Magistrantūros studijų programų dėstytojai

ANALITINĖS ŽURNALISTIKOS STUDIJŲ PROGRAMOJE DĖSTANTYS DĖSTYTOJAI 2017 / 2018 M.M.

Dėstytojo vardas, pavardė Dėstomų dalykų pavadinimai Semestras Kontaktai
Lekt. Giedrė Čiužaitė

Audiovizualinė  raiška

Audiovizualinės raiškos analitinės žurnalistikos projektas

I

II

El. paštas:

Asist. dr. Viktor Denisenko

Europos Sąjungos institucijos ir viešoji politika

Informacinės įtakos globaliame pasaulyje

II

 

III

El. paštas:

Asist. dr. Džina Donauskaitė Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai III

El. paštas:

Doc. dr. Andrius Gudauskas

Audiovizualinių ir tinklaveikos medijų diskursas

Audiovizualinės raiškos analitinės žurnalistikos projektas

Fotografijos ir kino estetika

II

 

II

 

 

III

El. paštas:

 

Doc. dr. Deimantas Jastramskis

Žiniasklaidos psichologija

Žiniasklaidos ekonomika ir vadyba

I

II

El. paštas:

 

Doc. dr. Kęstas Kirtiklis Komunikacijos filosofija I El. paštas:
Prof. dr. Antanas Kučinskas Muzikos kritika II

El. paštas:

Lekt. Regina Kubertavičienė Fotografijos ir kino estetika III

El. paštas:

Doc. dr. Jolanta Mažylė

Rašto raiškos analitinės žurnalistikos projektas

II

 

El. paštas:

 

Prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis

Audiovizualinė raiška

Audiovizualinių ir tinklaveikos medijų diskursas

I

II

 

El. paštas:

 

Doc. dr. Martynas Petrikas Teatro meno seminaras I El. paštas:  
Lekt. Bronius Povilaitis Ekonomikos ir finansų analizė I

El. paštas:

Lekt. dr. Algimantas Šindeikis Žodžio laisvės ribos viešajame diskurse III

El. paštas:

Prof. dr. Andrius Vaišnys Šiuolaikinis žurnalistikos diskursas I

El. paštas:

Lekt. dr. Jonas Vilimas Muzikos kritika II

El. paštas:

 

INFORMACIJOS SISTEMŲ VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMOJE DĖSTANTYS DĖSTYTOJAI 2017 / 2018 M.M.

Dėstytojo vardas, pavardė Dėstomų dalykų pavadinimai Semestras Kontaktai
Prof. dr.  (HP) Zenona Atkočiūnienė Informacijos ir žinių vadyba I El. paštas:
Lekt. Justas Gribovskis

Informacijos ir žinių vadyba

I

 

El. paštas:
Lekt. Eimantas Jakas Programų kūrimo procesų vertinimas ir gerinimas II

El. paštas:

Doc. dr. Erika Janiūnienė Projektų vadyba II

El. paštas:

Lekt. dr. Saulius Jastiuginas Informacijos sistemų auditas III

El. paštas:

Lekt. Neringa Jurgaitytė Verslo etika II

El. paštas:

Lekt. dr. Michail Kazimianec Analitinės informacinės technologijos II El. paštas:

Prof. dr. Rimvydas Laužikas

Informacinių sistemų projektavimas I El. paštas:  
Lekt. dr. Liudmila Lobanova Žmogiškųjų išteklių vadybos strategijos II

El. paštas:

Lekt. dr. Jolanta Miliauskaitė Informacijos sistemų modeliavimas II

El. paštas:

Lekt. Tomas Okmanas Naujų IT verslų kūrimas II El. paštas:
Lekt. Giedrė Plepytė-Davidavičienė Komunikacijos tyrymų metodai I El. paštas:
Asist. dr. Saulius Preidys

Informacijos sistemos ir duomenų bazės

Web programavimas

IT projektų valdymas

Verslo duomenų analitika

I

 

I

III

III

El. paštas:

 Vladas Sapranavičius Interneto rinkodara III El. paštas:
Doc. dr. Rita Repšienė Tarpkultūrinė komunikacija III

El. paštas:

Doc. dr. Marija Stonkienė Intelektinės nuosavybės teisė  I El. paštas:

KOMUNIKACIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ PROGRAMOJE DĖSTANTYS DĖSTYTOJAI 2017 / 2018 M.M.

Dėstytojo vardas, pavardė Dėstomų dalykų pavadinimai Semestras Kontaktai
Prof. dr. Gintaras Aleknonis

Komunikacijos mokslų teorijos ir tyrimai

Propagandos teorijos

I

 

II

El. paštas:

 

Doc. dr. Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė Socialinis diskursas vizualiame mene II

El. paštas:

Doc. dr. Alma Braziūnienė

Paveldo kultūra ir politika

Medijų paveldo vadyba ir komunikacija

I

II

El. paštas:

Asist. dr. Rima Cicėnienė Medijų paveldo vadyba ir komunikacija II El. paštas:
Lekt. dr. Kristina Kalašinskaitė Pokyčių vadyba II

El. paštas:

Doc. dr. Kęstas Kirtiklis Komunikacijos filosofija I El. paštas
Partnerystės doc. Daiva Lialytė Įvaizdis ir reputacija III

El. paštas:

 

Prof. dr. Irmina Matonytė Politikos komunikacija I

El. paštas:

Lekt. Raimonda Agnė Medeišienė Strateginė socialinės atsakomybės komunikacija I

El. paštas:

Prof. dr. Asta Mikalauskienė Verslo strategijos ir socialinė atsakomybė II El. paštas:
Prof. dr. Aušra Navickienė

Komunikacijos mokslų teorijos ir tyrimai

Dokumentinės komunikacijos paradigmos

I

 

II

El. paštas:

Asist. dr. Tomas Petreikis

Paveldo kultūra ir politika

Dokumentinės komunikacijos paradigmos

I

II

El. paštas:

Doc. dr. Martynas Petrikas Kritinės vizualumo teorijos I

El. paštas:

Lekt. Giedrė Plepytė-Davidavičienė Komunikacijos tyrimų metodai II El. paštas:  
Doc. dr. Rita Repšienė Tarpkultūrinė komunikacija III El. paštas:
Doc. dr. Lijana Stundžė Lyčių teorija ir komunikacija III

El. paštas:

Asist. dr. Deimantė Šėporaitytė-Vismantė Kritinės vizualumo teorijos I

El. paštas:

 

Doc. dr. Renata Šukaitytė

Komunikacijos mokslų teorijos ir tyrimai

Kritinės vizualumo teorijos

Vizualinių medijų industrijos

I

 

I

II

El. paštas:

Lekt. Liutauras Ulevičius Politikos komunikacija socialinėse medijose II

El. paštas:

 

 

PAVELDO INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS STUDIJŲ PROGRAMOJE DĖSTANTYS DĖSTYTOJAI 2017 / 2018 M.M.

Dėstytojo vardas, pavardė Dėstomų dalykų pavadinimai Semestras Kontaktai
Doc. dr. Alma Braziūnienė

Taikomoji knygotyra

III

 

El. paštas:

Asist. dr. Žygintas Būčys

Atminties institucijų vadyba

Taikomoji muziejininkystė

III

 

III

El. paštas:  

Asist. dr. Rima Cicėnienė

Atminties institucijų vadyba

Taikomoji archyvistika

Magistro baigiamsis darbas

III

 

III

IV

El. paštas:  

Prof. dr. Aušra Navickienė

Mokslo tiriamasis darbas (Magistro baigiamojo darbo projektas) II/II d.

III

El. paštas:

 

Asist. dr. Tomas Petreikis

Mokslo tiriamasis darbas (Magistro baigiamojo darbo projektas) II/II d.

Taikomoji knygotyra

Unikalusis paveldas

III

 

 

III

III

El. paštas:

Asist dr. Kšištof Tolkačevski Taikomoji archyvistika III

El. paštas:

RYŠIŲ SU VISUOMENE STUDIJŲ PROGRAMOJE DĖSTANTYS DĖSTYTOJAI 2017 / 2018 M.M.

Dėstytojo vardas, pavardė Dėstomų dalykų pavadinimai Semestras Kontaktai
Prof. dr. Gintaras Aleknonis Propagandos teorijos II

El. paštas:

 

Lekt. Dalia Bankauskaitė Viešoji diplomatija II

El. paštas:

Lekt. Orinta Barkauskaitė Strateginė komunikacija. Ryšiai su suinteresuotaisiais II

El. paštas:

Lekt. dr. Miglė Černikovaitė Ryšiai su visuomene internete II

El. paštas:

Doc. dr. Beata Grebliauskienė Viešoji diplomatija II El. paštas:
Partnerystės doc. Jolanta Gužaitė Kvintus

Strateginė komunikacija.

Ryšiai su suinteresuotaisiais

II El. paštas:
J. asist. Vaida Kaduškevičiūtė Marketingo komunikacija II

El. paštas:

Partnerystės doc. Andrius Kasparavičius Ryšiai su visuomene internete II

El. paštas:

Doc. dr. Kęstas Kirtiklis Komunikacijos teorijos I El. paštas:
Partnerytės doc. Dalia Kutraitė-Giedraitienė Krizių vadyba II

El. paštas:

Partnerystės doc. Daiva Lialytė Tarptautinės komunikacijos  kampanijos III

El. paštas:

Doc. dr. Renata Matkevičienė

Korporatyvinė komunikacija

Ryšių su visuomene projektas

Korporatyvinė atsakomybė

Strateginė komunikacija. Ryšiai su suinteresuotaisiais

I

 

I

 

II

 

II

El. paštas:  

Lekt. Rūta Merčaitienė Ryšiai su žiniasklaida I

El. paštas:

Lekt. Justė Michailinaitė Ryšių su visuomene projektas I

El. paštas:

  Ryšiai su tarptautine žiniasklaida II  
Doc. dr. Lina Murinienė Viešojo diskurso retorika II

El. paštas:

Prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis Ryšiai su žiniasklaida I El. paštas:
Lekt. Giedrė Plepytė-Davidavičienė Komunikacijos tyrimų metodai I

El. paštas:  

  Marketingo komunikacija II El. paštas:
Doc. dr. Rita Repšienė Tarpkultūrinė komunikacija I El. paštas:
Doc. dr. Marija Stonkienė Intelektinės nuosavybės teisė I El. paštas:
Lekt. dr. Darius Albertas Udrys

Korporatyvinė komunikacija

Strateginė komunikacija. Ryšiai su suinteresuotaisiais

Viešoji diplomatija

I

 

II

 

 

II

El. paštas:

TARPTAUTINĖS KOMUNIKACIJOS STUDIJŲ PROGRAMOJE DĖSTANTYS DĖSTYTOJAI 2017 / 2018 M.M.

Dėstytojo vardas, pavardė Dėstomų dalykų pavadinimai Semestras Kontaktai
Prof. dr. Gintaras Aleknonis Propagandos teorijos II

El. paštas:

 

Lekt. Dalia Bankauskaitė

Viešoji diplomatija

II

El. paštas:

Lekt. dr. Miglė Černikovaitė Tarptautinė verslo aplinka I El. paštas:
Doc. dr. Beata Grebliauskienė

Tarptautinių krizių komunikacija

Viešoji diplomatija

II

 

II

El. paštas:

Doc. dr. Kęstas Kirtiklis Komunikacijos teorijos I El. paštas:
Partnerystės doc. Daiva Lialytė Tarptautinės komunikacijos kampanijos III

El. paštas:

Doc. dr. Renata Matkevičienė

Komunikacijos projektas

Korporatyvinė komunikacija

Korporatyvinė atsakomybė

Mokslo tiriamasis darbas

I

I

II

II

El. paštas:  
Lekt. Giedrė Plepytė-Davidavičienė Komunikacijos tyrimų metodai I El. paštas:
Doc. dr. Rita Repšienė Tarpkultūrinė komunikacija I El. paštas:
Asist. dr. Maryja Šupa Medijos ir nusikaltimai: tarptautinė perspektyva II

El. paštas:

Lekt. dr. Darius Albertas Udrys

Korporatyvinė komunikacija

Viešoji diplomatija

I

II

El. paštas:

TARPTAUTINĖS KOMUNIKACIJOS (ANGLŲ K.) STUDIJŲ PROGRAMOJE DĖSTANTYS DĖSTYTOJAI 2017 / 2018 M.M.

Dėstytojo vardas, pavardė Dėstomų dalykų pavadinimai Semestras Kontaktai
Prof. dr. Gintaras Aleknonis Komunikacijos teorijos I

El. paštas:

Lekt. Dalia Bankauskaitė

Viešoji diplomatija

II

El. paštas:

Lekt. Antanas Bubnelis Korporatyvinė komunikacija I

El. paštas:

Lekt. dr. Miglė Černikovaitė Tarptautinė verslo aplinka I El. paštas:
Lekt. Agnė Girkontaitė Komunikacijos tyrimų metodai I El. paštas:
Doc. dr. Beata Grebliauskienė

Tarpkultūrinė komunikacija

Tarptautinių krizių komunikacija

Viešoji diplomatija

I

II 

 

II

El. paštas:

Partnerystės doc. Jolanta Gužaitė-Kvintus  Komunikacijos projektas I

El. paštas:

Doc. dr. Ilona Michailovič Diskriminacija smurtas ir žmogaus teisės II El. paštas:
Asist. dr. Maryja Šupa

Medijos ir nusikaltimai: tarptautinė perspektyva

II

El. paštas:

Lekt. dr. Darius Albertas Udrys

Korporatyvinė komunikacija

Tarptautinės komunikacijos kampanijos

I

II

El. paštas:

Lekt. Liutauras Ulevičius Propagandos teorijos II

El. paštas:

ŽINIŲ VADYBOS IR LYDERYSTĖS STUDIJŲ PROGRAMOJE DĖSTANTYS DĖSTYTOJAI 2017 / 2018 M.M.

Dėstytojo vardas, pavardė Dėstomų dalykų pavadinimai Semestras Kontaktai
Prof. dr. (HP) Zenona Atkočiūnienė

Strateginė informacijos ir žinių vadyba

Strateginės informacijos ir vadybos projektas

I

 

II

El. paštas:

Doc. dr. Algirdas Budrevičius Prognozavimo metodai vadyboje I El. paštas:
Doc. dr. Beata Grebliauskienė Tarptautinių krizių komunikacija II El. paštas:
Doc. dr. Erika Janiūnienė Projektų vadyba II El. paštas:
Lekt. Neringa Jurgaitytė Verslo etika II

El. paštas:

Lekt. dr. Liudmila Lobanova

Žmogiškųjų išteklių vadybos strategijos

II

El. paštas:

Prof. dr. Asta Mikalauskienė Elgsenos ekonomika ir įvaizdžio formavimas I El. paštas:
Lekt. Giedrė Plepytė-Davidavičienė Komunikacijos tyrimų metodai I El. paštas:
Doc. dr. Rita Repšienė Tarpkultūrinė komunikacija III El. paštas:
Lekt. Vladas Sapranavičius Interneto rinkodara I El. paštas:
Lekt. Vaida Satkauskaitė-Saldienė Organizacinė lyderystė II, III

El. paštas:

Doc. dr. Marija Stonkienė Intelektinės nuosavybės teisė I El. paštas:
Asist. dr. Deimantė Šėporaitytė-Vismantė Lyderystė lyties aspektu II

El. paštas: