Prof. habil. dr. Domas Kaunas

mini Domas Kaunas Professor
Department of Book Science and  Publishing

Faculty of Communication
Saulėtekio av. 9, I st building, room 502

Tel. +370 5 236 6112
Mob. +370 616 18 970
Email:

In the Faculty works from the year of 1975

 

mini Domas Kaunas Professor
Department of Book Science and  Publishing

Faculty of Communication
Saulėtekio av. 9, I st building, room 502

Tel. +370 5 236 6112
Mob. +370 616 18 970
Email:

In the Faculty works from the year of 1975

 

Administrative, employment and other activities at Vilnius University

 • Chairman of the Senate, 2010–2014.
 • Dean of the Faculty of Communication, 2002–2007.
 • Vice-Dean of science of the Faculty of Communication, 1999–2002.
 • Assistant, chief lecturer, associate professor of the Department of Information Sciences of the Faculty of History, 1975–1990.
 • Associate professor, head of the Department of Book Science of the Faculty of Communication, 1990–1993.
 • Professor, head of the Department of Book Science of the Faculty of Communication (since 1993).
 • Director of the Institute of Book Science and Documentation (since (2003).
 • Professor of the Institute of Book Science and Documentation and chief researcher of the Media Research Laboratory (since 2012).
 • Member of Communication and Information PhD Studies Committee.

Educational and scientific qualifications

 • Candidate of Historical Sciences, thesis „Klaipėdos krašto lietuvių spaudos būklė Vokietijos valdymo metais (iki 1919 m.)“, defended in 1979, pedagogical name of associate professor awarded in 1985.
 • Habilitated doctor of historical sciences, after nostrification – habilitated doctor of humanities sciences (history), thesis „Mažosios Lietuvos lietuvių knygos raida 1808–1919 metais“, defended in 1990, pedagogical name of professor awarded in 1993.

Scientific interests

 • Book science: history, theory and methodology
 • Book history
 • Book culture
 • Manuscript and printed cultural heritage and library
 • Bibliophilism
 • Biographistics and genealogy
 • History of culture of Mazoji Lietuva

Scientific production

Scientific monographs

 • „Aš esu Etmės Evė“. Ieva Simonaitytė amžininkų liudijimuose :  simonaitistikos šaltinių publikacija / Liudijimus užrašė, rinkinį sudarė ir parengė leisti Domas Kaunas. Vilnius : VšĮ Akademinė leidyba, 2017. p. 330, [2] p. : iliustr.
 • KAUNAS, Domas. Kristijonas Donelaičio atminties paveldas: studija. Vilnius: VšĮ Akademinė leidyba, 2016. 472 p.: iliustr.
 • KAUNAS, Domas. Mažosios Lietuvos knygų link: dokumentinio paveldo socialinėje aplinkoje sakytinė ir vaizdinė istorija. Vilnius: Vilniaus universi­teto leidykla, 2013. 279  p.: iliustr.
 • KAUNAS, Domas. Bibliotheca Georgii  comitis de Plater. Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 296 p.
 • KAUNAS, Domas. Knygos kultūra ir kūrėjas: istoriografiniai tyrimai ir vertinimai. Vilnius:  Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 408 p.
 • KAUNAS, Domas. Knygos kultūros karininkas. Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės žinios“, 2004. 204 p.
 • KAUNAS, Domas. Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas. Vertės ir interesų sankirtos požiūriu. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004. 76 p.
 • KAUNAS, Domas. Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai: 1885–1940 metų ikonografija. Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės žinios“, 2000. 440 p.
 • KAUNAS, Domas. Knygos dalia: Mažosios Lietuvos knygos istorijos tyrinėjimai. Vilnius: Pradai, 1999. 328 p.

Studies

 • KAUNAS, Domas. Viliaus Gaigalaičio knygotyrinės nuostatos ir veikla // Knygotyra, 2007, t. 48, p. 187–238. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Rankraštinio ir spaudos paveldo sklaida socialinėje aplinkoje. Kn.: Mažosios Lietuvos kultūros paveldas: Straipsnių, parengtų konferencijos „Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas“ (2005 09 22–24) pranešimų pagrindu, rinkinys / Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija: [sudarytojas ir ats. redaktorius Domas Kaunas]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006, p. 148–182.
 • KAUNAS, Domas. Knygų leidyba Plungėje pirmosios nepriklausomybės metais // Knygotyra, 2001, t. 37, p. 184–209. ISSN 0204–2061.

Reviewed scientific articles

 • KAUNAS, Domas. Kristupas Sturys (Christoph Sturies) Preußisch-litauischer Pfarrer zwischen Amt und nationaler Identität // Annaberger Annalen über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen. Bonn: Annaberger Annalen. 2018, no. 26, p. 184–206. ISSN 1614-2608.
 • KAUNAS, Domas. Adamo Honory’io Kirkoro knygų leidyba lietuvių kalba Rusijos imperijos įvesto lietuviškosios spaudos draudimo laikais. Knygotyra/Vilniaus universitetas. Vilniaus universiteto leidykla. 2018, t. 71, p. 71–102. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Rašytojos Ievos Simonaitytės 120-metis: atmintis, paveldas ir komunikacija. Knygotyra/Vilniaus universitetas. Vilniaus universiteto leidykla. 2018, t. 70, p. 219–261. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Leonas Panavas (1942–2011): asmenybė, knygos kultūra ir knygrišystė. Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2017, t. 68, p. 161–225. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Ar Kristijonas Donelaitis turėjo asmeninę biblioteką? Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2015, t. 64, p. 44–62. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Archyviniai knygotyrinės lituanikos dokumentai. Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2014, t. 63, p. 266–287. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Martyno Jankaus leidybinė veikla iki spaustuvės įkūrimo (1879–1889). Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2014, t. 62, p. 245–272. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Tautinio atgimimo lietuviškosios spaudos istorijos naratyvai Martyno Jankaus atsiminimuose: knygotyrinės šaltiniotyros aspektas // Knygotyra, 2013, t. 60, p. 63–83. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Martyno Jankaus atsiminimai apie lietuviškų knygų kontrabandą: pirmasis bandymas // Knygotyra, 2012, t. 59, p. 220–235. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Sovietmečio Lietuvos mažatiražės knygų savilaidos paveldas: publikacija // Knygotyra, 2012, t. 58, p. 196–246. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Jurgio Platerio biblioteka – knygos kultūros ir mokslo paminklas // Knygotyra, 2011, t. 56, p. 252–273. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Knygos istorijos šaltiniai // Knygotyra, 2010, t. 54, p. 19–43. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Rankraštinė lietuviška knyga Wolfenbüttelio Postilė // Knygotyra, 2009, t. 53, p. 198–216. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Martyno Jankaus leidybinė veikla ir vaidmuo kultūriniame ir politiniame sąjūdyje // Knygotyra. 2009, t. 52, p. 7–37. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Išeivijos bibliofilijos paveldas: Justinas K. Karazija // Knygotyra. 2008, t. 50, p. 59–84. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Senosios knygos praeities pabiros // Knygotyra, 2007, t. 49, p. 244 - 258. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Die erste litauisch – deutsche Ausgabe des Poems „Das Jahr in vier Gesängen“ von Kristijonas Donelaitis aus dem Jahre 1818 // Marginalien (Vokietija), 2006, 1 (181. Heft), p. 42–53.
 • KAUNAS, Domas. Retrospektyviosios lietuviškų knygų bibliografijos papildymai ir jų šaltiniai // Knygotyra, 2006, t. 46, p. 65–90. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Abraomo Kulviečio laikų Prūsijos bažnyčios malda // Knygotyra, 2005, t. 45, p. 25–37. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Tautinio atgimimo lietuviškos spaudos istorija ir jos kūrėjas: subjektyvioji versija // Knygotyra, 2005, t. 44, p. 20–49. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Das Kulturhistorische Erbe Kleinlitauens im Spannungsfeld von Werten und Interessen // Annaberger Annalen (Vokietija), 2004, nr. 12, p. 45–77.
 • KAUNAS, Domas. Lietuvių spaudos darbuotojų ryšiai su Georgu Sauerweinu: publikacija // Knygotyra, 2004, t. 42, p. 262–280. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Die Rolle Koenigsbergs in der Geschichte des litauischen Buches. Kn.: Buch – und Bibliotheksgeschichte. Koeln, Weimar, Wien: Boehlau Verlag, 2004, p. 157–167. – Straipsnis paskelbtas ir atspaudu.
 • KAUNAS, Domas. Vokiečių literatūros kūrinių vertimai į lietuvių kalbą Mažosios Lietuvos spaudoje // Knygotyra, 2004, t. 43, p. 169–182. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Georg Sauerwein‘s Lithuanian Publications and their Significance for the Lithuanian National Movement. Kn. : III. Internationales Sauerwein – Symposion in Dovre 9.–12. August 2000 / Redigiert von Oskar Vistdal. Dovre (Norvegija), 2003, p. 209–222.
 • KAUNAS, Domas. Mažosios Lietuvos rankraštinės ir spausdintos knygos paveldas Lietuvos knygos muziejuje : projekto bandymas // Knygotyra, 2003, t. 40, p. 62–77. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Orientalistinis pėdsakas misionieriaus Kristupo Lokio gyvenime ir publikacijose // Knygotyra, 2003, t. 41, p. 102–115. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Uebersetzungen deutscher Literatur in die litauische Sprache in Kleinlitauen // Jahrestagung 2002 Suvažiavimo darbai / Lietuvių kultūros institutas. – Litauisches Kulturinstitut. Lampertheim (Vokietija), 2003, p. 11–27.
 • KAUNAS, Domas. Bibliofilo bibliotekos katalogas // Knygotyra, 2002, t. 35, p. 27–46. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Mažosios Lietuvos tautinio sąjūdžio protestantiškojo sparno periodinis leidinys „Pagalba“ valdant kaizerinei Vokietijai (iki 1919 m.) // Knygotyra, 2002, t. 39, p. 34–44. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Lietuviškas Liudviko Rėzos eilėraštis „Prasta giesmele“ (1816) // Archivum Lithuanicum, 2001, t. 3, p. 207–212.
 • KAUNAS, Domas. Vilniaus universiteto Knygotyros katedros pedagoginė ir mokslinė veikla 1990–1999 metais // Knygotyra, 2000 [išėjo 2001], p. 195–203. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Karaliaučiaus vaidmuo lietuviškos knygos istorijoje // Knygotyra, 1999 [išėjo 2000], t. 35, p. 99–106. ISSN 0204–2061.
 • KAUNAS, Domas. Švedijos lituanica. Kn.: Praeities baruose. Vilnius: Žara, 1999 [išėjo 2000]. P. 331–351.
 • KAUNAS, Domas. Kaunas, Domas; Masalskis, Hans. Paskutinis Lietuvių literatūros draugijos narių sąrašas // Knygotyra, 1998 [išėjo 1999], t. 34, p. 176–210. ISSN 0204–2061.

Other scientific articles

 • KAUNAS, Domas. Paskutinis Mažosios Lietuvos baltistikos profesorius // Metai, 2007, Nr. 6, p. 115 - 117.
 • KAUNAS, Domas. The History of a Book : Division into Periods. The Border Between Ancient and Modern Books Kn.: Books and Libraries in the Baltic SeaRegion from the 16th to the 18th Century. – Bücher und Bibliotheken im Ostseeraum vom 16. bis zum 18. Jahrhundert / Editet by Lea Koiv, Tiiu Reimo. Tallinn, 2006, p. 121–126.
 • KAUNAS, Domas. Georgas Sauerweinas lietuvių tautiniame sąjūdyje : klaipėdietiškasis laikotarpis. Kn. : Georgas Sauerweinas ir lietuvių tautinis atgimimas XIX a. pabaigoje : IV tarptautinis G. Sauerweino mokslinis simpoziumas Klaipėdoje. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005, p. 15–31.
 • KAUNAS, Domas. Knygos istorijos periodizacija // Bibliografija 2001: mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos nacionalinė biblioteka, 2002, p. 52–57. ISSN 1392-1991.
 • KAUNAS, Domas. Stanislovo Dagilio redaguotas Biržų „Giesmynas“ ir jo evangelikų reformatų knygų istoriografinė apžvalga. Kn. : Panevėžio krašto spauda : leidyba ir sklaida / sudarė Genovaitė Astrauskienė. Panevėžys, 2001, p. 32–43.
 •  KAUNAS, Domas. Pirmoji Georgo Sauerweino biografijos knyga (p. 7–35); First biography book of Georg Sauerwein (p. 307–313); Die erste Biographie von Georg Sauerwein (p. 315–321). Kn.: Basanavičius, Jonas. Medega d-ro Jurgio Sauerweino biografijai / parengė, įžangos straipsnius ir paaiškinimus parašė Domas Kaunas. Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės žinios“, 2001. 339 p.
 • KAUNAS, Domas. Georgo Sauerweino lietuviškosios knygos // Metai, 2001, Nr. 10, p. 111–119.
 • KAUNAS, Domas. Autografija: spindesys ir kasdienybė. Kn.: Panevėžio apskrities institucinės bibliotekos: Konferencija "99 / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. Panevėžys, 2000, p. 28–36.
 • KAUNAS, Domas. Prazdnik 450-letnego jubilieja pervoj litovskoj knigi. Kn.: Martynas Mažvydas i duchovnaja kultura Velikogo kniažestva Litovskogo XVI veka / Posolstvo Litovskoj Respubliki v Rossiskoj Federaciji, Rossiskaja akademija nauk, Institut slavianovedenija; red. Pavel Lavrinec. Vilnius, Moskva: Baltos lankos, 1999 [išėjo 2000]. P. 21–27.
 • KAUNAS, Domas. Bibliofilija kaip kūryba // Metai, 1999, Nr. 8–9, p. 140–153.

Dictionaries, original guides, maps, encyclopedic publications

 • KAUNAS, Domas. Traušio spaustuvė // Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013. T. 24: Tolj–Veni. P. 98–99. ISBN  978-5-420-01733-3.
 • KAUNAS, Domas. Vaikinio spaustuvė, Vaikinio ir KO spaustuvė // Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013. T. 24: Tolj–Veni. P. 516. ISBN 978-5-420-01733-3.

 • KAUNAS, Domas; Daiva KŠANIENĖ; Algirdas MATULEVIČIUS. Vanagaitis Jonas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013. T. 24: Tolj–Veni. P. 640. ISBN 978-5-420-01733-3.

 • Knygos kalendorius. 2010-ieji / sudarytojas Domas Kaunas. Vilnius: Petro ofsetas, 2009. [30 p.]. – Kalendoriuje taip pat: Braziūnienė Alma. Bibliofilija: senųjų knygų trauka. [P. 30].
 • Mažosios Lietuvos spaudos paveldas: parodos iš Domo Kauno rinkinio katalogas. Vilniaus universiteto bibliotekos retų spaudinių skyrius, P. Smuglevičiaus salė, 2009 m. balandžio 21 d. – gegužės 7 d. / pagal asmeninę kolekciją sudarė ir parengė Domas Kaunas. Vilnius: Petro ofsetas, 2009. 105 p.
 • KAUNAS, Domas. Biografijų žodynas „Lietuvos knygos veikėjai“: Alban J.; Albreghs Karl; Ambrazaitis, Ambrozaitis, Ambrasatis, Ambrassat Frizas; Ašmutaitis, Ašmutatis Martynas; Axt Hilmar Johannes; Bajoraitė Lidija; Baltris Ansas; Bartsch Christian; Behrendt Johann, Berentas Jonas; Šulskis Vytautas // Knygotyra, 2008, t. 51, p. 233–237, 242. ISSN 0204–2061.
 • Visos Vydūno knygos: katalogas / sudarė Domas Kaunas. Vilnius: Baltijos kopija, 2008. 53 p.
  Hermannas Sudermannas savo ir mūsų knygose. Iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos išleistų rašytojo knygų parodos katalogas / pagal asmeninį rinkinį parengė Domas Kaunas. Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės žinios", 2007. 33, [2] p.
 • Knygotyros katedra, 1940–1990–2000: informacinis leidinys / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas; sudarytojas Domas Kaunas, redaktorių kolegija: Osvaldas Janonis (vyr. redaktorius), Aušra Navickienė, Julija Zinkevičienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2000. 145, [ 1 ] p.: iliustr. – Turinyje D. Kauno straipsniai: Pratarmė. – P. 5 – 6; Dvigubos sukakties sulaukus. – P. 7–9; Doktorantūra ir doktorantai. – P. 63–65; Mokslo tiriamasis darbas. – P. 67–70.
 • Pirmosios lietuviškos knygos sukaktis: dokumentai, bibliografija, kronika / Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinė komisija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; parengėjai: Rasa Būdvytytė, Petronėlė Grybauskienė, Danutė Sipavičiūtė, sudarytojas – redaktorius Domas Kaunas. Vilnius: Pradai, 1998. 525 p. : iliustr.
 • Knygotyra: enciklopedinis žodynas / Vilniaus universitetas, Knygotyros katedra; redaktorių kolegija: Stanislovas Dubauskas, Osvaldas Janonis, Domas Kaunas (pirmininkas), Genovaitė Raguotienė, Vanda Stonienė, redaktorius Feliksas Jukna. Vilnius: Alma littera, 1997. 413 p.: iliustr. – D. Kauno parašyto teksto apimtis 6, 5 aut. lanko.
 • Lietuvos bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba. T. 1: 1547–1861. Papildymai / sudarytojai Alma Daugaravičienė, Dalia Gargasaitė, Loreta Gelombickienė, Domas Kaunas, Violeta Mateikienė, Rasa Rudzkytė, Renata Šutovaitė, Virginija Urbelionienė. Vilnius: Mintis, 1990 [išėjo 1992]. 152 p.
 • Lietuvos TSR bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba. T. 2: 1862–1904 / sudarytojai Eleonora Binkytė, Dalia Gargasaitė, Genovaitė Juodpalytė, Domas Kaunas, Nijolė Kišūnienė, Regina Pugžlienė, Aurelija Rabačiauskaitė, Albertas Ruzgas, Juozas Tumelis, Antanas Ulpis, Meilutė Zulonienė.

              Kn. 1: A–P. Vilnius: Mintis, 1985. 957 p. : iliustr.

              Kn. 2: R–Ž. Vilnius: Mintis, 1988. 854 p. : iliustr.

 In separate publications published collective papers coauthor, compiler, organizer and editor

 • Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas: bibliografijos rodyklė: 1940–1943, 1990–2015 = Institute of Book Science and Documentation: Bibliography: 1940–1943, 1990–2015 / Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas, Knygotyros ir dokumentotyros institutas; [sudarė Tomas Petreikis]; [parengė: Ina Kažuro, Tomas Petreikis, Kšištof Tolkačevski, Asta Urbanavičiūtė]; [straipsnio autorė Aušra Navickienė]; [redaktorių kolegija: Alma Braziūnienė, Domas Kaunas, Aušra Navickienė (pirmininkė); [į anglų kalbą vertė Elena Macevičiūtė]. Vilnius: Akademinė leidyba, 2017. 207, [1] p. : iliustr., diagr., faks., portr. – Asmenvardžių r-klė: p. 197-206. – ISBN 978-9955-33-717-1.
 • Lelewelis, Joachimas. Dvejetas bibliografinių knygų. T. 3: studija ir anotuota asmenvardžių rodyklė / Studijos autorė Aušra Navickienė; anotuotą asmenvardžių rodyklę sudarė Vidas Račius, Viktorija Vaitkevičiūtė; leidinio redaktorių kolegija: Domas Kaunas, Alma Braziūnienė, Aušra Navickienė. Vilnius : Versus Aureus, 2016. 486 p. ISBN 9789955346517.
 • Pirmieji Mažosios Lietuvos lietuviai Kanadoje: Išeivio Jurgio Kavolio 1891-1940 metų dokumentinis paveldas / sudarė Domas Kaunas; parengė Domas Kaunas, Audronė Matijošienė, Vilija Gerulaitienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015. 272 p. ISBN 9786094596032.
 • Lelewelis, Joachimas. Dvejetas bibliografinių knygų. T. 2 : Antrosios bibliografinės knygos / Joachimas Lelewelis ; parengė Alma Braziūnienė; iš lenkų kalbos vertė Aldona Baliulienė; leidinio redaktorių kolegija: Domas Kaunas, Alma Braziūnienė, Aušra Navickienė; komentarų autorius Vidas Račius. Vilnius: Versus Aureus, 2015. 448 p., [12] sulankst. iliustr. lap.: faks. ISBN: 9789955343400.
 • Vladas Žukas: bibliografijos rodyklė, 1950-2014 / parengė Salomėja Peciulkienė, Eglė Akstinaitė-Veličkienė, Dalia Valikonytė, Žiedūnė Zaveckienė; sudarė Domas Kaunas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015. 196 p. ISBN: 9786094594892.
 • Mažosios Lietuvos kultūros paveldas: straipsnių, parengtų konferencijos „Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas“ (2005 09 22–24) pranešimų pagrindu, rinkinys / Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija: [sudarytojas ir ats. redaktorius Domas Kaunas]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. 397 p.
 • Knygos ir bibliofilijos kultūra: svarstymai ir mintys / Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, Martyno Mažvydo bibliofilų klubas; redaktorių kolegija: Alma Braziūnienė, Kristina Gudavičienė, Domas Kaunas (sudarytojas ir vyr. redaktorius), Daiva Narbutienė, Aušra Navickienė, Gediminas Zemlickas. Vilnius : Versus aureus, 2005. 239 p.
 • Stanislovo Didžiulio asmeninė biblioteka: katalogas / Kauno technologijos universiteto biblioteka; parengė Nijolė Lietuvninkaitė; redaktorių kolegija: Domas Kaunas (pirmininkas), Alma Braziūnienė, Genė Duobinienė, Arvydas Pacevičius, spec. redaktorė Virginija Savickienė. Kaunas: Technologija, 2004. 271, [1] p.
 • Jakštas, Petras. Tilžės bažnyčios. Kuršiai ir jų kalba / sudarė ir „Pratarmę“ (p. 3–5) parašė Domas Kaunas. Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės žinios“, 2003. 63 p.
 • Jakštas, Petras. Knygos / parengė, įvado straipsnį „Knygos“ ir jų autorius“ (p. 7–17), pristatomąjį straipsnį „About the manuscript „Books“ („Knygos“) and its author“ (p. 157–161)  ir paaiškinimus parašė Domas Kaunas. Vilnius : UAB „Petro ofsetas“, 2003. 169 p.
 • Motiejus Valančius Žemaičiuose. Plungės bažnyčios vizitacija 1850 metais / iš lenkų kalbos vertė Birutė Mikalionienė, iš lotynų – Ona Daukšienė; sudarė, parengė ir įvado straipsnį „Rankraštis iš „Vilniaus senovės antikvariato“ (p. 5–17) parašė Domas Kaunas. Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės žinios“, 2002. 79 p.
 • Basanavičius, Jonas Medega d-ro Jurgio Sauerweino biografijai / parengė, įvado straipsnius „Pirmoji Georgo Sauerweino biografijos knyga“ (p. 7–35), „First biography book of Georg Sauerwein“ (p. 307–313), „Die erste Biographie von Georg Sauerwein“ (p. 315–321 ir paaiškinimus parašė Domas Kaunas. Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės žinios“, 2001. 339 p.
 • Bibliofilai apie asmenines bibliotekas / Vilniaus universiteto Knygotyros katedra, Martyno Mažvydo bibliuofilų klubas, Simono Daukanto bibliofilų klubas, XXVII knygos mėgėjų draugija; sudarė Domas Kaunas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2001. 143 p.
 • Bury, Richard de. Philobiblon, arba Apie meilę knygoms / vertėja Irena Jackevičienė, redaktorė Ona Daukšienė, projekto kuratorius ir str. „Knyga apie didžiąją knygų meilę ir išmintį; „Philobiblono“ leidimai“ autorius Domas Kaunas. Vilnius : Baltos lankos, 2001, p. 1–23.
 • Lietuviškoji knyga: Istorijos metmenys / Audronė Glosienė, Domas Kaunas, Aušra Navickienė, Vanda Stonienė. Vilnius: AB „Vilspa“, 1996. 226 p. – D. Kauno parašyti skyriai: „Įžangos žodis“ (p. 5–7), „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės knygos tyrinėjimai“ (p. 9–19), „Lietuviškoji knyga Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ (p. 30–86).
 • Vladimirovas, Levas. Pranciškus Skorina. Pirmasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės spaustuvininkas / mokslinis redaktorius Domas Kaunas. Vilnius: Žurnalistų draugijos leidykla, 1992. 82 p.
 • Steponavičius, Juozapas. „Ryto“ akcinė bendrovė, Klaipėda: informacinis leidinys, skiriamas įmonės įkūrimo septyniasdešimtmečiui / spaudai parengė ir pratarmę „Pastabos neskelbtam rankraščiui“ (p. 5–12) parašė Domas Kaunas. Klaipėda: Rytas, 1991. 47 p.
 • Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio: Iš Mažosios Lietuvos XIX a.–XX a. pradžios lietuvių poezijos  /  tekstus parengė, įvadą  „Lietuvininkų eilėraštis nuo K. Milkaus iki I. Simonaitytės“ (p. 5–30) ir paaiškinimus (p. 378–400) parašė Domas Kaunas. Vilnius: Vaga, 1986. 426, [1] p., [16] iliustr. lap. – (Poezijos biblioteka „Versmės“; red. komisija : Just. Marcinkevičius (pirm.) ir kt.).

Other publications

 • Kaunas, Domas. Leono Panavo asmeninis knygų įrišių rinkinys: katalogas. Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Knygotyros ir dokumentotyros institutas, Medijų tyrimo laboratorija; sudarė ir parengė Domas Kaunas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016. 112 p. ISBN: 9786094596957.
 • Kaunas, Domas. „Nidos mokyklos kronika“: praėjusio laiko metmenų knyga. Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2016, t. 67, p. 226–253. ISSN 0201-2061.
 • Kaunas, Domas. Friedhilde Krause: 1928 08 18–2014 09 13. Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2014, t. 63, p. 352–355. ISSN 0201-2061.
 • Kaunas, Domas. Vladas Žukas: 1925 04 18–2014 03 26. Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2014, t. 62, p. 307–309. ISSN 0204-2061.
 • Kaunas, Domas. Atminimui: Vanda Stonienė (1932–2008) // Knygotyra, 2009, t. 51, p. 296–300. ISSN 0204–2061.
 • Kaunas, Domas. Kuresarės atvirukai // Tarp knygų, 2009, kovas, Nr. 3, p. 15–16: iliustr. ISSN 0868-8826.
 • Kaunas, Domas. Mažosios Lietuvos lietuviai – Lietuvių mokslo draugijos nariai // Mokslas ir gyvenimas, 2009, nr. 3, p. 30–33.
 • Kaunas, Domas. Knygotyros ir dokumentotyros institutas sukaktuvių metais // Tarp knygų, 2007, kovas, Nr. 3, p. 6–8. ISSN 0868-8826.
 • Kaunas, Domas. Periodiniai leidiniai šiandieninėje mokslo sistemoje. Iš Humanitariniai ir socialiniai mokslai bei nacionalinė strategija. Lietuvos mokslų akademijos visuotinio susirinkimo sesija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2006, p. 27–29.
 • Kaunas, Domas. Humanitariniai ir socialiniai mokslai. Apdovanoti 2004 metų Lietuvos mokslo premijų laureatai // Literatūra ir menas, 2005, kovo 11, nr. 10, p. 15.
 • Kaunas, Domas. Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas // Lietuvos mokslų akademijos žinios, 2005, nr. 5–6, p. 9–10.
 • Kaunas, Domas. Profesorius ir laikas: Mintijimai asmenybės tema. Iš Bibliotekininkystei reikia pašaukimo ir meilės ...: Atsiminimai apie Levą Vladimirovą / sudarytoja Audronė Glosienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, p. 157–164.
 • Kaunas, Domas. Leibnico draugija: susipažinkime išsamiau: interviu / parengė Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva, 2003, rugs. 11 (nr. 15), p. 8–9; rugs. 25 (nr. 16), p. 12–13; gruod. 4 (nr. 21), p. 17; gruod. 18 (nr. 22), p. 9, 15.
 • Kaunas, Domas. Knygos pabarėse // Tarp knygų, 2001, nr. 2, p. 21–22. ISSN 0868-8826.
 • Kaunas, Domas. Bažnyčios ir tautos problema // Metai, 2000, nr. 11, p. 137–141.

Scientific projects

Participation in scientific projects

 • The State Lithuanian Studies and Dissemination Programme for 2016-2024. Project „Martynas Jankus: tautos vienytojas ir lietuviškos spaudos kūrėjas“ (Nr. P-LIP-18-138). Project manager. Project duration: 2018–2021 m.
 • Donelaitis memory heritage. For period  2016 July 1 – 2016 December 31.  Funded by Research Council of Lithuania, by the State of Lithuanian research and dissemination programme for the year 2016–2024, the project financing agreement No. LIP-044 / 2016.
 • Conference funded by Lithuanian Ministry of Culture for historical memory preservation initiatives implementing the project 'Kristijono Donelaičio epochos knygos kultūra daugiatautėje Prūsijos visuomenėje' (2014-02-13 No. ISA 14/4 / VMS-160000-252 2014-02-18). Project duration: 2014. Project manager.
 • National Development Programme of Philology year 2013–2015. Dissemination project. Vilnius University scientific works 'Knygotyra' Publishing (no. ENG-7-41). Project duration: 2013–2015 m. Project manager.
 • National Development Program of Philology year 2009–2015. Dissemination project Vilnius University continuing education work 'Knygotyra' development and publishing (no. LIT_2-64). Project duration: 2010–2012. Project manager.
 • Project BPD2004-ESF-2.4.0-03-05 / 0051 „Žinių ir specialiųjų kompetencijų vertinimo sistemos vystymas įkuriant Vilniaus universiteto egzaminavimo centrą“ management team member.

Participation in scientific journals and serial publications editorial boards

 • Book Science. Research papers / University. Year 1878–1990 – responsible secretary, since 1990 until now –  the chief editor.
 • A member of Latvian University editorial board for the scientific journals 'Latvijas universitātes zinātniskie raksti = Acta universitatis Latviensis' since year 2000 and 'The  National Library of Latvia Research Papers' since 2009 until now.
 • A member of scientific editorial board for 'Visuotinė lietuvių enciklopedija', year 2004–2015
 • Bibliography: Scientific Papers / Lithuanian Ministry of Culture, Lithuanian National Library. Bibliography and Book Science Center; [Editorial Board: Habil. Dr. Prof. Domas Kaunas, head of Vilnius University Book Science Department  etc.]. - Vilnius, year 1996– 2011. - ISSN1392-1991. Editorial Board member year 1996–2011.

Supervising researchers

Supervisor of researchers

 • Kažuro Ina. Vilniaus bazilijonų vienuolyno spaustuvės veikla 1628–1839 m. Dissertation defended on June 20, 2019.
 • Tolkačevskis Kšištofas. Epigrafinio įrašo kultūra ir komunikacija: XIX a. Vilniaus memorialinių įrašų pagrindu. Dissertation defended on December 9, 2016.
 • Petreikis Tomas. Regioninės knygos kultūra: Žemaitijos 1905–1944 m. knygos pavyzdžiu. Dissertation defended on October 1, 2014.
 • Liepaitė Inga. Lietuvos bibliofilijos būties ir idėjų raiška sovietmečiu. Dissertation defended on February 21, 2013.
 • Cicėnienė Rima. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rankraštinės knygos kultūra (iki XVI a. antrosios pusės). Dissertation defended on June 30, 2011.
 • Braziūnienė Alma. Bibliofilija kaip asmenybės raiška: Kazys Varnelis. Dissertation defended on November 30, 2006.
 • Lietuvninkaitė Nijolė. Kauno knygos kultūra 1843–1918 metais. Dissertation defended on October 17, 2002.
 • Citavičiūtė Liucija. Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro poveikis lietuvių raštijos ir knygos kultūros plėtotei XVIII–XIX amžiuje. Disertation defended on December 20, 2001.
 • Narbutienė Daiva. LDK lotyniškoji knyga XVI–XVII amžiais. Dissertation defended on June 30, 2001.
 • Pacevičius Arvydas. Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795–1864 metais. Dissertation defended on May 31, 2001.
 • Černiauskaitė Violeta . Lietuviškos knygos raida tautinės kultūros plėtros sąlygomis 1904–1914 metais. Dissertation defended on May 26, 2000.
 • Misiūnas Remigijus. Lietuvių išeivių knygų leidyba Vakarų Europoje 1945–1952 m. Dissertation defended on November 5, 1996.
 • Navickienė Aušra. Lietuviškos knygos raida 1795–1864 metais. Dissertation defended on February 17, 1993.

Subjects that are teached

 • Mediology
 • Theory of bibliology and methodology
 • Methodology of scientific research
 • Book culture
 • Book science history
 • Lithuanian book history
 • Heritage research methodology and research of sources
 • Documentary (print and manuscript) heritage in the dissemination of identity

Publications for studies

Textbooks

 • Knygotyra: vadovėlis / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Knygotyros ir dokumentotyros institutas; [redaktorių kolegija: Domas Kaunas (sudarytojas ir ats. redaktorius), Remigijus Misiūnas, Aušra Navickienė, Vanda Stonienė]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. 402 p. – D. Kauno parašyti skyriai: Pratarmė (p. 11– 22), Leidinių tipologija (p. 67–87), Skaitmeninė knyga (p. 171–184),  Knygos kultūros bibliofiliniai aspektai (p. 307–327).

Training books

 • KAUNAS, Domas. Mažosios Lietuvos lietuviškosios knygos istorija : Mokomasis leidinys / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Knygotyros ir dokumentotyros institutas. ‒Vilnius : VU l-kla, 2011. ‒ 64 p., [4] iliustr. p., [1] žemėlap. – Dail. Audronė Uzielaitė. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-33-648-8
 • KAUNAS, Domas. Lietuvos knygos istorija: seminarų planai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. 32 p.
 • KAUNAS, Domas. Knygotyros istoriografija: Knygotyros magistrantūros studijų kurso programa ir kolokviumų planai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 24 p.
 • KAUNAS, Domas. Knygotyra: kurso programa. Vilnius: Vilniaus universiteto Knygotyros katedra, 2000. 20 p.
 • KAUNAS, Domas. Lietuvos knygos istorija : studijų vadovas / parengė Domas Kaunas ; Vilniaus universitetas. – 2-asis patais. ir papild. leid. – [Vilnius] : VU 1-kla, 1997. – 45, [1] p.
 • KAUNAS, Domas. Lietuvos knygos istorija : studijų vadovas / Vilniaus universitetas ; [parengė prof. Domas Kaunas ; recenzavo: doc. A. Glosienė, doc. V. Stonienė, doc. I. Valikonytė]. – [Vilnius] : VU 1-kla, 1995. – 45, [1] p.

 • KAUNAS, Domas. Knygotyros pagrindai: kurso programa. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1995. 12 p.
 • KAUNAS, Domas. Lietuviškosios knygos istorija : studijų priemonė / Domas Kaunas ; Vilniaus universitetas ; [recenzavo: prof. V. Žukas, doc. V. Stonienė, dėst. A. Glosienė]. – Vilnius : VU l-kla, 1992. – D. 1, Mažosios Lietuvos knyga. – 130 p.
 • KAUNAS, Domas; ir Stonienė, Vanda. Knygos istorija: seminarų planai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1991. 20 p.
 • KAUNAS, Domas. Mažosios Lietuvos lietuvių bibliotekos, 1920–40 m. : mokomoji priemonė / Domas Kaunas ; Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo viduriniojo mokslo ministerija, Vilniaus ... universitetas. – Vilnius, 1984. – 125, [2] p. – „Šaltinių ir literatūros sąrašas“, p. 104–124 (311 pavad.).
 • KAUNAS, Domas. Mažosios Lietuvos bibliotekos : (1879–1919 m. Mažosios Lietu­vos lietuvių bibliotekų istorinė apžvalga) : mokomoji priemonė / Domas Kaunas ; Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo viduriniojo mokslo ministerija. Leidybinė redaktorių taryba, Vilniaus ... uni­versitetas ; [recenzentai: prof. L. Vladimirovas, doc. Ž. Zaveckienė ; redaktorė A. Venskevičienė]. – Vilnius, 1983. – 110, [2] p.
 • KAUNAS, Domas. Mažosios Lietuvos knygynai (iki 1923 m.): metodiniai nurodymai Knygos istorijos kurso klausytojams, SMD knygotyriniams būreliams. Vilnius: Vilniaus universitetas, 1979. [2], 8, [62] p.

Presentations in scientific conferences

International

 • Šiuolaikinės knygrišystės meistras Leonas Panavas (1942–2011): asmenybė ir paveldas. International scientific conference „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“. Vilnius, 9–10 June, 2016.
 • Kristijono Donelaičio asmeninė biblioteka: rekonstrukcijos bandymas. „Kristijono Donelaičio epochos knygos kultūra daugiatautėje Prūsijos visuomenėje“ („Book culture of the life-time of Kristijonas Donelaitis in the multicultural society of Prussia“). International scientific conference. Vilnius University, The Lithuanian Academy of Sciences (LMA). Vilnius, 25–26 September, 2014.
 • Pirmieji Kristijono Donelaičio „Metų“ leidimai Prūsijoje (iki Pirmojo pasaulinio karo). „Donelaitis ir jo epocha“ („Der preussisch-litauische Dichter Donelaitis / Donalitius und seine Zeit“). International scientific conference. Lithuanian Culture Institute (LKI). Hutenfeld (Germany), 11–13 October, 2013.
 • Martyno Jankaus leidybinė veikla iki spaustuvės įsteigimo (1889 m. kovo 15 d.). „Tradicinė ir skaitmeninė knyga mažoje šalyje. patirtys ir perspektyvos“. International book science conference. Vilnius University Faculty of Communication, Institute of Book Science and Documentation. Vilnius, 26–27 September, 2013.
 • Šaltiniotyrinio naratyvo tradicija Martyno Jankaus atsiminimuose apie lietuvių spaudos draudimo veikėjus. „Mokslo kūrėjai (knygotyra, kodikologija, dokumentotyra, mediotyra)“. International book science conference. Vilnius University Faculty of Communication; The Lithuanian Academy of Sciences, Division of Humanities and Social Sciences. Vilnius, 27–28 September, 2012.
 • Jurgio Platerio lituanistikos kolekcija – knygos paminklas. „Lietuvos raudonoji knyga: reti ir vertingi leidiniai“. International book science conference. Vilnius University Faculty of Communication; The Lithuanian Academy of Sciences, Division of Humanities and Social Sciences. Vilnius, 23–24 September, 2010.
 • Knygos istorijos šaltiniai: klasifikacijos projektas. „Knygos ir kitų medijų mokslas: tyrimai, mokslininkai, komunikacija“. Skirta Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečiui ir Vilniaus universiteto įkūrimo 430 metinėms. International book science conference. Vilnius University Faculty of Communication; The Lithuanian Academy of Sciences, Division of Humanities and Social Sciences. Vilnius, 22–23 October, 2009.
 • Martynas Jankus epochos perspektyvoje. „Martynas Jankus: tautinio atgimimo spauda ir spaudos veikėjai“. Skirta Martyno Jankaus 150-mečiui. International book science conference. Vilnius University Faculty of Communication. Vilnius, 25 September; Šilutė-Pagėgiai-Bitėnai 26–27 September, 2008.
 • Išeivijos bibliofilijos paveldas: Justinas K. Karazija. Rankraštinis ir spaudos paveldas išsaugojant Lietuvos ir kitų Baltijos šalių išeivijos tautinį tapatumą. International book science conference. Vilnius University Faculty of Communication. Vilnius, 27–28 September, 2007.
 • Viliaus Gaigalaičio (1870–1945) knygotyrinės nuostatos ir veikla. Knygos mokslas Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse nuo 1918 metų iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos. International book science conference. Vilnius University, Faculty of Communication. Vilnius, 29–30 September, 2006.
 • Rašytinio ir spaudos paveldo sklaida socialinėje aplinkoje. Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas. Scientific conference. Vilnius University, The Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius, Klaipėda, Šilutė, Pagėgiai, 22–24 September, 2005.
 • „Knygotyros“ vadovėlio lietuviškas projektas. Informacija, komunikacija, visuomenė. International conference. Tallinn university. Tallinn (Estonia), 7–8 October, 2005.
 • Georgo Sauerweino sąlyčio su lietuvių tautiniu sąjūdžiu ištakos: klaipėdietiškasis laikotarpis. Georgas Sauerweinas ir lietuvių tautos atgimimas XIX a. pabaigoje. International scientific conference. Klaipėda University, Baltoskandija Academy. Klaipėda, 12 November, 2004.
 • Tautinio atgimimo lietuviškosios spaudos istorija ir jos kūrėjas: subjektyvioji versija. Lietuviškos knygos ir viešo žodžio kultūra: nuo draudimo iki demokratijos ramsčio. Tarptautinė konferencija, skirta lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui. Vilnius University Faculty of Communication. Vilnius, Kudirkos Naumiestis, 18–20 November, 2004.
 • Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas : išsaugojimo ir aktualizavimo reikmės. XII mokslo ir kūrybos simpoziumas. Lemont, Ill. (USA), 21–25 May, 2003.
 • Karininko knygos ženklai: Petras Jakštas. Knygos nuosavybės ženklai kaip knygos kultūros paveldas. Book science conference. Vilnius University Faculty of Communication. Vilnius, 18–19 September, 2003.
 • Knygos istorijos periodizacija. Knygos ir bibliotekos Baltijos šalių kultūros regione XVI–XVIII amžiuje. International conference. Skirta pirmosios Talino savivaldybės bibliotekos 450-mečiui. Academic Library of Estonia, Tallinn City Archives. Tallinn (Estonia), 3–6 April, 2002.
 • Mažosios Lietuvos spaudiniai Lietuvos knygos muziejuje: projekto bandymas. Knygos muziejus : būklė ir raidos tendencijos. Book science conference. Vilnius University, Faculty of Communication. Vilnius, Kaunas, 26–27 September, 2002.
 • Mažosios Lietuvos vokiečių literatūros vertimai į lietuvių kalbą. Vokiečių ir lietuvių literatūrų santykiai. Mokslinė konferencija, surengta kaip Frankfurto knygų mugės programos dalis. Lithuanian Culture Institute, Deutsch-Litauische literarische Gesellschaft. Bonna (Vokietija), 4–6 October, 2002.
 • Karaliaučiaus leidinys malda (1539 arba 1540). Bendraautorius Arthur Hermann. Reformacija ir reforma. International scientific conference. Society of Lithuania's Reformation History and Culture. Vilnius, 8 November, 2002.
 • Bibliofilo asmeninės bibliotekos katalogas ir jo funkcijos. Bibliofilija. International book science conference. Vilnius University, Faculty of Communication. Vilnius, Plungė, 20–22 September, 2001.
 • Stanislavo Dagilio evangelikų reformatų raštijos istoriografinė apžvalga Biržų „Giesmyne“. Panevėžio krašto spauda: leidyba ir sklaida. Panevėžys County Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Public Library, 23 March, 2000.
 • Georgo Sauerweino knygos lietuvių kalba ir jų reikšmė lietuvių tautiniam sąjūdžiui. 3rd International Sauerwein Symposium. Dovre (Norvegija), 9–12 August, 2000.
 • Ar estiškai spausdinta Klaipėdoje? Mokslinė konferencija, skirta pirmosios estų knygos išleidimo 475-osioms metinėms. The Lithuanian Academy of Sciences, Academic Library of Estonia, Estonian Embassy in Lithuania. Vilnius, 4 May, 2000.
 • Studijos ir mokslas ties tradicijų ir naujovių sankirta.  Bibliografija: studijos ir mokslas. Tarptautinis knygotyros seminaras, skirtas Knygotyros katedros ir prof. Vlado Žuko sukaktuvėms. Vilnius University Library, 28–29 September, 2000.

National

 • Pirmosios A. H. Kirkoro knygos lietuvių kalba. Mažoji konferencija „Su meile, Lietuvai", skirta kultūros ir mokslo veikėjo, spaustuvininko, leidėjo, publicisto, archeologo, etnografo ir istoriko Adomo Honorio Kirkoro (1818–1886) 200-osioms gimimo metinėms. The Lithuanian Academy of Sciences, Division of Humanities and Social Sciences. 13 June 2018, Vilnius.
 • Mažosios Lietuvos lietuviai – Lietuvių mokslo draugijos nariai. Lietuvių mokslo draugija šimtmečio perspektyvoje. The Lithuanian Academy of Sciences. Druskininkai, 23 November, 2007.
 • Knygų leidyba Plungėje pirmaisiais Nepriklausomybės metais. Conference  „Žemaičių knyga – 2“. Simonas Daukantas Bibliophiles' Club, Žemaitija National Park, Plungė District Municipality Public Library. Plateliai, 16 September, 2000.

Seminars

 • „Mažosios Lietuvos lietuviškos spaudos istorijos tyrimų šaltinių ištekliai Prūsijos kultūros paveldo slaptajame valstybiniame archyve Berlyne“. Interdisciplinary seminar „Humanitarinių ir socialinių mokslų šaltiniotyra: būklė ir problemos“, The Lithuanian Academy of Sciences, Vilnius, 22 November, 2018.

 

Qualification raising

Internships, scientific work in other scientific institutions / centers

 • The Royal Swedish Academy of Sciences (Sweden). February 3rd – 16th, 2003.
 • University of Wroclaw (Poland). December 8th – 14th, 2001.
 • Jagiellonian University in Kraków with a trip to the International conference on bibliology "Knowledge about book in science and didactics“ in Warsaw and in University of Wroclaw Librarianship institute (Poland)“. November 16th – 24th, 1999.
 • Oxford Brookes University (Great Britain). December 5th –12th, 1999.
 • High professional school of Hannover (Germany). April 27th – May 23rd, 1998.
 • Humboldt University of Berlin. Several times till 1992.

Expert and other activities

 • Project title: Publishing of periodic scientific publications. Project code: VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002). The project was funded by the European Social Fund and the Lithuanian state budget. Duration of the project: 2010–2014. Chairman of the expert commission.
 • Project title: Publishing of periodic scientific publications and its coordination. Project Code: 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004. The project is funded by the European Social Fund. Project duration: 2016–2019. Chairman of the expert commission.
 • Chairman of the Division of the humanities and social sciences of the Lithuanian Commission for science prizes and scientific secretary of the Commission for prizes, 2009–2015.
 • Board member of the Centre for quality assessment in higher education, 2009–2015.
 • Commissioner of The national award of advancement, 2008–2011.
 • Commissioner of the Republic of Lithuania commission for the authorization to use official and traditional state name, emblem, flag and other state heraldic objects of, 2008–2010.
 • Corresponding member of the Lithuanian Academy of Sciences (since 2007).
 • Chairman of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences Science board.
 • Member of the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania Science board (since 2006).
 • Commissioner of the Vilnius University emeritus commission, 2005–2013.
 • Member of Estonian and Latvian universities international expert commission for professorship provision (since 2004).
 • Commissioner of Commission of Lithuanian Traditions and Heritage (since 2003).

Rewards

 • The commemoration medal from the Lithuanian Academy of Sciences „Lietuvos mokslų akademija“, year 2019
 • The literary prize of Ieva Simonaitytė for the book „Aš Esu Etmės Evė“, year 2019
 • The acknowledgment from the President of Republic of Lithuania for input of creating and publishing 'Visuotinė lietuvių enciklopedija', year 2014
 • The acknowledgement from the Prime Minister of Republic of Lithuania for input for commemorating the anniversary of Lithuanian poet Kristijonas Donelaitis in Lithuania and abroad, year 2014
 • The award of the management of Lithuanian Parlament for a significant contribution to prepare the programme to  commemorate the 300 years anniversary of the literary classic Kristijonas Donelaitis, year 2013
 • Croix de la reconnaissance from the Latvian Order of recognition, year 2011
 • The commemoration medal from the Ministry of Education and Science for merit in preparing and publishing four volumes of the encyclopedia 'Mažosios Lietuvos enciklopedija', year 2010
 • The award of Laurynas Ivinskis for the preparation of the best calendar of the year, year 2010
 • The reward with The first Prize and appreciation letter from the Ministry of Education and Science received together with the association of authors, year 2008
 • The title of the best teacher of the year 2007 in Vilnius University
 • The prize of the principal of Vilnius university for the results in  academical, scientific and scientific organizational activities, year 2005
 • Lithuanian Parliament Vice-President, Lithuanian Traditions and Heritage committee chairman gratitude for organizing the conference 'Lietuviškos knygos ir viešo žodžio kultūra', year 2004
 • The prize of Martynas Mažvydas, year 1998 from the Lithuanian Republic ministries of Culture and Education and Science for the scientific research on ancient Lithuanian writings, year 1999
 • The literary prize of Ieva Simonaitytė for the books 'Klaipėdiškė' and 'Mažosios Lietuvos knyga', year 1998
 • The award 'Lietuvninkų viltis' from the municipality of Silute, year 1998
 • The fifth class order of the Grand Duke of Lithuania, year 1997
 • The superlative state grant from the Prime Minister of Lithuania, 1995 02 07 decree number 58,  for the year 1995 and 1996
 • The dr. Vydūnas prize of the Lithuania Minor fund, year 1995
 • The Lithuanian Republic science award for the cyclus of work 'Mažosios Lietuvos spaudos istorija (1986–1993)', year 1994
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information