Prof. dr. Andrius Vaišnys

Andrius VaišnysPhoto by Tomas GorbačasProfessor, Social Sciences (08S)

Faculty of Communication
Centre for Journalism and Media Research

Bernardinų g. 11, Vilnius
Room "Idėjų kambarys" („Šviesioji laiptinė“)

Tel. +370 5 219 3040
Email 

 

Expert of the Polish-U.S. Fulbright Commission
Member of Communication and Information PhD Studies Committee
Member of the Commission of Experts on Important Events of the Commemoration of the State (Order of the Minister of Culture of 16 April 2018)

 

Andrius VaišnysPhoto by Tomas GorbačasProfessor, Social Sciences (08S)

Faculty of Communication
Centre for Journalism and Media Research

Bernardinų g. 11, Vilnius
Room "Idėjų kambarys" („Šviesioji laiptinė“)

Tel. +370 5 219 3040
Email 

 

Expert of the Polish-U.S. Fulbright Commission
Member of Communication and Information PhD Studies Committee
Member of the Commission of Experts on Important Events of the Commemoration of the State (Order of the Minister of Culture of 16 April 2018)

 

Pedagogical and Scientific Qualification

 • Doctoral Dissertation “Media-State Relations in Lithuania in 1918–1940” defended in 2003.
 • Professor of Vilnius University since 2014.
 • Associate Professor of Vilnius University from 2005 to 2013.

Scientific Interests and Projects

 • History of Journalism (process of media-government conflict as theoretical and practical aspects)
 • Information policy (media-state relations)
 • Political communication
 • Project funded by the Research Council of Lithuania REP-15111 „Development and Application of the Methodology for Recognition of Propaganda Techniques“, Member, (2015–2016); Project Manager (2016, November, end of the Project). 

Scientific Production

Scientific Monographs

 • Journalism Flood: Changes in the Media System in 1986–1990 [Žurnalistikos potvynis: Lietuvos žiniasklaidos sistemos kaita 1986–1990]. Vaga, 2020. 480 p., iliustr. ISBN 978-5-415-02583-1.

 • Gražinos Ručytės PIANISSIMO: branda ir sklaida antiformalistinio rojuko metais. Vaga, 2019. 238 p., iliustr. [Pianissimo by Gražina Ručytė: the maturity and dissemination in the years of "anti-formalist paradise"].

 • Public Relations of the Seimas with the Public [Vieši Seimo ryšiai su visuomene]. Vilniaus universiteto leidykla, 2014. 388 p.: iliustr.
 • Media and State 1918–1940: historical, legal and political analysis. Vilnius: Biznio mašinų kompanija, 1999. 263 p.

Chapters in Scientific Monographs

 • Buinauskas Darius, Garbačiauskaitė-Budrienė Monika, Jastramskis Mažvydas, Kasčiūnas Laurynas, Keršanskas Vytautas,  Kojala Linas, Legatas Šarūnas, VAIŠNYS Andrius. Rusijos propaganda: analizė, įvertinimas, rekomendacijos.Vilnius, 2016 (el. leid.). 284 p. (Vaišnys A. original chapters : p. p. 90–109, 109–119, 255–273; and  scientific editing, supplementing and clarifying the book).
 • Partija prieš / už žiniasklaidą, arba kai kurie politikos komunikacijos istoriniai ir aktualieji aspektai (p. 9–25). Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė (sud. Jolanta Mažylė). Vilnius: „Petro ofsetas“, 2016. 224 p. iliustr.

Peer-Reviewed Scientific Articles

 • Transformation of Communist Media Content and Public Space According to the Discourse ‘39Pact: Exiting the “Labyrinth” as an Act of Communication. Informacijos mokslai, 2020, No.90.
 • Rusijos propagandos praktika daro įtaką teoriniam komunikacijos modeliui. Informacijos mokslai, 2016, nr. 76, p. 7–24;
 • Lituanistika – kultūros politikos dalis įstatymų leidėjo akiratyje. Lituanistika ir kultūros politika (2003–2013). Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2014, p. 12–38;
 • The Parliament's Public Relations in Terms of Political Journalism. Journalism Research, 2013, No. 6, p. 63–89.
 • Paveldo komunikacija Seimo interjere: ženklų atrankos, kūrimo ir pateikimo problemos. Parlamento studijos, 2012, nr. 13, p. 96–119;
 • Parlamentinės valstybės informacijos politikos problema – „projektų visuomenės“ link. Parlamento studijos, 2012, nr. 12, p. 126–162;
 • Parlamento santykis su archyvu. Parlamento studijos, 2011, nr. 11, p. 47–61;
 • Dienoraščio žanras žurnalistinės kaitos dramose. Žurnalistikos tyrimai, 2010, nr. 3, p. 191–207;
 • 20 metų – paskui trečiąją jėgą. Parlamento studijos, 2010, nr. 9, p. 5–30;
 • Ir laivas plaukia (tarp praeities gyvų vaiduoklių). Lietuvos istorijos studijos, 2010, nr. 26, p. 171–177;
 • University journalism study programme in the context of higher education and science. Žurnalistikos tyrimai, 2009, nr. 2, p. 81–97;
 • CASUS BELLI problema Vinco Kudirkos publicistikoje. Knygotyra, 2009, t. 52, p. 126–135;
 • Apie perversmus ir „viršnacionalinę“ problemą? Parlamento studijos, 2009, nr. 8, p. 5–8;
 • Nusidavimai mūsų periodikos raidoje: draudimų diegimas, draudimų vengimas, draudimų tradicijos kūrimas. Žurnalistikos tyrimai, 2008, nr. 1, p. 64–80;
 • Aštuoneri metai lietuvių tautos sargyboje: dėl šviesos, tikėjimo ir kalbos. Tėvynės sargas. Redakciniai straipsniai, 2006, p. 5–29;
 • Iškilmingo posėdžio kalbų problematika ir prasmė. Parlamento studijos, 2006, nr. 7, p. 91–105;
 • Draudimų filosofijos paveldas komunikacijos ir informacijos politikos raidoje. Informacijos mokslai, 2004, t. 31, p. 11–17;
 • Konstitucijos projekto svarstymo atspindėjimas spaudoje. Mūsų konstitucionalizmo raida, 2003, p. 196–203;
 • The press and the state: special activities of polish journalists in Lithuania in the thirties of the XX c. Informacijos mokslai, 2003, t. 25, p. 119–126;
 • Spauda ir valstybė: informacinės politikos istoriniai aspektai. Informacijos mokslai, 2003, t. 24, p. 46–52.

Publications

 • Lyderystė sutarčių laužymo laikais. Parlamento studijos, 2016, nr. 21, p. 5–13;
 • Seimo pirmininko lyderystė: formalieji ir neformalieji aspektai. Parlamento studijos, 2013, nr. 15, p. 5–15;
 • Universiteto idėja Teisme, Seime ir Universitete, arba apie teisę be dialogo. Parlamento studijos, 2011, nr. 11, p. 5–18;
 • Parlamentinės kontrolės veiksnys informacinio mechanizmo aspektu. Parlamento studijos, 2011, nr. 10, p. 5–9;
 • Ar mes mokomės radikalizmo? Parlamento studijos, 2006, nr. 7, p. 5–8;
 • Respublikoje reikia moralių politikų? Parlamento studijos, 2006, nr. 6, p. 5–8;
 • Drąsiau, bet išsamiau tyrinėkime aktualijas. Parlamento studijos, 2005, nr. 4.

Dictionaries, Original Manuals, Encyclopedic Publications

 • The Ninth Seimas of Lithuania 2004–2008 / sudarytojai Deimantas Jastramskis, Andrius Vaišnys. Vilnius: Valstybės žinios, 2005. 308 p.
 • Lithuanian Seimas. Illustrated history. Vilnius, 2001.

Works of Literature and Textology

 • „Naujosios Romuvos“ fotografija: įvaizdis, menas, reklama. Vilnius: UAB „Baltijos kopija“, 2008. 290 p.
 • Naujosios Romuvos fotografija: dokumentas, organizacija, žurnalistika. Vilnius: UAB „Baltijos kopija“, 2007. 316 p.
 • Tėvynės sargas. Redakciniai straipsniai. Sudarytojas Andrius Vaišnys. Vilnius, 2006. 228 p., iliustr.

Standards and Legislation

 • 3 June 2010 Resolution No. XI-878 of the Seimas of the Republic of Lithuania On the Framework of the 2010–2014 Programme for the Commemoration of the 300th Birthday Anniversary of Kristijonas Donelaitis and Declaring 2014 the Year of Kristijonas Donelaitis and the Commemoration Programme

Participation in Editorial Boards of Scientific Journals and Serial Publications

 • Member of the scientific board of the scientific journal “Culture-Media-Theology” (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw).
 • Chairman of the editorial board (since 2008) and scientific editor (2008-2011) of the scientific journal “Journalism Research”.
 • Chairman of the International Editorial Board of the scientific journal “Parliament Sutdies” (since 2009; scientific editor from 2004 to 2009).

Scientific Training

Scientists Trained (as Head of doctoral /PhD students)

 • Mantas Bražiūnas. The Journalistic Field in Occupied Lithuania (1940–1944). Dissertation defended 27 June 2017.
 • Džina Donauskaitė.  Media’s Role in Poverty Reduction Policy: Case of Lithuania’s Internet Dailies during Economic Crisis of 2008. Dissertation defended 2 February 2015.
 • Aurelija Vernickaitė. Information Behavior of Members of Parliament and its Determinants. Dissertation defended 19 September 2014.

Leading of Postdoctoral studies

 • Since December 7, 2017: Dr. Mantas Kvedaravičius postdoctoral project "Invisible Crisis: Affective Regimes of Representation in the Eastern Ukrainian Conflict" (up to December, 2019).

Leading of PhD students

 • Valius Venckūnas. Communication of the Political Heritage of the Grand Duchy of Lithuania in Lithuania and Belarus. Studies commenced 1 October 2015.
 • Jurgita Tillenius. Cultural and Educational Factors of Radio Changes in Lithuania. Studies commenced 1 October 2011.

 

Subjects

Bachelor's Degree Programme Students

 • Political Communication
 • History and Insights of Journalism
 • Introduction into Journalism (Dialogue about System and Principles)

Master’s Degree Programme Students

 • Discourse of Modern Journalism 

Presentations in Scientific Conferences

International

 • The Transformation of the Communist Media Model: Journalism, Power and Values in the season of 1987/1988. The 2nd Riga Readings in Social Sciences: "Baltic Sea Region: One Hundred Years On". Latvijas universitate, November 22-23, 2018.
 • “Communist Party of the Soviet Union (CPSU) and Changes in Central and Eastern Europe. Freedom of Speech in 1987-1990”. International Conference “The Left in Central and Eastern Europe towards the Transformation 1989-1990”. University of Warsaw, Institute of Journalism, 2 December 2015.
 • Construction of trust rating in mass media. Parliament case. Conference „Polityka w mediach / Policy in media“. Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, 2014-06-04/05.
 • Parliamentary Archive in the Context of Public Relations. Archives and Democracies in Transition. Conference of the SPP/ICA, Plenary Assembly. Vilnius, Seimas of the Republic of Lithuania, 6 October 2011.
 • Topical Problems of Social Conflicts in the Publicism of Vincas Kudirka. International Scientific Conference “Work and Ideas of Vincas Kudirka in the European Middle East Cultural Dispersion (XX c.–Beginning XXI c.). Lithuanian Academy of Science, 27 November 2008.

National

 • Partija prieš / už žiniasklaidą, arba kai kurie politinės komunikacijos istoriniai ir aktualieji aspektai. Mokslinė praktinė konferencija „Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė". Lietuvos Respublikos Seimas, 2015 m. spalio 19 d.
 • Parlamento „reitingo“ ir „įvaizdžio“ problema Lietuvos žiniasklaidoje. Mokslinė konferencija „Turinio kokybės problema žiniasklaidoje“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, 2012 m. spalio 24 d.
 • Žurnalistikos studijų programos ypatumai šiuolaikinėje žinių visuomenėje. Mokslinė konferencija „Žurnalisto ir žurnalistikos situacija šiuolaikinės žiniasklaidos sistemoje“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas, 2009 m. lapkričio 5 d.
 • Naujoji Lietuvos politikų karta ir istorinis politinės kultūros pamatas. Konferencija „Parlamentarizmo idėja laisvės kovos sąjūdžio Deklaracijoje“. Lietuvos Respublikos Seimas, 2004 m. vasario 16 d.
 • Parlamento kritikos aspektai ir ideologija. Konferencija „1920–1922 metų parlamentinė patirtis : sprendimų politika, tikslai, aplinkybės“. Lietuvos Respublikos Seimas, 2000 m. gegužės 10 d.

Qualification Training

 • Journalism seminar of German Academic Exchange Service (Deutscher Akademischer Austausch Dienst – DAAD) in Schools of Journalism of Universities of Germany and Media Editorials: Bona, Dusseldorf, Hamburg, Berlin – 08/05/2016– 14/08/2016.
 • Discussion of cooperation agreements with University of Warsaw and Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, 12 December 2012.
 • Participation in scientific and teaching methodological conferences “Media a roc 1989”, University of Warsaw Institute of Journalism, 5 June 2009 m.

Publicism

Articles and Comments in Delfi.lt (news portal):

Professional, Social, Cultural and Creative Activities

 • 1988–1989 – editor of the newspaper of Vilnius University “University Journalist”
 • Since 1989 – assistant, lecturer, assistant professor of the Department of Press Journalism of the Faculty of History, since 1991 – of the Institute of Journalism of the Faculty of Communication
 • 1989 – 1990 – Sąjūdis movement weekly “Vilniaus  balsas” co-editor, correspondent.
 • 1993 – 1996 – Lecturer  of the University of Warsaw, accredited correspondent of the newspaper "Lietuvos rytas" to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, free lance journalist, translator.
 • 1997 – 2006 – Office of the Seimas of the Republic of Lithuania, Head of Parliament's Public Relations Department
 • 2006–2008 – Director of the Institute of Journalism of Vilnius University Faculty of Communication
 • 2007,  December 18 – 2017 December, 18 – Dean of the Faculty of Communication, Vilnius university
 • 2006 – 2016 – Chairman of the Journalism Bachelor’s Degree Programme Committee
 • 2006 – 2008 – Chairman of the Journalism Master’s Degree Programme Committee
 • Chairman of  Creative Communications Bachelor’s Degree Programme Committee at University of Vilnius (from 01/09/2012 to 30/06/2014)

Creative Works (Projects)

Author’s Scripts for Events and Performances:

 • 2017 – “Peak of Four Sentences ", event for the creators of the State on the 100th anniversary of Lithuania - To honor participants of Vilnius Conference and Lithuanian Council. Dialogs from protocols and other documents. Director Vytenis Pauliukaitis (Palace of the Grand Dukes of Lithuania, 01/12/2017).
 • 2016 - ,,...without the homeland, which gave you the name?.." Political history performance dedicated to Petras SKARGA – preacher, the first rector of Vilnius University, and the advisor to the Grand Dukes. Director Vytenis Pauliukaitis (Palace of the Grand Dukes of Lithuania, Vilnius, 2016, December).
 • 2015 – “Proteggere le nostre frontiere" or Greeting to Homeland ", dedicated to the year of Mykolas Kleopas Oginskis, director Vytenis Pauliukaitis (Lithuanian National Philharmonic Society).
 • 2013 – “Vivat Republica!”, dedicated to commemoration of the 500th anniversary of the institution of the Seimas of the Republic of Lithuania (Lithuanian National Philharmonic Society), director Vytenis Pauliukaitis. Vaižgantas monologue (Andrius Vaišnys).
 • 2011 – “Let’s Open the Year of Museums!”, dedicated to meeting the year of the museums announced by the resolution of the Seimas and to commemorate the 200th anniversary of Dionizas Poška Baubliai (Vilnius Congress Palace), director Vytenis Pauliukaitis.
 • 2010 – “Grammar of Life – Among the Pains to Freedom”, dedicated to the 150th anniversary of Jonas Jablonskis (Vilnius Congress Palace), director Vytenis Pauliukaitis.
 • 2009 – “The Voice of Lithuania Minor”, dedicated to the commemoration programme of the 300th anniversary of Kristijonas Donelaitis (2010–2014) (Lithuanian National Philharmonic Society), director Vytenis Pauliukaitis.
 • 2008 – “My Lithuania”, dedicated to commemoration of the 150th anniversary of Vincas Kudirka (Lithuanian National Opera and Ballet Theatre), director Vytenis Pauliukaitis.
 • 2007 – “Tree of Life”, in memory of Felicija Bortkevičienė (Vilnius Congress Palace), director Vytenis Pauliukaitis.

Libretto author: 

 • Opera “World Skyscraper”, composer Algirdas Martinaitis. Premier 11 March 2009, Vilnius.

Script co-writer:

 • 2009 – “I felt like I was Lithuanian. Dr. V. Kudirka”. Documentary.
 • 2005 – “To the Seimas of the Century”, to the 100th anniversary of the Great Seimas of Vilnius (Lithuanian National Philharmonic), director and script writer Romas Lileikis, script co-writer Andrius Vaišnys.

Publications Prepared by Students Led by A. Vaišnys:

 • Audrius Dabrovolskas „Mokomojo žurnalistikos laikraščio įkūrimo, leidybos ir funkcijų ypatumai“. Žurnalistikos tyrimai, 2012, p. 237–265.
 • Agnė Grinevičiūtė “Representation of President Valdas Adamkus in the US and UK press (1998–2012)”. Journalism research, 2011, p. 133–165.
 • Ramunė Rubinaitė „Lithuanian Events in The Times: Connection Between Political and Heritage Communication “.Journalism research, 2010, p. 143–174.

Fiction

Public Cultural Policy Activities

 • 28 January 2003 – 21 December 2016 - member-expert of the Commission for the Traditions and Heritage of Lithuanian Studies, secretary of the commission (2003-01-28, Resolution of the Seimas No. IX-1338; 2004-11-11, Resolution No. IX-2573, 2011-03-24, Resolution No. XI-1297, 2015-11-12 No. XII-2016).
 • Chairman of the Development Board of Vilnius University Centre of Culture (since 26/05/2014 to 18/03/2018)
 • Curator of Vilnius University Publishing House Public Enterprise "Academic Publishing" (2013 - 2017)
 • Chairman of Scientific Council of Martynas Mažvydas National Library of Lithuania (2011 - 2017)

Other Information

 • Member of the Secretarial Professional Committee for Art of the Qualifications and Vocational Education and Training Development Center
 • Member of the Lithuanian Union of Journalists 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information