Assoc. prof. dr. Rita Repšienė

 

repsiene

Associate Professor, Doctor
Department of Museology

Faculty of Communication,
Saulėtekis ave. 9, Ist building, room 517

Tel. +370 5 219 3290
Email:

 

 

repsiene

Associate Professor, Doctor
Department of Museology

Faculty of Communication,
Saulėtekis ave. 9, Ist building, room 517

Tel. +370 5 219 3290
Email:

 

Pedagogical and scientific qualification

 • Doctor of humanities. The thesis „Lietuvių etiologinės sakmės: dviejų kultūrų dermė“, 2001.
 • Lithuanian Academy of Music and Theatre lecture (since 2009).

Taught Subjects

 • Cultural History;
 • Critical Theory and Creative Writing;
 • Intercultural communication.

Research Interests

 • Cultural evolution, media and communication policy;
 • Postmodern cultural anthropology;
 • Nationality, identity and mythology research.

Publications

Publications

 • Muziejai, paveldas, vertybės, sudarė Rita Repšienė.  Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32. – Lietuvos kultūros tyrimai, 2.
 • Medijos, politika, vaizduotė, sudarė Rita Repšienė.  Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32. – Lietuvos kultūros tyrimai, 1.
 • Istorinės realybės ir mitai nacionalinėse kultūrose: dabarties vizija, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2009. 279 p.:  iliustr. – Kultūrologija, t. 17.
 • Lietuvių tautos tapatybė: tarp realybės ir iliuzijos, sudarė Rita Repšienė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2007. 327, [1] p.:  iliustr.

Scientific articles

 • Repšienė, R. (2017). Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas: realybė, vizijos ir vertės dilema.  Lietuvos kultūros tyrimai 9: Valstybė ir kultūra: pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017, p. 49–69. ISSN 2029-8560.
 • Repšienė, R. (2016). Tarpkultūrinė komunikacija ir prioritetai: teatro misija par excellence. Lietuvos kultūros tyrimai 8: Recepcijos menas. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, p. 16-42.
 • Repšienė, R. (2015). Atmintis populiariojoje kultūroje: televizijos iššūkiai kino industrijai. Lietuvos kultūros tyrimai 6: Atmintis, vaizdas, kultūra. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, p. 58–72.
 • Repšienė, R. (2014). „Vyrų pabaiga”, arba skirtingi moterų ir vyrų keliai šiandien. Lietuvos kultūros tyrimai 5: Erosas kultūroje. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, p. 14–22.
 • Repšienė, R. (2014). Nacionalumo tyrimai, tarpkultūrinė komunikacija ir kultūros mokslai. Lietuvos kultūros tyrimai 4: Tapatumai, sąveikos, patirtys. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, p. 30–49.
 • Repšienė, R. (2012). Kultūrinės tapatybės: moterys ir vyrai (dabartis ir paveldas). Lietuvos kultūros tyrimai 3: Asmenybės, lytys, bendruomenės. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 58−77. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-59-0.
 • Repšienė, R. (2012). Baltiškasis paveldas, patriarchalinė kultūra ir „ašaringoji“ lietuvių tapatybė, Inkluzīvi. Sastādītāja Janīna Kursīte. Rīga: Latvijas Universitāte Akadēmiskais apgāds, p. 296307.
 • Repšienė, R. (2012). Tęsiant tapatybės mitologijos temą: Czesław Miłosz, Lietuvos kultūros tyrimai 2: Muziejai, paveldas, vertybės. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, p. 136–148.ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32.
 • Repšienė, R. Identity and Stereotypes: Humor Manifestation, in Folklore, Electronic Journal of Folklore, Vol. 50 (kartu su doc. dr. Laima  Anglickiene, Vytauto Didžiojo universitetas), Tartu: Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum, 2012, p. 9–28.
 • Repšienė, R. New Narratives, Traditional Values, and National Cultural Distinction: Reimagining Baltic Identity, in Sustainable Heritage, Symposium on European Intangible Cultural Heritage, Budapest, April 23-24, 2010, Edited  by Mihály Hoppál, Budapest: European Folklore Institute, 2010, p. 85–91. ISBN 978-963-88799-5-0;
 • Repšienė, R. Atminties tapatumai: istoriškumo dilemos ir pasirinkimų retorika, in Istorinės vietos, atmintys, tapatumai, sudarė Vytautas Berenis, Vilnius: LKTI, 2010, p. 45–73. – Kultūrologija, 18. ISSN 1822-2242; ISBN 978-9955-868-23-1;
 • Repšienė, R. Mitologija šiandien: nacionalumo klausimai ir istorinės perspektyvos, in Istorinės realybės ir mitai nacionalinėse kultūrose: dabarties vizija, Vilnius: KFMI, 2009, p. 30–45. – Kultūrologija, 17. ISSN 1822-2242, ISBN 9978-9955-868-20-0;
 • Repšienė, R. Lietuvių mitologija: perspektyvos ir galimybės / Lithuanian Mythology: Perspectives and Possibilities, in Perspectives of Baltic Philology. Edited by Jowita Niewulis-Grablunas, Justyna Prusinowska, Ewa Stryczynska-Hodyl. Poznań: Wydawnistwo "RYS", 2008, p. 197–208. ISBN 978-83-601517-32-1;
 • Repšienė, R. Stereotipų galia: lietuviškojo tapatumo horizontai (istorija ir tradicijos), in Lietuvių tautos tapatybė: tarp realybės ir utopijos, Vilnius: KFMI, 2007, p. 236–254. ISBN 9978-9986-638-93-3;
 • Repšienė, R. Mitinių prasmių beieškant: Algirdas Julius Greimas, in Asmenybė, menas, istorija, dabartis, sudarė Rasa Vasinauskaitė,Vilnius: KFMI, 2007, p. 110–119. – Kultūrologija, 15. ISSN 1822-2242. ISBN 978-9955-868-01-9, www.minfolit.lt/arch/13501/13662.pdf.

Other publications

 • Repšienė, R. (2017). Nelengva išlaikyti neužgniaužtą prigimties balsą. Kultūros barai, Nr. 11, p. 74-76. ISSN 0134-3106.
 • Repšienė, R. (2017). Šimtmečio vizijos ir kultūrinė realybė, arba „Mūsų verta“ šventė. Kultūros barai, Nr. 7/8, p. 9-19. ISSN 0134-3106.
 • Repšienė, R. (2015). Iššūkiai Europai, vertybinės akistatos, arba Kaip susikurti priešą. Kultūros barai, Nr. 11, p. 2-5. ISSN 0134-3106.
 • Repšienė, R. (2014). Dainų ir šokių šventės idealai tikrovės akivaizdoje. Kultūros barai, Nr. 12, p. 48-52. ISSN 0134-3106.
 • Repšienė, R. (2014). Apie kultūros vertybes, prioritetus ir kitus pasirinkimus. Kultūros barai, Nr. 6, p. 2-6. ISSN 0134-3106.
 • Repšienė, R. (2014). Lietuvių ir lenkų tapatumų bendrybės: istorinės paralelės, sankirtos ir vizijos. Metai,  Nr. 1, p. 96-103.
 • Repšienė, R. (2013). Nacionalumo atgimimas, arba Kuo stebinsime Europą. Kultūros barai, Nr. 7/8, p. 2-7. ISSN 0134-3106.
 • Repšienė, R. (2013). Išnykusio proto ieškojimas. Kultūros barai,  Nr. 4, p. 8-14. ISSN 0134-3106.
 • Repšienė, R. (2013). Tapatybės trajektorijos, (savi)kūros mechanizmai ir herojų skurdas. Kultūros barai, Nr. 7/8, p. 19-24. ISSN 0134-3106.
 • Repšienė, R. (2012). Nacionalumas XXI amžiuje: tapatumo akibrokštai, gelotofobija ir naujieji naratyvai. Kultūros barai, Nr. 2, p. 2-7. ISSN 0134-3106.
 • Repšienė, R. (2010). Šventoji ideoteka, tautiniai naratyvai ir pasirinkimo laisvė. Kultūros barai, Nr. 12, p. 7-15. ISSN 0134-3106.
 • Repšienė, R. (2008). Tapatybės mitologija arba idealūs žaidimai su praeitimi. Kultūros barai, Nr. 11, p. 6-11. ISSN 0134-3106.
 • Repšienė, R. (2007). „Kad būtų atkurtos kultūrinės vertybės“: Skiriama Algirdo Juliaus Greimo 90-mečiui. Kultūros barai,  Nr. 3, p. 60–64. ISSN 0134-3106.
 • Repšienė, R. (2007). Stereotipų galia: lietuvių tapatumo bruožai (istorija ir tradicijos), Kultūros barai, Nr. 10, p. 2-6, ISSN 0134-3106.

Compiled and edited publications

 • Lietuvos kultūros tyrimai  9: Valstybė ir kultūra: pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017, 184 p. ISSN 2029-8560.
 • Lietuvos kultūros tyrimai 8: Recepcijos menas. Sudarė Rita Repšienė Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016. 184 p. Prieiga per internetą: <http://www.lkti.lt/LKT/pdf/8/LKT-8.pdf>
 • Lietuvos kultūros tyrimai 7: Recepcijos menas, sudarė Rita Repšienė, Rasa Vasinauskaitė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016,  184 p. ISSN 2029-8560.
 • Lietuvos kultūros tyrimai 6: Atmintis, vaizdas, kultūra, sudarė Rita Repšienė, Odeta Žukauskienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-77-4.
 • Lietuvos kultūros tyrimai 5: Erosas kultūroje, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-74-3. 
 • Lietuvos kultūros tyrimai 4: Tapatumai, sąveikos, trauminės patirtys, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-66-8. 
 • Lietuvos kultūros tyrimai 3: Asmenybės, lytys, bendruomenės, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. 192 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32. 
 • Lietuvos kultūros tyrimai 2: Muziejai, paveldas, vertybės, sudarė Rita Repšienė.  Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32.
 • Lietuvos kultūros tyrimai 1: Medijos, politika, vaizduotė, sudarė Rita Repšienė.  Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32.
 • Kultūrologija 17: Istorinės realybės ir mitai nacionalinėse kultūrose: dabarties vizija, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2009. 279 p.:  iliustr.
 • Lietuvių tautos tapatybė: tarp realybės ir utopijos, sudarė Rita Repšienė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2007. 327, [1] p.:  iliustr.

Reviews and Criticism

 • Vilnius, Czesławas Miłoszas ir kitokia dvasios palaima. Rec. kn. Czesławo Miłoszo Vilnius: tekstai ir fotografijos. Sudarė Margarita Matulytė. Vilnius: Apostrofa, 2012. Kultūros barai, Nr. 11, p. 102-105. ISSN 0134-3106.
 • Kultūros dabartis, sėkmės scenarijai, arba Paslaptys, suvoktos kitaip [Rec. Ruta Sepetys, Tarp pilkų debesų, Vilnius: Alma littera, 2011. 336 p.], Kultūros barai, 2012, Nr. 4, p. 84–87;
 • Lituanistika kitapus: akistatos su praeitimi, praradimai ar atradimų džiaugsmas? [Rec. Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas. Sudarė Ilja Lemeškin, Jolanta Zabarskaitė. T. I, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – 920 p.], in Kultūros barai, 2011, Nr. 2, p. 90–92.
 • Vaduojantis iš praeities, priklausomybės ir kitokių nelaisvių [Rec. Europos istorijos: Rytų ir Vakarų patirtis. Sudarytojai: Carl Henrik Fredriksson, Almantas Samalavičius, Vilnius: Kultūros barai, 2010. 328 p.], Literatūra ir menas, Nr. 35 (3299), 2010, rugsėjo 24, p. 4, http://culture.lt/lmenas/?leid_id=3299&kas=straipsnis&st_id=17019; http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-09-28-rita-repsiene-vaduojantis-is-praeities-priklausomybes-ir-kitokiu-nelaisviu/50813;
 • Gundymas laisve, arba kapitalizmas kitaip [Rec. Vytautas Rubavičius. Postmodernusis kapitalizmas,Vilnius: Kitos knygos, 2010. – 272 p.], Kultūros barai, 2010, Nr. 7/8, p. 106–108.

Conferences

International

 • Repšienė, R.; Žukauskienė, O. (2016). Utopias, Fictions and Dead Cities: Reality and Perspectives. 34th International Conference Perspectives on Contemporary Legend. Tallinn, International Society for Contemporary Legend Research, 28 June – 2 July, 2016.
 • Repšienė, R. (2014). National Culture Priorities, Heritage and Memories, Changes of Cultural Memory at the End of the 20th and the Beginning of 21st Century: Reflecting on National Priorities, Vilnius, Lithuanian Culture Research Institute, 10–11 October 2014.
 • Repšienė, R. (2013). Identity of National Cultures: Myths, Gelotophobia and Reality. International Research Conference Cultural Crossroads VII, Riga,1–2 November 2013.

National

 • Repšienė, R. (2017). Viešieji intelektualai, kritiškumo metamorfozės ir „nykstančių galių“ pavojai. Viešieji intelektualai, „pilkieji“ intelektualai ir (iš)gyvenimo strategijos, Vilnius, Lithuanian Culture Research Institute, 10 October 2017.
 • Repšienė, R. (2015). Inovacijų svarba, paveldas ir reliatyvumas teorinėse kultūrų prieigose. Kultūrų sąveika, problemos ir perspektyvos XX−XXI a. sandūroje, Vilnius, Lithuanian Culture Research Institute, 19–20 September 2015.
 • Repšienė, R. (2013). Atmintis populiarioje kultūroje. Atminties problema vizualumo kultūroje, Vilnius, Lithuanian Culture Research Institute, 6 December 2013.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information