Bakalauro studijų programų dėstytojai

 

INFORMOLOGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOJE DĖSTANTYS DĖSTYTOJAI 2017 / 2018 M.M.

Dėstytojo vardas, pavardė Dėstomų dalykų pavadinimai Semestras Kontaktai
Prof. dr. (HP) Zenona Atkočiūnienė

Informacijos ir žinių vadybos tyrimai

Bakalauro darbo projektas

V

 

VII

El. paštas:
Doc. dr. Algirdas Budrevičius

Dirbtinis intelektas

VII

El. paštas:
 
Doc. dr. Beata Grebliauskienė Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija VI El. paštas:
Asist. dr. Ingrida Girnienė Inovacijų vadyba V

 El. paštas:

Lekt. dr. Kristina Jakutytė-Ancienė Viešasis administravimas V, VII El. paštas:
Doc. dr. Erika Janiūnienė

Projektų rengimas ir valdymas

V

El. paštas:
 

Lekt. dr. Saulius Jastiuginas Informacijos saugumo valdymas VII

El. paštas:

Lekt. Neringa Jurgaitytė Tarptautinis verslas VI

El. paštas:

Partnerystės doc. Andrius Kasparavičius Ryšiai su visuomene V El. paštas:
Lekt. dr. Liudmila Lobanova Žmogiškųjų išteklių valdymas VI El. paštas:

Lekt. dr. Lina Markevičiūtė

Kokybės vadyba

Vartotojų elgsena

VI

VII

El. paštas:

Prof. dr. Jonas Martinavičius Statistika V

El. paštas:

Lekt. Giedrė Plepytė-Davidavičienė

Bakalauro darbo projektas

VII

El. paštas:
Asist. dr. Daiva Siudikienė

Integruota komunikacija

Profesinė praktika

VI

VIII

El. paštas:  
Doc. dr. Marija Stonkienė Bakalauro darbo projektas VII El. paštas:  
Doc. dr. Lijana Stundžė

Organizacinė komunikacija

Bakalauro darbo projektas

Profesinė praktika

VI

VII

VIII

El. paštas:

Lekt. Rolandas Valančius

Informacijos teisė

Verslo inovacijų teisinė apsauga

VI

VII

El.paštas:  

KULTŪROS INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS STUDIJŲ PROGRAMOJE DĖSTANTYS DĖSTYTOJAI 2017 / 2018 M.M.

Dėstytojo vardas, pavardė Dėstomų dalykų pavadinimai Semestras Kontaktai
Doc. dr. Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė Meno ir muzikos istorija VI El. paštas:   
Doc. dr. Juozapas Blažiūnas

Profesinė etika

Paveldo industrijos

IV

VI

El. paštas:

Lekt. Tomaš Božerocki

Kūrybinių industrijų įvadas

Profesinė praktika

Intermediali paveldo komunikacija

IV

V, VIII

VII

El. paštas:

Asist. dr. Žygintas Būčys Kolekcijų vadyba VI El. paštas:  
Lekt. Nadzey Charapan Kultūrinės atminties komunikacija VII

El. paštas:

Asist. dr. Rima Cicėnienė Rekonstrukcinė paveldo komunikacija VII

El. paštas:

Lekt. Audrius Dabrovolskas Komunikacijos etika III

El. paštas: 

 

Asist. dr. Vincas Grigas Kultūros ir mokslo informacijos ieška V

El. paštas:

Lekt. Justina Januškevičiūtė Kultūros komunikacija socialinėse medijose VII

El. paštas:

Lekt. Nideta Jarockienė Kultūros edukacija V

El. paštas:

Asist. dr. Laura Juchnevič

Informacinės veiklos teorija

Profesinė praktika

Ryšiai su visuomene internete

III

V, VIII

VII

El. paštas:
Lekt. dr. Kristina Kalašinskaitė Vadybos teorija V

El. paštas:

Lekt. Mindaugas Kelpša

Kultūros antropologija

Atminties antropologija

IV 

V

El. paštas:  
Asist. dr. Jūratė Kuprienė

Žinių visuomenės teorijos

Duomenų bazės

VI

VII

El. paštas:

Lekt. Neringa Latvytė-Gustaitienė

Parodų kuratorystė

Kultūrinės atminties komunikacija

VI

VII

El. paštas:

Doc. dr. Zinaida Manžuch

Strateginis skaitmeninimo valdymas

VII

El. paštas:  
Prof. dr. Remigijus Misiūnas Leidybos pagrindai V El. paštas:  
Doc. dr. Lina Murinienė Profesinė kalba IV

El. paštas:

Prof. dr. (HP) Arvydas Pacevičius

Lektologija

Mokslo komunikacijos teorijos

Europos knygos istorija

Bibliometrija ir vebometrija

IV

IV

V

VI

El. paštas:  
Lekt. Kęstutis Petrauskis Politinė komunikacija ir pilietinė visuomenė III El. paštas:  
Doc. dr. Martynas Petrikas Scenos menų komunikacija IV

El. paštas:

Asist. dr. Marija Prokopčik Ryšiai su visuomene ir reklama VII

El. paštas:

Doc. dr. Rita Repšienė

Kultūros komunikacija kine ir televizijoje

Tarpkultūrinė komunikacija

VI

 

VII

El. paštas:

 

Asist. dr. Jurgita Rudžionienė

Informacijos valdymas

Profesinė etika

Informacijos statistika ir paslaugos

Informacinės veiklos vertinimas

IV

IV

VI

VII

El. paštas:

 

Lekt. Renata Stonytė Politinė komunikacija ir pilietinė visuomenė III

El. paštas:

Doc. dr. Marija Stonkienė

Informacijos teisė

III, V

El. paštas:  
Doc. dr. Andrius Šuminas Kultūros komunikacija socialinėse medijose VII El. paštas:
Doc. dr. Vykintas Vaitkevičius

Kultūros projektų valdymas

Lituanistiniai tyrimai

Rekonstrukcinė paveldo komunikacija

V

VII

VII

El. paštas:

Doc. dr. Regina Varnienė-Janssen Varnienė-Janssen

Skaitmeninių išteklių valdymas

Kultūros projektų valdymas

 

IV

V

El. paštas:

 

Prof. dr. Audronė Žiūraitytė Meno ir muzikos istorija VI

El. paštas:

KŪRYBOS KOMUNIKACIJOS STUDIJŲ PROGRAMOJE DĖSTANTYS DĖSTYTOJAI 2017 / 2018 M.M.

Dėstytojo vardas, pavardė Dėstomų dalykų pavadinimai Semestras Kontaktai
Prof. dr. Gintaras Aleknonis Žiniasklaidos teorija II

El. paštas:

 

 

Dokt. Arnas Aleksandravičius Skaitmeninės leidybos pagrindai V

El. paštas:

Lekt. Alius Avčininkas

Literatūros adaptacijos vizualinėse medijose

Kūrybinių projektų valdymas

III

 

VI

El. paštas:

Lekt. Dainius Baliūnas

Rinkodara

Kūrybinių projektų valdymas

Reklama

V

VI

VI

El. paštas:

Lekt. dr. Gediminas Beresnevičius Kūrybiškumo ugdymas III El. paštas:
Doc. dr. Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė

Dailės ir dizaino įvadas

Profesinė praktika

III

IV, VII

El. paštas:
Lekt. dr. Renata Bikauskaitė Komunikacijos filosofija I

El. paštas:

Doc. dr. Juozapas Blažiūnas Vilniaus kultūrų sąveika II El. paštas:  
Lekt. Fausta Brasaitė Komunikacijos istorija I

El. paštas:

Lekt. Edita Čekuolienė Derybų menas VIII

El. paštas:

Lekt. Audrius Dabrovolskas

Komunikacijos etika

Pažintinė praktika

Televizijos studijos

Profesinė praktika

Baigiamasis bakalauro darbas

I

II

IV

IV, VII

VIII

El. paštas:  
Lekt. Liutauras Elkimavičius

TV laidų vadyba

TV laidų prodiusavimas

Renginių vadyba

VI

VII

VII

El. paštas:

  Meno kuratorystė VI

 

Doc. dr. Arūnas Gudinavičius Skaitmeninės leidybos pagrindai V El. paštas:  
Doc. dr. Erika Janiūnienė Kūrybinių projektų valdymas VI El. paštas:  
Lekt. Regina Jaskelevičienė Kultūros politikos įvadas I

El. paštas:

Doc. dr. Deimantas Jastramskis Žiniasklaidos vadyba V

El. paštas:

Lekt. Birutė Kapustinskaitė Kino ir televizijos dramaturgija V

El. paštas:

Lekt. Mindaugas Kelpša Miesto kultūrinės erdvės II El. paštas:  
Lekt. Jelena Kirejeva Profesinė užsienio kalba (anglų) I

El. paštas:

Asist. dr. Rusnė Kregždaitė

Kūrybinių industrijų įvadas

Kūrybos ekonomika

II

III

El. paštas:  
Lekt. Gitana Krikščiūnaitė

Pažintinė praktika

Muzikos vadyba

II

V

El. paštas:

Partnerystės doc. dr. Mantas Kvedaravičius

Televizijos studijos

Kūrybinis darbas

IV

VII

El. paštas:

Prof. dr. Rimvydas Laužikas Kultūros paveldo sklaida VI

El. paštas:

Partnerystės doc. Daiva Lialytė Įvaizdžio vadyba ir komunikacija VIII

El. paštas:

Prof. dr. (HP) Elena Macevičiūtė Skaitmeninės leidybos pagrindai V

El. paštas:

Lekt. Aurelija Maknytė

Fotografijos studijos

Vaizdo operatoriaus menas

III

IV

El. paštas:

Lekt. Monika Meilutytė

Šiuolaikinio teatro studijos

Publicistikos žanrai ir kūrybinis darbas žiniasklaidoje

Profesinė praktika

III

 

IV

VII

El. paštas:
Lekt. Rasa Miškinytė Kino gamyba ir vadyba VI

El. paštas:

Lekt. Rasa Murauskaitė Muzikos kritika ir žanrai IV

El. paštas:

Lekt. Paulius Narušis Kultūros renginių organizavimas ir vadyba VI

El. paštas:

Lekt. Birutė Ona Palovienė Profesinė užsienio kalba (anglų) I

El. paštas:

Partnerystės doc. Vytenis Pauliukaitis

TV režisūros teorija ir praktika I

TV režisūros teorija ir praktika II

V

VI

El. paštas:
Lekt. Kęstutis Petrauskis Žiniasklaidos teorija II

El. paštas:

Doc. dr. Martynas Petrikas

Šiuolaikinio teatro studijos

Profesinė praktika

Bakalauro baigiamasis darbas

III

IV, VII

VIII

El. paštas:  
Doc. dr. Titas Petrikis Skaitmeninis garso redagavimas V El. paštas:
Lekt. Eugenijus Puzynia Vertybių komunikcija VI

El. paštas:

Lekt. Vaida Satkauskaitė-Saldienė Lyderystė ir komunikacija VIII

El. paštas:

Lekt. Vilmantė Sinkevičienė Profesinė kalba I

El. paštas:

Lekt. Marcelė Sirgedienė Scenos kalba. Aktorinio meistriškumo pagrindai V

El. paštas:

Asist. dr. Daiva Siudikienė

Integruota komunikacija

Baigiamasis bakalauro darbas

III

VIII

El. paštas:
Lekt. Linas Spurga Leidinio dizainas ir reklama V El. paštas:
Lekt. Vygintas Stancelis Informacinės ir komunikacinės technologijos VI El. paštas
Prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė Muzikos kritika ir žanrai IV

El. paštas:

Lekt. Renata Stonytė

Kultūros politikos įvadas

Pažintinė praktika

Politikos komunikacija

Profesinė praktika

I

II

IV

IV, VII

El. paštas:
Doc. dr. Marija Stonkienė Teisiniai viešosios kūrybos komunikacijos pagrindai V El. paštas:  
Lekt. dr. Vidmantas Šimkūnas Vertybių komunikacija VI

El. paštas:

Doc. dr. Renata Šukaitytė

Filmų analizė

Kino gamyba ir vadyba

Baigiamasis bakalauro darbas

IV

VI

VIII

El. paštas:
Lekt. Galina Šupė Mados ir stiliaus raiška II

El. paštas:

Asist. dr. Kšištof Tolkačevski

Komunikacijos istorija

Komunikacijos filosofija

I

I

El. paštas:
Lekt. Asta Urbanavičiūtė Semiotika IV, VIII

El. paštas:

Prof. dr. Andrius Vaišnys

Politikos komunikacijos teorija

Komunikacijos kampanijų planavimas ir organizavimas

Bakalauro baigiamasis darbas

IV

VII

 

VIII

El. paštas:

Lekt. Jūratė Vilūnaitė Scenos kalba. Aktorinio meistriškumo pagrindai V

El. paštas:

LEIDYBOS STUDIJŲ PROGRAMOJE DĖSTANTYS DĖSTYTOJAI 2017 / 2018 M.M.

Dėstytojo vardas, pavardė Dėstomų dalykų pavadinimai Semestras Kontaktai
Lekt. dr. Karina Adomavičiūtė Rinkodara V

El. paštas:

Partnerystės doc. Tomas Bartninkas

Prekės ženklo strategija

VI

El. paštas:

Lekt. dr. Gediminas Beresnevičius Kūrybiškumo ugdymas VII

El. paštas:

Lekt. dr. Ilona Čiužauskaitė Tekstologija VII

El. paštas:

Doc. dr. Asta Fominienė Verslo organizavimas VI

El. paštas:

Doc. dr. Jurgita Girčienė

Redakcinis leidinio parengimas (dalykinė literatūra) I/II d.

Specialybės kalba (reklamos kalba)

Redakcinis leidinio parengimas (grožinė ir vaikų literatūra) II/II d.

Reklamos kalba

VI

 

VI

VII

 

VII

El. paštas:

jurga.gi

 

Lekt. Andrius Grigorjevas

Reklamos raida ir tendencijos

 

VI

El. paštas:

Doc. dr. Arūnas Gudinavičius Skaitmeninės leidybos pagrindai V El. paštas:  
Lekt. Rytis Juodeika Kūrybinis rašymas VII

El. paštas:

Lekt. Sigita Kiršė Rinkodara V

El. paštas:

Lekt. Mindaugas Lastauskas Žiniasklaidos planavimas VII

El. paštas:

Lekt. Lauras Lučiūnas Audio leidyba VII

El. paštas:

Prof. dr. (HP) Elena Macevičiūtė Skaitmeninės leidybos pagrindai V

El. paštas:

Lekt. dr. Lina Markevičiūtė Vartotojų elgsena V El. paštas:
Prof. dr. Remigijus Misiūnas

Leidybos rinkodara

Leidybos procesų konfliktai ir jų valdymas

Profesinė praktika

VI

VII

VIII

El. paštas:

 

Asist. dr. Tomas Petreikis

Periodikos leidyba

Profesinė praktika

VI

VIII

El. paštas:

Lekt. Vilmantė Sinkevičienė Kalbos kultūra VI El. paštas:
Lekt. Linas Spurga Leidinio ir reklamos dizainas V

El. paštas:

Lekt. Rolandas Valančius Informacijos teisė IV

 El. paštas:

Lekt. Asta Urbanavičiūtė

Semiotika

Periodikos leidyba

Reklamos semiotika

III

VI

VII

El. paštas:

Doc. dr. Jolanta Žemgulienė Paslaugų vadyba V

El. paštas:

LEIDYBOS IR REKLAMOS STUDIJŲ PROGRAMOJE DĖSTANTYS DĖSTYTOJAI 2017 / 2018 M.M.

Dėstytojo vardas, pavardė Dėstomų dalykų pavadinimai Semestras Kontaktai
Lekt. dr. Karina Adomavičiūtė Rinkodara III

El. paštas:

karina.adomavičiū

Lekt. Dainius Baliūnas Reklamos pagrindai II, IV

El. paštas:

Prof. dr. (HP) Vytaitas Bikulčius Visuotinė literatūra III

El. paštas:

Doc. dr. Alma Braziūnienė Lietuvos leidybos istorija II El. paštas:
Lekt. Kornelija Buožytė-Jerašiūnienė Grafinis dizainas II

El. paštas:

Doc. dr. Asta Fominienė Verslo organizavimas VI

El. paštas:

Doc. dr. Jurgita Girčienė

Redakcinis darbas

Redakcinis leidinio parengimas (dalykinė literatūra)

Specialybės kalba (reklamos kalba)

II

VI

 

VI

El. paštas:

Lekt. dr. Kristina Kalašinskaitė Vadybos teorija I

El. paštas:

Lekt. Jurgita Kašelionytė Užsienio kalba (anglų) I

El. paštas:

Lekt. Sigita Kiršė Rinkodara III

El. paštas:

Prof. dr. Rimas Maskeliūnas Poligrafija III

El. paštas:

Prof. dr. Remigijus Misiūnas Leidybos pagrindai I El. paštas:
Prof. dr. Aušra Navickienė

Visuotinė leidybos istorija

Mediotyra

I

IV

El. paštas:
Lekt. Kęstutis Petrauskis Politinė komunikacija ir pilietinė visuomenė II

El. paštas:

Asist. dr. Tomas Petreikis Leidinių platinimas III

El. paštas:

Lekt. Giedrė Plepytė-Davidavičienė Sociologiniai informacinės veiklos tyrimo metodai III

El. paštas:

Lekt. Linas Spurga Leidinio dizainas I

El. paštas:

Doc. dr. Andrius Šuminas Socialinės medijos leidyboje IV

El. paštas:

Prof. dr. Andrius Vaišnys Politinė komunikacija ir pilietinė visuomenė II

El. paštas:

Doc. dr. Erstida Ulvidienė Ekonomikos teorija I

El. paštas:

Lekt. Asta Urbanavičiūtė Semiotika III

El. paštas:

Lekt. Rolandas Valančius Informacijos teisė IV

El. paštas:

VERSLO INFORMACIJOS VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMOJE DĖSTANTYS DĖSTYTOJAI 2017 / 2018 M.M.

Dėstytojo vardas, pavardė Dėstomų dalykų pavadinimai Semestras Kontaktai
Lekt. dr. Birutė Aleksandravičiūtė

Reklamos psichologija

V

El. paštas:

Prof. dr. (HP) Zenona Atkočiūnienė

Žinių vadyba

Bakalauro darbo projektas

IV

VII

El. paštas:
Lekt. Dainius Baliūnas

Reklama

IV

El. paštas:

Lekt. Dovilė Džervutė Vizualioji komunikacija III

El. paštas:

Doc. dr. Asta Fominienė  Verslo organizavimas II

El. paštas:

 

Lekt. Raminta Girdvainė Verslumas ir lyderystė I

El. paštas:

Asist. dr. Ingrida.Girnienė

Informacijos vadyba

Žinių vadyba

Inovacijų vadyba

II

IV

V

El. paštas:

Doc. dr. Beata Grebliauskienė Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija VI El. paštas:
Jaunesnysis asist. Justas Gribovskis

Informacinės ir komunikacinės technologijos

Verslo valdymo sistemos

Žinių vadyba

I

 

V

II

El. paštas:
Asist. dr. Violeta Jadzgevičienė

Informacinės sistemos

 

III

El. paštas:

Lekt. dr. Kristina Jakutytė-Ancienė Interaktyvioji komunikacija III

El. paštas:

Doc. dr. Erika Janiūnienė

Vadybos teorija

Informacinės paslaugos

Projektų rengimas ir valdymas

I

III

V

El. paštas:
 
Lekt. dr. Saulius Jastiuginas Informacijos saugumo valdymas VII

El. paštas:

Lekt. Neringa Jurgaitytė Tarptautinis verslas VI

El. paštas:

Partnerystės doc. Andrius Kasparavičius Ryšiai su visuomene V El. paštas:
Doc. dr. Mindaugas Krutinis Įmonės ekonomika VII

El. paštas:

Lekt. Auksė Kuokštienė Užsienio kalba (anglų) I

El. paštas:

lekt. Laimonas.Lileika IT projektų valdymas VI

El. paštas:

Lekt. dr. Liudmila Lobanova Žmogiškųjų išteklių valdymas VIII

El. paštas:

Lekt. dr. Lina Markevičiūtė

Vartotojų elgsena

Kokybės vadyba

Profesinė praktika

III, V

VI

VII

El. paštas:

Prof. dr. Jonas Martinavičius Statistika V

El. paštas:

Doc. dr. Renata Matkevičienė Integruota rinkodaros komunikacija VI

El. paštas:

Lekt. Eugenijus Mažiulis

Rinkodara

E.Rinkodara

 

III

IV

El. paštas:

Doc. dr. Lina Murinienė Komunikacinės kompetencijos ugdymas I

El. paštas:

Lekt. Giedrė Plepytė-Davidavičienė

Sociologiniai informacinės veiklos tyrimo  metodai (kiekybiniai metodai)

Bakalauro darbo projektas

Profesinė praktika

IV

 

VII

VII

El. paštas:

Asist. dr. Saulius Preidys

Verslo valdymo sistemos

Verslo analitika

V

VIII

El. paštas:

Asist dr. Daiva Siudikienė Komunikacijos istorija  ir teorijos II El. paštas:  
Doc. dr. Marija Stonkienė Bakalauro darbo projektas VII El. paštas:  
Doc. dr. Lijana Stundžė

Komunikacinės kompetencijos ugdymas

Organizacinė komunikacija

Bakalauro darbo projektas

I

 

VI

VII

El. paštas:

Asist. dr. Maryja Šupa Akademinis rašymas II

El. paštas:

Asist. dr. Darius Vaicekauskas Finansinė apskaita IV El. paštas:
Lekt. Rolandas Valančius

Informacijos teisė

Komercinė teisė

VI

VIII

El. paštas:

Doc. dr. Erstida Ulvidienė Ekonomikos teorija I

El. paštas:

ŽINIŲ IR INOVACIJŲ VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMOJE DĖSTANTYS DĖSTYTOJAI 2017 / 2018 M.M.

Dėstytojo vardas, pavardė Dėstomų dalykų pavadinimai Semestras Kontaktai
Prof. dr. (HP) Zenona Atkočiūnienė Žinių vadyba IV

El. paštas:

Lekt. dr. Karina. Adomavičiūtė Rinkodara III

El. paštas:

karina.adomavičiū

Lekt. dr. Miglė Černikovaitė Organizacinių procesų valdymo sistemos IV

El. paštas:

Asist. dr. Ingrida Girnienė

Inovacijų vadyba

Žinių vadyba

III

II

El. paštas:

Lekt. dr. Kristina Kalašinskaitė Strateginė vadyba IV

El. paštas:

Lekt. Sigita Kiršė Rinkodara III

El. paštas:

Prof. dr. Asta Mikalauskienė Darnus vystymasis IV

El. paštas:

Lekt. Kęstutis Petrauskis Pilietinė komunikacija ir pilietinė visuomenė III

El. paštas:

Lekt.  Giedrė Plepytė-Davidavičienė Sociologiniai informacinės veiklos tyrimo metodai III

El. paštas:

Doc. dr. Lijana Stundžė Organizacinė komunikacija IV

El. paštas:

Asist. dr. Deimantė Šėporaitytė-Vismantė Akademinis rašymas III

El. paštas:

ŽURNALISTIKOS STUDIJŲ PROGRAMOJE DĖSTANTYS DĖSTYTOJAI 2017 / 2018 M.M.

Dėstytojo vardas, pavardė Dėstomų dalykų pavadinimai Semestras Kontaktai
Prof. dr. Gintaras Aleknonis Šiuolaikinė užsienio žurnalistika VII

El. paštas:

Lekt. Jevgenijus Bardauskas Vaizdo ir garso raiškos žurnalistika III

El. paštas:

Asist. dr. Mantas Bražiūnas

Komunikacijos etika

Žurnalistikos istorija ir įžvalgos (1/2 d.)Žurnalistikos istorija ir įžvalgos (2/2 d.)

I

V

VI

El. paštas:

Lekt. Tomaš Božerocki Kultūrų komunikacija ir medijos VII

El. paštas:

Lekt. Dovilė Čitavičiūtė Pasaulio literatūra ir medijos I/II I

El. paštas:

Asist. dr. Viktor Denisenko

Europos integracija ir informacija

Reklama

V

VI

El. paštas:

Asist. dr. Džina Donauskaitė Žurnalistikos įvadas (dialogas apie sistemą ir principus) I

El. paštas:

Lekt. Eugenija Grižibauskienė Verslas ir finansai žiniasklaidoje V

El. paštas:

Doc. dr. Andrius Gudauskas

Komunikacijos etika

Vaizdo raiška

Mediologija

I

IV, VII

VI

El. paštas:

Lekt. dr. Saulius Jastiuginas Informacijos saugumo valdymas VIII

El. paštas:

Doc. dr. Deimantas Jastramskis

Žiniasklaidos vadyba

Rašto raiška

IV

VII

El. paštas:

Asist. Tomas Jokūbonis Vaizdo raiška IV

El. paštas:

Partnerystės doc. Eugenijus Kryžanovskis Interviu technika V El. paštas:
Lekt. Regina Kubertavičienė

Fotožurnalistika

VI

El. paštas: a

Lekt. Edvardas Kubilius

Vaizdo ir garso raiškos žurnalistika

Garso raiška

Radijo dokumentika

III

IV, VII

V

El. paštas:

Lekt. Jonė Kučinskaitė-Serafinienė Politikos žurnalistika VI

El. paštas:

Lekt. Laimutis Laužikas Žiniasklaidos kalba ir stilius I/II d. I

El. paštas:

Lekt. Jeff La Roux Užsienio kalba I

El. paštas:

Lekt. Audrius Lelkaitis

Vaizdo publicistika

Vaizdo raiška

V

VII

El. paštas:

Doc. dr. Nijolė Linkevičienė Žiniasklaidos kalba ir stilius I/II I

El paštas:

Lekt. Guoda Litvaitienė

Audiovizualinė žiniasklaida

Vaizdo ir garso raiškos žurnalistik

Garso raiška

II

III

VII

El. paštas:

Doc. dr. Mantas Martišius

Komunikacijos ir informacijos teorijos. Propaganda

Reklama

Garso raiška

IV

 

VI

VII

El. paštas:

Doc. dr. Jolanta Mažylė

Žurnalistikos žanrai

Žiniasklaidos teisė

II

III

El. paštas:

Lekt. Rūta Mikšionienė Kultūros žurnalistika VI

El. paštas:

Lekt. Raimundas Paškevičius Laidų vadyba ir gamyba V

El. paštas:

Prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis

Audiovizualinė žiniasklaida

Vaizdo ir garso raiškos žurnalistika

Vaizdo raiška

II

III

VII

El. paštas:  

Lekt. Giedrė Plepytė-Davidavičienė Žiniasklaidos auditorijos tyrimai VII

El. paštas:

 

Lekt. Eugenijus Puzynia Vertybių komunikacija II

El. paštas:

Lekt. Vytenis Radžiūnas

Informacinė žurnalistika

Rašto raiška

II

IV, VII

El. paštas:

Lekt. Brigita Sabaliauskaitė Redagavimas III

El. paštas:

Prof. dr. Irena Smetonienė Žiniasklaidos kalba ir stilius II/II d. II

El. paštas:

Lekt. dr. Vidmantas Šimkūnas Vertybių komunikacija II

El. paštas:

Doc. dr. Andrius Šuminas Politinės komunikacijos teorija III

El. paštas:

Lekt. Berta Tilmantaitė Fotografija V

El. paštas:

Prof. dr. Andrius Vaišnys

Žurnalistikos įvadas (dialogas apie sistemą ir principus)

Politinės komunikacijos teorija

Žurnalistikos istorija ir įžvalgos I/II d.

Žurnalistikos istorija ir įžvalgos II/II d.

Rašto raiška

I

 

III

V

VI

VII

El. paštas: a

 

Prof. dr. Dainius Vaitiekūnas Pasaulio literatūra ir medijos I/II d. I, II

El. paštas:

Jaunesnysis asist. Valius Venckūnas

Informacijos ieška ir duomenų žurnalistika

Kultūros paveldo sklaida

II

 

V

El. paštas:

Dr. Aurelija Vernickaitė Ryšiai su visuomene VIII

El. paštas:

Lekt. Aldona Vilutytė Balso lavinimas III

El. paštas:

Lekt. Vilma Vizgaitienė Montažo technika V  
Lekt. dr. A. Valotka Žiniasklaidos kalba ir stilius II/II d. II

El. paštas:

 

Lekt. Aistė Žilinskienė Interneto medijos ir žurnalistika IV

El. paštas: