Assoc. prof. dr. Renata Šukaitytė

Renata ŠukaitytėJustino Kirkučio nuotr. (2013)

Associate Professor, Doctor
Department of Screen and Performative Communication

Faculty of Communication,
Saulėtekis ave. 9, Ist building, room 602

Tel. +370 5 219 3168
Email:

 

 

 

Renata ŠukaitytėJustino Kirkučio nuotr. (2013)

Associate Professor, Doctor
Department of Screen and Performative Communication

Faculty of Communication,
Saulėtekis ave. 9, Ist building, room 602

Tel. +370 5 219 3168
Email:

 

 

 

Academic Qualification

Education

2002 – 2007 PhD at Faculty of Arts, Vytautas Magnus University. Title dissertation: Media Art in Lithuania, Latvia And Estonia in the Second Part of the 20th Century –21st Century: Institutional and Artistic Development. Promotor: prof.dr. Ryszard. W. Kluszczynski (University of Lodz, Poland).

1999 – 2001 MA in Film Studies, Faculty of Philology, University of Lodz (Lodz, Poland).

1995 – 1999 BA in Art Studies, Faculty of Arts, Vytautas Magnus University (Kaunas, Lithuania).

Current academic posts

Since February 2013 – present, associate professor of the Faculty of Communication (Vilnius, Lithuania).

Since September 2013 – present, head of Institute of Creative Media of the Faculty of Communication.

Since September 2014 – present, chair of the committee of the Creative Communication BA studies, Faculty of Communication, Vilnius University. 

Academic work history

Since 2013 – present, visiting professor at the Faculty of Theatre and Film, Lithuanian Academy of Music and Film (Vilnius, Lithuania).

January 2011 – December 2012, Postdoctoral fellow at Lithuanian Culture Research Institute, Vilnius, Lithuania. Research Project: Small Cinema in a Global Context: Films of Šarūnas Bartas.

2007-2013 part-time lecturer (2010-2013 assoc.prof.) at the Faculty of Theatre and Film, Lithuanian Academy of Music and Film (Vilnius, Lithuania).

Research Interests

Dr. Renata Šukaitytė‘s research interest cover area of new media and film theory and practice in Lithuania, Europe and global world. 

Publications

Edited volumes:

 • Šukaitytė R., Kęstas K. (sudarytojai) „Socialinės tikrovės meditacija: kultūra, politika, visuomenė“. Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 7,5 aut. l. Vilniaus universiteto leidykla. ISBN 978-609-459-931-6

 • Šukaitytė R. (ed.), Athena. Filosofijos studijos. Kinas ir filosofija. Vilnius: Lithuanian Culture Research Institute, 2014, Vol. 9. (a guest editor of a scientific journal Athena. Philosophical Studies, special issue on Film and Philosophy)
 • Šukaitytė R. (ed.), Christopher H. (ed.) The Garden of Digital Delights: Rethinking Crossmedia Practices in Contemporary Art and Culture.Acta Academiae Artium Vilnensis. Vilnius: VDA leidykla, 2012, Vol. 66.
 • Šukaitytė R. (ed.). Baltic Cinemas after the 90‘s: Shifting (Hi)stories and (Id)entities. Acta Academiae Artium Vilnensis. Vilnius: VDA leidykla. 2010, Vol. 56.

 

Textbooks:

 • Tūtlytė J., Šukaitytė R. Kūrybinės industrijos. (Parankinė mokomoji medžiaga). VDU: Kaunas, 2008. ISBN 978-9955-12-292-0.
 • Šukaitytė R. Chapters on Cinema of Eastern and Central Europe, In Trumpa kino istorija: Nuo XX a. 5-ojo dešimtmečio iki XXI a. pradžios. A. Kanceravičiūtė ir N. Kažukauskaitė (sud.), Vilnius: Vaizdų kultūros studija, Vilnius, 2013. SBN / EAN 978-609-95289-1-5.

 

Scientific articles in journals and book chapters:

 • Renata Šukaitytė. Šaltasis karas, Sovietų Sąjungos griūtis ir Baltijos šalių nepriklausomybė Jaak Kilmi „Disko ir atominis karas“ ir Jono Meko „Lietuva ir SSRS žlugimas“ filmuose. In R.Šukaitytė, K. Kirtklis (sud.) Socialinės tikrovės meditacija: kultūra, politika, visuomenė. Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094599316, p. 105-129.

 • Šukaitytė R., Mazierska E. Representation of Poverty in Polish, Lithuanian and Latvian Documentary Films of the Postcommunist Period. In Studies of Eastern European Cinema, Routledge (Francis &Taylor), 2018. Vol. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2040350X.2018.1465672?journalCode=reec20

 • Šukaitytė, R. Lithuania Redirected: The New Connections, Businesses and Lifestyles on the National Screen. In East, West and Centre: Reframing post-1989 European Cinema, M. Gott, T. Herzog [Elektroninis išteklius]. Edinburgh : Edinburgh University Press, 2016. ISBN 9781474408592. p. 175-190. DOI:10.3366/edinburgh/9780748694150.003.0002.

 • Šukaitytė R. Sovietų Lietuvos kino fasadai ir kulisai. (Rec.: Anna Mikonis-Railienė, Lina Kaminskaitė-Jančorienė, Kinas sovietų Lietuvoje: sistema, filmai, režisieriai, Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2015) in: Lietuvos istorijos studijos. Vilnius: 2016, nr. 37., 211-213.

 • Šukaitytė R. Desires And Memories of a Small Man. The Documentaries of Lithuanian Filmmaker Audrius Stonys, In European Visions: Small Cinemas in Transition, J. Blankenship (ed.), Transcript-Verlag,  2015, 317-333.
 • Šukaitytė R. Lithuania Redirected: The New Connections, Businesses and Lifestyles on the National Screen, In East West and Center. Reframing post-1989 European Cinema, M. Gott and T.Herzog (ed.), Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015, 175-190.
 • Šukaitytė R. The Apparitions of a Day Gone by and a Stasis of the Present in films by Šarūnas Bartas, In Small Cinemas in Global Markets: Genres, Identities, Narratives, L.Giukin, J. Falkowska (ed.), Lexington Books, 2015, 107-120.
 • Šukaitytė R. Naujoji darbininkų klasė lietuvių kine: lošėjai, dileriai, kreatyvai, In Athena. Filosofijos studijos. Kinas ir filosofija, R.Šukaitytė (ed.). Vilnius: LKTI, 2014, nr. 9
 • Šukaitytė R. Practice-based Film Education in Lithuania: Main Actors and Sites of Struggles, in The Education of The Filmmaker: Views from Around the World, M.Hjort (ed.), London: Palgrave Macmillan 2013, 25-44.
 • Šukaitytė R. The Drift Along a Traumatic Past in the Cinematic Worlds of Šarūnas Bartas, in: (Un)blocked Memory: Writing Art History In Baltic Countries, L. Dovydaitytė (ed.), V. Sarapik (ed.), Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on Art and Architecture 2012, Vol 21, no 3/4., Tallinn: Tallinn Academy of Art, 2012/2013, 122-133.
 • Šukaitytė R. Documentaries On The Web: A New Expanded Consciousness, Cinematic Genre And Cultural Experience, in: The Garden of Digital Delights: Rethinking Crossmedia Practices in Contemporary Art and Culture, Šukaitytė R. (ed.), Christopheris H. (ed.), Acta Academiae Artium Vilnensis. Vilnius: VDA leidykla, 2012, no 66, pp.129-137.
 • Šukaitytė R. Praėjusios dienos atminimas ir nykstanti dabartis kinematografiniuose Šarūno Barto erdvėlaikiuose, in:Athena: filosofijos studijos, Nr. 8, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 183-197.
 • Šukaitytė R., Marc‘o Augé ir Gilles‘io Deleuze‘o erdvės diskurso atspindžiai Šarūno Barto kinematografijoje, in: Vizualioji kultūra: problemos ir interpretacijos (ed. Saukaitė, M.)  Acta Academiae Artium Vilnensis; nr: 65. Vilnius: VDA, 2012, p. 135-151.
 • Šukaitytė R. Gilles’io Deleuze’o kino filosofija ir jos atspindys Šarūno Barto filmuose, In: Intensyvumai ir tėkmės: Gillesio Deleuze‘o filosofija šiuolaikinio meno ir politikos kontekste. Žukauskaitė A. (ed.). Vilnius: LKTI, 2011, 34-57.
 • Šukaitytė R. Šiuolaikinio kino žiūrovo vilionės - skaitmeniniai malonumai kino teatre ir namuose. In: Kultūrinių patirčių vadyba: idėjos, tyrimai, galimybės, Ščiglienė V. (sud.) Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 63. Vilnius: VDA leidykla. 2011, 107-116 .
 • Šukaitytė R. The Quest for Lost Memories, Hidden Feelings and Desires: The Docu-inquiries of Audrius Stonys. In:Baltic Cinemas after the 90‘s: Shifting (Hi)stories and (Id)entities, Šukaitytė R. (ed.) Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai, Vilnius: VDA leidykla. 2010, Vol. 56, 19-32.
 • Šukaitytė R. Socialinės dimensijos Lietuvos, Latvijos ir Estijos medijų mene XX a. pab. – XX a. In: Kūrinys kontekste, Žvirblytė M. (ed.). Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai. Vilnius: VDA leidykla. 2009, Vol.. 53, 83-94.
 • Šukaitytė R. Medijų menas kaip mokslinė-eksperimentinė erdvė: Lietuvos, Latvijos ir Estijos atvejai XX a. pabaigoje – XXI amžiuje. In: Menotyra. Grigoravičienė E. (ed), Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 2008, T. 15, Vol. 2, 50-61. 
 • Šukaitytė R. New media art in Lithuania (Naujųjų medijų menas Lietuvoje). In: Postmodernism and Cultural Change in Lithuania. Žukauskaitė A. (ed.). Athena. Filosofijos studijos. Vilnius: Versus aureus. 2007, Vol. 3, 173–186.
 • Šukaitytė R. Elektroninis menas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje: globalūs procesai ir lokalios iniciatyvos. In: Kultūra globalizacijos sąlygomis. S. Juknevičius (ed.). Kultūrologija, Vilnius: Kultūros filosofijos ir meno institutas. 2006, Vol. 12, 48–74.
 • Šukaitytė R. Estetinės situacijos kaita elektroninių medijų mene. In: Estetikos ir meno filosofijos teorijų kaita. Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai. Andrijauskas A. (sud.). Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 2006, Vol. II, 406–418.
 • Šukaitytė R. Moteris su kamera – naujas matymas, nauji identitetai. In: Lytys, medijos, masinė kultūra. Žukauskaitė A. (ed.). Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai, Vilnius: VDA leidykla. 2005, Vol. 37, 65–73. 
 • Šukaitytė R. Jono Meko haiku: japoniškieji susitingusių kadrų variantai. In: Komparatyvistinės studijos, T. IV. A. Andrijauskas (ed.). Kultūrologija, Vilnius: Kultūros filosofijos ir meno institutas. 2005, Vol. 12, 478–484.
 • Šukaitytė R. Apie tikrovės reprodukavimą ir simuliavimą elektroninių medijų mene. In: Dailės parafrazės. XX amžius. M. Iršėnas, G. Surdokaitė (ed.). Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai, Vilnius: VDA leidykla. 2005, Vol. 38, 175–184.
 • Šukaitytė R. Nuo reprezentacijos prie komunikacijos: žvilgsnis į menines transformacijas naujoje kultūros terpėje. In: Logos, Vilnius: LKTI, 2003, Vol. 35, 150–158; 2004, Vol. 36, 121–127.
 • Šukaitytė. R. Zamrozone klatki Jonasa Mekasa. In: Nie/obecne granice. In:  Szkice o obliczach transgresji. Kuropatwa, K., Rode, D. (ed.), Krakow: Rabid, 2003, p. 199-208.
 • Šukaitytė R. Techninių vaizdinių invazija: grėsmė šiandieninei kultūrai ar jos naujas formavimosi etapas?. In: Logos, Vilnius: LKTI, 2002, Vol. 30, 51–60. 

Research Projects

 • March 2017- August 2019, participation in rnational research project Political Shift on the Screen: Post-Communist Transformation in Lithuanian Film and Video (leader dr. Anna Mikonis Railienė), funded by Research Council of Lithuania.
 • September 2014 – December 2015, participation in international project “The Preparation of International Serious Games MA Level Program” (leader assoc.prof.dr. Andres Jõesaar), Baltic Film and Media School of Tallinn University (Estonia), funded by Nordplus programme.
 • June 2013.06 – August 2015, researcher in a project “Complex Study of an Environment of a Creative Worker” (leader prof.dr. Jūratė Černevičiūtė), Creative Innovation Lab of Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania), funded EU Structural Funds.
 • July-December 2014, leader of the project (invited editor) “Publishing of academic journal “Athena. Philosophical Studies, vol”, Lithuanian Culture Research Institute (Lithuania), funded by Research Council of Lithuania.
 • January 2011 – December, Postdoctoral research project “Small Cinema in a Global Context: Films of Šarūnas Bartas” (post-doc fellow dr. R.Šukaitytė, academic supervisor dr.A.Žukauskaitė), Lithuanian Culture Research Institute (Lithuania), funded by EU Structural Funds.
 • October 2010 – March 2011, researcher in a project „Philosophy of Gilles Deleuze in the Context of Contemporary Art and Policy“ (leader dr. A. Žukauskaitė), Lithuanian Culture Research Institute, funded by Research Council of Lithuania. 

Papers and Presentations

Papers at Conferences and other events:

 • 25–27 September 2019. Breaking, Crossing and Guarding Eastern European Borders in Documentary Films: "Waiting for Invasion" (2017), "Disco and Atomic War" (2009), "1989" (2014) and "The Bus" (2005). 10th Annual Small Cinemas Conference "Small Cinemas, Small Spaces", Lisbon, Portugal.
 • 10-12.11.2017. The Birth of the Nation and the Politics of Dissensus in Jonas Mekas’ Documentary Lithuania and the Collapse of the USSR, international conference Multivoicedness in European Cinema: Representation, Industry, Politics, University College Cork, Ireland.

 • 2017.09.19-22. The Birth of the Nation and the Politics of Dissensus in Jonas Mekas’ documentary Lithuania and the Collapse of the USSR, international conference Diversity in Glocal Cinemas: Language, Culture, Identity, University of the Basque Country, Bilbao, Spain.

 • 2016.02.13 Presented Šarūnas Bartas' cinematic creativity and moderated discussion with the director, the George Pompidou Art Centre, Paris, France.

 • 2016.14-16.04. The Culture of Poverty and "Othered" Families in the Documentaries Family Instinct, Father, Lisa, Go Home! and The Worm Conference: Baltic Sea Region Documentary Cinema: A Social and Aesthetic Phenomenon, Riga, Latvia.

 • 2014.12.10 Transnational Constellations in Latvian Films: Marked and Unmarked forms of Transnationalism, international conference Latvian National Cinema in European Context, Riga, Latvia (invited speaker).
 • 2014.09.17-18 Lithuanian Documentary after 1989: Dimensions of Transition and Continuity, scientific seminar Baltic See: Baltic Sea Region Documentary Film Research Seminar, Riga, Latvia (invited speaker).
 • 2014.09.19-20 Gamblers, Gangsters and Grifters in Lithuanian Crisis Cinema, international conference Crisis in Film and Visual Media, Vilnius University, Lithuania.
 • 2014.06.27-29 The Psychogeographies of City Landscapes in Contemporary Baltic Film, Screen Studies Conference: Landscape and Environment, University of Glasgow, Glasgow, UK.
 • 2013.12. Transnational Connections in Lithuanian Cinema: Telling and Selling Stories to the World, scientific seminar Transnational Baltic Cinema - Thematic Explorations and Industrial Perspectives, Helsinki, Finland (invited speaker).
 • 2013.06.20 The Emergence of New Subjectivities, Businesses and Lifestyles in Lithuanian Cinema after the 2004, NESC annual conference Media Politics – Political Media, Charles University in Prague, Czech Republic.
 • 2013.06. 21-22 Non-functional Bodies and the Mise-en-scène of Desire in Kristina Buožytė’s films Collectress and Vanishing Waves, international conference the Body in Eastern European and Russian Cinema, the University of Greenwich, London, UK.
 • 2012.06.1-3. Transnational Connections in Lithuanian Cinema: Telling and Selling Stories to the World, international conference Small Cinemas: Promotion and Reception, West University, Timisoara, Romania.
 • 2012.05.25-27. Informal Film Education in Lithuania: A Vital Precondition for New Film Policies, Film Talents and Critical Film Audience, international conference The Education of the Filmmaker: Views from around the World, Hon Kong. (invited speaker).
 • 2012.04.26-28. Transcultural Strategies and Tendencies in Contemporary Lithuanian Art Cinema annual conference of the Association for the Advancement of Baltic Studies, Chicago, US.
 • 2012.03.21-25 The Representations of New Workers (Smugglers, Dealers and Gamblers) in Contemporary Lithuanian, annual conference of  Society for Cinema and Media Studies, Boston, US.
 • 2011.12.17-19. Transcultural Subjectivities in the Cinematic Worlds of Šarūnas Bartas: The Drift along a Traumatic Past, international conference (Trans)National Subjects. Framing Post-1989 Migration on the European Screen, Leuven, Belgium.
 • 2011.09.15-18 Young State –Young Industry - Young Auteurs: The Lithuanian Cinematic Auteurism of the 90’s; international conference Small Cinemas in Transition: Small, Smaller, Smallest, SUNY Oswego, US.
 • 2011.06.23-26 Aural Apparitions in the Cinematic Worlds of Šarūnas Bartas: The Drift along a Traumatic Past, NECS annual conference Sonic Futures: Soundscapes and the Languages of Screen Media. University of London, London, UK.
 • 2010.12.02-05 Intercultural Aesthetics and Language of Šarūnas Bartas Films, international conference Impure Cinema: Interdisciplinary and Intercultural Approaches to World Cinema. University of Leeds, Leeds, UK.
 • 2010.06.29-30. Manifestations of New Realism in Lithuanian Documentaries from the 90s to the Present: The Case of Audrius Stonys, international conference European Visions: Small Cinemas in Transition. University of Western Ontario, London (Ontario), Canada.
 • 2008.07.26-31. New Tactics of Independent Public Space Development in Lithuania: Between Cultural Activism and Capitalist Spectacle , Symposium of Electronic Art ISEA2008, Singapoore.
 • 2007.12.3-5. Lithuanian Documentaries in 90s and 00s: New Philosophy for New Realism, international conference Realism and the Audiovisual Media. University of Leeds, Leeds, UK.
 • 2007.11.15-18. Electronic Art in Estonia, Latvia and Lithuania: the Interplay of Local, Regional and Global processes, Re: place 2007. The Second International Conference on the Histories of Media, Art, Science and Technology. Haus der Kulturen der Welt. Berlin, Germany. 

Teaching and Supervision

Teaching:

 • Documentary Film Theory (PhD students)
 • Media Industries (MA students)
 • Critical Visual  Theory (MA students)
 • Communication Theory and Research (MA students)
 • Film Production and Management (BA students)
 • Film Analysis (BA students)
 • Transnational Cinema (in English, BA and MA international students)
 • Eastern European Cinemas (in English, BA and MA international students)

Supervision of PhD students:

 • Andrius Dabrovolskas (since October 2013), research topic „Developments in the Baltic Film Industry after 1990s“
 • Renata Stonytė (since October 2014), research topic „Representations of Social and Political Movements in Documentary Film“

Expertise and External Activities

Networks and editorial boards:

 • Since 2017 – member of European Communication Research and Education Association (ECREA)
 • Since 2014 –  member of editorial board of Studies in Eastern European Cinema, Taylor & Francis group.
 • Since 2013 – present, member of editorial board Baltic Screen Media Review, Baltic Film and Media School, Tallinn University.
 • Since 2012 – member of Lithuanian Film Academy; 2014-2015 member of management board.
 • Since 2008 – member of European network for Film and Media (NECS).
 • Since 2011 – member of Society for Cinema and Media Studies (SCMS).

Expert work:

 • Since 2014 – present, member of Lithuanian Film Board under the Lithuanian Film Centre.
 • Since 2014 – present, member of Film Policy Board under the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania.
 • 2013, member of expert group for evaluating film industry promotion projects, Ministry of Culture of the Republic of Lithuania.
 • 2013-2014, member of expert group for evaluating culture projects, Municipality of Vilnius.
 • 2012-2013, member of the Lithuanian Film Awards nomination committee.
 • 2011-2012, member of expert group for evaluating historical TV documentaries, Ministry of Culture of the Republic of Lithuania.
 • 2011, expertise of study programmes for the Centre for Quality Assessment in Higher Education, Vilnius, Lithuania.
 • 2010-2012, member of the committee of Awards for Young Artists, Ministry of Culture of the Republic of Lithuania.
 • 2009–2012 – member of the Lithuanian Film Board under the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania, 2010-2012 – chair of Lithuanian Film Board.
 • 2009-2011 – member of the Media Committee, European Commission (delegated by the Ministry of Culture of the Republic f Lithuania).
 • 2008, member of International Programming Committee (expertise of art residency projects), International Symposium of Electronic Art ISEA 2008, Singapore.
 • 2008, expertise of study programmes for the Centre for Quality Assessment in Higher Education, Vilnius Lithuania.
 • 2008, expertise of projects submitted for the EU Culture (2007-2013) programme.
 • 2007, expertise of projects submitted for the EU Culture (2007-2013) programme.
 • 2006-2008, member of the management board of the Baltic Film and Media School, Tallinn University, Estonia (delegated by the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania).
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information