Prof. dr. (HP) Zenona Atkočiūnienė

 

mini prof dr Z AtkociunienePhoto by R. Gaičevskytė

Head of the Institute of Information and Communication,
professor, doctor

Head of the Council of Vilnius University Faculty of Communication

Editor-in-Chief of Scientific Journal "Informacijos mokslai"

Member of the Senate of Vilnius University

Member of the Doctoral (PhD) Commitee of Vilnius University Faculty of Communication

 

Faculty of Communication
Saulėtekio av. 9, 1st building, room 603

Tel. +370 5 236 6119
Email:

 

 

mini prof dr Z AtkociunienePhoto by R. Gaičevskytė

Head of the Institute of Information and Communication,
professor, doctor

Head of the Council of Vilnius University Faculty of Communication

Editor-in-Chief of Scientific Journal "Informacijos mokslai"

Member of the Senate of Vilnius University

Member of the Doctoral (PhD) Commitee of Vilnius University Faculty of Communication

 

Faculty of Communication
Saulėtekio av. 9, 1st building, room 603

Tel. +370 5 236 6119
Email:

 

Academic Qualification

Education

2009 - Habilitation procedure (HP) Humanitarian science, Communication and information (06H). Title of the dissertation: The scope of information and knowledge management: change, interaction, application, Vilnius University (Vilnius, Lithuania).

1988 - PhD at Vilnius University. Title of the dissertation: Development and management of bibliographic problem oriented (Vilnius, Lithuania).

1975 - MA in Librarian-bibliography specialist of high qualification, Vilnius University (Vilnius, Lithuania).

Current academic posts

Since August 2015 - present, Head of the Council of Vilnius University Faculty of Communication (Vilnius, Lithuania).

Since September 2010 - present, professor of the Faculty of Communication (Vilnius, Lithuania).

Since February 2005 - present, Head of the Institute of Information and Communication (Vilnius, Lithuania).

Since September 1993 - present, associate professor of the Faculty of Communication (Vilnius, Lithuania).

Taught Subjects

 • Information and Knowledge Management Research
 • Knowledge Management
 • Strategic Information and Knowledge Management
 • Strategic Information and Knowledge Management Project
 • Information and Knowledge Management

Research Interests

 • Information and Knowledge Management
 • Strategic Information and Knowledge Management
 • Information Marketing
 • Creative Industries
 • Science Communication

Publications

 Monographs

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona, JANIŪNIENĖ, Erika. Informacijos valdymas viešajame sektoriuje: Monografija, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014, 343 p. ISBN 978-609-459-345-1.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; JANIŪNIENĖ, Erika; MATKEVIČIENĖ, Renata; PRANAITIS, Regimantas; STONKIENĖ, Marija. Informacijos ir žinių vadyba verslo organizacijoje: Monografija, Vilnius: VU leidykla, 2009, p. 474. ISBN 978-9955-33-482-8.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Mokslo komunikacija: Lietuvos valstybės remiamų mokslinių žurnalų redaktorių požiūris. Iš Stonkienė M.; Atkočiūnienė, Z.; Matkevičienė, R. Autorių teisės mokslo komunikacijoje. Lietuvos mokslininkų kūrinių, publikuojamų valstybės remiamuose moksliniuose žurnaluose, teisinė intelektinės nuosavybės apsauga: Monografija, Vilnius: VU leidykla, 2009, p. 351. ISBN 978-9955-33-394-4.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GINEITIENĖ, Zina; SADAUSKIENĖ, Erika. Žinių vadyba: praktinės naudos dimensija. / Žinių vadyba: Europos regiono patirtis ir problemos. Kolektyvinė monografija. Vilnius: Naujos ekonomikos institutas. 2005, p. 7–29, p. 228, ISBN 9986-9307-2-3.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona, MIEŽINIENĖ, Ala. Kompiuteriniai informacijos ištekliai. 2000. ISBN 9955-446-02-01.

Studies

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos ir žinių vadybos aprėptys: kaita, sąveika, taikymas. Vilnius, VU leidykla, 2009, p. 32. ISBN 978-9955-33-420-0.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių vadyba nacionalinės ir regioninės plėtros kontekste. / VU doktorantūros studijos filosofijos ir komunikacijos fakultetuose. Metodinė studija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p.73-75. p. 248. ISBN 978-9955-39-019-0.

Scientific articles in reviewed (periodical, serial or non-serial) scientific publications

 • ŠTREIMIKIENĖ, Dalia; MIKALAUSKIENĖ, Asta; ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; MIKALAUSKAS, Ignas. Renewable energy strategies of the Baltic States // Energy & environment. London : SAGE Publications. ISSN 0958-305X. eISSN 2048-4070. 2018, first on line, [p. 1-18].
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; PRASPALIAUSKYTĖ, Greta. The influence of intellectual capital and knowledge management on organizational performance in Lithuanian software companies // Ekonomika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. 2018, t. 97, nr. 2, p. 106-120.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GIRNIENĖ, Ingrida. Моделирование управления знаниями на основе инноваций. Теоретичнi та прикладнi питания экономiки. Випуск 2 (35). Видавничо - полиграфичный центр „Киiвський унiверситет“. Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas. 2017, р. 15-24. Prieiga per internetą: <http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2017_35/zb35_02.pdf>.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių valdymo situacija Lietuvos verslo įmonėse: atvejo tyrimas. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2016, t. 76, p. 111-122. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; SUKACKAITĖ, Rugilė. Inovacinės organizacijos kultūros ir lyderystės sąsajos Lietuvos įmonėse. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2016, t. 74, p. 38-49. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GIRNIENĖ, Ingrida (2015). Impact of Knowledge Management Processes on the Creation of Innovations: Case Study. Proceedings of the 16th European Conference on Knowledge Management / Academic Conferences and Publishing International Limited. 2015, p. 321-329. ISBN: 978-1-910810-47-7.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2014). Особенности управления информацией в государственных институциях теоретический подход. // Теоретичнi та прикладнi питания экономiки. Збiрник наукових  праць. Випуск 1 (28 том 2) / Видавничо -полиграфичный центр „Киiвський унiверситет“. Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, р 114-124.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Knowledge management: collaborative knowledge management aspect. Electronic learning, information and communication: theory and practice. 2014 (1), p. 53-63. ISSN 2335-2493.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GIRNIENĖ, Ingrida. Knowledge Management in Lithuanian Innovative Business Organizations. Proceedings of the 15th European Conference on Knowledge Management / Academic Conferences and Publishing International Limited. 2014, p. 1193-1201. ISBN 978-1-910309-34-6.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; PLEPYTĖ-DAVIDAVIČIENĖ, Giedrė; JANIŪNIENĖ, Erika. Informacijos valdymo Lietuvos Respublikos ministerijose kritinė analizė. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2014, t. 67, p. 7-25. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių vadyba ir darna : konkurencinio pranašumo aspektas.// Elektroninis mokymasis informacija ir komunikacija : teorija ir praktika. 2013(1), p. 15-27. ISSN 2335 2493. http://www.esec.vu.lt/straipsniai/index.php/elearning/article/view/4/4
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona, JANIŪNIENĖ, Erika. Informacijos valdymas viešajame sektoriuje: Lietuvos ministerijų atvejis. // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2013, t. 64, p 35–51. ISSN 1392-0561
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos auditas: koncepcijų raiška ir praktinis pritaikomumas // Tarptautinės mokslinės konferencijos, vykusios Lietuvoje Vilniaus universitete, Ekonomikos fakultete 2012 m. kovo 29-30 d. Mokslo darbai. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla. p. 48-58. ISBN 978-609-459-028-3.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona, JUŠKAITE, Judita. Žinių vadybos vaidmuo organizacijos strateginių kompetencijų plėtojimui: atvejo tyrimas. // Elektroninis mokymasis informacija ir komunikacija: teorija ir praktika. 2012, p. 58-85. ISBN 978-609-459-030-6 http://www.esec.vu.lt/straipsniai/index.php/elearning/issue/view/4
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona, ALELIŪNAS, Irmantas. Informacijos auditas: standartų struktūros modeliavimas. // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. ISSN 1822-8682. 2011, t. 9, p. 18-32.
 • ATKOČIŪNIENĖ Zenona , KULAKOVA, Ingrida. Vzaimodejstvije tvorčestva i innovacij v organizacii : meždunarodnyj aspekt. Innovacionnye obrazovatelnye technologii . Minsk : Minskij institut upravlenija. 2011, no 3, p. 11-19.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona, RADIUNAITĖ, Renata (2011) Žinių vadybos įtaka darnaus vystymosi reikšmėms įgyvendinti organizacijoje. // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2011, t. 58, p. 56-73. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona, ALELIŪNAS, Irmantas. Informacijos auditas kitų audito rūšių kontekste. // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2010, t. 54, p. 7-16. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių vadybos įtaka tobulinant organizacijos kompetencijas.//Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2010, t. 52. p. 14-22. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona, GINEITIENĖ, Zinaida, ŽIOGELYTĖ, Laura. Regionų plėtra: žmogiškųjų išteklių potencialas (2010) // Viešasis administravimas Public administration / Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institutų asociacija. Vilnius : LVALIA. ISSN 1648-4541. 2010, t. 1-2, p. 44-51.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Mokslo komunikacija: Lietuvos mokslo žurnalai mokslo komunikacijos kaitos požiūriu. Informacijos mokslai. 2009, t. 49, p. 70-83. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Mokslo komunikacija: Lietuvos valstybės remiamų mokslinių žurnalų redaktorių požiūris“ // Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste [CD-ROM]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. [1-9]. ISBN 978-9955-33-460-6.
 • STONKIENĖ, Marija, ATKOČIŪNIENĖ, Zenona, MATKEVIČIENĖ, Renata. Mokslo komunikacijos kaita. Informacijos mokslai. 2009, t. 48, p. 9-22.ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių valdymas verslo organizacijoje. Informacijos mokslai. 2008, t. 44, p. 9 -21.ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių vadybos poveikis darniam vystymuisi. Informacijos mokslai. 2008, t. 46, p. 24 -36. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių vadybos praktinio taikymo problemos. Iš Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje [CD-ROM]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. [1-6]. ISBN 978-9955-33-203-9.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių vadyba nacionalinės ir regioninės plėtros kontekste. /VU doktorantūros studijos filosofijos ir komunikacijos fakultetuose. Studija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. ISBN 978-9955-39-019-0.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Tarpkultūrinė žinių vadybos praktikos perspektyva. Tarptautinis švietimas: žinių vadybos taikymo Lietuvoje ir Olandijoje lyginamasis tyrimas. Iš Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai. Vilnius, 2007, p. 15 – 25.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GINEITIENĖ, Zina; SADAUSKIENĖ, Erika. Žinių ekonomika ir žinių vadyba: valstybės politikos aspektai. Viešasis administravimas (Public Administration). Vilnius, 2006, p. 59-65. ISSN 1648-4541.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; MARGRIET de VOS PATTRICIA WIEBINGA. Knowledge management practices from a cross cultural perspective International education: a comparative study on knowledge management in Lithuania and The Netherlands. Informacijos mokslai. 2006, t. 39, p. 53-63. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos ir žinių vadyba informacijos ir komunikacijos mokslų sistemoje. Informacijos mokslai. 2006, t. 37, p. 22-30. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GINEITIENĖ, Zina; SADAUSKIENĖ Erika. Knowledge management: learning organization (national regional aspect). Management. 2006, Nr. 2(11), p.6 –14. ISSN 1822-3133.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona, MARKEVIČIŪTĖ, Lina. Informacijos išteklių valdymo modeliavimas kokybės vadybos sistemose. Informacijos mokslai. 2005, t. 32, p.49-63. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GINEITIENĖ; Zina; SADAUSKIENĖ, Erika. Žinių vadyba: praktinės naudos dimensija. Žinių vadyba. Europos regionų patirtis ir problemos. Vilnius. 2005, p. 5-28. ISBN 9986-9307-2 -3.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona, MARKEVIČIŪTĖ, Lina. Kokybės informacijos valdymas organizacijoje. Informacijos mokslai. 2003, t. 27 p. 74-88. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Information resource management: manager of data, information and knowledge. Informacijos mokslai. 2002, Nr. 22, p. 60-67. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Marketingo strategijų taikymo problemos informacinėje veikloje. Informacijos mokslai. 2000, t. I4, p. 81-88. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos ištekliai. Informatika. 2000, t. 2 (36), p. 8-18. ISSN 0124-8639.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos resursų naudojimas rinkos poreikių valdymo procese // Komunikacijos ir informacijos procesai. Vilnius, 1997. p. 97 –100.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Rinkos poreikių tyrimo problemos// Informacijos mokslai. Vilnius.1996, t. 5. ISSN 1392-0561. p.21-23.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos resursų panaudojimas rinkos poreikių valdymo procese. // Mokslinių darbų rinkinys. Vilnius, 1994.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Valstybinių mokslo programų informacinis parūpinimas // Mokslotyra. Vilnius, 1993, p. 16-20.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Problemiškai orientuotų duomenų bazių sukūrimas // Knygotyra. Vilnius, 1986, t.14(21). p. 16-22. SSN 0204–2061.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Kompleksinės mokslinės-techninės programos ir informaciniai poreikiai //Knygotyra. Vilnius, 1988. t. 15(22). p. 5-11. ISSN 0204–2061.

Other scientific publications

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Упраление информацией в государственных институциях. // XIV Tarptautinės mokslinės konferencijos „Nacionalinės ekonomikos konkurencingumas“ (Конкурентоспорожнiсть нацiональної економiки, Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції 28 березня 2014 року) rinkinyje; Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, Ekonomikos fakultetas, p. 18-20. Prieiga per internetą: <http://econom.univ.kiev.ua/konf_KNE14/docs/conf_materials.pdf >.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos auditas: koncepcijų raiška ir praktinis pritaikomumas // Tarptautinės mokslinės konferencijos, vykusios Lietuvoje Vilniaus universitete, Ekonomikos fakultete 2012 m. kovo 29–30 d. Mokslo darbai. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla. 2012, p. 48-58. ISBN 978-609-459-028-3.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GIRNIENĖ, Ingrida. Strategic Management, Learning and Innovation – Convergence of Strategic Management, Organizational Learning and Innovation: the Case of Lithuanian Organizations [interaktyvus]. In Proceeding of the International Conference on Knowledge Management and Information Sharing, SciTePress, 2012, p. 243-246. Prieiga per internetą: http://www.scitepress.org/DigitalLibrary/Default.aspx?c=1 DOI: 10.5220/0004108602430246.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Совершенствование рыночных компетенций в организации: дименсия управления знаниями. // Управление в социальных и экономических системах : материалы XX международной научно-практической конференции, г. Минск, 20 мая 2011 г. Минск : изд-во МИУ, 2011. ISBN 9789854907468. с. 229-230.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Mokslo komunikacija: Lietuvos valstybės remiamų mokslinių žurnalų redaktorių požiūris“ // Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste [CD-ROM]. ISBN 978-9955-33-460-6. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. [1-9].
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių vadybos praktinio taikymo problemos. Iš Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje [CD-ROM]. ISBN 978-9955-33-203-9. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. [1-6].
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; MARKEVIČIŪTĖ, Lina; MATKEVIČIENĖ, Renata; STONKIENĖ, Marija. Kokybės komunikacija ir informacija. Vilnius, VU leidykla, 2004, p. 174. ISBN 9986-19-656-6.

Information publication

 • Vilniaus universiteto komunikacijos fakultetas 1991–2006. Vilnius: Alma littera, 2006. p. 44.
 • Senjorai apie savo laiką ir fakultetą: skiriama Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 15 metų sukakčiai. Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 2006. p. 60.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 2004–2008 metų strateginis raidos planas. Vilnius : VU leidykla, 2004. p. 41.

Published literature and sources of researchers and teachers

 • Romualdas Kazimieras Broniukaitis. Iš knygos : Senjorai apie savo laiką ir fakultetą: skiriama Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 15 metų sukakčiai. Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 2006, p. 60.

Research Projects

 Participation in international and national science programme projects

 • National Research Project of Research Council of Lithuania. “Information Management in Lithuanian Public Sector: Critical Analyze and Changes in Perspective” (No. MIP-012/2012). Project duration – 2012–2014. Project manager - assoc. prof. dr. habil. (HP) Zenona Atkočiūnienė.
 • Scientific research project of Faculty of Communication at Vilnius University “Education of competencies of modern museum specialists’” (Nr. St22/8). Project duration (2013 m.). Project manager - assoc. prof. dr. habil. (HP) Zenona Atkočiūnienė.
 • Scientific manager of Scientific research topic of Faculty of Communication at Vilnius University – “Research on knowledge society change” (2012–2016).
 • The project of Lithuanian Ministry of Education and Science (HSM NKP). Training improvement of specialists of humanitarian and social sciences by encouraging economic development. The code of the project - Nr.VPI -2.ŠMM-09-V-01-012. Project duration - 2010–2013. Project manager - assoc. prof. dr. habil. (HP) Zenona Atkočiūnienė.
 • Scientific manager of Vilnius University Faculty of Communication Scientific research topic – “Expressions and models of information and communication in knowledge society” (2008–2011).

Headed of organisational committee for an international or national event:

 • Chairman of the organizing committee of the National scientific conference „Information and communication expressions of theory and practise' 2019“, Vilnius University, Faculty of Communication, 29 March 2019.
 • Chairman of the organizing committee of the National scientific conference „Information and communication expressions of theory and practise' 2018“, Vilnius University, Faculty of Communication, 23 March 2018.
 • Chairman of the organizing committee of the National scientific conference „Information and communication expressions of theory and practise' 2017“, Vilnius University, Faculty of Communication, 24 March 2017.
 • Member of the organizing committee of the International scientific conference „Communication and information sciences in network society: experience and insights. III“, Vilnius University, Faculty of Communication, 9–10 June 2016.
 • Chairman of the organizing committee of the National scientific conference “Information and communication expressions of theory and practice’ 2015” of the Information and Communication Institute of Faculty of Communication at Vilnius University (19 March 2015).
 • Member of the organizing committee of International scientific conference “Communication and information sciences in network society: experience and insights. II” of Vilnius University, Faculty of Communication (20 June 2014).
 • Chairman of the organizing committee of the National scientific conference “Information and communication expressions of theory and practice” of the Information and Communication Institute of Faculty of Communication at Vilnius University (6 December 2013).
 • Chairman of the organizing committee of the National scientific conference “Information and communication expressions of theory and practice” of the Information and Communication Institute of Faculty of Communication at Vilnius University (14 December 2012).
 • Chairman of the organizing committee of the National scientific conference “Information and communication expressions of theory and practice” of the Information and Communication Institute of Faculty of Communication at Vilnius University (16 December 2011).
 • Member of the organizing committee of International scientific conference “Communication and information sciences in network society: experience and insights” of Vilnius University, Faculty of Communication (16–17 June 2011).
 • Chairman of the organizing committee of the National scientific conference “Expressions and models of communication and information management” of the Information and Communication Institute of Faculty of Communication at Vilnius University (17 December 2010).

Headed the editorial board of a national, international or interstate periodical or a serial scientific publication:

Head of the editorial board of national VU periodical scientific publication “Information sciences”. ISSN 1392-0561.

Scientists Preparation

Supervision the preparation of final theses of students (Doctoral students, who defended their dissertation):

 • GIRNIENĖ Ingrida (entered in 2010, defended the dissertation in 2014). Title of dissertation – “Knowledge management factors promoting the creation of innovations”.
 • JASTIUGINAS Saulius (entered in 2008, defended the dissertation in 2012). Title of dissertation – “Information security management: the study of Lithuanian state institutions”.
 • MARKEVIČIŪTĖ Lina (entered in 2001, defended the dissertation in 2009). Title of dissertation - "The information factors of quality management system maturity".

 

Supervision of PhD students

 • Viktoras Vaitkevičius (since October 2016), research topic – „Lyderystės ir žinių vadybos įtaka Lietuvos viešojo sektoriaus inovatyvumui“.
 • Justas Gribovskis (since October 2015), research topic – „Žinių valdymo kuriama pridėtinė vertė organizacijos procesams“. 

 

Headed the doctoral studies committee, dissertation defence council, or were members of such a commission or council, or acted as dissertation opponents:

 • JAKUTYTĖ-ANCIENĖ, Kristina. „Elektroninis dalyvavimas įgyvendinant trečiojo sektoriaus veiklas: Lietuvos nevyriausybinių organizacijų atvejis“. 2017. Chairman of the council. 
 • JUCHNEVIČ, Laura. „Bibliotekų vaidmenų kaita tinklaveikos visuomenėje: Lietuvos atvejis“. 2016. Chairman of the council. 
 • KAPLERIS Ignas. „Digital media expression in communication of Lithuania museums“. 19 November 2014 (Member of the defence committee);
 • VERNICKAITĖ Aurelija. „Information behaviour of members of parliament and its determinants“. 14 September 2014 (Chairman of the council);
 • PETREIKIS Tomas. „Culture of regional book according to the samogitian book of 1905-1944”. 1 November 2014 (Member of the defence committee);
 • JAKŪBAUSKIENĖ Saulė. „Building strategic leadership competencies of informatikon and communication professionals in learning organizations“. 20 December 2013. (Chairman of the council);
 • JASTIUGINAS Saulius. “Information security management: the study of Lithuanian state institutions”. 20 December 2013 (Member of the defence committee);
 • PETRAITYTĖ Simona. „Framing of the roles of academic libraries in Lithuania (discourse analysis)“. 13 November 2013 (Member of the defence committee);
 • GRIGALIŪNAS Modestas. „Soft networked persuasion of the society and promotion of volunteering in Lithuania in 2011“. 20 December 2012 (Chairman of the council);
 • LINKEVIČIŪTĖ –RIMAVIČIENĖ Jolita. „Construction the cultural identity in the programmatic texts of Lithuanian periodical press“. 29 June 2012 (Member of the defence committee);
 • ŠUMINAS Andrius. ”Expression of the objectives of interactive electoral communication: the study of 2011 municipal council elections”. 22 December 2011 (Chairman of the council);
 • JUODYTĖ Aurelija. „Manipulative scenarios in news management: research of journalists Professional values”. 15 November 2011 (Chairman of the council);
 • KONIECZNA Jelena. „Reputation formation and management for Lithuanian academic libraries”. 23 November 2011 (Chairman of the council);
 • MICHELKEVIČIUS Vytautas. „ Photography as medium dispositif in the 1960s-80s in Lithuania“. 17 September 2010 (Chairman of the council);
 • MEILŪNAITĖ-VAIŠVILIENĖ Alina. „Influence of advertising on customer in book market “. 21 May 2010 (Opponent).

Taught course units doctoral degree study programmes at the Faculty of Communication and Information:

 • METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH, 5 credits, 10 listeners, compulsory subject for doctoral students of the Faculty of Communication and Information, 4 scheduled contact hours, individual consultations and examinations. Academic year 2010–2015.
 • SUPERVISION OF STUDENTS SCIENTIFIC RESEARCHES. 5 credits, 10 doctoral students, scientists and professors at Vilnius University.

Developed or updated course units in doctoral degree courses:

 • SCIENTIFIC RESEARCH METHODOLOGY (together with other professors), 6 credits, compulsory updated subject for doctoral students of the Faculty of Communication. 2010–2015.
 • INFORMATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT, 6 credits, developed optional subject for doctoral students of the Faculty of Communication. 2010–2015.

Conferences

International

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Impact of Knowledge Management Processes and Intellectual Capital on Organizational Performance=Žinių valdymo procesų ir intelektinio kapitalo įtaka organizacijos rezultatyvumui. International scientific conference „19th European Conference on Knowledge Management – ECKM 2018“, 6–7 September, 2018, Italy, Padova.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Knowledge Spillovers and Their Relation to Innovation (Žinių sklaida ir jos sąsajos su inovacijomis). International scientific conference „Communication and information sciences in network society: experience and insights. IV“, 14 June, 2018, Vilnius.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių valdymo situacija Lietuvos verslo įmonėse: atvejo tyrimas. International scientific conference „17th European Conference on Knowledge Management – ECKM 2016“, 1–2 September 2016, Northern Ireland, Belfast.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių valdymo praktika kuriant inovacijas verslo organizacijoje. International scientific conference „Communication and information sciences in network society: experience and insights. III“, 10 June, 2016, Vilnius.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GIRNIENĖ, Ingrida (2015).  International scientific conference „16th European Conference on Knowledge Management – ECKM 2015“ // Knowledge management influence on continuous creation of innovations: a case study. 3–4 September, 2015, Italy, Udine.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GIRNIENĖ, Ingrida (2014). International scientific conference „15th European Conference on Knowledge Management – ECKM 2014” // Knowledge Management in Lithuanian Innovative Business Organizations. 4–5 September 2014, Portugal, Santarém.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2014). Knowledge management: case study of Lithuanian business organization. International scientific conference „Communication and information sciences in network society: experience and insights. II“.  Vilnius University, 20 June 2014, Vilnius, Lithuania.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2013). International scientific conference „Economic transformations and business prospects“ // Information management in public sector : case study of Lithuanian ministries. Vilnius University, 26–27 September 2013, Vilnius, Lithuania.

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2013). International scientific conference “Minsk : Minskij institut upravlenija” // Роль управления знаниями в новом веянии экономики: аналитический аспект. 15–17 May 2013, Minsk, Belarus.

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; JANIŪNIENĖ, Erika (2013). International scientific conference „Media and freedom of speech. Controversies and social clashes” // Trends of Information management features and changes in Lithuanian public sector. Vilnius University, 24–25 October 2013, Vilnius, Lithuania.

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GIRNIENĖ, Ingrida (2012). International scientific conference “Knowledge management and information sharing“ // Strategic management and innovations. 4–7 October 2012, Barcelona, Spain.

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2012). International scientific conference „Accounting, audit, analysis: science in the context of innovation and globalization” // Information audit: expression of concepts and it’s practical applicability. Vilnius University, 29–30 March 2012, Vilnius, Lithuania.

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2011). International scientific conference „Communication and information sciences in network society: experience and insights“ // Convergence of strategic management learning and innovations: the case of Lithuanian organizations. Vilnius University, 16–17 June 2011, Vilnius, Lithuania.

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2010). XX International scientific conference “Management in social and economic systems” // Development of market skills in the organization: dimension of knowledge management. 20 May 2010, Minsk, Belarus.

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2009). Dokumentinė komunikacija: prieiga prie Lietuvos elektroninių mokslo žurnalų // International scientific conference „Knygos ir kitų medijų mokslas: tyrimai, mokslininkai, komunikacija“. 22–23 October 2009.

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2007). Knowledge management practices: study on knowlwdge management in Lithuania // International scientific conference The 14th NIC Symposium on Intercultural Communication „Changing identities in globalized world‘29th November – 1st December, 2007.

National

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Lyderystės vaidmuo žinių valdymo ir inovacijų kūrimo procesuose šiuolaikinėje organizacijoje (with dr. Daiva Siudikienė and dr. Ingrida Girnienė). National scientific conference „Information and communication expressions of theory and practise' 2019“, 29 March 2019, Vilnius.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių valdymo strategijos planavimas organizacijoje. National scientific conference „Information and communication expressions of theory and practise' 2018“, 23 March 2018, Vilnius.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Intelektinis kapitalas ir strateginis valdymas: integralus požiūris. National scientific conference „Information and communication expressions of theory and practise' 2017“, 24 March 2017, Vilnius.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2015). National scientific conference „Information and communication expressions of theory and practice‘2015“ // Knowledge management: the case of Lithuanian business organization. Vilnius University, 19 March 2015, Vilnius, Lithuania.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; JANIŪNIENĖ, Erika (2013). National scientific conference „Information and communication expressions of theory and practice“ // Planning and organizing information activities in Lithuania. Vilnius University, 6 December 2013, Vilnius, Lithuania.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2012). National scientific conference „Expressions and Models of Communication and Information Management“ // Changes of Knowledge Management: aspects of cross-organizational collaboration. Vilnius University, 14 December 2012, Vilnius, Lithuania.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2011). National scientific conference „Expressions and Models of Communication and Information Management“ // The impact of knowledge management for sustainable development: the organizational aspect. Vilnius University, 16 December 2011, Vilnius, Lithuania.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2010). National scientific conference „Expressions and Models of Communication and Information Management“ // Knowledge Management and Innovations: impact resolution in organization. Vilnius University, 17 December 2010, Vilnius, Lithuania.

Research Visits, or Participated in Scientific or Pedagogical Exchange Programmes

 • Holland, Amsterdam University, Research visit in 2014.
 • Belarus, Minsk Institute of Management, Scientific exchange program in 2011.
 • Netherlands, Utrecht University, Research visit in 2011.
 • Germany, Hamburg University, Research visit in 2010.
 • Sweden, Lund University, International project meeting in 2007.
 • Netherlands, Saxion University, ERASMUS „Teaching mobility“ in 2003, 2004, 2000, 2007.
 • Sweden, Boras university, Research visit in 2000.
 • Sweden, Stockholm University Library, Research visit in 1999.

Given Public Lectures

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2015). "Scientific work structure and requirements".  A public lecture for students of Vilnius University Faculty of Communication.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2014). "Creativity and Business: partnership or antithesis?". A public lecture at XIst science festival „Spaceship Earth“.
 • ATKOČŪNIENĖ, Zenona (2013). Course and bachelor paper writing. A public lecture at an event of Student Scientific Society of Faculty of Communication at Vilnius University
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2010). Knowledge management in organization. A public lecture at an event of Ministry of Defence.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information