assist. prof. dr. Saulė Jokūbauskienė

Saulė Jokūbauskienė fotoAssistant professor 

Faculty of Communication,

Saulėtekis ave. 9, 3rd building, room 416

 

 

Email

 

Saulė Jokūbauskienė fotoAssistant professor 

Faculty of Communication,

Saulėtekis ave. 9, 3rd building, room 416

 

 

Email

 

Academic Qualification

 • Social Sciences doctoral dissertation „Informacijos ir komunikacijos specialistų strateginės lyderystės kompetencijų formavimas besimokančioje organizacijoje".
 • Master's degree in International Communication, 2004.
 • Bachelor's degree in Arts (Painting), 2002.

Research Interests

 • Information and Communication
 • Knowledge Management
 • Information Management
 • Human Resources
 • Strategic Leadership
 • Organizational Behavior

Publications

 • JOKŪBAUSKIENĖ, Saulė; GUDAUSKAS, R.; KAKLAUSKAS, A.; ZAVADSKAS, E., K.; BINKYTE, A.; PECIURE, L.; BUDRYTE, L.; PRIALGAUSKAS, D. Intelligent Decision Support System for Leadership Analysis. Procedia Engineering. Innovative solutions in Construction Engineering and Management. Flexible Approach. Volume 122, 2015, Pages 172-180. 1877-7058. Published by Elsevier Ltd.
 • JOKŪBAUSKIENĖ, Saulė. „Antrepreneris: antrosios kartos saitynas“: organizacijos įrankių kūrimas mokymosi visą gyvenimą aspektu. Informacijos mokslai, 2015, Nr. 73, p. 7–15. ISSN1392-0561.
 • JOKŪBAUSKIENĖ, Saulė; GUDAUSKAS, R.; KAKLAUSKAS, A.; TARGAMADZĖ, V.; BUDRYTĖ, L.; ČERKAUSKAS, J.; KUZMINSKĖ, A. Advisory, negotiation and intelligent decision support system for leadership analysis. International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC). Agora: Agora University Editing House. Vol. 10, iss. 5 (2015), p. 667–677.ISSN 1841-9836.
 • JOKŪBAUSKIENĖ, Saulė. Informacijos ir komunikacijos specialistų strateginės lyderystės kompetencijų formavimo kryptys: empirinio tyrimo kokybinė interpretacija. Informacijos mokslai, 2014, Nr. 67, p. 43–62. ISSN 1392-0561.
 • JOKŪBAUSKIENĖ, Saulė. Lyderio gyvavimo organizacijoje proceso kompleksinės analizės modelis ir sistema. Informacijos mokslai, 2013, Nr. 65, p. 7–23. ISSN 1392-0561.
 • JOKŪBAUSKIENĖ, Saulė. Informacijos ir komunikacijos specialistų strateginės lyderystės kompetencijų formavimo tendencijos žinių visuomenėje. Informacijos mokslai, 2013, Nr. 64, p. 90–112. ISSN 1392-0561.
 • JOKŪBAUSKIENĖ, Saulė; GUDAUSKAS, Renaldas. Besimokančios organizacijos ir žinių visuomenės kompetencijų integralumas. Socialinis ugdymas, 2012, Nr. 21 (32), p. 45–61. ISSN 1392-9569.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė. Individo kompetencijų aprėptis žinių visuomenėje: problematikos apžvalga. Informacijos mokslai, 2007, Nr. 42–43, p. 233–241. ISSN 1392-0561.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė. Žinių visuomenės link: organizacijos darbuotojo kompetencijų poreikis. Informacijos mokslai, 2007, Nr. 40, p. 66–72. ISSN 1392-0561.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė; PEČIŪRA, L. Valstybės institucijų interneto svetainių tyrimas. Informacijos mokslai, 2005, t. 34, p. 86–90. ISSN 1392-0561.
 • JOKŪBAUSKIENĖ, Saulė. A Review of Processes in the Development of Lithuania’s Knowledge-Based Society. Tarptautinis Baltijos Ministrų Tarybos informacijos ir ryšių technologijų elektroninis žurnalas Baltic IT&T Review, 2008, No. 4. ISSN 1691-4694.
 • JOKŪBAUSKIENĖ, Saulė. Lietuvos žinių visuomenės plėtros procesų apžvalga. Apžvalga „Infobalt“ leidiniui. Infobalt, 2008. Prieiga per internetą: http://archyvas.infobalt.lt/sl/index_lt.php?t=ivpk.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė. World Summit Award and „Modern Bookmen“ Contests Help to Create Inclusive Information Society. Tarptautinis Baltijos Ministrų Tarybos informacijos ir ryšių technologijų elektroninis žurnalas Baltic IT&T Review, 2008, No. 3. ISSN 1691-4694.
 • Gudauskaitė (Jokūbauskienė), S. Modern Bookmen: the best initiatives of information society projects and internet solutions in Lithuania in 2007. Tarptautinis Baltijos Ministrų Tarybos informacijos ir ryšių technologijų elektroninis žurnalas Baltic IT&T Review, 2008, No. 1. ISSN 1691-4694
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė. Evaluating the Processes of the Information Society in the Context of Globalisation. Tarptautinis Baltijos Ministrų Tarybos informacijos ir ryšių technologijų elektroninis žurnalas Baltic IT&T Review, 2007, No. 3. ISSN 1691-4694.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė. The Evaluation of Information Society Processes in the Context of Globalization. Digital Lithuania, CD-ROM „Digital Lithuania“, Infobalt, 2007. Prieiga per internetą: http://archyvas.infobalt.lt/sl/2007/index_en.php?t=evisuom.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė. Informacinės visuomenės procesų įvertinimas globalizacijos kontekste. Skaitmeninė Lietuva, CD-ROM „Skaitmeninė Lietuva 2007“, Infobalt, 2007. Prieiga per internetą: http://archyvas.infobalt.lt/sl/2007/index_lt.php?t=IRT&i=7525.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė. Review of Process of the Knowledge Society Development in Lithuania. Digital Lithuania, CD-ROM „Digital Lithuania“, Infobalt, 2007. Prieiga per internetą: http://archyvas.infobalt.lt/sl/2007/index_en.php?t=zinios.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė. Žinių visuomenės plėtros procesų apžvalga Lietuvoje. Skaitmeninė Lietuva, CD-ROM „Skaitmeninė Lietuva 2007“, Infobalt, 2007. Prieiga per internetą: http://archyvas.infobalt.lt/sl/index_lt.php?t=IRT&i=7502.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė; PEČIŪRA, L. Tyrimo „Valstybės institucijų interneto svetainių atitikimo Bendriesiems valstybės institucijų interneto svetainių reikalavimams“ ataskaita. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilnius, 2005, p. 32.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė; PEČIŪRA, L. A Survey of the Web Sites of Stete Institutions in Lithuania. Tarptautinis Baltijos Ministrų Tarybos informacijos ir ryšių technologijų žurnalas Baltic IT&T Review, 2005, No. 3 (38), p. 47–49. ISSN 1691-4694.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė. Infobalt 2004: Changes in the Information Society and IT market. Tarptautinis Baltijos Ministrų Tarybos informacijos ir ryšių technologijų žurnalas Baltic IT&T Review, 2004, No. 4 (35), p. 13–14. ISSN 1691-4694.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė. Electronic Signature: E-Document Exchange in Lithuania. Tarptautinis Baltijos Ministrų Tarybos informacijos ir ryšių technologijų žurnalas Baltic IT&T Review, 2004, No. 3 (34), p. 15–17. ISSN 1691-4694.
 • GUDAUSKAITĖ (JOKŪBAUSKIENĖ), Saulė. Žinių visuomenės link: darbuotojo kompetencijų poreikis organizacijoje. Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 15-osioms metinėms paminėti skirtos mokslinės praktinės konferencijos medžiaga, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, p. 68–81. ISBN 978-9955-33-095-0.

Research Projects

 • Leonardo da Vinci programos projekto (Nr. LLP-LdV-PRT-2013-LT-0505) „Antrepreneris: antrosios kartos saitynas“ coordinator, 2013–2015.

Taught Subjects

 • Information Facilities Theory
 • Information Activity Theory
 • Information Society Theories

Conferences

International

 • Antrepreneris: antrosios kartos saitynas: organizacijos įrankių kūrimas mokymosi visą gyvenimą aspektu. XVII International scientific conference. Kaunas University of Technology Panevezys Faculty of Technologies and business, Lithuania Computer Society. 17–19 September, 2015, Lithuania, Panevezys.
 • Strateginės lyderystės kompetencijos Europa 2020 kontekste. XVI International scientific conference “Computers Days – 2013”, Šiauliai University, Lithuania Computer Society, 19–21September, 2013, Lithuania, Šiauliai.
 • Individo kompetencijų aprėptis žinių visuomenėje: problematikos apžvalga. XIII International scientific conference “Computers Days – 2007”, Lithuania Computer Society, 13–15 September, 2007. Lithuania, Panevezys.
 • Žinių visuomenės link: darbuotojo kompetencijų poreikis organizacijoje. International scientific conference „Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai”, Vilnius University Faculty of Communication, 1 December, 2006, Lithuania, Vilnius.
 • Individo kompetencijų poreikis žinių visuomenės kontekste. International scientific conference „Žmogiškieji ištekliai: Europos dimensija“, Vilniuje trečiojoje tarptautinių mokslinių konferencijų ciklo, skirto Lietuvos narystės Europos Sąjungoje pirmosioms metinėms, Lithuanian Public Administration Training Association, Vilnius Gediminas Technical University and other Lithuanian and foreign institution. 15 December, 2005, Lithuania.
 • Valstybės institucijų interneto svetainių tyrimas (co-author PEČIŪRA, L.). XII International scientific conference “Computers Days – 2005”. Lithuania Computer Society. Klaipėda University, 15-17 September, 2005, Lithuania, Klaipėda.

National

 • Skirtingų organizacijos tipų elgsenos ypatumai. National scientific conference „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2015“ Vilnius University Faculty of Communication, 19 March, 2015, Lithuania, Vilnius.
 • Informacijos ir komunikacijos specialistų strateginės lyderystės kompetencijų kryptys: empirinio tyrimo kokybinė interpretacija. National scientific conference „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2013“ Vilnius University Faculty of Communication, 6 December, 2013, Lithuania, Vilnius.

Research Visits, or Participated in Scientific or Pedagogical Exchange Programmes

 • Lithuania, National Scientific’s Analytic Federation, Holistic Leadership Course, February-May, 2013
 • Sweden, Lund University, seminar NORSLIS „Discourse Oriented Approach in LIS, PhD Course“, November, 2007.
 • Finland, Åbo Akademi University, seminar NORSLIS „Knowledge Management/Information Management, PhD course“, November, 2006.
 • Finland, University of Oulu. Research visit in autumn’s semester 2003/2004.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information