Assoc. prof. dr. Renata Matkevičienė

mini Renata Matkeviciene2015Associate Professor, Doctor
Head of the Department of Organizational Information and Communication Research

Faculty of Communication
Saulėtekis av. 9, I st building, room 602

Tel. +370 5 219 3168
Email:

 

 

 

mini Renata Matkeviciene2015Associate Professor, Doctor
Head of the Department of Organizational Information and Communication Research

Faculty of Communication
Saulėtekis av. 9, I st building, room 602

Tel. +370 5 219 3168
Email:

 

 

 

Academic Qualification

Education

2001–2006 – PhD studies at Vilnius University. Title of the dissertation: The manifestation of a politician's identity in mass media: The identity of the candidates for the Presidency of the Republic of Lithuania in mass media (2002) (Communication and Information) (Vilnius, Lithuania).

1996–1998 MA at Vilnius University. Master thesis "Promotion in international organisations" (MA in International Communication) (Vilnius, Lithuania).

1992 –1996 BA at Vilnius university. Bachelor thesis: "Institutional PR" (BA in Informology).

Taught Subjects

 • Public Relations
 • Corporate Communications
 • Corporate Communication Management

Research Interests

 • Political Communication
 • Public Relations
 • Communication Theory
 • Applied Communication Research
 • Media Sociology
 • Global Communication
 • Mass Media Effects

Publications

  Monographs

 • MATKEVIČIENĖ, Renata; ALEKNONIS, Gintaras; MAŽYLĖ, Jolanta; ŠUMINAS, Andrius; VAIŠNYS, Andrius. Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2016. 221 p.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata; ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; JANIŪNIENĖ, Erika; PRANAITIS, Regimantas; STONKIENĖ, Marija. Informacijos ir žinių vadyba  verslo organizacijoje: Monografija. Vilnius: VU leidykla, 2009, 474 p. ISBN 978-9955-33-482-8.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Mokslo komunikacija: Lietuvos valstybės remiamų mokslinių žurnalų redaktorių požiūris. / Stonkienė M.; Atkočiūnienė, Z.; Matkevičienė R. Autorių teisės mokslo komunikacijoje. Lietuvos mokslininkų  kūrinių, publikuojamų valstybės remiamuose moksliniuose žurnaluose, teisinė intelektinės nuosavybės apsauga: Monografija, Vilnius: VU leidykla, 2009, p. 229-248. ISBN 978-9955-33-394-4.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Komunikacija ir kokybė šiuolaikinėje visuomenėje. Kokybės komunikacija ir informacija / Z. Atkočiūnienė, L. Markevičiūtė, R. Matkevičienė, M. Stonkienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004, p. 8-33. ISBN 9986-19-656-6.

Studies

 • MATKEVIČIENĖ, Renata; VAIGINIENĖ, Erika; STONKIENĖ, Marija; JARŽEMSKIS, Andrius; SERAFINAS, Dalius; BULAJEVA, Tatjana; MILIŠIŪNAITĖ, Inga; BIKAS, Egidijus; DIKČIUS, Vytautas; RUBČINSKAITĖ, Rima; DUBINSKAS, Petras. Lietuvos studijų politikos 2009–2011 m. pokyčių kompleksinė analizė. Vilnius: Mosta, 2014. 465 p.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata; VAIGINIENĖ, Erika; STONKIENĖ, Marija; LEIŠYTĖ, Liudvika; BERGER, Florian; HEIMER, Thomas; MELIN, Göran; JARŽEMSKIS, Andrius; SERAFINAS, Dalius; BULAJEVA, Tatjana; MILIŠIŪNAITĖ, Inga; LEPAITĖ, Daiva; RUBČINSKAITĖ, Rima; SUBAČIENĖ, Ieva. Lietuvos studijų politikos ir EAME bei Europos Sąjungos strateginių nuostatų lyginamosios analizės ataskaita (studija). Vilnius: Mosta, 2014. 373 p.

Scientific articles in reviewed (periodical, serial or non-serial) scientific publications

 • MATKEVIČIENĖ, Renata. How media constructs topics on public interest: case of internet media reaction to the political corruption scandal in Lithuania in 2016 // Public interest communication: selected articles / editor-in- chief Renata Matkevičienė, Andris Petersons. Riga : Turiba University, Ltd., 2019. ISBN 9789934543227. p. 64–77.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Politikų ir žiniasklaidos sąveikos: cinizmas kaip politinės komunikacijos stilius = Interactions of politicians and media: cynicism as political communication style // Parlamento studijos. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. ISSN 1648-9896. eISSN 1822-749X. 2019, Nr. 26, p. 26-44. Prieiga per internetą: <http://www.parlamentostudijos.lt/Nr26/files/26-44.pdf>.
 • STONKIENĖ, Marija; MATKEVIČIENĖ, Renata. Public interest in the Lithuanian media: protection of human rights initiated by individual as a case of the public interest in the Lithuanianian online media // Public interest communication: selected articles / editor-in- chief Renata Matkevičienė, Andris Petersons. Riga : Turiba University, Ltd., 2019. ISBN 9789934543227. p. 95–129.
 • TAMUTIENĖ, Lina; MATKEVIČIENĖ, Renata. Quality in the higher education sector: comparison of communication of criteria for quality assurance in webpages of state universities in Lithuania and Latvia. Acta Prosperitatis. Riga, Turība University, 2019, No. 10, p. 109-130. ISSN 1691-6077.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata; STONKIENĖ, Marija. Viešasis interesas žiniasklaidoje: asmens iškelta vartotojų teisių apsaugos problema kaip viešojo intereso atvejis Lietuvos interneto žiniasklaidoje // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. 2018, t. 82, p. 36-49.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Trust In Governmental Institutions Is The Main Requirement For Effective New Public Governance. New Media and New Public Governance: The Strategic Communication Approach. Vilnius University, Turība University. – Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius, 2017. – p. 152. ISBN 978-80-8105-844-8.
 • ALEKNONIS, Gintaras; MATKEVIČIENĖ, Renata. Populism in Lithuania: defining the research tradition. Baltic journal of law & politics. Kaunas : Vytautas Magnus University; Warsaw : Versita. ISSN 2029-0454. 2016, Vol. 9, Nr. 1, p. 26-48.
 • STONKIENĖ, Marija; MATKEVIČIENĖ, Renata; VAIGINIENĖ, Erika. Evaluation of the national higher education system‘s competitiveness: theoretical model. Competitiveness review. Bingley : Emeral Group Publishing. ISSN 1059-5422. eISSN 2051-3143. 2016, Vol. 26, Iss. 2, p. 116-131.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė (sud. Jolanta Mažylė). Vilnius: „Petro ofsetas“, 2016. 224 p. iliustr.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Pasitikėjimas – esminė valdžios institucijų ir visuomenės sąveikos sąlyga. Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė / [Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Mykolo Romerio universitetas]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2016. p. 77-90. ISBN 9789955198048.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Politiniai ryšiai su visuomene: siekis pateikti visuomenei realiai atliekamus darbus ar priemonė oponentus kaltinti netinkama veikla. Parlamento studijos. 2015, t. 18, p. 102-122. ISSN 1648-9896.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata; STONKIENĖ, Marija. Trečiosios universitetų misijos veiklų vertinimas universitetų reitingavimo sistemose. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2014, t. 70, p. 104-121. ISSN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Socialinės atsakomybės komunikacija Lietuvos organizacijų interneto svetainėse. Informacijos mokslai. 2013, t. 64, p.7-18. ISSN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Interrelation between Public Relations and the Media: Systems Theory Approach. Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобания свят. 2012, Sofia. P. 136-146. ISBN 978-954-8194-79-2
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Lietuvos internetinės žiniasklaidos konstruojamo politinio diskurso kaita. Informacijos mokslai. 2012, t. 59, p. 73-83. ISSN 1392-0561
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Rizikos komunikacija Lietuvos prezidentų inauguracinėse kalbose. Informacijos mokslai. 2011, t. 55, p. 71-81.  ISSN 1392-0561
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Seimo įvaizdžiai Lietuvos prezidentų inauguracinėse kalbose. Parlamento studijos. 2011, t. 10, p. 80-98.  ISSN 1648-9896
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Korporatyvinės socialinės atsakomybės raiška verslo organizacijų veikloje: nesocialiai atsakingą veiklą vykdančių organizacijų socialinės atsakomybės veikla. Informacijos mokslai. 2010, t. 52, p. 55-67.  ISSN 1392-0561
 • MATKEVIČIENĖ, Renata; Stonkienė, Marija; Janiūnienė, Erika. Formalioji mokslo komunikacija mokslo leidiniuose "Knygotyra" ir "Informacijos mokslai": kiekybinis tyrimas. Knygotyra. 2010, t. 54p., 320-338.  ISSN 0204-2061.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata, STONKIENĖ, Marija, ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Mokslo komunikacijos kaita. Informacijos mokslai. 2009, t. 48, p. 46-67. ISSN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ Renata. Mokslinių straipsnių autorių požiūris į mokslo komunikaciją: ar Lietuvos mokslininkams rūpi mokslo kūrinių autorių teisių apsauga ir vieša prieiga prie jų. Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste: mokslinių straipsnių rinkinys [CD-ROM]. ISBN 978-9955-33-460-6. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. [1-14].
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Identities and intercultural communication: thematic map of the 14th congress of Nordic network for intercultural communication. Informacijos mokslai. 2008, t. 45, p. 60-69. ISSN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Politinio žiniasklaidos diskurso apibrėžtys: žiniasklaidos, kaip politinės komunikacijos dėmens, tyrimas. Informacijos mokslai. 2008, t. 44, p. 107-117. ISSN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Verslo organizacijos informacinės aplinkos tyrimas. Informacijos mokslai. 2007, t. 41, p. 58-69. ISSN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Luhmano sistemų teorijos taikymas politikos komunikacijoje. Informacijos mokslai. 2006, t. 37, p. 60-69. ISSN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Skaitmeniniai savivaldybės ryšiai su bendruomene. Informacijos mokslai. 2004. Nr. 30. p. 29-43. ISBN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Integracija į Europos Sąjungą ir socialiniai pokyčiai. Siekis įvertinti nuostatas ir vertybes: ką europiečiai galvoja ir jaučia. Informacijos mokslai. 2004. Nr. 29. p. 136-140. ISBN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Integracija į Europos Sąjungą ir socialiniai pokyčiai. Tarpkultūrinės komunikacijos problemos. Informacijos mokslai. 2004. Nr. 29. p. 132-135. ISBN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Komunikavimo įgūdžių įtaka verslumui ir karjerai: tyrimo rezultatų pristatymas. Informacijos mokslai. 2004. Nr. 28. p. 30-43. ISBN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Kokybės komunikacijos problematika šiuolaikinėje visuomenėje. Informacijos mokslai. 2003. Nr. 27. p. 52-63. ISBN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Lyčių socialinių stereotipų formavimas Lietuvos televizijų laidose. Informacijos mokslai. 2003. Nr. 25, p. 72-80. ISSN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Politikų ir masinės komunikacijos priemonių sąveika Lietuvoje. Informacijos mokslai. 2001. Nr. 16. P.49-52. ISSN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Pomoderni organizacija: ryšiai su visuomene. Informacijos mokslai. 2000. Nr. 13. P. 71-79. ISSN 1392-0561.

Other scientific publications

 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Ar piliečių dalyvavimą valdymo procesuose gali paskatinti tinkama komunikacija? Apžvalga. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2017. t. 78, p. 174-176. ISSN 1392-0561.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Organizacijų korporatyvinės komunikacijos interneto svetainėse tyrimo „Organizacijos tinklavietė: ką joje komunikuojame?“ ataskaita. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2013, t. 64, p. 142–154.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata; STONKIENĖ, Marija; VAIGINIENĖ, Erika. Evaluation of the National Higher Education System‘s Competitiveness Theoretical Model. 7th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business  The Future of Entrepreneurship: (2014) Book of Proceedings. p. 1543-1556. ISBN: 978-9963-711-27-7.
 • MATKEVIČIENĖ Renata. Mokslinių straipsnių autorių požiūris į mokslo komunikaciją: ar Lietuvos mokslininkams rūpi mokslo kūrinių autorių teisių apsauga ir vieša prieiga prie jų. Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste: mokslinių straipsnių rinkinys [CD-ROM]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p.1-14. ISBN 978-9955-33-460-6.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Medijų skaitymai lietuviškai. Knygos recenzija: Medijų kultūros balsai: teorijos ir praktikos / sudarytojas V. Michelkevičius. Vilnius: MENE, 2009. 291 p. ISBN 978-9955-834-02-1.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Organizacijos informacinė aplinka: metaforos, raiška, tyrimai. /nformacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai. Vilnius, 2007, p. 55 – 64. ISBN 9789955330950.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. The Idea of Europe constructed in the Lithuanian mass media Europe between memory and change: towards the construction of a European society : proceedings of conference, Rome, November 8-9th, 2004. Roma : Aracne, 2006, p. 93-114.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Novi nasoki v politiceskata komunikacija v Litva [New Trends in Political Communication in Lithuania]. Pblik rileisnz I novite medii. [Public Relations and New Media]. Sofia, 2002. P. 126-135. ISBN 954-8194-53-8.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Is it about the wired world? [Interactive] Dearnley, James and Feather, John. The wired world. An introduction to the theory and practice of the information society. London: Library Association Publishing, 2001./ Review. Information Research. 2002.01. Access by internet: < http://informationr.net/ir/reviews/revs048.html >
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. What do you think about hackers? [Interactive] Furnell, Steven. Cybercrime: vandalizing the information society. Boston, MA: Addison-Wesley, 2002. Information Research. An international electronic journal. 2002.03.18 / Review.

In separate publications published collective papers coauthor, compiler, organizer and editor

 • Matkevičienė, Renata (red.); Pētersons, Andris (red.). Public interest communication : selected articles / editor in chief Renata Matkevičienė, Andris Pētersons. Riga : Turiba University, 2019. 237 p. ISBN 9789934543227.
 • New Media and New Public Governance: The Strategic Communication Approach. Edited by Dr. Renata Matkevičienė and Dr. Andris Petersons / Vilnius University, Turība University. – Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius, 2017. – p. 152. ISBN 978-80-8105-844-8.

Member of organisational committee for an international or national event

 • 2019 m. 8th International Conference of Communication, Media, Technology and Design, 2019 m. April 5–7. Scientific committee member.
 • Member of the organizing committee of International scientific conference „Communication and information sciences in network society: experience and insights. IV“ Vilnius University, Faculty of Communication, 2018 June 14–15. 
 • Member of the organizing committee of International scientific conference „Communication and information sciences in network society: experience and insights. III“ Vilnius University, Faculty of Communication. 2016 June 9–10.
 • Member of the organizing committee of International scientific conference “Communication and information sciences in network society: experience and insights. II” of Vilnius University, Faculty of Communication (2014).
 • Member of the organizing committee of National scientific conference „Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste“ (2008).
 • Chairwoman of the organizing committee of the International scientific conference "Changing Identities in Globalised World“,Nordic Network for Intercultural communication (2007).
 • Member of the organizing committee of National scientific conference „Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai“ (2006).

Headed the editorial board of a national, international or interstate periodical or a serial scientific publication

Since 2007 Executive Secretary of the editorial board of national VU periodical scientific publication “Information sciences”. ISSN 1392-0561.

Supervising researchers

Supervision of PhD students

 • Austė Telyčėnaitė (since 2017), research topic – „Septicizmas socialinės atsakomybės kontekste“.
 • Tomaš Božerocki (since 2015), research topic – „Ginkluotų pasipriešinimo judėjimų kolektyvinės atminties kaita XX–XXI a.“
 • Erika Nabažaitė (since 2014), research topic – „Migracija politiniame diskurse: marginalumo naratyvumo kaita“.

Doctoral students, who defended their dissertation:

 • Lina TAMUTIENĖ. „Kokybės sampratos konstravimas aukštojo mokslo institucijoje“. Dissertation defended on 10 May, 2019. Dissertation supervisor 2009–2018.
 • Kristina JAKUTYTĖ-ANCIENĖ. „Elektroninis dalyvavimas įgyvendinant trečiojo sektoriaus veiklas: Lietuvos nevyriausybinių organizacijų atvejis“. Dissertation defended in 2017. Dissertation supervisor 2010–2017.
 • Jelena KONIEZNA. „Lietuvos akademinių bibliotekų reputacijos formavimas ir valdymas“. Dissertation defended in 2011. Dissertation supervisor 2009–2011.

Headed the doctoral studies committee, dissertation defence council, or were members of such a commission or council, or acted as dissertation opponents:

 • ŠARUPIČIŪTĖ, Julija. „Aukštojo mokslo institucijų reitingų funkcijų poveikis universitetų reputacijai“. Member of the dissertation defence council, 2018.
 • DONAUSKAITĖ, Džina. „Žiniasklaidos vaidmuo skurdo mažinimo politikoje: Lietuvos interneto dienraščių 2008 m. ekonominės krizės metu atvejis“. Chairwoman of the dissertation defence council, 2015.
 • VERNICKAITĖ, Aurelija. „Parlamentarų informacinė elgsena ir ją lemiantys veiksniai“. Member of the dissertation defence council, 2014.
 • SIUDIKIENĖ, Daiva. „Gyvenimo stiliaus įtaka auditorijos laisvalaikio medijų naudojimui“. Dissertation opponent, 2013.
 • JASTIUGINAS, Saulius. „Informacijos saugumo valdymas: Lietuvos Respublikos institucijų  atvejis“. Member of the dissertation defence council, 2012.
 • GRIGALIŪNAS, Modestas. „Tinklinis silpnasis visuomenės įtikinėjimas ir savanorystės populiarinimas Lietuvoje“. Dissertation opponent, 2012.
 • ŠUMINAS, Andrius. „Interaktyvios rinkiminės komunikacijos siekinių raiška: 2011 m. Savivaldybių tarybų rinkimų atvejis“. Member of the dissertation defence council, 2011.
 • MICHELKEVIČIUS, Vytautas. „Fotografija kaip medijos dispozityvas XX a. septintojo – devintojo dešimtmečio Lietuvoje“. Member of the dissertation defence council, 2010.
 • VINCIŪNIENĖ, Aušra. „Europos Sąjungos komunikacijos politika ir jos įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu: Baltijos šalių atvejis“. Dissertation opponent, 2010.

Publications for Studies

 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Ryšiai su visuomene: mokomoji knyga. Vilnius: Akademinė leidyba, 2015. 104 p. ISBN 9789955336730.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Muziejų įvaizdis ir reputacija. In. Pečeliūnaitė-Bazienė, Elvyra (sud.) Modernaus muziejaus veiklos gairės : Muziejininkystės studijos, II tomas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 78–93. ISSN 2351-5104.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Muziejų komunikacija su tikslinėmis auditorijomis. In. Pečeliūnaitė-Bazienė, Elvyra (sud.) Modernaus muziejaus veiklos gairės : Muziejininkystės studijos, II tomas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 142–154. ISSN 2351-5104.
 • LIETUVOS STUDIJŲ POLITIKOS 2009–2011 M. POKYČIŲ KOMPLEKSINĖ ANALIZĖ [autorių kolektyvas]. Vilnius, 2013.
 • Laboratory management [mokomoji priemonė]. 2011. Parengta pagal projektą Carreer Development programs for Women in Science and technology. NORDPLUS Framework programme. Project ID: AD-2010_1a-22167.
 • Setting collaborations [mokomoji priemonė]. 2011. Parengta pagal projektą Carreer Development programs for Women in Science and technology. NORDPLUS Framework programme. Project ID: AD-2010_1a-22167.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Ryšiai su visuomene mokykloje. Vilnius: ŠAC, 2005, 96 p.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Komunikacija ir kokybė šiuolaikinėje visuomenėje. Kokybės komunikacija ir informacija / Z. Atkočiūnienė, L. Markevičiūtė, R. Matkevičienė, M. Stonkienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004, p. 8–33. ISBN 9986-19-656-6.
 • MATKEVIČIENĖ, Renata. Ryšiai su visuomene. VU WebCT serveris, 2001.

Conferences

International

 • The secrets of storytelling of change, GlobCom Symposium 2019, College of Communications and Media Studies of Lisbon’s Polytechnic Institute, May 29 – June 1, 2019, Lisbon, Portugal.
 • Public interest in the Lithuanian media: how citizens protect their rights and what role media take in that process? (with assoc. prof. dr. Marija Stonkienė), XX international scientific conference „Human values in the digital age“, Turiba University, 25–27 April, 2019, Riga, Latvia.
 • „Do we communicate impact and how?“, Pan-Baltic conference on impact “SoWhat“, 22 November, 2018, Vilnius.
 • When corruption raised as the main issue for election campaign hits you back: the case of election campaign of Lithuanian Liberal Movement. Political Marketing Forum „Insiders and Outsiders in the Evolving Political market Place: Exploring the Actors and the Political Strategies“ Turiba University Riga, Latvia, 2–5 August, 2017.
 • How the Media Are Managing Public Opinion During Political ElectionCampaigns: The Case of a Political Corruption Scandal During the Lithuanian Parliament Elections in 2016. „Media in the Post-Truth World: The New Marketplace of (Dis)information.“ November 2–4, 2017, Prague.
 • 100 years’ perspective in interpretation of otherness: Cultural, historical, religious factors that influence contradiction in communication among individuals. „24th Nordic Intercultural Communication conference“, 23–25 November, 2017, Jyväskylä, Finland.
 • Evaluation of the National Higher Education System‘s Competitiveness: Theoretical Model. "7th Annual conference  of  the  Euromed academy of business The Future of Entrepreneurship", 2014, Kristiansand, Norway.
 • Politikų ir žiniasklaidos sąveikos: politinis cinizmas kaip politinės (ne)kultūros ar politinio populiarumo siekimo rezultatas. International scientific conference „Communication and information sciences in network society: experience and insights. II“. Vilnius University, 20 June, 2014, Vilnius, Lithuania.
 • Politicians to vote for: leaders, celebrities, or...?  International scientific conference "Political communication in the era of new technologies", 22–23 September, 2011, Warsaw, Poland.
 • Politikos komunikacijos kontekstai ir raiškos: politikos komunikacijos formų kismas. International scientific conference „Communication and information sciences in network society: experience and insights“, Vilnius University, 16–17 June, 2011, Vilnius, Lithuania.
 • Nation state, national and cultural identity in political rhetopric. International Scientific Conference „ NIC2009“, 26–28 November, 2009, Borås, Sweden.
 • Manifestation of corporate social responsibility in European market. Would it be possible to be responsible? International Scientific Conference „ NIC2008“, 8-9 December, 2008, Reykjavik, Iceland.
 • Athens 2004 Olympic Games in Lithuanian Mass Media. International Scientific Conference „Athens 2004 Olympic Games and International Mass Media“, 2004, Thessaloniki, Greece.
 • Idea of Europe Constructed in Lithuanian Mass Media. International Scientific Conference „Europe between Memory and Change. Towards the Construction of a „European Society“, 8–9 November, 2004, Rome, Italy.
 • Mass Mediated Discourse of Integration Process to EU during Presidential Elections in Lithuania in 2002. International Conference “6th International Scientific Conference "European Integration and Social Change: Problems of Intercultural Communication“, 16–17 May, 2003, Sofia, Bulgaria.
 • Teenager Orientated Mass Media Discourse: Gender And Family Stereotyping. International conference „Information Technology, Transnational Democracy and Gender”, 16 December, 2002, Vilnius, Lithuania.
 • Managed political events in mediated political discourse. International Conference “Constructing Image and ideology in mass media discourse”, 22–24 August 2002, Denmark.
 • New trends in political public relations in Lithuania. “Public Relations and New Media in the Process of Social Transformation”, 22–23 May, 2001, Sofia, Bulgaria.
 • New trends in relationship between mass media and politicians in Lithuania. "VI ICCCEU", University of Tampere, July 2000, Finland.

National

 • Trečioji universitetų misija kaip socialinių inovacijų platforma: Lietuvos universitetų veiklos strateginė perspektyva. National scientific conference „Information and communication expressions of theory and practice ‘2015“ // Vilnius University, 19 March, 2015, Vilnius, Lithuania.
 • Socialiai neatsakingų organizacijų socialiai atsakinga veikla. National scientific conference „Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje“, 20 November, 2009.
 • Mokslo žurnalai Lietuvos mokslininkų požiūriu: kodėl reikia kalbėti apie mokslo komunikaciją? National scientific conference „Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste“, 28 November, 2008.
 • Verslo organizacijos informacinė aplinka. National scientific conferenceInformacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai“, 1 December, 2006. 

Expertise and External Activities

 • Since 2013 - present, member of Baltic Association for Media Research
 • Since 2010 - present, expert of Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA)
 • Since 2010 - present, member of the board of Baltic PR awards
 • Since 2010 - present, member of Lithuanian Public Relations Specialists’ Association
 • Since 2008 - present, expert of the Centre for quality assessment in higher education (SKVC)
 • 2008–2010, expert of COST
 • Since 2007 - present, member of EUPRERA – European Public Relations Education and Research Association
 • Since 2007 - present, member of the board of Nordic Network for Intercultural Communication
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information