Stojantiesiems į magistrantūrą

Magistrantūra – antroji universitetinių studijų pakopa, teikianti specialųjį išsilavinimą.

 

Magistrantūra – antroji universitetinių studijų pakopa, teikianti specialųjį išsilavinimą.

 

Teikiamas kvalifikacinis laipsnis

 

Eil. Nr.

Studijų programa

Laipsnis, kvalifikacija

1.

Analitinė žurnalistika

Socialinių mokslų magistro laipsnis

2.

Informacijos sistemų vadyba

Socialinių mokslų magistro laipsnis

3.

Komunikacijos mokslai

Socialinių mokslų magistro laipsnis

4.

Ryšių su visuomene

Socialinių mokslų magistro laipsnis

5.

Tarptautinės komunikacijos

Socialinių mokslų magistro laipsnis

6.

Žinių vadyba ir lyderystė

Socialinių mokslų magistro laipsnis

Stojimo tvarka

Magistrantūra – antroji universitetinių studijų pakopa, teikianti specialųjį išsilavinimą.

Priėmimas vyks pagal Priėmimo į Vilniaus universiteto antrosios pakopos studijas 2017 metais taisykles, paskelbtas adresu: www.vu.lt/kviecia

Stojantiesiems į Komunikacijos mokslų ir Ryšių su visuomene magistrantūros studijų programas iš kitų krypčių studijų programų, taip pat baigusiems studijas kolegijoje ar papildomas studijas, privaloma rašyti motyvacinį laišką. Pretenduojantieji į skirtingas studijų programas, turi rašyti atskirus motyvacinius laiškus. Laiško  nepateikus arba gavus neigiamą įvertinimą, tolesnis dalyvavimas konkurse į šias studijų programas negalimas.

Motyvacinis laiškas, kuriame būtų pristatomi studijų programos pasirinkimą lėmę veiksniai, pasirengimas studijoms, sąsajos su tolesne karjera, turėtų būti pateikiamas įregistruotas Komunikacijos fakulteto Studijų skyriuje ne vėliau kaip iki birželio 20 d. 13 val.

Motyvacinius laiškus pateikti adresu:

 • el.p.: (jeigu siunčiate elektroninį variantą, spausdintinio motyvacinio laiško varianto pristatyti nereikia),
 • Saulėtekio al. 9, I rūmai, 201 kab., priėmimo valandos: pirmadieniais – penktadieniais  9 – 12 val.
  tel. nr. (8 5) 236 6106.

Papildomi balai suteikiami („PAŽYMA DĖL PAPILDOMŲ BALŲ GAVIMO“):

 • 0,1 balo už VU ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mokslinėse konferencijose perskaitytą mokslinį pranešimą; mokslo populiarinimo straipsnį kultūrinėje ir profesinėje spaudoje komunikacijos ir informacijos tematika;
 • 0,2 balo už VU ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų nacionalinėse mokslinėse konferencijose perskaitytą mokslinį pranešimą, tarptautinėse studentų mokslinėse konferencijose perskaitytą mokslinį pranešimą;
 • 0,5 balo už tarptautinėse konferencijose perskaitytą mokslinį pranešimą, straipsnį, paskelbtą moksliniame žurnale;
 • 0,7 balo už pranešimą ar straipsnį, paskelbtą moksliniuose  žurnaluose, įrašytuose į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą duomenų bazių sąrašą;
 • 1 balas už užsienio recenzuojamuose mokslo leidiniuose, knygose, knygos skyriuose,užsienio leidyklų leidiniuose paskelbtą mokslinį straipsnį

Atsakingas asmuo už reikalingų pažymų išdavimą:

 • doc. dr. Renata Matkevičienė (studijų reikalų prodekanė) tel. nr. 236 6117, el. p.  , Saulėtekio al. 9, I rūmai, 207 kab.

Kontaktiniai asmenys dėl priėmimo į Komunikacijos fakulteto magistrantūros studijas:

 1. doc. dr. Renata Matkevičienė (studijų reikalų prodekanė) tel. nr. (8 5) 236 6117, el. p.  , Saulėtekio al. 9, I rūmai, 207 kab., priėmimo valandos: pirmadieniais – penktadieniais 10 – 14 val. 
 2. Zita Kemeraitienė (magistrantūros studijų koordinatorė) tel. nr. (8 5) 236 6106, el. p.  , Saulėtekio al. 9, I rūmai, 201 kab., priėmimo valandos: pirmadieniais – penktadieniais  9 – 12 val.

 

Studijų kainos

 

Magistrantūros studijų kainos Komunikacijos fakultete, įstojusiems 2017 m.

Studijų trukmė

Studijų programos  1 kredito kaina, EUR

Semestro kaina

EUR

Analitinė žurnalistika

2 m.

37,70

1131,00 Eur.

Informacijos sistemų vadyba

2 m.

37,70

1131,00 Eur.

Komunikacijos mokslai

2 m.

37,70

1131,00 Eur.

Ryšiai su visuomene

1,5 m.

37,70

1131,00 Eur.

Tarptautinė komunikacija

1,5 m.

37,70

1131,00 Eur.

Tarptautinė komunikacija

(anglų k.)

1,5 m.

50,00

1500,00 Eur.

Žinių vadyba ir lyderystė

1,5 m.

37,70

1131,00 Eur.

Stojamieji egzaminai

Stojamąjį egzaminą (pokalbį, testą) į Komunikacijos fakulteto magistrantūros studijų programas turi laikyti ne komunikacijos ir informacijos krypties absolventai.

Baigusiems gretutines komunikacijos krypties studijas, stojamojo egzamino laikyti nereikia.

Stojantiesiems į Komunikacijos mokslų ir Ryšių su visuomene magistrantūros studijų programas iš kitų krypčių studijų programų, taip pat baigusiems studijas kolegijoje ar papildomas studijas, privaloma rašyti motyvacinį laišką. Pretenduojantieji į skirtingas studijų programas, turi rašyti atskirus motyvacinius laiškus. Laiško  nepateikus arba gavus neigiamą įvertinimą, tolesnis dalyvavimas konkurse į šias studijų programas negalimas.

 


Atkreipiame dėmesį, kad stojamąjį egzaminą į Tarptautinės komunikacijos magistrantūros studijų programą lietuvių kalba laiko visi stojantieji (ir baigusieji Komunikacijos ir informacijos krypties bakalauro studijas).

 


2017 m. stojamųjų egzaminų programos:

 

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis

PAPILDOMO PRIĖMIMO Į ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJAS 2017  METAIS STOJAMŲJŲ  EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Stojamieji egzaminai į KF magistrantūros studijų programas vyks rugpjūčio 23 d. (trečiadienį)

Studijų programos pavadinimas

Egzamino laikas

Auditorija, kurioje vyks egzaminas

ANALITINĖ ŽURNALISTIKA

10 val.

Saulėtekio al. 9, I rūmai, 205 aud., Politinės komunikacijos klubas

TARPTAUTINĖ KOMUNIKACIJA

11  val.

Saulėtekio al. 9, I rūmai, 205 aud., Politinės komunikacijos klubas

KOMUNIKACIJOS MOKSLAI*

RYŠIAI SU VISUOMENE*

Iki 13 val.

Motyvacinis laiškas, turi būti siunčiamas adresu: 

ne vėliau kaip iki RUGPJŪČIO 23 d. 13 val.**

* Stojantiesiems į Komunikacijos mokslų ir Ryšių su visuomene magistrantūros studijų programas iš kitų studijų krypčių, taip pat baigusiems studijas kolegijoje bei papildomąsias studijas Vilniaus universitete, privaloma rašyti motyvacinį laišką. Nepateikus motyvacinio laiško arba gavus neigiamą įvertinimą, tolesnis dalyvavimas konkurse į šias programas negalimas.

** Motyvacinius laiškus pateikti adresu:

 • el.p.:  (jeigu siunčiate elektroninį variantą, spausdintinio motyvacinio laiško varianto pristatyti nereikia),
 • Saulėtekio al. 9, I rūmai, 201 kab.,
 • priėmimo valandos: pirmadieniais – penktadieniais  9 – 12 val.
  tel. nr. (8 5) 236 6106.