Prof. dr. Asta Mikalauskienė


a.mikalauskiene

Professor, Doctor
Department of Information and Knowledge Management

Faculty of Communication
Saulėtekio av. 9, 1rd building, room 416

Tel. +370 687 58140
Email:

 

 


a.mikalauskiene

Professor, Doctor
Department of Information and Knowledge Management

Faculty of Communication
Saulėtekio av. 9, 1rd building, room 416

Tel. +370 687 58140
Email:

 

 

Publications

Scientific articles in reviewed (periodical, serial or non-serial) scientific publications

 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; NARUTAVIČIŪTĖ-ČIKANAUSKĖ, Raminta; ŠARKIŪNAITĖ, Ingrida; ŠTREIMIKIENĖ, Dalia; ZLATEVA, Rumyana. Social aspect of sustainable development: issues of poverty and food shortage. Montenegrin journal of economics. Podgorica: Economic Laboratory for Transition Research. 2018, Vol. 14, no 2, p. 59–78. ISSN 1800-5845. eISSN 1800-6698. DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-2.4.
 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; ŠTREIMIKIENĖ, Dalia. The main drivers of energy consumption in households. „Knowledge, culture and society: international proceedings of economics development and research (ICKCS 2012)“, Singapore: IACSIT Press, 2012. Vol. 42. ISBN 978-981-08-9921-9, p. 105–109.
 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; ČIEGIS, Remigijus; PUŠINAITĖ, Rasa. Application of Environmental Policy Instruments in the Implementation of Sustainable Energy Development: Climate Change Mitigation. Transformations in business and economics / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology. Faculty of Business and Management, University of Latvia. 2012, 111–123. ISSN 1648–4460.
 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; ŠTREIMIKIENĖ, Dalia. The main drivers of energy consumption in households. "Knowledge, culture and society: international proceedings of economics development and research (ICKCS 2012)", Singapore: IACSIT Press, 2012. Vol. 42. ISBN 978-981-08-9921-9, p. 105-109.
 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; ŠTREIMIKIENĖ, Dalia. Behavioural changes and GHG emission reductions in Lithuanian households. "Knowledge, culture and society: international proceedings of economics development and research (ICKCS 2012)", Singapore: IACSIT Press, 2012. Vol. 42. ISBN 978-981-08-9921-9, p. 110–114.
 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; ŠTREIMIKIENĖ, Dalia; BARAKAUSKAITĖ-JAKUBAUSKIENĖ, Neringa. Sustainability assessment of policy scenarios. // Transformations in business and economics / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology. Faculty of Business and Management, University of Latvia. Faculty of Management and Economics. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2011, vol. 10, no. 2 (23), p. 168–184.
 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; ŠTREIMIKIENĖ, Dalia; ZAIKIENĖ, Jūratė. Elektros energijos gamybos technologijų darnumo vertinimas, taikant integruotus rodiklius. Energetika. 2011, t. 57, Nr.3, p. 141-153. ISSN 0235-7208.
 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; ŠTREIMIKIENĖ, Dalia. Analysis of possible geological storage of CO2 and nuclear waste in Lithuania. Renewable and sustainable energy reviews. 2010, Vol. 14, Iss. 6, p. 1600-1607. ISSN 1364-0321.
 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; ŠTREIMIKIENĖ, Dalia; PUŠINAITĖ, Rasa. Comparison of geological disposal of CO2 and nuclear waste technologies in Lithuania // Transformations in Buisnes and Economics. 2010, Vol. 9, No 3(21), p. 119–128. ISSN 1648 – 4460.
 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; ŠTREIMIKIENĖ, Dalia. Integruotų rodiklių taikymas Nacionalinės energetikos strategijos monitoringui. Energetika. 2009, t. 55, Nr. 3, p. 158–166. [INSPEC, IndexCopernicus]. ISSN 0235-7208.

Monographs and studies

 • MIKALAUSKIENĖ, Asta; ALEKNAVIČIENĖ, Vilija; BARTKUTĖ, Rasa; BENDORAITYTĖ, Asta; ČIEGIS, Remigijus; ČIULEVIČIENĖ, Vida; DILIUS, Aidas; GRIESIENĖ, Ingrida; GIRDZIJAUSKAS, Stasys; JASINSKAS, Edmundas; JURGELĖNAS, Saulius; KESTAUSKAITĖ, Estela; KIAUŠIENĖ, Ilona; KNIŪKŠTA, Bernardas; LAPĖNIENĖ, Dalia; SARVUTYTĖ-GAILIŪNIENĖ, Miglė; SLAVICKIENĖ, Astrida; ŠIMANSKIENĖ, Ligita; ŠLIOGERIENĖ, Jūratė; ŠTREIMIKIENĖ, Dalia; VIJŪNAS, Mindaugas; VINCIŪNIENĖ, Valerija; VITUNSKIENĖ, Vlada; ŽUPERKIENĖ, Erika. Darnus vystymasis: teorija ir praktika [elektroninis išteklius]: kolektyvinė monografija / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. Sociokultūrinių tyrimų centras. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. 420 p.

 • MIKALAUSKIENĖ, Asta. Market based climate change mitigation tools in Lithuanian energy. Research and analysis of climate changes in the energy sector // Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publiching, 2010. 118 p. ISBN 978-3-8383-0176-1.

Conferences

Research results presented in international or national scientific conferences:

 • Multicriteria analysis of climate change mitigation scenarios for Lithuania. International scientific conference "International Conference on Economics and Finance Research", 26–28 February, 2011, Singapore.
 • The main drivers of energy consumption in households. International scientific conference "Knowledge, culture and society: international proceedings of economics development and research (ICKCS 2012)", 29–30 June, 2012, South Korea.
 • Behavioural changes and GHG emission reductions in Lithuanian households. International scientific conference "Knowledge, culture and society: international proceedings of economics development and research (ICKCS 2012)", 29–30 June, 2012, South Korea.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information