Prof. dr. Remigijus Misiūnas

misiunasProfessor, Doctor
Department of Book, Media and Publishing Studies

Member of Communication and Information PhD Studies Committee
                                                                  
Faculty of Communication
Saulėtekio av. 9, I st building, room 503

Tel. +370 5 236 6111
Email:

 

 

misiunasProfessor, Doctor
Department of Book, Media and Publishing Studies

Member of Communication and Information PhD Studies Committee
                                                                  
Faculty of Communication
Saulėtekio av. 9, I st building, room 503

Tel. +370 5 236 6111
Email:

 

 

Educational and scientific qualifications

Social sciences doctoral dissertation „Lietuvių išeivių knygų leidyba Vakarų Europoje 1945-1952 m.“, defended in 1997.

Scientific production

Scientific monographs

 • Lietuva prieš LTSR. D.1: 1940-1945. Antras papildytas leidimas. Vilnius : Bonus Animus, 2016. 448 p. ISBN: 9789955754466.
 • Lietuva prieš LTSR. D. 2. 1945-1952 m. Vilnius: Bonus animus, 2010. 385 p.
 • Lietuva prieš LTSR: monografija. Vilnius: Versus aureus, 2007. 351 p.
 • Informacinių kovų kryžkelėse: JAV lietuvių informacinės kovos XIX a. pabaigoje – 1922 m. Vilnius: Versus Aurius, 2004. 374 p.
 • Barakų kultūros knygos: lietuvių DP leidyba 1945–1952. Vilnius: Versus aureus, 2003. 407 p.

Studies

 • Lithuanian publishing in Lithuania. 2nd edition. Vilnius, 2004. 46, [1] p.
 • Lithuanian publishing in Lithuania. Vilnius, 2002. 42, [1] p.

Reviewed scientific articles

 • MISIŪNAS, Remigijus. Europoje išleisti lietuviški ir lituanistiniai leidiniai JAV lietuvių spaudoje (iki 1904 m.). Knygotyra, 2019, t. 72, p. 206–232. ISSN 0204-2061. 
 • MISIŪNAS, Remigijus. „Mūsų karo korespondento...“, arba Apie karo korespondentą Antaną Vienuolį // Iš karo korespondento užrašų / Antanas Vienuolis-Žukauskas. Vilnius : Bonus Animus, 2019. p. 7–34. ISBN 9789955754534.
 • Mažos ir vidutinės knygų leidyklos šiuolaikinėje Lietuvos knygų leidybos struktūroje. Knygotyra, 2018, t. 71, p. 7–30.
 • Išeivijos bibliotekų ir skaitymo klausimai JAV lietuvių periodikoje (iki 1904 m.). Knygotyra, 2018, t. 70, p. 94–124.
 • JAV lietuvių švietimo, savišvietos ir skaitymo klausimai išeivijos periodikoje (iki 1904 m.). Knygotyra, 2017, t. 69, p. 42–83.
 • Lietuvių išeivių leidyba Jungtinėse Amerikos Valstijose XIX a. pabaigoje–XX a. viduryje: adresato problema. Knygotyra, 2016, t. 67, p. 23–44. 
 • Leidyba prieškario ir šiandienos Lietuvoje: patirties lyginamoji analizė. Knygotyra, 2014, t. 62, p. 273–289.
 • Pirmieji bandymai kaupti išeivijos dokumentinį paveldą JAV. Knygotyra. T. 59. Vilnius, 2012, p. 30–39.
 • Išeivijos knyga: pasvarstymai domėjimosi madai praeinant. Knygotyra, 2009, t. 53, p. 269–274.
 • Neegzistuojanti bibliografija: lietuvių DP planuotų išleisti, spaudai parengtų ir jai atiduotų knygų bibliografinis sąrašas. Bibliografija‘ 2005–2006, 2007, p. 128–137.
 • Lietuvos komunistų partijos ir JAV lietuvių komunistų knygos ryšiai 1920–1940 metais. Knygotyra, 2006, t. 47, p. 149–170.
 • Kitakalbė lietuvių išeivių leidyba JAV iki 1922 metų. Knygotyra 2005, t. 45, p. 77–95.
 • Pirmasis „Atviros Lietuvos knygos“ dešimtmetis / Julija Zinkevičienė, Remigijus Misiūnas. Knygotyra, 2003, t. 41, p. 62–80.
 • Universitetinės studijos: mokymo programų informacinis aprūpinimas / Julija  Zinkevičienė, Remigijus Misiūnas. Informacijos mokslai 2003, t. 24, p. 35–45.
 • Informacijos specialistų rinkos tyrimai: knygų leidyba ir platinimas / Julija Zinkevičienė, Remigijus Misiūnas. Informacijos mokslai, 2002, t. 22, p. 30–41.
 • Das Buch, dur Buchmarkt und die Lesekultur. Litauen in Spiegei del Literatusiociologie. In Osteuropa: Zeitschrift fur gegenwartsfragen des Osstens 52. jahrgang/Heft 9/10. September/Oktober 2002.
 • Leidyba Lietuvoje. Dailė 2002, nr. 1, p. 86–89.

Works of literature and textology

 • Iš karo korespondento užrašų / Antanas Vienuolis-Žukauskas; [sud. Remigijus Misiūnas]. Vilnius: Bonus Animus, 2019. 303 p. ISBN 9789955754534.
 • Amžininkai apie 1863 metų sukilimą: atsiminimų rinktinė. Vilnius, Bonus animus, 2013. 284 p.
 • ANDRIUŠIS, Pulgis. Kelionės po Lietuvą: rinktinė. Vilnius, Bonus animus. 2013.
 • RAMONAS, Vincas. Dulkės raudonam saulėleidy: kūrybos rinktinė. Vilnius, Bonus animus, 2013.
 • VAIČKUS, Jonas. Šešeri metai svetimšalių legione.Vilnius: Bonus animus, 2013. 208 p. 
 • ŽADEIKIS, Pranciškus. Didžiojo karo užrašai. Vilnius, Bonus animus, 2013. 496 p.
 • ANDRIUŠIS, Pulgis. Kelionių užrašai. Vilnius: Bonus animus, 2012. 510 p.
 • Lietuvių DP knyga: sąvadas. Vilnius: Bonus animus, 2012. 260 p.
 • ANDRIUŠIS, Pulgis. Ir vis dėlto juokimės. Vilnius Bonus animus. 2011.
 • PRAPUOLENIS. Kazimieras. Romos užrašai. Vilnius: Bonus animus, 2009. 268 p.
 • Didi maža tauta: Lietuvos įvaizdžio kampanija JAV 1919 metais – A great little nation: Lithuania‘s image campaign of 1919 in U.S. Vilnius: Bonus animus, 2008. 333 p.
 • Lietuva pasaulinėje Paryžiaus parodoje 1900 metais. Vilnius: Versus Aureus, 2006. 314 p.
 • The Baltoscandian Confederation by Kazys Pakštas. Vilnius: Versus Aurius, 2005. 77 [2] p.

Dictionaries, original guides, maps, encyclopedic publications

 • Knygų leidyba. Iš Lietuva: enciklopedija. Vilnius, 2008, t. 1, p. 1070–1082.Lietuvos knygos veikėjai : biografijų žodynas : metodikos nurodymai. [Vilnius] : Vilniaus universiteto leidykla, 2000. [3], 310–326 p. Atsp. iš Vilniaus universiteto mokslo darbų „Knygotyra“ 36 t. Turinyje: Abelis, Povilas. P. 319 ; Giedraitis, Antanas. P. 327 ; Jacikevičius-Varūnas, Balys. P. 328 ; Jūra (Juraitis), Klemensas. P. 328 ; Penikas, Domas. P. 332 ; Vizgirda Tadas (Teodoras). P. 342. – Taip pat kreipties būdas: World Wide Web. URL:

 • Biografijų žodynas „Lietuvos knygos veikėjai“. Biografijos žodynas „Lietuvos knygos veikėjai“: Jasėnas Kazimieras. Knygotyra, 2007, t. 49, p. 221. Taip pat kreipties būdas: World Wide Web. URL: http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/knygot/49/apz1.pdf.
 • Knygų leidyba. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius, 2006, t. 10, p. 313–316.
 • Lietuvos knygos veikėjai [Elektroninis išteklius] = The workers of the Lithuanian book : biografijų žodynas / vyr. redaktorius Domas Kaunas ; sudarytojas Osvaldas Janonis ; techninė redaktorė Iveta Jakimavičiūtė ... [et al.]. Vilnius: Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, 2004. 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM). ISBN 9986-680-27-1.http://www.leidykla. vu.lt/netleid/knygot/36/tomas36.htm

 

Scientific projects

 • Research of Lithuanian Publishing Market 2004–2007. Ordered by Lithuanian Publishers Association. Material published in publications:

                   Book publishing in Lithuania. Vilnius, 2004, 48 p.

                   Book publishing in Lithuania. Vilnius, 2005, 46 p.

                   Book publishing in Lithuania. Vilnius, 2007. 36 p.

 • Research of publishing and dissemination of series „Atviros Lietuvos knygos“. Commissioned by Open Lithuania Foundation in 2001. With J. Zinkevičienė ir A. Poviliūnas. 

Taught subjects

 • Basics of publishing (Bachelor studies)
 • Publishing marketing (Bachelor studies)
 • Organization of publishing (Master studies)
 • Economics of publishing (PhD studies)
 • History and theory of propaganda (PhD studies)

Publications for Studies

Presentations in scientific conferences

 • Išeivijos rašytinio paveldo aktualizavimas: misija (ne)įmanoma? International scientific conference „Baltijos šalių diasporos kultūrinė raiška 1944–2018 metais: dokumentinis paveldas“. Panevėžys County Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Public Library. Panevėžys, 14 May, 2019.
 • Išeivių kelionių literatūra: J. Norbuto „Iš Škotijos į Lietuvą motociklieta“. International scientific conference „Diasporos ir migracijos iššūkiai: teorinės prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai“. Vytautas Magnus University Lithuanian Emigration Institute. Kaunas, 28 September, 2018.
 • Kazio tvermės dėsnis: teorija ir praktika. Seminar „Kazio Almeno skaitymai“. Vytautas Magnus University Lithuanian Emigration Institute. Kaunas, 27 October, 2017.
 • Senoji išeivija: išėję grįžti ir... atstumti. 4-asis Lietuvos istorikų suvažiavimas „Vasario 16-osios Lietuva: pirmtakai ir paveldėtojai“. Vytautas Magnus University. Kaunas, 2017 m. 14–16 September, 2017.
 • Lietuvos išeivių leidyba: gyvenimas gete ir mėginimai iš jo ištrūkti (XIX a. pab.–XX a. vid.). International book science conference. Vilnius University Faculty of Communication; The Lithuanian Academy of Sciences, Division of Humanities and Social Sciences. Vilnius, 24–25 September, 2015.
 • Leidyba prieškario ir šiandienos Lietuvoje: istorinės paralelės. International book science conference „Tradicinė ir skaitmeninė knyga mažoje šalyje: patirtys ir perspektyvos“. Vilnius University. 25–26 September, 2013.
 • Kitakalbės išeivių spaudos vieta tautinio išsivadavimo judėjime XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. International book science conference „Martynas Jankus: tautinio atgimimo spauda ir spaudos veikėjai“. Vilnius, 25–27 September, 2008.
 • Išeiviška knyga: svarstymai domėjimosi madai praeinant. International book science conference „Rankraštinis ir spaudos paveldas išsaugant Lietuvos ir kitų Baltijos šalių išeivijos tautinį tapatumą“. Vilnius, 27–28 September, 2007.

 

Science Promotion

 • Remigijus Misiūnas: Kokios knygos bus išleistos lietuvių kalba, o kokios ne?
  Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/kultura/naujiena/asmenybe/remigijus-misiunas-kokios-knygos-bus-isleistos-lietuviu-kalba-o-kokios-ne-285-1167804?copied
 • Remigijus Misiūnas: Kai politikai netyčia reklamuoja knygas. Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/remigijus-misiunas-kai-politikai-netycia-reklamuoja-knygas-18-1090724?copied&fbclid=IwAR1IE-hT8T3ZUr2W3jLB_UFzp5x9yfNn05CWdW5jJQ_7EVpp26p_4LMsL1M&copied
 • Neatskleista kanauninko P. Žadeikio asmenybė. BTV istorinė-publicistinė laida „Brydės“. Vedėja Danguolė Bunikienė. Paskelbta 2018 m. gegužės 5 d. Prieiga per internetą: https://lnk.lt/video/ziurek-brydes/30029
 • Ar daug pasikeitė leidyba Lietuvoje nuo prieškario? Interviu su prof. R. Misiūnu vedė Kristina Urbaitytė. Bernardinai. lt. 2013-10-04.
 • Knygų leidyba Lietuvoje – kas svarbiau: vertinga literatūra ar pelnas? LRT laida „Literatūros akiračiai“. 2013 m. rugsėjo 28.
 • Lietuvos leidybos politika: diskusija. Dalyvavo vyriausioji LR Prezidentės patarėja švietimo, mokslo, kultūros ir nevyriausybinių organizacijų klausimais Virginija Būdienė, Seimo narė prof. habil. dr. Marija Aušrinė Pavilionienė, kultūros ministro patarėja dr. Erika Furman, kultūros viceministras Darius Mažintas, Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentas Remigijus Jokubauskas, Vilniaus dailės akademijos leidyklos direktorius dr. Marius Iršėnas, R. Paknio leidyklos vadovas Raimondas Paknys, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dėstytojai prof. dr. Remigijus Misiūnas, dr. Arūnas Gudinavičius, spaustuvės „Kopa“ direktorius Saulius Mudėnas. Diskusiją vedė žurnalistas Andrius Tapinas. Antrasis Vilniaus knygų festivalis. Vilnius. 2012 m. rugsėjo 15 d. 
 • Kinų rašytojui Mo Yanui įteikta Nobelio literatūros premija vėl pakurstė garsesnes diskusijas apie meno apdovanojimus. Ar meno laukui gali būti pritaikyti varžybų kriterijai? Kaip premijos formuoja literatūros lauką? Ar apdovanojimai padeda pastebėti geriausią literatūrą, o gal propaguoja populiariąją, į šalį nustumdami vertingąją? Pokalbis su poete Aušra Kaziliūnaite, literatūros kritiku, vertėju Laimantu Jonušiu ir leidybos specialistu Remigijumi Misiūnu. LRT laida „Literatūros akiračiai“.  2012 m. lapkričio 11 d.
 • Lietuvos įvaizdis. TV3 laida „Pabandom iš naujo“. Vedantysis Marius Mikutavičius. 2012 m. liepos 9 d.
 • „Nerimstanti lietuvių išeivija visą laiką kėlė susierzinimą“. Lietuvos televizijos laida „Įžvalgos“. Vedantysis Virginijus Savukynas. 2012 m. sausio 29 d.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information