulė. Informacijos ir komunikacijos specialistų strateginės lyderystės kompetencijų formavimas besimokančioje organizacijoje: daktaro disertacija. Vilnius, 2013 m. gruodžio 20 d. Gynimo komiteto nariai: doc. dr. Regina Varnienė-Janssen [ir kt.].
 • Petraitytė, Simona. Lietuvos akademinių bibliotekų vaidmenų konstravimas (diskurso analizė): daktaro disertacija. Vilnius, 2013 m. gruodžio 13 d. Gynimo komiteto nariai: doc. dr. Regina Varnienė-Janssen [ir kt.].
 • Kuprienė, Jūratė. Informacijos organizavimo principų taikymas elektroninėje erdvėje: strateginių krypčių nustatymas mokslinėms skaitmeninėms bibliotekoms: daktaro disertacija. Vilnius, 2012 m. gruodžio 21 d., Gynimo komiteto nariai: doc. dr. Regina Varnienė-Janssen [ir kt.].
 • Petrauskienė, Žibutė. Elektroninių informacijos išteklių – licencijuojamų duomenų bazių – valdymas Lietuvos akademinėse bibliotekose: daktaro disertacija. Vilnius, 2008 m. liepos 2 d. Gynimo komiteto nariai: doc. dr. Regina Varnienė-Janssen [ir kt.].
 • Manžuch, Zinaida. Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: ES strateginio požiūrio analizė: daktaro disertacija. Vilnius, 2007 m. gruodžio 6 d. Gynimo komiteto nariai: doc. dr. Regina Varnienė-Janssen [ir kt.].
 • Martišius, Mantas. Informacinio karo poveikis Lietuvos masinės komunikacijos priemonėms (Antrojo Persijos įlankos karo kontekste): daktaro disertacija. Vilnius, 2007 m. gegužės 14 d. Gynimo komiteto nariai: dr. Regina Varnienė [ir kt.].
 • Petravičiūtė, Inga. Elektroninių dokumentų Lietuvos nacionaliniame dokumentų fonde valdymas: daktaro disertacija. Vilnius, 2007 m. gegužės 4 d. Oponentai: prof. dr. Elena Macevičiūtė, doc. dr. Regina Varnienė.
 • Kasinskaitė, Irmgarda. Besimokančio regiono savidiagnostinių gebėjimų plėtra kuriant strateginius mokymosi partnerystės tinklus: daktaro disertacija. Vilnius, 2006 m. kovo 27 d. Oponentai: dr. Regina Varnienė, doc. dr. Rimantas Gatautis.
 • Januševičienė Rasa. Bibliotekų ir informacijos paslaugos sutrikusio regėjimo žmonėms: daktaro disertacija. Vilnius, 2005 m. kovo 5 d. Gynimo komiteto nariai: dr. Regina Varnienė [ir kt.].
 • Lukšaitė, Daiva. Dokumentų vertės ekspertizė archyvuose: Lietuvos nacionalinio dokumentų fondų viešojo sektoriaus įstaigų dokumentų vertės ekspertizė: daktaro disertacija. Vilnius, 2005 m. gruodžio 20 d. Gynimo komiteto nariai: dr. Regina Varnienė [ir kt.].

Doktorantams skaitomos paskaitos

Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros studijų programos dalyko Informacijos ieška (7 kreditai) konsultantė ir egzaminuotoja. 

Dėstomi dalykai

Bakalauro studijų programų studentams

 • Informacijos ieška ir duomenų žurnalistika
 • Kultūros projektų valdymas

Studijoms skirti leidiniai

Mokomieji leidiniai

 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazės diegimo ir naudojimo metodika / Projekto vadovė ir atsakomoji redaktorė Regina Varnienė-Janssen. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2014, p. 73. ISBN 978-609-405-102-9.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina.Tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas: jungtinė laida. ISBD vertimų redaktoriai: Regina Varnienė (atsakingoji redaktorė) … [et al.]. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.  2013.- XV, p. 302. ISBN 978-609-405-075-6.
 • CLAVEL-MERRIN, Genevieve; DANSKIN, Alan; KNUTSEN, Unni; PARENT, Ingrid; VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Valstybinės bibliografijos organizavimas ir valdymas. Valstybinė bibliografija skaitmeniniame amžiuje: patarimai ir naujos kryptys, Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011. ISBN 978-609-405-053-4.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina ... [et al.]. Valstybinė bibliografija skaitmeniniame amžiuje: patarimai ir naujos kryptys / IFLA darbo grupė gairėms valstybinei bibliografijai parengti; [originalo] redaktorė Maja Žumer; [iš anglų kalbos vertė Tomas Auškalnis; vertimo redaktorės Regina Varnienė-Janssen, Nijolė Marinskienė]. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011 (Vilnius: LNB), p. 145, [1].
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Lietuvos kultūros paveldas atsiveria pasauliui: metodologiniai, technologiniai ir organizaciniai sprendimai = Lithuanian Cultural Heritage Goes to the World: Methodological, Technological and Organisational Solutions. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2010, p. 478.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina ... [et al.]. Kompiuterinių bibliografinių įrašų sudarymo metodika. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; [parengė Regina Varnienė... [et al.]. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 200, p. 478.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina ... [et al.]. ISBD (CR): serialinių leidinių ir kitų tęsiamųjų išteklių tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas / ISBD vertimų redaktorės Regina Varnienė (atsakingoji redaktorė) … [et al.]. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras, 2007.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; MARINSKIENĖ, Nijolė. Funkciniai reikalavimai bibliografiniams įrašams: baigiamoji ataskaita / lietuviškąjį vertimą parengė Regina Varnienė, Nijolė Marinskienė. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2003, p. 144.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina ... [et al.]. ISBD (NBM): neknyginės medžiagos tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas / ISBD vertimų redaktorės Regina Varnienė (atsakingoji redaktorė) … [et al.]. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2002.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; ŠERMOKAS, Albertas. CIDOC CRM Based Provenance Metadata for Interoperability of Cultural and Research data. Doctoral Symposium on Research on Online Databases in History (RODBH 2019), 4–5 April 2019, Leipzig.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. CIDOC koncepciniu pamatiniu modeliu grindžiama proveniencija: kultūros ir mokslo duomenų suderinamumo kryptimi (kartu su dr. Albertu Šermoku). Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2019“, Vilnius, 2019 m. kovo 29 d.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina.Publikuotų dokumentų saugojimo ir sklaidos metodologiniai ir technologiniai aspektai archyvinėje ilgalaikio saugojimo sistemoje: Virtualios elektroninio paveldo sistemos pridedamoji vertė. Nacionalinė mokslinė konferencija Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos' 2017. Vilnius, 2017 m. kovo 24 d.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Publikuoti dokumentai skaitmeninėje erdvėje: Lietuvos požiūris. Tarptautinė mokslinė konferencija Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III,  Vilniaus universitetas, Vilnius, 2016 m. birželio 9-10 d.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Naujos platformos lietuvių literatūros skaitymo skatinimui ir sklaidai:  problemos analizė ir tyrimo rezultatai. Nacionalinė mokslinė konferencija Vaclovo Biržiškos skaitymai 2015. Biblioteka kaip dalyvaujamoji institucija,Vilniaus universitetas, Birštonas, 2015 m. gruodžio 2 d. 
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Joint Efforts for the Development of the Lithuanian Cultural and Information Society Policy: Heritage Digitisation Gains and Challenges: 28th Conference of the European Board of National Archivists, Vilnius, 8-9 October 2013.

 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Methodological and Technological Solutions for the Creation Seamless Content of the Lithuanian Digital Cultural Heritage: 6th International Conference Innovative  Information TECHNOLOGIES for Science, Business and Education, IIT-2013, Vilnius, 14-16 November 2013.

 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Lituanistinio kultūros ir mokslo paveldo skaitmeninimo, ilgalaikio saugojimo ir plėtros tarpinstitucinė programa. Skaitmeninė atmintis virtualioje erdvėje: konferencija, Vilnius, 2013 m. gruodžio 11 d.

 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Lietuvos kultūros paveldo vientiso skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida. Tarptautinė konferencija European Languages in the Age of Technology: Quo Vadis? Vilnius, 2012 m. lapkričio 14 d.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Levas Vladimirovas – informacinės visuomenės pradininkas Lietuvoje. Tarptautinė knygotyros konferencija Mokslo kūrėjai. Vilnius, 2012 m. rugsėjo 27–28 d.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Creation of Seamless Digital Content of Lithuanian Cultural Heritage and Open Access Solutions : 4th internationnal seminar DIGITAL MEMORY, Talinas (Estija), 2011 m. gruodžio 8 d.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Семантическая интеграция цифрового культурного наследия: опыт Литвы: VII Международные книговедческие чтения VII Международные книговедческие чтения. Минск, 10-11 ноября 2011 г.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Strategic, Methodological and Technical Solutions for the Creation of Seamless Cultural Heritage Content: Lithuanian Approach: Summer School in the Study of Historical Manuscripts, Zadaras (Kroatija), 2011 m. rugsėjo 26–30 d.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; JUŠKYS, Jonas. Kultūros paveldo vienijimas semantikos pagrindu: VEPS projekto patirtis. Mokslinė konferencija Skaitmeninės mokslo ir paveldo infrastruktūros ir tinklai Lietuvoje: situacija ir galimybės, Vilnius, 2011 m. gruodžio 13 d.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Kultūros paveldo vienijimas semantikos pagrindu. Mokslinė konferencija Biržiškos skaitymai 2011: Bibliotekininkystės mokslas ir praktika: vakar ir šiandien. Vilniaus universitetas; Lietuvos bibliotekininkų draugija, Vilnius, 2011 m. gruodžio 2 d.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Virtuali elektroninio paveldo sistema: skaitmenintas dokumentinio paveldo turinys ir elektroninės paslaugos Lietuvai ir Europai. Tarptautinė mokslinė konferencija Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtis ir įžvalgos, Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, 2011 m. birželio 16–17 d.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Methodological and Organizational Aspects of Digitization and Bibliographic Access of Cultural Heritage: Lithuanian Approach. World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Council, Milanas (Italija), 2009 m. rugpjūčio 23–27 d.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Usage of EU Structural Funds for Lithuanian Cultural Heritage Digitization. Conference on digitization of cultural heritage Digital access to cultural heritage, Praha (Čekija), 2009 m. gegužės 26 d.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; DAUGIALA, Giedrius. Virtuali skaitmeninio paveldo sistema – atminties institucijų sąveikos pagrindas = Virtual System of Digital Heritage – the Basis for Collaboration Between Memory Institutions. Tarptautinė mokslinė konferencija Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: mokslo, politikos ir praktikos sąveika = Communication of Memory in Archives, Libraries and Museums: the Interaction of Science, Policy and Practice, Vilnius, 2007 spalio 4–5 d.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; GARUNKŠTYTĖ, Vida. Advocacy for Libraries – the Role of Library Associations: Experience of Lithuania. World Library and Information Congress: 72nd IFLA General Conference and Council. Seulas (Pietų Korėja), 2006 m. rugpjūčio 20–24 d.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Litvanska kataložna strategija u kontekstu programa eEurope. Međunarodni skup u čast 100-e godišnjice rođenja Eve Verona, Zagrebas (Kroatija), 2005 m. lapkričio 17–18 d.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Bibliographic Control of Electronic Resources within Lithuanian Integrated Library Information System. Nacionālā bibliogrāfija: no rakstītā līdz digitālajam: Starptautiska konference, Ryga (Latvija), 2002 m. rugsėjo 1213 d.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Библиографический учет в структуре интегрированной информационно-библиотечной системы Литвы LIBIS. Internet and Library – Information Resources in Science, Culture, Education and Business. Buchara (Uzbekistanas), 2002 m.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Подсистема электронных ресурсов в структуре LIBIS / Регина Варнене, Любовь Буцкене. Девятая международная конференция Крым 2002: библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества, Крым, 8-16 июня, 2002.

Ekspertinė ir kita veikla

Apdovanojimai

 • Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. balandžio 24 d. įsakymu suteiktas geriausio 2013 m. bibliotekininko vardas.
 • Kultūros ministerijos premija už bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekoje, 2002 m.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos