Assoc. prof. dr. Erika Janiūnienė

Associate Professor, Doctor
Digital Media Laboratory

Faculty of Communication
Saulėtekio av. 9, Ist building, room 602


Email:

 

 

 

Associate Professor, Doctor
Digital Media Laboratory

Faculty of Communication
Saulėtekio av. 9, Ist building, room 602


Email:

 

 

 

Academic Qualification

Education

2001 - PhD at Vilnius university. Title of the thesis: Information Seeking Management in the Library (Lithuania)

1993 - MA in Librarian - bibliographer (Vilnius University).

Current academic posts

2015 - 2016, chair of Information Services joint BA study Programmes Commitee, Faculty of Communication, Vilnius University.

2009 - 2017, chair of Business Information Management Program's Study Committee, Faculty of Communication, Vilnius University.

Since 2008 - presence, associate professor of the Faculty of Communication, Vilnius University.

Research Interests

 • Users Information and Communication Behaviour
 • Information Management in the Organization
 • Information Quality in the Communication Processes

Taught Subjects

 • Information Management
 • Information Behaviour
 • Project Management

Publications

Monographs

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; JANIŪNIENĖ, Erika. Informacijos valdymas viešajame sektoriuje: monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2014, 344 p. ISBN 978-609-459-345-1.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona Ona;  JANIŪNIENĖ, Erika;  MATKEVIČIENĖ, Renata;  PRANAITIS, Regimantas; STONKIENĖ, Marija.  Informacijos ir žinių vadyba verslo organizacijoje: monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2009. 476 p. ISBN 9789955334828.

Scientific articles in reviewed (periodical, serial or non-serial) scientific publications:

 • STONKIENĖ, Marija; ŠUPA, Maryja; JANIŪNIENĖ, Erika. Audience participation in the creation and dissemination of public interest-related content in Lithuanian online media // Public interest communication: selected articles / editor-in- chief Renata Matkevičienė, Andris Petersons. Riga : Turiba University, Ltd., 2019. ISBN 9789934543227. p. 186–232.
 • STONKIENĖ, M.;  ŠUPA, M.; JANIŪNIENĖ, E. Populiariausių Lietuvos Interneto žiniasklaidos Portalų Auditorijos į(si)traukimo į Turinio Kūrimą Ir Sklaidą Galimybės. Informacijos Mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018,  nr. 84, p. 8–27. ISSN 1392-0561.
 • JANIŪNIENĖ, Erika; MACEVIČIŪTĖ, Elena. Information sharing between doctoral students and supervisors: fixed roles and flexible attitudes. Information Research. 2016, Art. No. 1607. Prieiga per internetą: <http://www.informationr.net/ir/21-4/isic/isic1607.html>.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona Ona; PLEPYTĖ-DAVIDAVIČIENĖ, Giedrė; JANIŪNIENĖ, Erika. Informacijos valdymo Lietuvos Respublikos ministerijose kritinė analizė. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2014, t. 67, p. 7-25. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; JANIŪNIENĖ, Erika. Informacijos valdymas viešajame sektoriuje: Lietuvos ministerijų atvejis. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2013, t. 64, p. 35-51. ISSN 1392-0561.
 • JANIŪNIENĖ, Erika. Studentų informacinę elgseną motyvuojantys veiksniai. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2013, Nr. 61, P. 82 – 92. ISSN 1392-0561.
 • JANIŪNIENĖ, Erika. Конигтивные, эмоциональные и ситуационные факторы мотивирующие информационное  поведение пользователей = Cognitive, emotonal and situation factors which motivate information behaviuor of users. International Scientific Conference “INFORMATION AND DOCUMENTARY COMMUNICATIONS IN GLOBALIZED SOCIETY” Ukraine, Kyiv, 21-22 of March, 2013, P. 103 – 105. ISBN 978-966-598-805-2.
 • JANIŪNIENĖ, Erika; STONKIENĖ, Marija; MATKEVIČIENĖ, Renata. Formalioji mokslo komunikacija mokslo leidiniuose „Knygotyra“ ir „Informacijos mokslai“: kiekybinis tyrimas. Knygotyra. 2010, Nr. 54, p. 320-338. ISSN 0204–2061.
 • JANIŪNIENĖ, Erika. Mokslo komunikacija: atvejo analizė. Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje visuomenėje: mokslinių straipsnių rinkinys. [CD ROM], Vilniaus universitetas, 2008, 5 p. ISBN 978-9955-33-203-9.
 • JANIŪNIENĖ, Erika. Vadybininko informacinė elgsena organizacijoje: socialinių tinklų naudojimas. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2007, Nr. 40, p. 57-65. ISSN 1392-0561.
 • JANIŪNIENĖ, Erika. Vadybininko informacinės elgsenos kontekstas: socialiniai tinklai. Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 15-osioms metinėms pažymėti skirtos mokslinės praktinės konferencijos, vykusios 2006 m. gruodžio 1 d., medžiaga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006, p. 32-39.
 • JANIŪNIENĖ, Erika. Vadybininko informacinė elgsena organizacijoje: socialinių tinklų naudojimas.Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla.  2006, t.40, p. 57-65.
 • JANIŪNIENĖ, Erika. Informacijos ieška kaip žinių vadyba. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2004, t. 28, p. 80-86.

Other scientific publications

 • JANIŪNIENĖ, Erika. Žinių vadybos ir inovacijų kūrimo sąsajos. [disertacijos apžvalga]. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2014, Nr. 70, p. 122-124. ISSN 1392-0561.
 • JANIŪNIENĖ, Erika. Informaciniai kokybės vadybos brandos veiksniai. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2010, Nr. 52, p.144-117.
 • JANIŪNIENĖ, Erika. Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje visuomenėje. [konferencijos apžvalga].Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2008, Nr. 44, p. 124-127. ISSN 1392-0561.
 • Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste: mokslo straipsnių rinkinys. Vilniaus universitetas; sudarytoja Janiūnienė E., Markevičiūtė L., 2009 [CD ROM]. ISBN 978-9955-33-460-6.
 • Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje visuomenėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Vilniaus universitetas; sudarytoja Janiūnienė E. [CD ROM], 2008. ISBN 978-9955-33-203-9.

Participation in organisational committee for an international or national event

 • Member of the organizing committee of the National scientific conference “Information and communication expressions of theory and practice’ 2015” of the Information and Communication Institute of Faculty of Communication at Vilnius University (19 March 2015).
 • Member of the organizing committee of International scientific conference “Communication and information sciences in network society: experience and insights. II” of Vilnius University, Faculty of Communication (20 June 2014).

 • Member of the organizing committee of the National scientific conference “Information and communication expressions of theory and practice” of the Information and Communication Institute of Faculty of Communication at Vilnius University (16 December 2011).
 • Member of the organizing committee of the National scientific conference "Informacijos ir komunikacijos vadybos raiška šiuolaikinėje organizacijoje: teorija ir praktika" of Vilnius University, Faculty of Communication (29 Nowember 2014).
 • Member of the organizing committee of the National scientific conference "Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste" of Vilnius University, Faculty of Communication (28 Nowember 2008).
 • Member of the organizing committee of the International scientific conference "ISIC2008 " of Vilnius University, Faculty of Communication (17-19 September 2008).

Headed the doctoral studies committee, dissertation defence council, or were members of such a commission or council, or acted as dissertation opponents

 • GIRNIENĖ Ingrida. “Knowledge management factors promoting the creation of innovations”. 2014 (Member of the defence committee).

Conferences

International

 • JANIŪNIENĖ, E.; MARKEVIČIŪTĖ, L. The quality assessment of information services for business organizations: expectations and problems. Information Science in the Age of Change Innovative Information service, 15–16 May, 2017, Warsaw, Poland.
 • Information sharing between doctoral students and supervisors: fixed roles and flexible attitudes. International conference „ISIC: the Information Behaviour Conference“, 20–23 September, 2016, Croatia.
 • Verslo organizacijoms teikiamų informacinių paslaugų kokybės vertinimas. International scientific conference „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“, 10 June 2016, Vilnius, Lithuania.
 • Mokslininkų bendradarbiaujanti informacinė elgsena. International scientific conference „Z kartos akademinė biblioteka: paslaugos, erdvės ir technologijos“, 15 October 2015, Vilnius, Lithuania.
 • Information Management in Public Sector. International scientific conference "Economic Transformations and Business Prospects", 26–27 September 2013,  Vilnius, Lithuania.
 • Informacijos vadymo ypatumai ir pokyčių kryptys Lietuvos viešėjame sektoriuje. International scientific conference "Media and freedom of speech: Controversies and social clashes", 24–25 September 2013,  Vilnius, Lithuania.

 • Конигтивные, эмоциональные и ситуационные факторы мотивирующие информационное  поведение пользователей = Cognitive, emotonal and situation factors which motivate information behaviuor of users. International scientific conference "INFORMATION AND DOCUMENTARY COMMUNICATIONS IN GLOBALIZED SOCIETY", 2013, Ukraine, Kiev.

National

 • Tinklalaidės neformaliajame mokymesi: naujųjų medijų naudojimas asmeninės mokymosi erdvės kūrimui (with assoc. prof. dr. Marija Stonkienė). Scientific conference „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2019“, 29 March 2019, Vilnius.
 • Trečioji universitetų misija kaip socialinių inovacijų platforma: Lietuvos universitetų veiklos strateginė perspektyva. National scientific conference „Information and communication expressions of theory and practice‘2015“, Vilnius University, 19 March 2015, Vilnius, Lithuania.
 • Informacinės veiklos planavimas ir organizavimas Lietuvoje. National scientific conference „Information and communication expressions of theory and practice“, Vilnius University, 6 December 2013, Vilnius, Lithuania.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto medijų tyrėjų dokumentinė komunikacija. National scientific conference "Knygos ir kitų medijų mokslas: tyrimai, mokslininkai, komunikacija", 2009, Vilnius, Lithuania.
 • Vadybininko informacinė elgsena organizacijoje: socialinių tinklų naudojimas.  National scientific conference "Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai", 2008, Vilnius, Lithuania.
 • Mokslo komunikacija: atvejo analizė.  National scientific conference "Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje", 2007, Vilnius, Lithuania.

Research visits, or participated in scientific or pedagogical exchange programmes

 • Brussels (Belgium), Internship „Europos Sąjungos Parlamento veikla ir informacijos šaltiniai apie ES“, 2005.
 • Fachhochschule Hannover (Germany), ERASMUS „Teaching mobility“ („Information Retrieval Systems“), 2004.
 • Denmark-Finland, International PhD exchange course „Informacijos ieškos ir paieškos tyrimų integracija“, 1998.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information