Doc. dr. Jolanta Mažylė

mazyle Žurnalistikos ir audiovizualinių medijų katedros
docentė, daktarė

Komunikacijos fakultetas,
Maironio g. 7, 2 kab.

Tel. (8 5) 219 3046
El. paštas

 

 

mazyle Žurnalistikos ir audiovizualinių medijų katedros
docentė, daktarė

Komunikacijos fakultetas,
Maironio g. 7, 2 kab.

Tel. (8 5) 219 3046
El. paštas

 

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Socialinių mokslų daktaro disertacija „Teisės ir etikos problemos Lietuvos regioninėje periodikoje (2000–2010)“ apginta 2012 m.
 • Teisės magistrė (Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, 2006).
 • Žurnalistė (Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, 1983).

Mokslo interesai

 • Žurnalistikos teorija ir praktika
 • Žodžio laisvės ir teisių santykis
 • Žiniasklaidos teisinio reguliavimo problematika
 • Žurnalistų profesinė etika
 • Kultūros istorija, Lietuvos spaudos istorija

Mokslinė produkcija

Kolektyvinės monografijos skyriai

 • Lietuvos regionų žiniasklaidos ir žurnalistikos charakteristikos bruožai (p. 49–76). Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė (sudarytoja Jolanta Mažylė). Vilnius: „Petro ofsetas“, 2016. – 224 p. iliustr.
 • Žiniasklaidos teisė ir etika (p. 74–109). Medijos, žiniasklaida, žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėje (red. Žygintas Pečiulis). Vilnius: VU leidykla, 2012.
 • Rašto raiškos (spaudos) žanrų klasifikavimas: tradicija ir konvergencija (p. 160–178). Medijos, žiniasklaida, žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėje (red. Žygintas Pečiulis). Vilnius: VU leidykla, 2012. 

Šaltiniotyros ir tekstologijos darbai

 • Aleksas Šemeta. Eilinio partizano atsiminimai (sudarytoja Jolanta Mažylė). Vilnius : Bonus animus, 2019. 318 p. ISBN 9789955754589.
 • Leono Bistro žurnalistinė veikla (p. 137–139). Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė (sudarytoja Jolanta Mažylė). Vilnius: „Petro ofsetas“, 2016. – 224 p. iliustr.
 • Leono Bistro publicistiniai tekstai (p. 141–167). Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė (sudarytoja Jolanta Mažylė). Vilnius: „Petro ofsetas“, 2016. – 224 p. iliustr.

Moksliniai straipsniai

 • Palydos žodis Eilinio partizano atsiminimams, arba apie tris laiko aplinkybes // Aleksas Šemeta. Eilinio partizano atsiminimai. Vilnius : Bonus animus, 2019, p. 295-307. ISBN 9789955754589.
 • Lithuanian Parliamentary Election and the Regional Press (2016). Political Preferences, 2017, Vol. 14, p. 63–86.
 • The Issue of Responsibility for Online Comments (the Lithuanian Case). International Journal of Arts and Commerce, 2015. Vol. 4, No. 2, p. 64–76.
 • Žiniasklaidos savitvarka: institucijų modeliai ir lietuviškasis status quo. Žurnalistikos tyrimai, 2014, nr. 7, p. 61–86. 
 • Professional Journalism and Self-regulation in Lithuania. International Journal of Arts and Commerce, 2014. Vol. 3, No. 8, p. 31–48.
 • Problems of Media Accountability in the Regional Periodical Press of Lithuania. Socialiniai tyrimai / Social Research, 2013. Nr. 4 (33), p.78–86.
 • Atsakingos žiniasklaidos sistemos: teorinės prieigos ir situacija Lietuvos regionų spaudoje. Žurnalistikos tyrimai, 2012, nr. 5, p. 126–144.
 • Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso ypatumai. Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose – 3: socialinių mokslų doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos straipsnių rinkinys. Kaunas, 2011, p. 146–150. 
 • Regiono VIP redakcija – nepriklausomybės indeksas. Žurnalistika 2010: almanachas, 2010, p. 41–46.
 • Studentų profesinė praktika. Žurnalistika 2009: almanachas, 2010, p. 72–78.
 • Regionų žurnalistai apie savitvarką ir profesinę etiką. Žurnalistika 2009: almanachas, 2010, p. 58–66.
 • Teisės ir etikos normų taikymas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekse. Informacijos mokslai, 2009, t. 51, p. 103–124.
 • Spaudos identiteto problemos Prekių ženklo registre. Žurnalistikos tyrimai, 2008, nr. 1, p. 41–52.
 • Žvilgsnis į Teisės fakulteto praeitį. VU Mokslo darbai, Teisė, 2007, Nr. 62, p. 15–19.

Kitos autorinės publikacijos

 • Klivlando ir Lietuvos lietuvis iš Narkūnų // Prie Nemunėlio: Lietuvos kultūros fondo Rokiškio rajono visuomeninės tarybos leidinys. Vilnius: Margi raštai, 2019, Nr. 1(42), p. 9–12. ISSN 1822-6221.

Taikomieji mokslo darbai

 • Regioninė spauda. Visuotinė lietuvių enciklopedija, V., 2011, XIX t., p. 669–670.
 • Reklama. Visuotinė lietuvių enciklopedija, V., 2011, XIX t., p. 706–707.
 • Reportažas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, V., 2011, XIX t., p. 766–767.

Tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimų publikuota medžiaga

 • The issue of ethics and the liability of authors in online comments (the Lithuanian case). Tarptautinė mokslinė konferencija „Social Innovations: Theoretical and Practical Insights 2014“. 2014 m. lapkričio 23–24 d., Mykolo Romerio universitetas, Vilnius, 2014,  p. 150. ISBN 9789955196839.
 • Local government and mass media relations. Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos“. 2014 m. birželio 19–20 d. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, Vilnius, 2014, p. 26.
 • Reklaminių tekstų ypatumai „Diena Media News“ grupės laikraščiuose. „Reklama quasi menas“ = „Ads quasi Art“: tarptautinė mokslinė konferencija, 2014 m. balandžio 10–11 d., Vilniaus universitetas, Kaunas, 2014, p. 11-12.
 • Проблемы региональной прессы Литвы в первом десятилетии XXI века: правовые и этические аспекты. Пятые Международные научные чтения в Москве СМИ и массовые коммуникации – 2013 "Национальные медиасистемы между национальным и глобальным: модели и тренды 2010-х гг.", Москва, 2013, p. 240–244.

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 • Nacionalinė mokslinė praktinė konferencija „Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė“, skirta dr. Leono Bistro 125-osioms gimimo metinėms. Lietuvos Respublikos Seimas, 2015 m. spalio 19 d. organizacinio komiteto pirmininkė.

 • Turinio kokybės problema žiniasklaidoje. 2012 m. spalio 24 d., Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, organizacinio komiteto narė.
 • Žurnalisto ir žurnalistikos situacija šiuolaikinės žiniasklaidos sistemoje, 2009 m. lapkričio 5 d., Vilniaus universitetas Komunikacijos  fakultetas, organizacinio komiteto narė.

Mokslininkų rengimas

Dalyvavimas disertacijų gynimo komitetuose

 • Diana Liepinytė–Kytrienė. Nuomonės lyderių kalbos ypatybės interneto naujienų portaluose. Disertacija apginta 2018 m. rugsėjo 26 d.

Dėstomi dalykai

Bakalauro studijų programos studentams:

 • Spaudos žurnalistika
 • Rašto raiškos modulis
 • Informacijos teisė
 • Publicistikos tradicija ir virtualumas

Magistrantūros studijų programos studentams:

 • Kūrybinės analitinės žurnalistikos projektas
 • Žiniasklaidos teisė

Studijoms skirti leidiniai

MAŽYLĖ, Jolanta. Informaciniai žurnalistiniai tekstai ir jų žanrai: mokomasis leidinys: elektroninis išteklius. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015. 120 p. ISBN 978-609-459-499-1.

 

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimosi kursuose

 • Mokslinė stažuotė JAV, Klivlendo Lietuvių kultūros dokumentavimo centre (2019)
 • Stažuotė JAV, Klivlende, privačiame Gedgaudų archyve (2018).
 • Mokslinė stažuotė Latvijos universitete (2013).
 • Stažuotė Europos Parlamente, Briuselyje (2012).

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Tarptautinės

 • „Motinystės reprezentavimo aspektai (spalvos) Lietuvos nacionalinėje ir regioninėje žiniasklaidoje“. Tarptautinė mokslinė konferencija „Lyčių studijos ir tyrimai 2019: šimtmečio pasiekimai ir perspektyvos“, 2019 m. lapkričio 21–23 d., Vilniaus universitetas, Lietuva, http://www.genderconference.kf.vu.lt/lt/programme/.

 • Atminties užribiai: nepriklausomos Lietuvos (1918-1940) teisininkų likimai. 6-asis pasaulio lietuvių teisininkų kongresas. Lietuvos teisininkų draugija, Lietuvos advokatūra, Lietuvos Respublikos Seimas, 2019 m. liepos 4–5 d.
 • Teisiniai ir psichosocialiniai egzilio veikėjų asmeninių archyvų paieškos aspektai, arba kaip aš paveldėjau „Dirvos“ redaktoriaus (1968–1991) Vytauto Gedgaudo asmeninį archyvą. Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltijos šalių diasporos kultūrinė raiška 1944–2018 metais: dokumentinis paveldas“, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Panevėžys, 2019 m. gegužės 14 d. 
 • Regionų žiniasklaidos darbuotojų profesinės kompetencijos ir karjeros galimybės. 17-oji Ernesto Galvanausko tarptautinė mokslinė konferencija „Regiono konkurencingumo kaitos tendencijos, Šiauliai, 2017 m. lapkričio 30 d.
 • Grįžtamasis ryšys? Straipsnių komentarų savi (cenzūra): redakcijų ir žurnalistų požiūriai. Tarptautinė mokslo ir praktikos konferencija „Cenzūros slinktis ir forma“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas. Prezidento Antano Smetonos dvaras, Ukmergės raj., 2017 m. gegužės 5 d.
 • Prof. E. Volterio istorinės mokslinės publikacijos „Naujosios Romuvos“ žurnale. Tarptautinė jubiliejinė profesoriaus Eduardo Volterio konferencija. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Kauno miesto muziejus. Kauno rotušė, 2016 m. gegužės 5 d.
 • Interneto komentarų etiškumo ir autorių atsakomybės problema (Lietuvos atvejis). Tarptautinė mokslinė konferencija „Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos“ (SOCIN-2014). Mykolo Romerio universitetas, 2014 m. spalio 23–24 d.
 • Savivaldos ir žiniasklaidos santykiai. Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II“.  Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, 2014 m. birželio 19–20 d.
 • Reklaminių tekstų ypatumai Diena Media News grupės laikraščiuose. Tarptautinė mokslinė konferencija „Reklama quasi menas“ / „ADS quasi ART“. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedra, 2014 m. balandžio 10–11 d.
 • Žiniasklaidos atskaitingumo problemos Lietuvos regioninėje spaudoje. Tarptautinė mokslinė konferencija „Regiono konkurencingumo kaitos tendencijos. Erdvė verslui“. Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Šiaulių universitetas, Europos Regionų plėtros mokslų asociacijos (ERSA) Baltijos sekcija. Šiauliai, 2013 m. lapkričio 28–29 d.
 • Проблемы региональной прессы Литвы в первом десятилетии XXI века: правовые и этические аспекты. Пятые Международные научные чтения в Москве СМИ и массовые коммуникации – 2013 "Национальные медиасистемы между национальным и глобальным:модели и тренды 2010-х гг.", Факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,14–15 ноября 2013 г.
 • Žiniasklaidos savitvarkos institucijų modeliai: lietuviškoji patirtis. Tarptautinė mokslinė konferencija „Žiniasklaida ir žodžio laisvė: kontroversijos ir visuomenės konfliktai“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas, 2013 m. spalio 24–25 d.
 • Reklama Lietuvos regionų periodinėje spaudoje. Tarptautinė knygotyros konferencija „Tradicinė ir skaitmeninė leidyba mažoje šalyje“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, 2013 m. rugsėjo 26–27 d.

Nacionalinės

 • Žurnalistinių žanrų problema intermedialumo aspektu. 2-oji respublikinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „Žanro konferencija". Vilniaus universiteto Kauno fakultetas, 2019 m. spalio 11 d. 
 • Žurnalistų profesinės kompetencijos, kūrybiškumas ir karjeros perspektyvos (Lietuvos regioninės periodinės spaudos atvejis). Mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2019“, 2019 m. kovo 29 d., Vilnius.
 • Antraštės tikslumo problema interneto žiniasklaidoje. Mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2017“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, 2017 m. kovo 24 d.
 • Regionų žiniasklaidos ir žurnalistikos charakteristika (2014 m. tyrimo apžvalga). Mokslinė praktinė konferencija „Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė". Lietuvos Respublikos Seimas, 2015 m. spalio 19 d.
 • Moteriškumo samprata elektroninėje žiniasklaidoje. Mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2015“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, 2015 m. kovo 19 d.
 • Švietimo diskurso aspektai „Naujosios Romuvos“ žurnale 1931–1935 m. Mokslinė Kauno istorijos konferencija „Švietimas ir mokslas Kaune“. Vytauto Didžiojo universitetas, 2014 m. balandžio 24–25 d.

 • Vidiniai savitvarkos veiksniai: korporatyviniai žiniasklaidos priemonių etikos kodeksai. Mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, 2013 m. gruodžio 6 d.
 • Žurnalistinio tyrimo samprata: teoriniai ir praktiniai aspektai. Mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, 2012 m. gruodžio 14 d.
 • Atsakingos žiniasklaidos sistemos Lietuvoje: situacija ir perspektyvos pokyčiai. Mokslinė–praktinė konferencija „Turinio kokybės problema žiniasklaidoje“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, 2012 m. spalio 24 d.
 • Žiniasklaidos reguliavimo ir savitvarkos institucinis mechanizmas: esatis ir perspektyvos. Mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“. Vilniaus universitetas, 2011 m. gruodžio 16 d.
 • Spaudos žanrų klasifikavimo problemos. Mokslinė – praktinė konferencija „Žiniasklaida ir žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėse. Kaitos aspektas“. Vilniaus universitetas, 2011 m. lapkričio 23 d.
 • Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso taikymo ypatumai. 3-ioji socialinių mokslų doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija „Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose – 3“.  Kauno technologijos universitetas, 2011 m. spalio  21 d.
 • Profesinė etika: sampratos suvokimo ir pajautos problema. Mokslinė konferencija „Žurnalisto ir žurnalistikos situacija šiuolaikinės žiniasklaidos sistemoje“.  Vilniaus universitetas, 2009 m. lapkričio 5 d.
 • Regionų spaudos darbuotojo atsakomybė teisiniu ir etiniu aspektais. Mokslinė konferencija „Sociali ir asociali žurnalistikos dimensija šiuolaikinėje masinėje komunikacijoje“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas, 2007 m. gruodžio 7 d.
 • Žiniasklaida ir sveikata: formuoja, informuoja ar... Respublikinė konferencija „Pacientas. Gydytojas. Žiniasklaida“. Šiauliai, 2007 m. gegužė.
 • „Teisės fakulteto istorija ir dabartis“ pranešimas išplėstiniame Vilniaus universiteto Teisės fakulteto tarybos posėdyje, skirtame fakulteto įsteigimo 365-erių metų sukakčiai. 2006 m. spalis.

Mokslinė, ekspertinė ir visuomeninė organizacinė veikla

Profesinė veikla

Žurnalistika, redagavimas, vadovavimas 

 • 1981–1984 – Vilniaus universiteto laikraščio „Tarybinis studentas“ vyriausioji redaktorė.
 • 1984–1991 – Savaitraščio „Automobilininkas“ vyriausioji redaktorė.
 • 1991–1995 – Leidybos redakcinio centro „Lietuvos auto“ (LR Susisiekimo ministerijos reguliavimo sfera) vyriausioji redaktorė.

 • 1995–1996 – Savaitraščio „Literatūra ir menas“ publicistikos skyriaus redaktorė.
 • 1996–1997 – Žurnalo „Katalikų pasaulis“ vyriausioji redaktorė.
 • 2005–2007 – Žurnalo „Vadovo pasaulis“ vyriausioji redaktorė, konsultantė.

Ryšiai su visuomene, teisininko darbas

 • 1997–1999 – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos atstovė spaudai.
 • 1999–2002 – VĮ Valstybės turto fondas atstovė spaudai.
 • 2002–2005 – VĮ Valstybės turto fondas Rinkodaros skyriaus viršininkė.

Mokslinė, pedagoginė veikla

 • 1981–1984 – Vilniaus universiteto laikraščio vyriausioji redaktorė – žurnalistikos specialybės studentų mokomųjų ir kūrybinių  darbų vadovė.
 • 1983–1987; 1990–1995; 1996–2001 Žurnalistikos katedros (vėliau Instituto) – dėstytoja (valandininkė).
 • Nuo 2006 metų rugsėjo iki šiol – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos instituto lektorė, docentė (2015); mokomųjų ir kūrybinių darbų (spaudos žurnalistika, daugiaterpė žurnalistika) vadovė; bakalauro kursinių ir baigiamųjų darbų mokslinė vadovė; magistro baigiamųjų darbų konsultantė; studentų profesinės praktikos koordinatorė.
 • Vilniaus universiteto Žurnalistikos magistro studijų programos komiteto narė (2006–2009).
 • Vilniaus universiteto Paveldo informacijos ir komunikacijos magistro studijų programos komiteto narė (2009–2011).
 • Vilniaus universiteto Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto narė (2006–2016).

Studentų mokslo darbų publikacijos, parengtos vadovaujant doc. dr. Jolantai Mažylei

Ekspertinė, visuomeninė, organizacinė veikla

 • Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus skyriaus valdybos pirmininkė (nuo 2018 m. kovo mėn.)
 • Aplinkos ministerijos ir LŽS žurnalistinių darbų konkurso „Žmogus ir aplinka“ komisijos narė (2017 m. gruodis)
 • Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės žurnalistinių darbų konkurso vertinimo komisijos narė (2017 m. gruodis)
 • Aplinkos ministerijos ir LŽS žurnalistinių darbų konkurso „Žmogus ir aplinka“ komisijos narė (2016 m. gruodis)
 • Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės premijos už tarpkultūrinio dialogo skatinimą vertinimo komisijos narė (2016 m. lapkritis – 2021 m.).
 • Komunikacijos ir žiniasklaidos ekspertė (2006).
 • Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos tikroji narė, valstybės pripažinta meno kūrėja (2012).
 • Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos narė (2013–2014).
 • Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo ekspertė (2016–2017).
 • Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto (LSD TK 81) Kultūros vertybių išsaugojimas narė (2010–2012).
 • Lietuvos žurnalistų sąjungos almanacho Žurnalistika redakcinės kolegijos narė (2010–2011).
 • Mokslo darbų žurnalo Žurnalistikos tyrimai redakcinės kolegijos narė (nuo 2008), mokslinė redaktorė (2015–2016).
 • Prisidėjo prie Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos instituto mokomojo leidinio Universiteto žurnalistas atkūrimo ir Universiteto žurnalisto e-versijos sukūrimo (2007).
 • Lietuvos žurnalistų sąjungos tarybos narė, LŽS Vilniaus skyriaus valdybos narė (nuo 2012).
 • Lietuvos žurnalistų sąjungos Etikos komisijos narė (nuo 2016).

Kūrybinė veikla

 • 1994 metais kartu su Saule ir Danieliumi Kisarauskais įsteigė dailininko ir kultūros tyrinėtojo Vinco Kisarausko (1934–1988) fondą, kurio pirmininkė buvo trejus metus. 1995–1997 metais gavo Valstybės stipendiją jauniesiems menininkams. Per tą laiką spaudai parengė V. Kisarausko rankraštinio palikimo publikacijų, dienoraščių, išleido parodų katalogus. Kartu su dailininko našle rengė V. Kisarausko kūrybinio palikimo parodas įvairiuose Lietuvos miestuose.
 • Spaudai parengė, redagavo nemažai knygų ir brošiūrų. Sudarė ir parengė Rokiškio krašto šviesuolės Anelės Ališauskienės poezijos rinkinį „Norėjau pagauti Aušrinę“ (1996), Vinco Kisarausko rankraštinio linoraižinio – Saint John Perse „Anabasis“ išleidimo projekto vadovė (1997), Prano Vaičekonio monografijos „Katalikų dvasininkijos juridinė padėtis XIX a. Lietuvoje“ redaktorė (1999), Egidijaus Vareikio knygos „Dinozaurėjanti Europa“ redaktorė (2002) ir kt.
 • Atstovavo Lietuvos Respublikai projektuose rengiant tarptautinį mokesčių administratorių žurnalą „Tax Tribune“ (1997), yra parengusi šiam žurnalui publikacijų (1997–1999).
 • Kaip redaktorė bendradarbiavo su leidyklomis Alma Littera, Katalikų pasaulis, Strofa  ir kt.

Įvertinimas

 • Vytauto Gedgaudo premijos laureatė (2017).
 • Lietuvos Respublikos kultūros ministro padėka už ekspertinę veiklą (2015).
 • Lietuvos žurnalistų sąjungos medalis „Už nuopelnus žurnalistikai“ už svarų indėlį į Lietuvos žurnalistikos istoriją (2014).
 • Meno kūrėjo statusas suteiktas (2012).

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos