Assist. prof. dr. Kšištof Tolkačevski

Assistant professor
Department of Book, Media and Publishing Studies

Faculty of Communication
Saulėtekio av. 9, I st building, room 503

Tel. +370 5 236 6111
Email:

 

Assistant professor
Department of Book, Media and Publishing Studies

Faculty of Communication
Saulėtekio av. 9, I st building, room 503

Tel. +370 5 236 6111
Email:

 

Educational and scientific qualifications

 • Social sciences doctoral dissertation „Epigrafinio įrašo kultūra ir komunikacija: XIX a. Vilniaus memorialinių įrašų pagrindu“ (defended in 2016).
 • MA in Communication and Information Studies (2012)

Scientific interests

 • Epigrafika
 • Epigrafikos kultūra
 • Kapinių istorija
 • Taikomoji archyvistika
 • Teorinė archyvistika

Subjects that are teached

 • Taikomoji archyvistika
 • Komunikacijos filosofija
 • Komunikacijos istorija

Scientific production

Reviewed scientific articles

 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. „Kol mirtis mus išskirs...“: santuokos įamžinimas istorinių kapinių antkapiniuose paminkluose. Iš: LAPINSKIENĖ, Alma; PAŠKEVIČIENĖ, Jolanta (sud.). Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai. Vilnius, 2019, p. 233–248. ISBN 978-609-425-247-1.
 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Measuring the Reading of Inscriptions on Tombstones in the Past: Theoretical Approach // Knygotyra. Vilnius. Vilniaus universiteto leidykla. 2018, t. 70, p. 125–135. Prieiga per internetą: http://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/11811

 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Rusiški epigrafiniai memorialiniai XIX amžiaus įrašai Vilniaus katalikiškose kapinėse // Knygotyra. Vilnius. Vilniaus universiteto leidykla. 2016, t. 66, p. 281–310. Prieiga per internetą: http://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/10028/7885
 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Stosowanie metod nauk komunikacji i informacji w badančiu źródeł epigraficznych XIX wieku na przykładzie epitafium Leona Borowskiego. Zielonogórskie spotkania źródłoznawcze, T. 1: Na tropie źródła i jego interpretacji. Zielona Góra: Wydawnictwo Eternum, 2015, p. 282–289.

 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Hieronimo Bohuszo nurodymai dėl antkapinių paminklų įrengimo // Knygotyra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2015, t. 65, p. 343–351. Prieiga per internetą: http://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8470/6340
 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Asmens įvaizdis XIX a. Vilniaus kapinių epitafijose: komunikacinis aspektas // Knygotyra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla2013, t. 61, p. 45–83.
 • TOŁKACZEWSKI, Krzysztof. Odzwierciedlenie życia mieszczan w napisach nagrobnych. Гістарычная ўрбаністыка: асновы метадалогіі і крыніцазнаўчая база : зб. навук. арт. / ГрДУ імя Я.Купалы ; рэдкал. І.В. Соркiна (гал. рэд.) [і інш.]. - Гродна : ГрДУ, 2011, с. 207–214.
 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Mirusiojo atminimas antkapinio paminklo užraše. Vilniaus Bernardinų kapinės 1810–2010, sud. V. Girininkienė, Vilnius, 2010, p. 199–226.

In separate publications published collective papers coauthor, compiler, organizer and editor

 • Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas: bibliografijos rodyklė: 1940–1943, 1990–2015 = Institute of Book Science and Documentation: Bibliography: 1940–1943, 1990–2015 / Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas, Knygotyros ir dokumentotyros institutas; [sudarė Tomas Petreikis]; [parengė: Ina Kažuro, Tomas Petreikis, Kšištof Tolkačevski, Asta Urbanavičiūtė]; [straipsnio autorė Aušra Navickienė]; [redaktorių kolegija: Alma Braziūnienė, Domas Kaunas, Aušra Navickienė (pirmininkė); [į anglų kalbą vertė Elena Macevičiūtė]. Vilnius: Akademinė leidyba, 2017. 207, [1] p. : iliustr., diagr., faks., portr. – Asmenvardžių r-klė: p. 197–206. – ISBN 978-9955-33-717-1.

Reviews

 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Naujoji ar ne visai naujoji knygos enciklopedija? // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2019, t. 72, p. 281–285.

Presentations in scientific conferences

 International

 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Vandalizmas ar atminties sklaida:  ATR piliečių grafičiai ant užsienio šalių kultūros paveldo objektų. „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. IV“. International scientific conference. Vilnius University, Faculty of Communication, Ministry of Culture of the Republic of Lithuania. Vilnius, 14–15 June, 2018.
 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Reading Inscriptions on Tombstones in the 19th Century: Theoretical Perspective. International Conference Books and Society in Latvia until 1945. The National Library of Latvia, 24–25 November, 2016.
 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. „Rusiškieji epigrafiniai memorialiniai įrašai XIX a. Vilniaus katalikiškose kapinėse“. "Mažumų knyga: istorinės patirtys ir šiandienos raiškos globaliame pasaulyje". International book science conference. Vilnius University, Faculty of Communication, Lithuanian Academy of Sciences, Division of Humanities and Social Sciences. Vilnius, 24–25 September, 2015.
 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Odzwierciedlenie życia mieszczan w napisach nagrobnych z pierwszej połowy XIX w. na cmentarzach w Wilnie. Yanka Kupala State University of Grodno, international scientific conference „Метадалогія даследаванняў і крыніцазнаўчая база ў галіне гістарычнай урбаністыкі“. 29 September – 1 October, 2011.

National

 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. A. H. Kirkoras ir kapinės: nuo populiarinimo iki amžinojo poilsio. Mažoji konferencija „Su meile, Lietuvai", skirta kultūros ir mokslo veikėjo, spaustuvininko, leidėjo, publicisto, archeologo, etnografo ir istoriko Adomo Honorio Kirkoro (1818–1886) 200-osioms gimimo metinėms. The Lithuanian Academy of Sciences, Division of Humanities and Social Sciences. 13 June, 2018, Vilnius.
 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. „Kai mirtis mus išskirs...“: santuokos įamžinimas istorinių kapinių antkapiniuose paminkluose. Scientific conference „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“. The Institute of Lithuanian Literature and Folklore, Institute of the Lithuanian Language, Marija and Jurgis Šlapeliai House-Museum. Vilnius, 8–9 December, 2016.
 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Knyga antkapyje: asmens identiteto kūrimas XIX amžiuje. National scientific conference „Asmenybių raiška: nuo XVIII a. bibliotekininkų iki XXI a. tinklažmogių (V. Biržiškos skaitymai 2014). 2 December, 2014.

 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Epigrafinių memorialinių įrašų publikavimo patirtys Lietuvoje XIX amžiuje. The Institute of Lithuanian Literature and Folklore, scientific conference „XVI–XIX a. lietuviško ir kitakalbio rankraštinio paveldo tyrimų ir leidybos problemos“ (XIII Jurgio Lebedžio skaitymai). 14 November, 2013.
 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Pilietiškumo raiška XIX a. 1-osios pusės prestižinių kapaviečių epigrafiniuose įrašuose. The Lithuanian Academy of Sciences, scientific seminar „Epigrafika arba įrašai senuosiuose leidiniuose, dokumentuose ir paminkluose. Pranešimai, dialogai, kontaktai“. 19 April, 2011.

Other countries national conferences

 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Używanie metod nauk Komunikacji i informacji w badaniu źródeł epigraficznych XIX wieku. Uniwersytet Zielonogórski, Lenkijos nacionalinė studentų–doktorantų konferencija „II Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Źródłoznawcza“. 10–11 April, 2014.

Science Promotion

 • GIRININKIENĖ, Vida; TOLKAČEVSKI, Kšištof. Atminimo takais: Rasų kapinėms 215 metų: informacinis žinynas. Vilnius: Vilniaus istorinių kapinių draugija „Rasos“. Vilnius, 2016, p. 64: schem. ISBN 978-609-95919-0-2.
 • TOLKAČEVSKI, Kšištof. Knyga visada aktuali. Knygotyra, 2011, t. 57, p. 230–235. 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information