Stojantiesiems į magistrantūrą

Magistrantūra – antroji universitetinių studijų pakopa, teikianti specialųjį išsilavinimą.

 

Magistrantūra – antroji universitetinių studijų pakopa, teikianti specialųjį išsilavinimą.

 

Teikiamas kvalifikacinis laipsnis

 

Eil. Nr.

Studijų programa

Laipsnis, kvalifikacija

1.

Analitinė žurnalistika

Socialinių mokslų magistro laipsnis

2.

Informacijos sistemų vadyba

Socialinių mokslų magistro laipsnis

3.

Komunikacijos mokslai

Socialinių mokslų magistro laipsnis

4. Medijos ir skaitmeninė leidyba Socialinių mokslų magistro laipsnis
5.

Ryšių su visuomene

Socialinių mokslų magistro laipsnis

6.

Tarptautinė komunikacija

Socialinių mokslų magistro laipsnis

7.

Žinių vadyba ir lyderystė

Socialinių mokslų magistro laipsnis

Stojimo tvarka

Magistrantūra – antroji universitetinių studijų pakopa, teikianti specialųjį išsilavinimą.

Priėmimas vyks pagal Priėmimo į Vilniaus universiteto antrosios pakopos studijas 2018 metais taisykles, paskelbtas adresu: www.vu.lt/kviecia

Stojantiesiems į Komunikacijos mokslų, Medijų ir skaitmeninės leidybos, Ryšių su visuomene ir Tarptautinės komunikacijos magistrantūros studijų programas iš kitų krypčių studijų programų, taip pat baigusiems studijas kolegijoje ar papildomas studijas, privaloma rašyti motyvacinį laišką. Pretenduojantieji į skirtingas studijų programas, turi rašyti atskirus motyvacinius laiškus. Laiško  nepateikus arba gavus neigiamą įvertinimą, tolesnis dalyvavimas konkurse į šias studijų programas negalimas.

Motyvacinis laiškas, kuriame būtų pristatomi studijų programos pasirinkimą lėmę veiksniai, pasirengimas studijoms, sąsajos su tolesne karjera, turėtų būti pateikiamas įregistruotas Komunikacijos fakulteto Studijų skyriuje ne vėliau kaip iki birželio 19 d. 17 val.

Motyvacinius laiškus pateikti adresu:

 • el.p.: (jeigu siunčiate elektroninį variantą, spausdintinio motyvacinio laiško varianto pristatyti nereikia),
 • Saulėtekio al. 9, I rūmai, 201 kab., priėmimo valandos: pirmadieniais – penktadieniais  9 – 12 val.
  tel. nr. (8 5) 236 6106.

Papildomi balai suteikiami („PAŽYMA DĖL PAPILDOMŲ BALŲ GAVIMO“):

 • 0,1 balo už Universiteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mokslinėse konferencijose perskaitytą mokslinį pranešimą; mokslo populiarinimo straipsnį kultūrinėje ir profesinėje spaudoje komunikacijos ir informacijos tematika;
 • 0,2 balai už Universiteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų nacionalinėse mokslinėse konferencijose perskaitytą mokslinį pranešimą, tarptautinėse studentų mokslinėse konferencijose perskaitytą mokslinį pranešimą;
 • 0,5 balai už tarptautinėse konferencijose perskaitytą mokslinį pranešimą, straipsnį, paskelbtą moksliniame žurnale;
 • 0,5 balai baigusiems kolegiją bei „Komunikacijos ir informacijos“ 1 metų trukmės papildomąsias studijas;
 • 0,7 balai už pranešimą ar straipsnį, paskelbtą moksliniuose žurnaluose, įrašytuose į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą duomenų bazių sąrašą;
 • 1 balas turintiems komunikacijos krypčių grupės universitetinį bakalauro laipsnį;
 • 1 balas už užsienio recenzuojamuose mokslo leidiniuose, knygose, knygos skyriuose, užsienio leidyklų leidiniuose paskelbtą mokslinį straipsnį.

 

Atsakingas asmuo už reikalingų pažymų išdavimą:

 • doc. dr. Martynas Petrikas (studijų reikalų prodekanas) tel. nr. 236 6117, el. p. , Saulėtekio al. 9, I rūmai, 207 kab.

Kontaktiniai asmenys dėl priėmimo į Komunikacijos fakulteto magistrantūros studijas:

 1. doc. dr. Martynas Petrikas (studijų reikalų prodekanas) tel. nr. (8 5) 236 6117, el. p. , Saulėtekio al. 9, I rūmai, 207 kab., priėmimo valandos: trečiadieniais 10 – 16 val. 
 2. Zita Kemeraitienė (magistrantūros studijų koordinatorė) tel. nr. (8 5) 236 6106, el. p.  , Saulėtekio al. 9, I rūmai, 201 kab., priėmimo valandos: pirmadieniais – penktadieniais  9 – 12 val.

 

Studijų kainos

 

Magistrantūros studijų kainos Komunikacijos fakultete

Studijų trukmė

Studijų programos  1 kredito kaina, EUR

Semestro kaina

EUR

Analitinė žurnalistika

2 m.

 

 Informacija ruošiama

Informacijos sistemų vadyba

2 m.

Komunikacijos mokslai

2 m.

Medijos ir skaitmeninė leidyba 1,5 m.

Ryšiai su visuomene

1,5 m.

Tarptautinė komunikacija

1,5 m.

Tarptautinė komunikacija

(anglų k.)

1,5 m.

Žinių vadyba ir lyderystė

1,5 m.

 

Stojamieji egzaminai

Stojamąjį egzaminą (pokalbį, testą) į Komunikacijos fakulteto magistrantūros studijų programas turi laikyti ne komunikacijos ir informacijos krypties absolventai.

Baigusiems gretutines komunikacijos krypties studijas, stojamojo egzamino laikyti nereikia.

Stojantiesiems į Komunikacijos mokslų, Medijų ir skaitmeninės leidybos, Ryšių su visuomene ir Tarptautinės komunikacijos  magistrantūros studijų programas iš kitų krypčių studijų programų, taip pat baigusiems studijas kolegijoje ar papildomas studijas, privaloma rašyti motyvacinį laišką. Pretenduojantieji į skirtingas studijų programas, turi rašyti atskirus motyvacinius laiškus. Laiško  nepateikus arba gavus neigiamą įvertinimą, tolesnis dalyvavimas konkurse į šias studijų programas negalimas.

 


Atkreipiame dėmesį, kad stojamąjį egzaminą į Tarptautinės komunikacijos magistrantūros studijų programą lietuvių kalba laiko visi stojantieji (ir baigusieji Komunikacijos ir informacijos krypties bakalauro studijas).


Stojamieji egzaminai 2018  m. vyks į:

 • Analitinės žurnalistikos magistrantūros studijų programą,

2018 m. stojamųjų egzaminų programos:

 • stojantiesiems į Analitinės žurnalistikos magistrantūros studijų programą; 

 

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ IR MOTYVACIJOS VERTINIMO Į ANTROSIOS PAKOPOS IR PROFESINES PEDAGOGINES STUDIJAS TVARKARAŠTIS

2018–2019 MOKSLO METAIS

 

Eil. Nr.

Studijų programa

Vieta

2018 m. birželio mėn.

19 d.

20 d.

Antr.

Treč.

KOMUNIKACIJOS FAKULTETAS

1.

Analitinė žurnalistika

Saulėtekio al. 9, I rūmai 205 aud.

 

10:00 val.

2.

Komunikacijos mokslai

Motyvacinis laiškas turi būti siunčiamas adresu:

Iki 17:00 val.

 

3.

Medijos ir skaitmeninė leidyba

Motyvacinis laiškas turi būti siunčiamas adresu:

Iki 17:00 val.

 

4.

Ryšiai su visuomene

Motyvacinis laiškas turi būti siunčiamas adresu:

Iki 17:00 val.

 

5.

Tarptautinė komunikacija

Motyvacinis laiškas turi būti siunčiamas adresu:

Iki 17:00 val.

 

Stojantiesiems į Komunikacijos mokslų, Medijų ir skaitmeninės leidybos, Ryšių su visuomene ir Tarptautinės komunikacijos magistrantūros studijų programas iš kitų krypčių studijų programų, taip pat baigusiems studijas kolegijoje ar papildomas studijas, privaloma rašyti motyvacinį laišką. Pretenduojantieji į skirtingas studijų programas, turi rašyti atskirus motyvacinius laiškus. Laiško nepateikus arba gavus neigiamą įvertinimą, tolesnis dalyvavimas konkurse į šias studijų programas negalimas.