Assoc. prof. dr. Regina Varnienė-Janssen


VarnieneJanssen

Associate Professor, Doctor
Research Centre for the Organization of Libraries and Information

Faculty of Communication
Saulėtekis ave. 9, Ist building, rooms 215-216

Tel. +370 5 236 6113
Mobile: +370 699 16490
Email: 

 


VarnieneJanssen

Associate Professor, Doctor
Research Centre for the Organization of Libraries and Information

Faculty of Communication
Saulėtekis ave. 9, Ist building, rooms 215-216

Tel. +370 5 236 6113
Mobile: +370 699 16490
Email: 

 

Academic Qualification

 • Nostrified PhD in Social Sciences, 1993.
 • Pedagogical sciences candidate, 1986.

Research Interests

 • Digital Libraries
 • Bibliographic Control
 • Information Management
 • Organization of data and information

Publications

Monographs and Studies

 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina ... [et al.]. Valstybinė bibliografija skaitmeniniame amžiuje: patarimai ir naujos kryptys / IFLA darbo grupė gairėms valstybinei bibliografijai parengti; [originalo] redaktorė Maja Žumer; Recenzavo Sjoerd Koopman, [iš anglų kalbos vertė Tomas Auškalnis; vertimo redaktorės Regina Varnienė-Janssen, Nijolė Marinskienė]. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011 (Vilnius: LNB), p. 145.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Lietuvos kultūros paveldas atsiveria pasauliui: metodologiniai, technologiniai ir organizaciniai sprendimai / recenzentai: prof. habil. dr. Domas Kaunas; prof. dr. Osvaldas Janonis; doc. dr. Jonas Mačiulis. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2010, p. 478. ISBN 978-609-405-021-3. 

Scientific articles in reviewed (periodical, serial or non-serial) scientific publications

 • VARNIENĖ-JANSSEN, R., ŠERMOKAS, A. Provenance in the Context of Digital Cultural Heritage Content:The Lithuanian Approach.  Authority,Provenance, Authenticity, Evidence: Selected papers from  the Conference and School Authority, Provenance, Authenticity, Evidence. Zadar, Croatia, October 2016./ Edited by Mirna Willer, Anne J. Gilliland and Marijana Tomić . Zadar: Sveučilište u Zadaru, 2018, p.213-257.ISBN 978-953-331-220-0.  
 • VARNIENĖ-JANSSEN, R., KUPRIENĖ, J. Authenticity and Provenance in Long-Term Digital Preservation: Analysis of the Scope of Content. Informacijos mokslai, 2018, t. 82. 2018, T. 82, p. 131-160.  ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. DOI http:// doi. org./1015380/Im 208.82.9S.

 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Publikuotų dokumentų sklaidos skaitmeninėje erdvėje metodologiniai ir technologiniai aspektai: Nacionalinės bibliografijos duomenų banko pridedamoji vertė. Informacijos mokslai, 2016, t. 75, p. 57-94. ISSN 1392-0561.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; RAČKAUSKAITĖ, Neringa. Naujos platformos lietuvių literatūros kūrinių sklaidai ir skaitymo skatinimui: problemos analizė. Informacijos mokslai, 2015, t. 73, p. 51–78. ISSN 1392-0561.
 • LAUŽIKAS, Rimvydas; VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Paveldas ir visuomenė: Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo strateginės plėtros gairės 2014–2020 metų programavimo periodui. Informacijos mokslai, 2014, t. 69, p. 118–1142.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; JUŠKYS, Jonas; RAČKAUSKAITĖ, Neringa. Skaitmeninimo stebėsenos koncepcinis modelis: Lietuvos patirtis. Informacijos mokslai, 2013, t. 64, p. 52–74. ISSN 1392-0561.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; JUŠKYS, Jonas. Strategic, Methodological and Technical Solutions for the Creation of Seamless Content of the Digital Cultural Heritage: Lithuanian Approach. Summer School in the Study of Historical Manuscripts: Proceedings / Referees: Istvan Kecsmeti, PhD; Laila Vejzovic, MLS; Tinka Katic, PhD. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2013, p. 349–369. ISBN 978-953-331-020-6.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Levas Vladimirovas – informacinės visuomenės teorijos pradininkas Lietuvoje. Knygotyra, 2013, t. 60, p. 257–262. ISSN 0204-2061.
 • CLAVEL-MERRIN, Genevieve; DANSKIN, Alan; KNUTSEN, Unni; PARENT, Ingrid; VARNIENĖ-JANSSEN, Regina…[et al.]. Valstybinės bibliografijos organizavimas ir valdymas. Valstybinė bibliografija skaitmeniniame amžiuje: patarimai ir naujos kryptys, Versta iš National Bibliographiess in the digital Guidance Age: Guidance and New Directions, [originalo] redaktorė Maja Žumer; Recenzavo Sjoerd Koopman. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011. ISBN 978-609-405-053-4.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; VERNICKAITĖ, Aurelija. Parlamentarų informacinis aprūpinimas – demokratijos plėtros instrumentas. Parlamento studijos, 2010, Nr. 9, p. 31–50. ISSN 1648-9896.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; DAUGIALA, Giedrius. Development of Cultural Heritage Digitisation and Access: Lithuanian Approach. Expanding the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies / Referees: 26 members of  Advisory Board. 2007,  Part 2, Vol. 4, p. 1690–1697. ISBN 978-1-58603-801-4; ISSN 1574–1230.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Litvanska kataložna strategija u kontekstu programa eEurope. Lithuanian Cataloguing Strategy within the context of eEurope. Međunarodni skup u čast 100-e godišnjice rođenja Eve Verona, zbornik radova, Zagreb, 17.-18. studenoga / Recenzenti: Tinka Katič; Kornelija Petr. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2007, p. 151-158. [Santr. angl., p. 417-424].ISBN 978-953-6001-39-2.
 • VARNIENĖ, Regina; KVIETKAUSKAS, Rolandas. Kultūros paveldo skaitmeninimo koordinavimas Europoje: Lietuvos perspektyva. Knygotyra, 2005, t. 45, p. 108–122. ISSN 0204-2061.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Lithuanian Cultural  Heritage, Access Strategy Prospects and Current Projects. Innovation and Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies / Referees: 25 members of Advisory Committee. 2003, Part 2, Vol. 2, p. 1007- 1013. ISBN 1-58603-563-0; ISSN 1574-1230.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Lithuanian Cultural Heritage Digitization, Access Strategy Prospects and Current Projects. Innovation and the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies / Referees: Advisory Committee 2005, Vol. 2, p. 1007–1013. ISBN 9781586035631.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Bibliotekos skaitmeninėje terpėje: skaitmeninių dokumentų informacijos sistemos projektas. Informacijos mokslai,  2005, t. 31, p. 124–140. ISSN 1392-0561.
 • VARNIENĖ, Regina; BULAVAS, Vladas. Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema: istorija ir plėtros perspektyva. Knygotyra, 2003, t. 40, p. 278–302. ISSN 0204-2061.
 • VARNIENĖ, Regina. Elektroninių išteklių posistemis bendroje LIBIS struktūroje. Informacijos mokslai, 2002, t. 20, p. 177–182. ISSN 1392-0561.
 • VARNIENĖ, Regina. Lietuvos nacionalinės retrospektyvinės bibliografijos dabartinė būklė ir perspektyvos. Knygotyra, 2001, t. 37, p. 43–55. ISSN 0204-2061.
 • JANONIS, Osvaldas; VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Cataloguing Documents: Lithuania and International Policy. GATA, 2000, no.4.

Other scientific publications

 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Prieinamumas, atvirumas, inovatyvumas ir bendradarbiavimas – modernios bibliotekos plėtros vizija //Informacija ir biblioteka: teminis rinkinys, 2017,  Nr. 2, p.4–11.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; GRIGAS, Vincas. Bibliotekininkystės tyrimai žinių visuomenėje: idėjų žemėlapis. Tarp knygų, 2017, Nr. 6, p. 16–19. ISSN 0868-8826.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Lituanistika ir kultūros politika (2003–2013): parlamentinės komisijos istorija ir ataskaita / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2014, p. 248. ISBN 978-609-405-097-8.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazės diegimo ir naudojimo metodika / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Projekto vadovė ir atsakingoji redaktorė Regina Varnienė-Janssen. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2014, p. 73. ISBN 978-609-405-102-9.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Lietuvių literatūros klasikos kūriniai – patogesnei prieigai. Tarp krygų, 2014, Nr. 5, p. 3–5. ISSN 0868-8826.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; RAČKAUSKAITĖ, Neringa. Lietuvių literatūros klasikos kūriniai arčiau kiekvieno. Kultūros barai, 2014, Nr. 3, p. 45–48.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; JUŠKYS, Jonas. Strategic, Methodological and Technical Solutions for the Creation of Seamless Content of the Digital Cultural Heritage: Lithuanian Approach. Iš: Summer School in the Study of Historical Manuscripts: Proceedings. Zadar, Sveučilište u Zadru, 2013, p. 349–369. 
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; LAUŽIKAS, Rimvydas; VAITKEVIČIUS, Vykintas; JUŠKYS, Jonas. Skaitmeninto kultūros paveldo vientiso turinio kūrimo strateginiai, metodologiniai ir techniniai sprendimai: lietuviškoji koncepcija. Bibliografija: mokslo darbai, 2013, p. 43–55. ISSN 1392-1991.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Levas Vladimirovas – informacinės visuomenės teorijos pradininkas Lietuvoje. Knygotyra, 2013, t. 60, p. 257–262. ISSN 0204-2061.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Metodologiniai ir organizaciniai kultūros paveldo skaitmeninimo ir bibliografinės sklaidos aspektai: lietuviškoji koncepcija. Bibliografija: mokslo darbai, 2011, p. 102–113. ISSN 1392-1991.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Virtual Electronic Heritage System: Digital Content and Electronic Services for Lithuania and Europe. Bibliotheca Baltica Newsletter, No. 21, 2011,  p. 9–16.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. VEPS – langas į vientisą Lietuvos kultūros paveldo turinį. Vientisos kultūros paveldo skaitmeninės erdvės kūrimas: nuo PASVALIOS iki EUROPEANOS: konferencijos pranešimų rinkinys, 2010 m. lapkričio 9 d., Pasvalys. Pasvalys: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, 2010. p. 17–31. ISBN 978-9986-9350-7-0.
 • CLAVEL-MERRIN, Genevieve; DANSKIN, Alan; KNUTSEN, Unni; PARENT, Ingrid; VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Organisation and Management of National Bibliographies. National bibliographies in the Digital Age: Guidance and New Directions / IFLA Working Group on Guidelines for National Bibliographies. München: Saur, 2009,  p. 79–102. ISBN 978-3-598-24287-8.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Lietuvos kultūros paveldo ilgalaikio saugojimo strategija ir sklaidos programos. Bibliografija: mokslo darbai, 2007, p. 7–14.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Valstybinė bibliografinė apskaita Lietuvoje. Bibliografija: mokslo darbai, 2004, p. 18–25.
 • BULAVAS, Vladas; VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Lithuanian Integrated Library Information System: From Idea to Reality. Viešasis administravimas, 2003, Nr. 3, p. 20–24.
 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra; VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Elektroninių išteklių leidyba ir ilgalaikis išsaugojimas. Bibliografija: mokslo darbai, 2001, p. 39–48.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Bibliographic Control in the Context of the Integrated Library Systems of the Baltic Countries. International Cataloguing and Bibliographic Control, 1999, vol. 28, no. 1, p. 33–35. 

Research Projects

 • 2015 Project „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į internetą: sukurtų elektroninių paslaugų įtaka prieigai prie kūrinių ir skaitymo intensyvumui“, project manager.
 • 2015 Project „Dėl priemonių, skirtų suderinti nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazę su bendra Europos Sąjungos duomenų baze, finansavimo“, project manager.
 • 2011–2014 European Union Investment in Lithuania project „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“, project manager.
 • 2010 National Research Project of Research Council of Lithuania project „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projekto „Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo kūrimas: mokslinis tyrimas“ scientific manager.
 • 2010–2012 European Union Investment in Lithuania project „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra – VEPS“, project manager.
 • 2009 Projetc „Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija“ member.
 • 2005–2008 European Union Investment in Lithuania project „Integralios virtualios bibliotekų informacijos sistemos sukūrimas“, project manager.
 • 2002–2003 Project „LIBIS analizinės bibliografijos posistemis“ member.
 • 2002 Project of cataloging rules „Senųjų monografinių leidinių katalogavimo taisyklės“, project manager and editor.
 • 2001 Project „LIBIS elektroninių išteklių posistemis“ member.

Taught Subjects

 • Information Research and Data Journalism
 • Management of Cultural Projects

Conferences

 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. CIDOC koncepciniu pamatiniu modeliu grindžiama proveniencija: kultūros ir mokslo duomenų suderinamumo kryptimi (with dr. Albertas Šermokas). National scientific conference „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2019“, Vilnius, 29 March 2019.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Publikuotų dokumentų saugojimo ir sklaidos metodologiniai ir technologiniai aspektai archyvinėje ilgalaikio saugojimo sistemoje: Virtualios elektroninio paveldo sistemos pridedamoji vertė. National scientific conference Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2017. Vilnius, 24 March 2017.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Published Documents in the Virtual Environment: Lithuanian Approach. International scientific conference Communication And Information Sciences In Network Society: Experience And Insights. III, 9–10 June, 2016, Lithuania, Vilnius.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Naujos platformos lietuvių literatūros skaitymo skatinimui ir sklaidai:  problemos analizė ir tyrimo rezultatai. National scientific conference Vaclovo Biržiškos skaitymai 2015. Biblioteka kaip dalyvaujamoji institucija, Vilnius University, 2 December, 2015, Lithuania, Birstonas.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Joint Efforts for the Development of the Lithuanian Cultural and Information Society Policy: Heritage Digitisation Gains and Challenges : 28 th Conference of the European Bord of National Archivists, 8–9 October, 2013, Lithuania, Vilnius.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Methodological and Technological Solutions for the Creation Seamless Content of the Lithuanian Digital Cultural Heritage : 6th International Conference Innovative  Information TECHNOLOGIES for Science, Business and Education, IIT-2013, 14–16 November, 2013, Lithuania, Vilnius.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Lituanistinio kultūros ir mokslo paveldo skaitmeninimo, ilgalaikio saugojimo ir plėtros tarpinstitucinė programa. Skaitmeninė atmintis virtualioje erdvėje. 11 December, 2013, Lithuania, Vilnius.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Lietuvos kultūros paveldo vientiso skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida. International scientific conference European Languages in the Age of Technology: Quo Vadis? 14 November, 2012, Lithuania, Vilnius.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Levas Vladimirovas – informacinės visuomenės pradininkas Lietuvoje. International scientific conference Mokslo kūrėjai. 27–28 September, 2012, Lithuania, Vilnius.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Creation of Seamless Digital Content of Lithuanian Cultural Heritage and Open Access Solutions: 4th international seminar DIGITAL MEMORY, 8 December, 2011, Estonia, Tallinn.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Семантическая интеграция цифрового культурного наследия: опыт Литвы : VII Международные книговедческие чтения VII Международные книговедческие чтения. Минск, 10–11 ноября 2011 г.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Strategic, Methodological and Technical Solutions for the Creation of Seamless Cultural Heritage Content: Lithuanian Approach: Summer School in the Study of Historical Manuscripts, 26–30 September, 2011, Croatia, Zadar.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; JUŠKYS, Jonas. Kultūros paveldo vienijimas semantikos pagrindu: VEPS projekto patirtis. Scientific conference Skaitmeninės mokslo ir paveldo infrastruktūros ir tinklai Lietuvoje: situacija ir galimybės, 13 December, 2011, Lithuania, Vilnius.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Kultūros paveldo vienijimas semantikos pagrindu. Scientific conference Biržiškos skaitymai 2011: Bibliotekininkystės mokslas ir praktika: vakar ir šiandien. Vilnius University; Lithuanian Librarians Association, 2 December, 2011, Lithuania, Vilnius.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Virtuali elektroninio paveldo sistema: skaitmenintas dokumentinio paveldo turinys ir elektroninės paslaugos Lietuvai ir Europai. International scientific conference Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtis ir įžvalgos, Vilnius University Faculty of Communication, 16–17 June, 2011, Lithuania, Vilnius.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Methodological and Organizational Aspects of Digitization and Bibliographic Access of Cultural Heritage: Lithuanian Approach. World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Council, 23–27 August, 2009, Italy, Milan.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Usage of EU Structural Funds for Lithuanian Cultural Heritage Digitization. Conference on digitisation of cultural heritage Digital access to cultural heritage, 26 May, 2009, Czech Republic, Prague.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; DAUGIALA, Giedrius. Virtuali skaitmeninio paveldo sistema – atminties institucijų sąveikos pagrindas = Virtual System of Dgital Heritage – the Basis for Collaboration Between Memory Institutions. International scientific conference Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: mokslo, politikos ir praktikos sąveika = Communication of Memoty in Archyves, Libraries and Museums: the Interaction of Science, Policy and Practice, 4–5 Sptember, 2007, Lithuania, Vilnius.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; GARUNKŠTYTĖ, Vida. Advocacy for Libraries – the Role of Library Associations: Experience of Lithuania. World Library and Information Congress : 72nd IFLA General Conference and Council. 20–24 August, 2006, South Korea, Seul.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Litvanska kataložna strategija u kontekstu programa eEurope. Međunarodni skup u čast 100-e godišnjice rođenja Eve Verona, 17–18 November, 25, Croatia, Zagreb.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Bibliographic Control of Electronic Resources within Lithuanian Integrated Library Information System. Nacionālā bibliogrāfija: no rakstītā līdz digitālajam. International scientific conference, 12–13 September, 2002, Latvia, Riga.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Библиографический учет в структуре интегрированной информационно-библиотечной системы Литвы LIBIS. Internet and Library – Information Resources in Science, Culture, Education and Business. 2002, Uzbekistan, Bukhara.
 • VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Подсистема электронных ресурсов в структуре LIBIS / Регина Варнене, Любовь Буцкене. Девятая международная конференция Крым 2002: библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества, Крым, 8–16 июня, 2002.

Expert Activity

 • Member of International Consortium Data for History http://dataforhistory.org/, since 2018.
 • Member of United Bachelor Studies of Information Facilities committee;
 • Member of United Master Studies of Communication Sciences Programs committee;
 • Member of Consortium of European Research Libraries (CERL);
 • Board member of International Standard Serial Number International Centre;
 • Member of permanent committee of International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA);
 • Member of Permanent Unimarc Committee (PUC) of IFLA;
 • Review group member of IFLA International Standard Bibliographic Description (ISBD).
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information