Prof. dr. Elena Macevičiūtė

maceviciute Professor, PhD
Digital Media Lab

Faculty of Communication
Saulėtekio av. 9, 3rd building, room 416

Tel. +370 5 236 6111
Email: 

 

maceviciute Professor, PhD
Digital Media Lab

Faculty of Communication
Saulėtekio av. 9, 3rd building, room 416

Tel. +370 5 236 6111
Email: 

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

Socialinių mokslų daktaro disertacija „UNESCO bibliotekininkystės programų įtaka tarptautiniam bibliotekų bendradarbiavimui“ apginta 1989 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos ir Filosofijos fakultetų tarybų sudaryta habilitacijos komisija 2004 m. gruodžio 22 d. nusprendė, kad E. Macevičiūtė atitinka humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties habilitacijos reikalavimus. Jai įteikta habilitacijos pažyma, suteiktas profesorės vardas.

 

Skaitomi dalykai

 • Informacijos vadyba
 • Tarpkultūrinė komunikacija

Mokslinė veikla

Mokslo interesai

 • Tarpkultūrinė komunikacija
 • Informacija organizacijose
 • Skaitmeninės bibliotekos
 • Informacinė profesinė veikla
 • Bibliografija
 • Informacijos vartotojų elgsena
 • Elektroninė leidyba ir atviros prieigos leidiniai

Knygos ir knygų dalys

 • Maceviciute, E., & Wilson, T. D. Introducing information management: an Information Research reader. London: Facet publishing, 2005.
 • Maceviciute, E. & Wilson, T.D. The development of the information management research area. In E. Maceviciute & T. D. Wilson (Ed.), Introducing information management: an Information Research reader. London: Facet, 2005. P. 18-30.
 • Maceviciute, E. Edukacja dla potrzeb bibliotek cyfrowych i informacji. In M. Kocojowa (Ed.), Profesjonalna informacja w internecie (pp. 26-34). Krakow: Wydawnictwo universitetu Jagiellonskiego, 2005. P. 26-34.

Studijoms skirti leidiniai

Mokslo interesai

 • Macevičiūtė, E. (2007). The activity approach in Soviet library and information science research. Annual review of information science and technology / ed. B. Cronin. Medford (NJ) Information Today. 42: 141-144.
 • Elena Maceviciute, Pieta Eklund, et al. (2006). "EURIDICE project: The evaluation of image database use in online learning." Education for Information24(4): 177 - 192.
 • Macevičiūtė, E. (2006). "Information needs research in Russia and Lithuania, 1965-2003." Information Research11(3): paper 256.
 • Macevičiūtė, E. (2006). ""Knygotyra": pastovumas ir permainos." Knygotyra47: 297-306.
 • Höglund, L., E. Maceviciute, et al. (2004). "Trust in health care: an information perspective." Health Informatics Journal10(1): 37-48.
 • Maceviciute E. & Janonis O. (2004) "Conceptions of bibliography in the Russian Federation: the Russian phenomenon of bibliographic theory." Libri54(1): 30–42. – Angl. – Bibliogr.: p. 41–42. – Taip pat išėjo atskiru atspaudu ir prieiga per internetą. URL:http://www.librijournal.org/pdf/2004_1pp30-42.pdf

Kitos autorinės publikacijos

 • Macevičiūtė, E. (2007). "Editor's preface." Svensk Biblioteksforskning16(1): 1.
 • Macevičiūtė, E. (2007). "Knygotyra – a scholarly journal of Vilnius University." Svensk Biblioteksforskning16(1): 1-9.
 • Macevičiūtė, E. (2007). "Švedijos bibliotekų mokslinio tyrimo žurnalo "Svensk Biblioteksforskning" naujienos." Knygotyra48: 311-314.
 • Wilson, T.D. and E. Macevičiūtė (2006). " Conference Report: Third Nordic Conference on Scholarly Communication, Lund 24-25 April, 2006 " Information Research11(3).
 • Macevičiūtė, E. (2006). "Knygotyra – a scholarly journal of Vilnius University." Svensk Biblioteksforskning16(1): 1-9.
 • Macevičiūtė, E. (2006). Komunikacijos ir informacijos mokslai. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. X: Khmerai-Krelle. Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas: 446.
 • Macevičiūtė, E. (2006). "„Svensk Biblioteksforskning“ – Švedijos bibliotekų tyrimo žurnalas." Knygotyra46: 275-278.

Mokslinė, ekspertinė ir visuomeninė organizacinė veikla

 • 1996 Žurnalo “The Serials Librarian” (JAV) redkolegijos narė
 • 1998 Latvijos aukštojo mokslo kokybės vertinimo ekspertė
 • 1998-2000 CECUP projekto Lietuvos koordinatorė
 • 1999 Tarptautinio elektroninio žurnalo “Information Research” redaktorė
 • 2000 CELIP projekto Lietuvos koordinatorė
 • 2001 Leidybinės asociacijos “Valfrid” tarybos narė (Švedija)
 • 2003 Šiaurės šalių tarpkultūrinės komunikacijos tinklo (NIC) tarybos narė
 • 2004 Konferencijos Informacijos ieška kontekste (ISIC – Information seeking in context) nuolatinio komiteto narė
 • 2005 Žurnalo SvenskBiblioteksForskning redkolegijos narė

Projektai ir konferencijos

Konferencijų pranešimai

 • Macevičiūtė E; Walin B (2015). E-Book distribution in Sweden. "Mažumų knyga: istorinės patirtys ir šiandienos raiškos globaliame paaulyje". Tarptautinė knygotyros konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas; Lietuvos mokslų akademijos humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius. Vilnius, 2015 m. rugsėjo 24–25 d.
 • Maceviciute E. & Wilson T.D. (2007) Re-located scholars network building in Sweden. Nordic Network for Intercultural Communication: Annual Conference, Vilnius, Lithuania, 29 November – 1 December, 2007.
 • Pieta Eklund, Maria Lindh, et al. (2006). EURIDICE project: the evaluation of image database use in online learning. Motesplats infor framtiden, Boras, Sweden, Hogskolan i Boras.
 • Maceviciute (2004). "Education for Digital Library and Education : an invited paper." International Conference "Professional information on the internet: design and development, access, quality, ethics in cyberspace and intellectual property".
 • Maceviciute, E. (2004). To be or not to be together: is there a choice? : A key-note paper. The 25th Annual IATUL Conference "Library management in changing environment", Krakow, Poland.

Projektai

 • 2014-2018 Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos finansuojama COST veikla IS1404 Evolution of Reading in the Age of Digitisation (E-READ). Lietuvos atstovė COST veiklos valdymo komitete.
 • 2008-2009 Švedijos bibliotekų mokslo tyrimo reikmės – Delfi tyrimas
 • 2008-2010 SHAMAN - Sustaining Heritage Access through Multivalent ArchiviNg. ES IST projektas
 • 2006-2008 Projektas "Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: socialinių humanitarinių mokslų doktorantūros studijų programų atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas" (BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0058) Vilnius.
 • 2006-2007 Persikėlusių mokslininkų asmeninio mokslinio tinko kūrimas
 • 2005-2007 EURIDICE - EUropean Recommended materIals for Distance learnIng Courses for Educator. ES eTen projektas
 • 2005 LIS Education in Europe: Joint Curriculum Development and Bologna Perspectives. Projektas finansuotas pagal ES Socrates programą.
 • 2002-2003 ALF projektas "Socialinių lyčių stereotipų formavimas žiniasklaidoje"
 • 2001 NORDINFO BALDER (Baltic Development of Education and Research): informacijos išteklių vadybos tyrimo tinklas
 • 1998-1999 TEMPUS projektas „Education for International Communication in Lithuania“, vadovė

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information