Assoc. prof. dr. Jolanta Mažylė

mazyle Associate Professor, Doctor
Centre for Journalism and Media Research

 

Maironio st. 7, room 2

Tel. (+370-5) 219 3046
Email:

 

 

mazyle Associate Professor, Doctor
Centre for Journalism and Media Research

 

Maironio st. 7, room 2

Tel. (+370-5) 219 3046
Email:

 

 

Publications

 Chapters in the collective monographs

 • Lietuvos regionų žiniasklaidos ir žurnalistikos charakteristikos bruožai (p. 49–76). Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė (sudarytoja Jolanta Mažylė). Vilnius: „Petro ofsetas“, 2016. – 224 p. iliustr.
 • Žiniasklaidos teisė ir etika (p. 74–109). Medijos, žiniasklaida, žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėje (red. Žygintas Pečiulis). Vilnius: VU leidykla, 2012.
 • Rašto raiškos (spaudos) žanrų klasifikavimas: tradicija ir konvergencija (p. 160–178). Medijos, žiniasklaida, žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėje (red. Žygintas Pečiulis). Vilnius: VU leidykla, 2012. 

Works of studies of historical sources and textology

 • Leono Bistro žurnalistinė veikla (p. 137–139). Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė (sudarytoja Jolanta Mažylė). Vilnius: „Petro ofsetas“, 2016. – 224 p. iliustr.
 • Leono Bistro publicistiniai tekstai (p. 141–167). Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė (sudarytoja Jolanta Mažylė). Vilnius: „Petro ofsetas“, 2016. – 224 p. iliustr.

Scientific articles

 • Palydos žodis Eilinio partizano atsiminimams, arba apie tris laiko aplinkybes // Aleksas Šemeta. Eilinio partizano atsiminimai. Vilnius : Bonus animus, 2019, p. 295-307. ISBN 9789955754589.
 • Klivlando ir Lietuvos lietuvis iš Narkūnų // Prie Nemunėlio : Lietuvos kultūros fondo Rokiškio rajono visuomeninės tarybos leidinys. Vilnius : Margi raštai.  2019, Nr. 1(42), p. 9-12. ISSN 1822-6221.
 • Lithuanian Parliamentary Election and the Regional Press (2016). Political Preferences, 2017, Vol. 14, p. 63–86.

 • The Issue of Responsibility for Online Comments (the Lithuanian Case). International Journal of Arts and Commerce, 2015. Vol. 4, No. 2, p. 64–76.

 • Žiniasklaidos savitvarka: institucijų modeliai ir lietuviškasis status quo. Žurnalistikos tyrimai, 2014, nr. 7, p. 61–86. 
 • Professional Journalism and Self-regulation in Lithuania. International Journal of Arts and Commerce, 2014. Vol. 3, No. 8, p. 31–48.
 • Problems of Media Accountability in the Regional Periodical Press of Lithuania. Socialiniai tyrimai / Social Research, 2013. Nr. 4 (33), p.78–86.
 • Atsakingos žiniasklaidos sistemos: teorinės prieigos ir situacija Lietuvos regionų spaudoje. Žurnalistikos tyrimai, 2012, nr. 5, p. 126–144.
 • Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso ypatumai. Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose – 3: socialinių mokslų doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos straipsnių rinkinys. Kaunas, 2011, p. 146–150. 
 • Regiono VIP redakcija – nepriklausomybės indeksas. Žurnalistika 2010: almanachas, 2010, p. 41–46.
 • Studentų profesinė praktika. Žurnalistika 2009: almanachas, 2010, p. 72–78.
 • Regionų žurnalistai apie savitvarką ir profesinę etiką. Žurnalistika 2009: almanachas, 2010, p. 58–66.
 • Teisės ir etikos normų taikymas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekse. Informacijos mokslai, 2009, t. 51, p. 103–124.
 • Spaudos identiteto problemos Prekių ženklo registre. Žurnalistikos tyrimai, 2008, nr. 1, p. 41–52.
 • Žvilgsnis į Teisės fakulteto praeitį. VU Mokslo darbai, Teisė, 2007, Nr. 62, p. 15–19.

Applied scientific works

 • Regioninė spauda. Visuotinė lietuvių enciklopedija, V., 2011, XIX t., p. 669–670.
 • Reklama. Visuotinė lietuvių enciklopedija, V., 2011, XIX t., p. 706–707.
 • Reportažas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, V., 2011, XIX t., p. 766–767.

Published material in the international scientific conferences proceedings

 • The issue of ethics and the liability of authors in online comments (the Lithuanian case). SOCIN 2014: international interdisciplinary conference on social innovations „Social Innovations: theoretical and practical insights 2014“. Conference abstracts: October 23–24, 2014, Mykolas Romeris University. Mykolas Romeris University, Vilnius, 2014,  ISBN 9789955196839, p. 150.
 • Local government and mass media relations. Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos“. 2014 m. birželio 19–20 d. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, Vilnius, 2014, p. 26.
 • Reklaminių tekstų ypatumai „Diena Media News“ grupės laikraščiuose. „Reklama quasi menas“ = „Ads quasi Art“: tarptautinė mokslinė konferencija, 2014 m. balandžio 10–11 d., Vilniaus universitetas, Kaunas, 2014, p. 11-12.
 • Проблемы региональной прессы Литвы в первом десятилетии XXI века: правовые и этические аспекты. Пятые Международные научные чтения в Москве СМИ и массовые коммуникации – 2013 "Национальные медиасистемы между национальным и глобальным: модели и тренды 2010-х гг.", Москва, 2013, p. 240–244.

Conferences

 International conferences

 • "Aspects of motherhood representation in Lithuanian national and regional mass media". International conference "Gender Studies and Research 2019: Centenary Achievements and Perspectives". Vilnius University, Lithuania, 21–23 November 2019, http://www.genderconference.kf.vu.lt/lt/programme/

 • Atminties užribiai: nepriklausomos Lietuvos (1918-1940) teisininkų likimai. 6th World Congress of Lithuanian Lawyers. Lithuanian Layers' Society, Lithuanian Bar Association, Seimas of the Republic of Lithuania, 4–5 July 2019.
 • Teisiniai ir psichosocialiniai egzilio veikėjų asmeninių archyvų paieškos aspektai, arba kaip aš paveldėjau „Dirvos“ redaktoriaus (1968–1991) Vytauto Gedgaudo asmeninį archyvą. International scientific conference „Baltijos šalių diasporos kultūrinė raiška 1944–2018 metais: dokumentinis paveldas“, Panevėžys County Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Public Library, Panevėžys, 14 May, 2019.
 • Regionų žiniasklaidos darbuotojų profesinės kompetencijos ir karjeros galimybės. 17th Ernestas Galvanauskas' International Scientific Conference „Regiono konkurencingumo kaitos tendencijos, Šiauliai, 30 November, 2017.
 • Grįžtamasis ryšys? Straipsnių komentarų savi (cenzūra): redakcijų ir žurnalistų požiūriai. International science and practise conference „Cenzūros slinktis ir forma“. Vilnius University, Faculty of Communication, Institute of Journalism. Manor of the President Antanas Smetona, Ukmergės raj., 5 May, 2017.
 • Prof. E. Volterio istorinės mokslinės publikacijos „Naujosios Romuvos“ žurnale. International anniversary conference of professor Eduardas Volteris. Vytautas Magnus University, Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, Kaunas City Museum. Kauno Town Hall, 5 May, 2016.
 • Interneto komentarų etiškumo ir autorių atsakomybės problema (Lietuvos atvejis). International scientific conference „Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos“ (SOCIN-2014). Mykolas Romeris University, 23–24 October, 2014.
 • Savivaldos ir žiniasklaidos santykiai. International scientific conference „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II“. Vilnius University Faculty of Communication, 19–20 June, 2014.
 • Reklaminių tekstų ypatumai Diena Media News grupės laikraščiuose. International scientific conference „Reklama quasi menas“ / „ADS quasi ART“. Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities, Department of Lithuanian Philology, 10–11 April, 2014.
 • Žiniasklaidos atskaitingumo problemos Lietuvos regioninėje spaudoje. International scientific conference „Regiono konkurencingumo kaitos tendencijos. Erdvė verslui“. Šiauliai City Municipality, Šiauliai Chamber of Commerce, Industry and Crafts,  Šiauliai University, European Regional Science Association (ERSA) Baltic Section. Šiauliai, 28–29 November, 2013.
 • Проблемы региональной прессы Литвы в первом десятилетии XXI века: правовые и этические аспекты. Пятые Международные научные чтения в Москве СМИ и массовые коммуникации – 2013 "Национальные медиасистемы между национальным и глобальным:модели и тренды 2010-х гг.", Факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,14–15 ноября 2013 г.
 • Žiniasklaidos savitvarkos institucijų modeliai: lietuviškoji patirtis. International scientific conference „Žiniasklaida ir žodžio laisvė: kontroversijos ir visuomenės konfliktai“. Vilnius University, Faculty of Communication, Institute of Journalism, 24–25 October, 2013.
 • Reklama Lietuvos regionų periodinėje spaudoje. International book science conference „Tradicinė ir skaitmeninė leidyba mažoje šalyje“. Vilnius University Faculty of Communication, 26–27 September, 2013.

National conferences

 • Žurnalistų profesinės kompetencijos, kūrybiškumas ir karjeros perspektyvos (Lietuvos regioninės periodinės spaudos atvejis). Scientific conference „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2019“, 29 March, 2019, Vilnius.
 • Antraštės tikslumo problema interneto žiniasklaidoje. Scientific conference „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2017“. Vilnius University Faculty of Communication, 24 March, 2017.
 • Regionų žiniasklaidos ir žurnalistikos charakteristika (2014 m. tyrimo apžvalga). Scientific practical conference „Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė". Seimas of the Republic of Lithuania, 19 October, 2015.
 • Moteriškumo samprata elektroninėje žiniasklaidoje. Scientific conference „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2015“. Vilnius University Faculty of Communication, 19 March, 2015.
 • Švietimo diskurso aspektai „Naujosios Romuvos“ žurnale 1931–1935 m. Scientific conference of Kaunas' history „Švietimas ir mokslas Kaune“. Vytautas Magnus University, 24–25 April, 2014.
 • Vidiniai savitvarkos veiksniai: korporatyviniai žiniasklaidos priemonių etikos kodeksai. Scientific conference „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“. Vilnius University Faculty of Communication, 6 December, 2013.
 • Žurnalistinio tyrimo samprata: teoriniai ir praktiniai aspektai. Scientific conference „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“. Vilnius University Faculty of Communication, 14 December, 2012.
 • Atsakingos žiniasklaidos sistemos Lietuvoje: situacija ir perspektyvos pokyčiai. Scientific-practical conference „Turinio kokybės problema žiniasklaidoje“. Vilnius University Faculty of Communication, 24 October, 2012.
 • Žiniasklaidos reguliavimo ir savitvarkos institucinis mechanizmas: esatis ir perspektyvos. Scientific conference „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“. Vilnius University, 16 December, 2011.
 • Spaudos žanrų klasifikavimo problemos. Scientific-practical conference „Žiniasklaida ir žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėse. Kaitos aspektas“. Vilnius University, 23 November, 2011.
 • Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso taikymo ypatumai. 3rd Conference of Social Sciences Doctoral Students and Young Scientists „Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose – 3“. Kaunas University of Technology, 21 October, 2011.
 • Profesinė etika: sampratos suvokimo ir pajautos problema. Scientific conference „Žurnalisto ir žurnalistikos situacija šiuolaikinės žiniasklaidos sistemoje“. Vilnius University, 5 November, 2009.
 • Regionų spaudos darbuotojo atsakomybė teisiniu ir etiniu aspektais. Scientific conference „Sociali ir asociali žurnalistikos dimensija šiuolaikinėje masinėje komunikacijoje“. Vilnius University, Faculty of Communication, Institute of Journalism, 7 December, 2007.
 • Žiniasklaida ir sveikata: formuoja, informuoja ar... Republican conference „Pacientas. Gydytojas. Žiniasklaida“. Šiauliai, May, 2007.
 • Presentation „Teisės fakulteto istorija ir dabartis“ in the extended session of Vilnius University, Council of the Faculty of Law. Dedicated to the 365th anniversary of the establishment oh the Faculty. October 2006.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information