Assist. prof. dr. Saulius Preidys

preidys2014Assistant professor, Doctor
Department of Information and Knowledge Management

Saulėtekio av. 9, IInd building, room 207

Tel. +370 5 236 6282
Email: 

 

 

 

preidys2014Assistant professor, Doctor
Department of Information and Knowledge Management

Saulėtekio av. 9, IInd building, room 207

Tel. +370 5 236 6282
Email: 

 

 

 

Academic Qualification

Education

2012 - PhD at the Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius University. Title of the thesis: The applications of datamining methods to personalised learning environments (Vilnius, Lithuania).

1995 - MA in Informatics studies, Vilnius pedagogical University (Vilnius, Lithuania).

Taught Subjects

 • Information Systems and Databases
 • IT Project Management
 • Database Management Systems
 • Information Systems
 • Business Information Systems

Research Interests

 • Large Amounts of Data (Big Data) Processing Methods
 • E-learning Methodology
 • Business Intelligence

Publications

Scientific articles in reviewed (periodical, serial or non-serial) scientific publications

 • PREIDYS, Saulius. Verslo analitikos metodų taikymas padalinyje, administruojančiame elektronines studijas. ALTA 16: Pažangios mokymosi technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga = Advanced learning tecnologies: conference proceedings. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. p. 79–87. ISSN 2335-2140.
 • PREIDYS, Saulius. IKT studentų nubyrėjimo dėl akademinių įsiskolinimų ypatumai=The peculiarities of ict students‘ drop-out because of academic arrears. Computational science and techniques. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2015, Vol.3 p. 472–486. eISSN: 2029-9966. Prieiga per internetą: <http://journals.ku.lt/index.php/CST/article/view/1114/pdf>.

 • PREIDYS, Saulius. MOOC – grėsmė ar papildomos galimybės Lietuvos aukštajam mokslui? Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: 6-osios respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus kolegija, 2013. p. 73–79. ISSN 2029-2279.

 • PREIDYS, Saulius; ŽILINSKIENĖ, Inga. A Model for Personalized Selection of Learning Scenario Depending on Learning Styles. Databases and Information Systems VII, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. 2013, p. 347–360. ISBN 978-1-61499-160-1.

 • PREIDYS, Saulius; ŽILINSKIENĖ, Inga. Nuotolinio mokymosi  kurso personalizavimo modelis mokymosi veiklų atžvilgiu. Elektroninis mokymasis, informacija ir komunikacija: teorija ir praktika. Vilniaus universiteto Elektroninių studijų ir egzaminavimo centras, 2012, p. 111–132. ISBN 978-609-459-0306.

 • PREIDYS, Saulius; SAKALAUSKAS, Leonidas. Išmaniųjų modulių integravimo į VMA Moodle galimybės: nuo teorijos prie praktikos. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei V. 2012.  ISSN 2029-2279.

 • PREIDYS, Saulius; SAKALAUSKAS, Leonidas. Nuotolinio mokymosi stilių personalizavimas. Informacijos mokslai. 2011, t. 56, p. 42–49. ISSN 1392-0561.

 • PREIDYS, Saulius; SAKALAUSKAS, Leonidas. Analysis of students’ study activities in virtual learning environments using data mining methods. Technological  and Economic Development of Economy. 2010, 16(1): 94–108. ISSN 1392-8619 print/ISSN 1822-3613 online; doi: 10.3846/tede.2010.06) /ISI Web of Science/.

 • PREIDYS, Saulius; SAKALAUSKAS, Leonidas. Nuotolinių studijų vartotojų poreikių analizė. Informacijos mokslai. 2009, t. 50, p. 117–123.

 • PREIDYS, Saulius; SAKALAUSKAS, Leonidas. Virtualaus mokymo aplinkų vartotojų veiksmų vizualizavimas, naudojant mokymosi diagramas. Innovation and creativity in e-learning: conference proceedings: 20th of November, 2009. 2009,  p. 1–5.

 • PREIDYS, Saulius. Stojančiųjų IKT žinių analizė, taikant duomenų gavybos metodus. Respublikinė konferencija Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. 2009, Vilnius, VIKO EIF.

Research Projects

 •  „Development and Introduction of Multilingual Teacher Education Programmes at Universities of Georgia and Ukraine (DIMTEGU)”. 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR. (2012-10-15 – 2016-12-14).

Conferences

International

 • International Academic Mobility – Who, Why and How? (with Jolanta Preidienė and Rūta Kazlauskaitė). 15th International Human Resource Management Conference, June 13th – 15th, 2018, Madrid, Spain.
 • Studentų veiklos stebėsenos virtualaus mokymo aplinkoje sistemos, paremtos duomenų gavybos metodais, panaudojimas nuotolinių studijų kokybei gerinti. International scientific conference „E. švietimas: mokslas, studijos ir verslas“, 25–26 November 2010, Vilnius, Lithuania.
 • Nuotolinių studijų kokybės gerinimas, taikant duomenų gavybos metodais paremtą studentų veiklos stebėsenos sistemą. International scientific conference "E-education: science, study and business: conference proceedings", 24–25 November 2010, Kaunas, Lithuania.
 • Virtualaus mokymo aplinkų vartotojų veiksmų vizualizavimas, naudojant mokymosi diagramas. International scientific conference „INNOVATION AND CREATIVITY IN E-LEARNING“, 20 November 2009, Kaunas, Lithuania.

National

 • Blokų grandinės technologijos taikymas decentralizuotų aplikacijų (DAPP) kūrime (with V. Mykolaitis). National scientific conference „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2018“, 23 March 2018, Vilnius.
 • IKT studentų nubyrėjimo dėl akademinių įsiskolinimų ypatumai. Lithuanian Computer Society (LIKS) event „Kompiuterininkų dienos-2015“, 17–19 September 2015, Panevėžys, Lithuania.
 • IT studentų nubyrėjimo ypatumai. National scientific conference „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2015“, 19 March 2015, Vilnius, Lithuania.
 • Nuotolinio mokymosi stilių personalizavimas.  Lithuanian Computer Society (LIKS) conference “KODI-2011”, 22–24 September 2011, Klaipėda, Lithuania.
 • E-mokymosi rekomendacinių agentų sistema, paremta asociatyvių taisyklių paieška. 3rd Lithuanian Conference of Young Scientists "OPERACIJŲ TYRIMAI VERSLUI IR SOCIALINIAMS PROCESAMS LOTD – 2010", 01 October 2010, MRU, Vilnius, Lithuania.
 • Nuotolinių studijų vartotojų poreikių analizė. Lithuanian Computer Society (LIKS) conference “KODI-2009”, 25–26 September 2009, KTU, Kaunas, Lithuania.

Expertise and External Activities

 • Member of the board of National Association of Distance Education (NADE)
 • Member of the board Lithuanian Computer Society 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information