Prof. dr. (HP) Zenona Atkočiūnienė

mini prof dr Z AtkociunieneR. Gaičevskytės nuotr.

Informacijos ir žinių vadybos katedros
vedėja, profesorė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 603 kab.

Tel. (8 5) 236 6119
El. paštas:

Vilniaus universitete dirba nuo 1989 m. kovo 1 d.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Tarybos pirmininkė nuo 2015 m. rugpjūčio 31 d.

Vilniaus universiteto Senato narė.

Mokslo darbų žurnalo „Informacijos mokslai“ vyriausioji redaktorė.

Vilniaus universiteto Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto narė.

mini prof dr Z AtkociunieneR. Gaičevskytės nuotr.

Informacijos ir žinių vadybos katedros
vedėja, profesorė

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 603 kab.

Tel. (8 5) 236 6119
El. paštas:

Vilniaus universitete dirba nuo 1989 m. kovo 1 d.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Tarybos pirmininkė nuo 2015 m. rugpjūčio 31 d.

Vilniaus universiteto Senato narė.

Mokslo darbų žurnalo „Informacijos mokslai“ vyriausioji redaktorė.

Vilniaus universiteto Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto narė.

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Socialinių mokslų daktaro disertacija „Bibliografinių problemiškai orientuotų duomenų bazių kūrimas ir tvarkymas“ apginta 1988 m.
 • Docentės pareigose nuo 1993 m. rugsėjo 1 d.
 • Docentės pedagoginis vardas suteiktas 1995 m. spalio 24 d.
 • Habilitacijos procedūra atlikta 2009 m. balandžio 24 d.
 • Profesorės pareigose nuo 2010 m. rugsėjo 1 d.

Skaitomi dalykai

 • Žinių vadybos taikymas darniajam vystymuisi
 • Žinių vadyba
 • Informacijos ir žinių vadybos tyrimai
 • Starteginė informacijos ir žinių vadyba
 • Strateginės informacijos ir žinių vadybos projektas
 • Taikomieji žinių vadybos metodai

Mokslo interesai

 • Informacijos vadyba
 • Vadybinės problematikos plėtotės tendencijos informacijos ir komunikacijos mokslų sistemoje
 • Žinių vadyba nacionalinės ir regioninės plėtros kontekste
 • Žinių vadybos praktinės naudos dimensija
 • Informacijos paslaugų marketingas

Mokslinė produkcija

Mokslinės monografijos

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona, JANIŪNIENĖ, Erika. Informacijos valdymas viešajame sektoriuje: Monografija, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014, 343 p. ISBN 978-609-459-345-1.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona, JANIŪNIENĖ, Erika, MATKEVIČIENĖ, Renata, PRANAITIS, Regimantas, STONKIENĖ, Marija. Informacijos ir žinių vadyba verslo organizacijoje: Monografija, Vilnius: VU leidykla, 2009, p. 474. ISBN 978-9955-33-482-8.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Mokslo komunikacija: Lietuvos valstybės remiamų mokslinių žurnalų redaktorių požiūris. Iš: Stonkienė M.; Atkočiūnienė, Z.; Matkevičienė, R. Autorių teisės mokslo komunikacijoje. Lietuvos mokslininkų kūrinių, publikuojamų valstybės remiamuose moksliniuose žurnaluose, teisinė intelektinės nuosavybės apsauga: Monografija, Vilnius: VU leidykla, 2009, p. 351. ISBN 978-9955-33-394-4.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona, GINEITIENĖ, Zina, SADAUSKIENĖ, Erika. Žinių vadyba: praktinės naudos dimensija. / Žinių vadyba: Europos regiono patirtis ir problemos. Kolektyvinė monografija. Vilnius: Naujos ekonomikos institutas. 2005, p. 7-29, p. 228., ISBN 9986-9307-2-3.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona, MIEŽINIENĖ, Ala. Kompiuteriniai informacijos ištekliai. 2000. ISBN 9955-446-02-01.

Studijos

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos ir žinių vadybos aprėptys: kaita, sąveika, taikymas. Vilnius, VU leidykla, 2009, p. 32. ISBN 978-9955-33-420-0.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių vadyba nacionalinės ir regioninės plėtros kontekste. / VU doktorantūros studijos filosofijos ir komunikacijos fakultetuose. Metodinė studija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 3–75. p. 248. ISBN 978-9955-39-019-0.

Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • ŠTREIMIKIENĖ, Dalia; MIKALAUSKIENĖ, Asta; ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; MIKALAUSKAS, Ignas. Renewable energy strategies of the Baltic States // Energy & environment. London : SAGE Publications. ISSN 0958-305X. eISSN 2048-4070. 2018, first on line, [p. 1-18].
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; PRASPALIAUSKYTĖ, Greta. The influence of intellectual capital and knowledge management on organizational performance in Lithuanian software companies // Ekonomika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. 2018, t. 97, nr. 2, p. 106–120.

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GIRNIENĖ, Ingrida. Моделирование управления знаниями на основе инноваций. Теоретичнi та прикладнi питания экономiки. Випуск 2 (35). Видавничо - полиграфичный центр „Киiвський унiверситет“. Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas. 2017, р. 15–24. Prieiga per internetą: <http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2017_35/zb35_02.pdf>.

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių valdymo situacija Lietuvos verslo įmonėse: atvejo tyrimas. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2016, t. 76, p. 111–122. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; SUKACKAITĖ, Rugilė. Inovacinės organizacijos kultūros ir lyderystės sąsajos Lietuvos įmonėse. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2016, t. 74, p. 38–49. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GIRNIENĖ, Ingrida. Impact of Knowledge Management Processes on the Creation of Innovations: Case Study. Proceedings of the 16th European Conference on Knowledge Management / Academic Conferences and Publishing International Limited. 2015, p. 321–329. ISBN: 978-1-910810-47-7.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Особенности управления информацией в государственных институциях теоретический подход. // Теоретичнi та прикладнi питания экономiки. Збiрник наукових  праць. Випуск 1 (28 том 2) / Видавничо -полиграфичный центр „Киiвський унiверситет“. Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, 2014, р. 114–124.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Knowledge management: collaborative knowledge management aspect. Electronic learning, information and communication: theory and practice. 2014 (1), p. 53–63. ISSN 2335-2493.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GIRNIENĖ, Ingrida. Knowledge Management in Lithuanian Innovative Business Organizations. Proceedings of the 15th European Conference on Knowledge Management / Academic Conferences and Publishing International Limited. 2014, p. 1193–1201. ISBN: 978-1-910309-34-6.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; PLEPYTĖ-DAVIDAVIČIENĖ, Giedrė; JANIŪNIENĖ, Erika. Informacijos valdymo Lietuvos Respublikos ministerijose kritinė analizė. Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2014, t. 67, p. 7–25. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių vadyba ir darna: konkurencinio pranašumo aspektas // Elektroninis mokymasis informacija ir komunikacija: teorija ir praktika. 2013(1), p. 15–27. ISSN 2335-2493. http://www.esec.vu.lt/straipsniai/index.php/elearning/article/view/4/4.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; JANIŪNIENĖ, Erika. Informacijos valdymas viešajame sektoriuje: Lietuvos ministerijų atvejis. // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2013, t. 64, p. 35–51. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos auditas: koncepcijų raiška ir praktinis pritaikomumas // Tarptautinės mokslinės konferencijos, vykusios Lietuvoje Vilniaus universitete, Ekonomikos fakultete 2012 m. kovo 29–30 d. Mokslo darbai. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, p. 48–58. ISBN 978-609-459-028-3.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; JUŠKAITĖ, Judita. Žinių vadybos vaidmuo organizacijos strateginių kompetencijų plėtojimui: atvejo tyrimas. // Elektroninis mokymasis informacija ir komunikacija: teorija ir praktika. 2012, p. 58–85. ISBN 978-609-459-030-6 http://www.esec.vu.lt/straipsniai/index.php/elearning/issue/view/4.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; ALELIŪNAS, Irmantas. Informacijos auditas: standartų struktūros modeliavimas. // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. ISSN 1822-8682. 2011, t. 9, p. 18–32.
 • ATKOČIŪNIENĖ Zenona; KULAKOVA, Ingrida. Vzaimodejstvije tvorčestva i innovacij v organizacii : meždunarodnyj aspekt. Innovacionnye obrazovatelnye technologii. Minsk : Minskij institut upravlenija. 2011, no. 3, p. 11–19.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; RADIUNAITĖ, Renata (2011) Žinių vadybos įtaka darnaus vystymosi reikšmėms įgyvendinti organizacijoje. // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2011, t. 58, p. 56–73. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; ALELIŪNAS, Irmantas. Informacijos auditas kitų audito rūšių kontekste. // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2010, t. 54, p. 7–16. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių vadybos įtaka tobulinant organizacijos kompetencijas.//Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2010, t. 52. p. 14–22. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GINEITIENĖ, Zinaida; ŽIOGELYTĖ, Laura. Regionų plėtra: žmogiškųjų išteklių potencialas (2010) // Viešasis administravimas Public administration / Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institutų asociacija. Vilnius : LVALIA. ISSN 1648-4541. 2010, t. 1-2, p. 44–51.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Mokslo komunikacija: Lietuvos mokslo žurnalai mokslo komunikacijos kaitos požiūriu. Informacijos mokslai. 2009, t. 49, p. 70–83. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Mokslo komunikacija: Lietuvos valstybės remiamų mokslinių žurnalų redaktorių požiūris“ // Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste [CD-ROM]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. [1–9]. ISBN 978-9955-33-460-6.
 • STONKIENĖ, Marija; ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; MATKEVIČIENĖ, Renata. Mokslo komunikacijos kaita. Informacijos mokslai. 2009, t. 48, p. 9–22. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių valdymas verslo organizacijoje. Informacijos mokslai. 2008, t. 44, p. 9–21. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių vadybos poveikis darniam vystymuisi. Informacijos mokslai. 2008, t. 46, p. 24–36. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių vadybos praktinio taikymo problemos. Iš Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje [CD-ROM]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. [1–6]. ISBN 978-9955-33-203-9.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių vadyba nacionalinės ir regioninės plėtros kontekste. // VU doktorantūros studijos filosofijos ir komunikacijos fakultetuose. Studija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. ISBN 978-9955-39-019-0.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Tarpkultūrinė žinių vadybos praktikos perspektyva. Tarptautinis švietimas: žinių vadybos taikymo Lietuvoje ir Olandijoje lyginamasis tyrimas. Iš: Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai. Vilnius, 2007, p. 15–25.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GINEITIENĖ, Zina; SADAUSKIENĖ, Erika. Žinių ekonomika ir žinių vadyba: valstybės politikos aspektai. Viešasis administravimas (Public Administration). Vilnius, 2006, p. 59–65. ISSN 1648-4541.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; MARGRIET de VOS PATTRICIA WIEBINGA. Knowledge management practices from a cross cultural perspective International education: a comparative study on knowledge management in Lithuania and The Netherlands. Informacijos mokslai. 2006, t. 39, p. 53–63. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos ir žinių vadyba informacijos ir komunikacijos mokslų sistemoje. Informacijos mokslai. 2006, t. 37, p. 22–30. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GINEITIENĖ, Zina; SADAUSKIENĖ Erika. Knowledge management: learning organization (national regional aspect). Management. 2006, Nr. 2(11), p. 6–14. ISSN 1822-3133.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; MARKEVIČIŪTĖ, Lina. Informacijos išteklių valdymo modeliavimas kokybės vadybos sistemose. Informacijos mokslai. 2005, t. 32, p. 49–63. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GINEITIENĖ; Zina; SADAUSKIENĖ, Erika. Žinių vadyba: praktinės naudos dimensija. Žinių vadyba. Europos regionų patirtis ir problemos. Vilnius. 2005, p. 5–28. ISBN 9986-9307-2 -3.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; MARKEVIČIŪTĖ, Lina. Kokybės informacijos valdymas organizacijoje. Informacijos mokslai. 2003, t. 27, p. 74–88. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Information resource management: manager of data, information and knowledge. Informacijos mokslai. 2002, Nr. 22, p. 60–67. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Marketingo strategijų taikymo problemos informacinėje veikloje. Informacijos mokslai. 2000, t. I4, p. 81–88. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos ištekliai. Informatika. 2000, t. 2 (36), p. 8–18. ISSN 0124-8639.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos resursų naudojimas rinkos poreikių valdymo procese // Komunikacijos ir informacijos procesai. Vilnius, 1997. p. 97–100.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Rinkos poreikių tyrimo problemos// Informacijos mokslai. Vilnius.1996, t. 5. ISSN 1392-0561. p. 21–23.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos resursų panaudojimas rinkos poreikių valdymo procese. // Mokslinių darbų rinkinys. Vilnius, 1994.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Valstybinių mokslo programų informacinis parūpinimas // Mokslotyra. Vilnius, 1993, p. 16–20.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Problemiškai orientuotų duomenų bazių sukūrimas // Knygotyra. Vilnius, 1986, t. 14(21). p. 16–22. ISSN 0204–2061.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Kompleksinės mokslinės-techninės programos ir informaciniai poreikiai // Knygotyra. Vilnius, 1988. t. 15(22). p. 5–11. ISSN 0204–2061.

Kiti moksliniai straipsniai

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Упраление информацией в государственных институциях. // XIV Tarptautinės mokslinės konferencijos „Nacionalinės ekonomikos konkurencingumas“ (Конкурентоспорожнiсть нацiональної економiки, Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції 28 березня 2014 року) rinkinyje; Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, Ekonomikos fakultetas, p. 18–20. Prieiga per internetą: <http://econom.univ.kiev.ua/konf_KNE14/docs/conf_materials.pdf >.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos auditas: koncepcijų raiška ir praktinis pritaikomumas // Tarptautinės mokslinės konferencijos, vykusios Lietuvoje Vilniaus universitete, Ekonomikos fakultete 2012 m. kovo 29–30 d. Mokslo darbai. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla. 2012, p. 48–58. ISBN 978-609-459-028-3.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GIRNIENĖ, Ingrida. Strategic Management, Learning and Innovation – Convergence of Strategic Management, Organizational Learning and Innovation: the Case of Lithuanian Organizations [interaktyvus]. In Proceeding of the International Conference on Knowledge Management and Information Sharing, SciTePress, 2012, p. 243–246. Prieiga per internetą: http://www.scitepress.org/DigitalLibrary/Default.aspx?c=1 DOI: 10.5220/0004108602430246.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Совершенствование рыночных компетенций в организации: дименсия управления знаниями. // Управление в социальных и экономических системах : материалы XX международной научно-практической конференции, г. Минск, 20 мая 2011 г. Минск : изд-во МИУ, 2011. ISBN 9789854907468. с. 229–230.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Mokslo komunikacija: Lietuvos valstybės remiamų mokslinių žurnalų redaktorių požiūris“ // Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste [CD-ROM]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. [1–9]. ISBN 978-9955-33-460-6.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių vadybos praktinio taikymo problemos. Iš Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje [CD-ROM].  Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. [1–6]. ISBN 978-9955-33-203-9.

Kitos autorinės publikacijos

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; MARKEVIČIŪTĖ, Lina; MATKEVIČIENĖ, Renata; STONKIENĖ, Marija. Kokybės komunikacija ir informacija. Vilnius, VU leidykla, 2004, p. 174. ISBN 9986-19-656-6.

Informaciniai leidiniai

 • Vilniaus universiteto komunikacijos fakultetas 1991–2006. Vilnius: Alma littera, 2006. p. 44.
 • Senjorai apie savo laiką ir fakultetą: skiriama Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 15 metų sukakčiai. Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 2006. p. 60.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 2004–2008 metų strateginis raidos planas. Vilnius : VU leidykla, 2004. p. 41.

Publikuota literatūra ir šaltiniai apie mokslininką ir dėstytoją

 • Romualdas Kazimieras Broniukaitis. Iš knygos : Senjorai apie savo laiką ir fakultetą: skiriama Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 15 metų sukakčiai. Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 2006, p. 60.

Moksliniai projektai

Vadovavimas moksliniams projektams

 • Lietuvos mokslo tarybos mokslo projektas „Informacijos valdymas Lietuvos viešajame sektoriuje: kritinė analizė ir pokyčių perspektyva. Paraiškos registracijos Nr.MIP-12117. Vykdymo terminai 2012 m. kovo 1 d. – 2014 m. birželio 31 d. Projekto vadovė.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Mokslinio tyrimo temos „Žinių visuomenės kaitos tyrimai“ mokslinė vadovė (2012–2016).
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Mokslinio tyrimo temos „Informacijos ir komunikacijos raiškos ir modeliai žinių visuomenėje“ mokslinė vadovė ( 2008–2011).
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Mokslinio tyrimo temos „Informacijos ir komunikacijos procesų analizė ir modeliai žinių visuomenėje“ mokslinė vadovė (2004–2007).

Dalyvavimas moksliniuose projektuose

 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto projekto „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas“ (Nr. St22/8) vykdytoja. (2013 m.).
 • LR Švietimo ir mokslo ministerijos HSM NKP projektas „Humanitarinių ir socialinių mokslų specialistų rengimo tobulinimas skatinant ūkio plėtrą". Projekto kodas Nr.VPI -2.ŠMM-09-V-01-012. 2010–2013 m. Projekto vykdytoja.
 • LR Mokslo ir studijų fondo, LR Švietimo ir mokslo ministerijos mokslinių tyrimų projektas „Lietuvos mokslininkų kūrinių, publikuojamų valstybės remiamuose moksliniuose žurnaluose, teisinė intelektinės nuosavybės apsauga“ (2008 m. 06 mėn. – 2008 m. 12 mėn. Sutartis Nr. M-17/08).
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektas „Visuomenės darnaus vystymosi tarpdalykinė jungtinė magistrantūra (DARNA)“. 2006–2008 m.m. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0081, 2004–2007 m.
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas „Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: socialinių humanitarinių mokslų doktorantūros studijų programų atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas“ BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0058. Projekto trukmė – 2006-06-01 – 2008-05-30.
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas „Mokslininkų ir dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo metodinės bazės sukūrimas Vilniaus universitete“ BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0098. Projekto trukmė – 2006-06-01 – 2008-05-30.
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0051 „Žinių ir specialiųjų kompetencijų vertinimo sistemos vystymas įkuriant Vilniaus universiteto egzaminavimo centrą“ Projekto trukmė – 2006-05-01 – 2008-04-30.
 • Tarptautinis projektas kuriant tarptautinę magistrantūros programą „Information science and services“ (Vokietija, Lietuva, Švedija) (2006–2008).
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektas „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“ (paramos sutartis BPD2004-ESF -2.4.0-02-04/0001-02) 2005–2007 m.
 • TEMPUS programa „Informacijos menedžmento programa Lietuvai“ (1994).

Ataskaitos, kurias rengiant dalyvauta

 • LR Mokslo ir studijų fondo, LR Švietimo ir mokslo ministerijos mokslinių tyrimų projektas „Lietuvos mokslininkų kūrinių, publikuojamų valstybės remiamuose moksliniuose žurnaluose, teisinė intelektinės nuosavybės apsauga”. (2008 m. 06 mėn. – 2008 m. 12 mėn. Sutartis Nr. M-17/08).
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektas „Visuomenės darnaus vystymosi tarpdalykinė jungtinė magistrantūra (DARNA)“. 2006–2008 m.m. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0081, 2004–2007 m.
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas „Mokslininkų ir dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo metodinės bazės sukūrimas Vilniaus universitete“. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0098. Projekto trukmė – 2006-06-01 – 2008-05-30.
 • Mokslininkų veiklos efektyvumo įvertinimo kriterijų analizė: Mokslo tiriamojo darbo ataskaita.- V.: VU, 1993. 28 p.
 • Lietuvos specialybių registras ir jo sudarymo principai: Mokslo tiriamojo darbo ataskaita.- V.: VU, 1993. 25 p.
 • Marijampolės m. Centralizuotos bibliotekų sistemos automatizuotos bibliotekinės-bibliografinės sistemos techninė užduotis: Mokslo tiriamojo darbo ataskaita.- V.: VU, 1990. 135 p.
 • Liaudies ūkio, kultūros ir mokslo informacinio ir bibliografinio aptarnavimo optimizavimo problemos: Mokslo tiriamojo darbo ataskaita.- V.: VU, 1990. 95 p.
 • Marijampolės m. Centralizuotas bibliotekų sistemos automatizuotos bibliotekinės – bibliografinės sistemos sukūrimas. Priešprojektiniai tyrimai: Mokslo tiriamojo darbo ataskaita. –V.: VU; 1988. 61 p.
 • Marijampolės m. Centralizuotos bibliotekų sistemos automatizuotos bibliotekinės-bibliografinės sistemos techninė užduotis: Mokslo tiriamojo darbo ataskaita.- V.: VU, 1990. 135 p.
 • Mokslinės techninės informacijos tarnybų veiklos analizė pereinant į ūkiskaitinius santykius: Mokslo tiriamojo darbo ataskaita. –V.: LIMTI, 1988. 40 p.

Dalyvavimas mokslinių konferencijų komitetuose

 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2019“, 2019 m. kovo 29 d. organizacinio komiteto pirmininkė.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2018“, 2018 m. kovo 23 d. organizacinio komiteto pirmininkė.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2017“, 2017 m. kovo 24 d. organizacinio komiteto pirmininkė.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarptautinės mokslinės konferencijos „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“,  2016 m. birželio 9–10 d. organizacinio komiteto narė.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2015“, 2015 m. kovo 19 d. organizacinio komiteto pirmininkė.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarptautinės mokslinės konferencijos „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II“, 2014 m. birželio 20 d. organizacinio komiteto narė.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“, 2013 m. gruodžio 6 d. organizacinio komiteto pirmininkė.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“, 2012 m. gruodžio 14 d. organizacinio komiteto pirmininkė.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“, 2011 m. gruodžio 16 d. organizacinio komiteto pirmininkė.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarptautinės mokslinės konferencijos „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos“, 2011 m. birželio 16–17 d. organizacinio komiteto narė.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Komunikacijos ir informacijos vadybos raiškos ir modeliai“, 2010 m. gruodžio 17 d. organizacinio komiteto pirmininkė.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir komunikacijos vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: teorija ir praktika“, 2009 m. lapkričio 20 d. organizacinio komiteto narė.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste“, 2008 m. lapkričio 28 d. organizacinio komiteto pirmininkė.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje“, 2007 m. lapkričio 29 d. organizacinio komiteto pirmininkė.
 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nacionalinės mokslinės konferencijos „Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai“, 2006 m. gruodžio 1 d. organizacinio komiteto pirmininkė.

Dalyvavimas mokslinių žurnalų ir tęstinių leidinių redakcinėse kolegijose

Vilniaus universiteto mokslo leidinio „Informacijos mokslai“. Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. Vyriausioji redaktorė.

Mokslininkų rengimas

Parengti mokslininkai

 • VU Komunikacijos fakulteto doktorantės Ingridos GIRNIENĖS disertacijos „Žinių vadybos veiksniai, skatinantys inovacijų kūrimą“ vadovė. Disertacija apginta 2014 m.
 • VU Komunikacijos fakulteto doktoranto Sauliaus JASTIUGINO disertacijos „Informacijos saugumo valdymas: Lietuvos Respublikos institucijų atvejis“ vadovė. Disertacija apginta 2012 m.
 • VU Komunikacijos fakulteto doktorantės Linos MARKEVIČIŪTĖS disertacijos „Informaciniai kokybės vadybos sistemos brandos veiksniai“ vadovė. Disertacija apginta 2009 m.

Vadovavimas doktorantams

 • Nuo 2016 m. doktoranto Viktoro VAITKEVIČIAUS disertacijos „Lyderystės ir žinių vadybos įtaka Lietuvos viešojo sektoriaus inovatyvumui“ mokslinė vadovė.
 • Nuo 2015 m. doktoranto Justo GRIBOVSKIO disertacijos „Žinių valdymo kuriama pridėtinė vertė organizacijos procesams“ mokslinė vadovė.

Dalyvavimas disertacijų gynimo komitetuose ir oponavimas

 • NEMITKO, Svetlana. Disertacijos tema: „Verslo analitikos informacinių poreikių tenkinimo veiksniai“. Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė. 2019 m. rugsėjo 30 d.
 • TAMUTIENĖ, Lina. Disertacijos tema: „Kokybės sampratos konstravimas aukštojo mokslo institucijoje“. Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė. 2019 m. gegužės 10 d.
 • ŽEMAITIS, Eigirdas. Disertacijos tema: „Inovacijos ir tarptautiškumas plėtojant aukštųjų technologijų sektorių“. Disertacijos gynimo tarybos narė. 2019 m. kovo 25 d. 
 • JAKUTYTĖ-ANCIENĖ, Kristina. Disertacijos tema: „Elektroninis dalyvavimas įgyvendinant trečiojo sektoriaus veiklas: Lietuvos nevyriausybinių organizacijų atvejis“ (Socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija 08 S). Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė. 2017 m.
 • JUCHNEVIČ, Laura. Disertacijos tema: „Bibliotekų vaidmenų kaita tinklaveikos visuomenėje: Lietuvos atvejis“ (Socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija 08 S). Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė. 2016 m.
 • KAPLERIS, Ignas. Disertacijos tema: „Skaitmeninių medijų raiška Lietuvos muziejų komunikacijoje” (Socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija 08 S). Disertacijos gynimo tarybos narė. 2014 m.
 • VERNICKAITĖ, Aurelija. Disertacijos tema: „Parlamentarų informacinė elgsena ir ją lemiantys veiksniai” (Socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija 08 S). Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė. 2014 m.
 • PETREIKIS, Tomas. Disertacijos tema: „Regioninės knygos kultūra: Žemaitijos 1905–1944 m. knygos pavyzdžiu” (Socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija 08 S). Disertacijos gynimo tarybos narė. 2014 m.
 • JOKŪBAUSKIENĖ, Saulė. Disertacijos tema: „Informacijos ir komunikacijos specialistų strateginės lyderystės kompetencijų formavimas besimokančioje organizacijoje“ (Socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties 08S). Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė. 2013 m.
 • JASTIUGINAS, Saulius. Disertacijos tema: „Informacijos saugumo valdymas: Lietuvos Respublikos institucijų atvejis“. (Humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties 06 H). Disertacijos gynimo tarybos narė. 2012 m.
 • PETRAITYTĖ Simona. Disertacijos tema: „Lietuvos akademinių bibliotekų vaidmenų konstravimas (diskurso analizė)“ (Socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija 08 S). Disertacijos gynimo tarybos narė. 2013 m.
 • GRIGALIŪNAS, Modestas. Disertacijos tema: „Tinklinis silpnasis visuomenės įtikinėjimas ir savanorystės populiarinimas Lietuvoje“ (Humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties 06 H). Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė. 2012 m.
 • LINKEVIČIŪTĖ–RIMAVIČIENĖ, Jolita. Disertacijos tema: „Kultūrinės tapatybės konstravimas programiniuose lietuvių periodinės spaudos tekstuose“ (Humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties 06 H). Disertacijos gynimo tarybos narė. 2012 m.

 • ŠUMINAS, Andrius. Disertacijos tema: „Interaktyvios rinkiminės komunikacijos siekinių raiška: 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimų atvejis” (Humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties 06 H). Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė. 2011 m.
 • JUODYTĖ, Aurelija. Disertacijos tema: „Manipuliaciniai scenarijai naujienų vadyboje: žurnalistų profesinių vertybių tyrimas“ (Humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties 06 H). Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė. 2011 m.
 • KONIECZNA, Jelena. Disertacijos tema: „Lietuvos akademinių bibliotekų reputacijos formavimas ir valdymas" (Humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties 06 H). Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė. 2011 m.
 • MICHELKEVIČIUS, Vytautas. Disertacijos tema: „Fotografija kaip medijos dispozityvas XX a. septintojo–devintojo dešimtmečio Lietuvoje“. (Humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties 06 H). Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė. 2010 m.
 • MEILŪNAITĖ VAIŠVILIENĖ, Alina. Disertacijos tema: „Reklamos poveikis vartotojui knygų rinkoje“. (Humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties 06 H). Disertacijos oponentė. 2010 m.
 • JASTRAMSKIS, Deimantas. Disertacijos tema: „Žiniasklaidos organizacijos nuosavybės struktūros ir žiniasklaidos priemonės šališkumo raiškos santykis (Lietuvos nacionalinių dienraščių tyrimas 2004 m. Lietuvos Prezidento rinkimų kampanijos metu)“ .(Humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties 06 H). Disertacijos gynimo tarybos narė. 2009 m.

Doktorantams skaitomos paskaitos/seminarai

 • Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros studijų programos dalykų konsultantė ir egzaminuotoja: privalomas dalykas „Mokslinio tyrimo metodika“, 8 kreditai (2008–2016); pasirenkamas dalykas „Informacijos ir žinių vadyba“, 7,5 kreditai (2005–2016);
 • VU Humanitarinių ir socialinių mokslų doktorantams dalyko „Žinių vadyba nacionalinės ir regioninės plėtros kontekste“ paskaitos ir konsultacijos, 5 kreditai (2009–2010).

Studijoms skirti leidiniai

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Žinių valdymas organizacijoje : mokomoji knyga. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2014, p. 176. ISBN 978-609-459-424-3.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Organizacijos kultūra ir jos formavimas muziejuose. In. Pečeliūnaitė-Bazienė, Elvyra (sud.) Modernaus muziejaus veiklos gairės : Muziejininkystės studijos, II tomas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 40–53. ISSN 2351-5104.

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; GLOSIENĖ, Audronė; JANIŪNIENĖ, Erika; JANONIS, Osvaldas; JANUŠEVIČIENĖ, Rasa; KRIVIENĖ, Irena; LYMANTAITĖ, Kristina; MACEVIČIŪTĖ, Elena; MARČINSKAITĖ, Dovilė; MANŽUCH, Zinaida; MOZŪRAITĖ, Vita; PACEVIČIUS, Arvydas; PETRAUSKIENĖ, Žibutė; PETUCHOVAITĖ, Ramunė; PROKOPČIK, Marija; PUPELIENĖ, Janina; RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Bibliotekininkystės ir informacijos studijų vadovas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 700 p. ISBN 978-9955-33-496-5.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Information resource management: e course. Hamburg. 2010. Prieiga per internetą: http://olat.rrz.uni-hamburg.de
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Information marketing: e. course. Hamburg. 2009. Prieiga per internetą: https:// http://olat.rrz.uni-hamburg.de
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Vadovavimas studentų moksliniams darbams. / Mokslininkų ir dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo metodinės bazės sukūrimas Vilniaus universitete [CD-ROM]. 2008, p. 1–65.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Kursinių darbų, baigiamųjų darbų rašymas, vadovavimas ir supervizija / Mokslininkų ir dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo metodinės bazės sukūrimas Vilniaus universitete [CD-ROM]. 2008, p. 1–69.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; STONKIENĖ, Marija; JANONIS, Osvaldas. Rašto darbų metodiniai nurodymai. Mokomoji metodinė knyga. VU leidykla, 2008. ISBN 978-9955-33-140-7. 119 p.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; MARKEVIČIŪTĖ, Lina. Informacijos marketingas: e. kursas. Kaunas, LiedM serveris, 2007 (naudojama kaip mokomoji priemone dalyke „Informacijos marketingas“).
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Bibliotekų paslaugų marketingas. VU WebCT serveris. 2007 (naudojama kaip mokomoji priemone dalyke „Bibliotekų paslaugų rinkodara).
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos ir žinių vadyba. VU WebCT serveris. 2006.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; MARKEVIČIŪTĖ, Lina; MATKEVIČIENĖ, Renata; STONKIENĖ, Marija. Kokybės komunikacija ir informacija. Vilnius: VU leidykla, 2004, 174 p.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos išteklių valdymas. Nuotolinis mokymosi kursas. VU WebCT serveris. 2004. 110 p.
 • Studijų darbų metodiniai nurodymai // parengė Zenona ATKOČIŪNIENĖ, B. Grebliauskienė, O. Janonis. Vilnius: VU, 2001, 43 p.
 • Studijų darbų metodiniai nurodymai. 2-as pataisytas ir papildytas leidimas // parengė Z. ATKOČIŪNIENĖ, B.Grebliauskienė, O.Janonis. Vilnius: VU, 2003. 59 p.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos resursai. Mokymo priemonė. Vilnius, 1998. 96 p.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Studijų įvadas. Kurso programa. Vilnius, 1996.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos resursai. Kurso programa. Vilnius, 1995.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Tarptautinės

 • Impact of Knowledge Management Processes and Intellectual Capital on Organizational Performance=Žinių valdymo procesų ir intelektinio kapitalo įtaka organizacijos rezultatyvumui. Tarptautinė mokslinė konferencija „19th European Conference on Knowledge Management – ECKM 2018“, 2018 m. rugsėjo 6–7 d., Italija, Padova.
 • Knowledge Spillovers and Their Relation to Innovation (Žinių sklaida ir jos sąsajos su inovacijomis). Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos IV“, 2018 m. birželio 14 d., Vilnius.

 • Žinių valdymo situacija Lietuvos verslo įmonėse: atvejo tyrimas. Tarptautinė mokslinė konferencija „17th European Conference on Knowledge Management – ECKM 2016“, 2016 m. rugsėjo 1–2 d., Šiaurės Airija, Belfastas.
 • Žinių valdymo praktika kuriant inovacijas verslo organizacijoje. Tarptautinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“, 2016 m. birželio 10 d., Vilnius.
 • Žinių valdymo procesų įtaka inovacijų kūrimui: atvejo analizė. Tarptautinė mokslinė konferencija „16th European Conference on Knowledge Management – ECKM 2015“, 2015 m. rugsėjo 3–4 d., Italija, Udine.
 • Žinių valdymas inovatyviose Lietuvos verslo organizacijose. Tarptautinė mokslinė konferencija „15th European Conference on Knowledge Management – ECKM 2014“, 2014 m. rugsėjo 4–5 d., Portugalija, Santarem.
 • Žinių valdymas: Lietuvos verslo organizacijų atvejis. Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II“, 2014 m. birželio 19–20 d., Vilnius.
 • Informacijos valdymo ypatumai ir pokyčių kryptys Lietuvos viešajame sektoriuje. Tarptautinė mokslinė konferencija „Media and freedom of speech. Controversies and social clashes“, 2013 m. spalio 24–25 d., Vilnius.

 • Informacijos valdymas viešajame sektoriuje: Lietuvos ministerijų atvejis. Tarptautinė mokslinė konferencija: „Economic transformations and business prospects“ 2013 m. rugsėjo 26–27 d., Vilnius.
 • РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В НОВОМ ВЕЯНИИ ЭКОНОМИКИ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. Tarptautinė mokslinė konferencija. Minsk : Minskij institut upravlenija. Plenarinis pranešimas, 2013 m. gegužės 15–17 d.
 • Strateginis valdymas ir inovacijos. Tarptautinė mokslinė konferencija „Knowledge management and Information sharing“, 2012 m.  spalio 4–7 d., Barselona.
 • Informacijos auditas: koncepcijų raiška ir praktinis pritaikomumas. Tarptautinė mokslinė konferencija „Accounting, audit, analysis: science in the context of innovation and globalization“, 2012 m. kovo 29–30 d., Vilnius.
 • Strateginio valdymo mokymosi ir inovacijų konvergencija: Lietuvos organizacijų atvejis. Tarptautinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos“, 2011 m. birželio 16–17 d., Vilnius.
 • Rinkos kompetencijų tobulinimas organizacijoje: žinių valdymo dimensija. XX Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Valdymas socialinėse ir ekonominėse sistemose“, 2010 m. gegužės 20 d., Minskas.
 • Dokumentinė komunikacija: prieiga prie Lietuvos elektroninių mokslo žurnalų. Tarptautinė mokslinė konferencija „Knygos ir kitų medijų mokslas: tyrimai, mokslininkai, komunikacija“, 2009 m. spalio 22–23 d.
 • Knowledge management practices: study on knowlwdge management in Lithuania. Tarptautinė mokslinė konferencija „The 14th NIC Symposium on Intercultural Communication Changing identities in globalized world“, 2007 m. lapkričio 29 d. – gruodžio 1 d.

Nacionalinės

 • Lyderystės vaidmuo žinių valdymo ir inovacijų kūrimo procesuose šiuolaikinėje organizacijoje (kartu su dr. Daiva Siudikiene ir dr. Ingrida Girniene). Nacionalinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2019“, 2019 m. kovo 29 d., Vilnius.
 • Žinių valdymo strategijos planavimas organizacijoje. Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2018“, 2018 m. kovo 23 d., Vilnius.
 • Intelektinis kapitalas ir strateginis valdymas: integralus požiūris. Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2017“, 2017 m. kovo 24 d., Vilnius.
 • Žinių valdymas: Lietuvos verslo organizacijos atvejis. Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2015“, 2015 m. kovo 19 d., Vilnius.
 • Informacinės veiklos planavimas ir organizavimas Lietuvoje. Nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“, 2013 m. gruodžio 6 d., Vilnius.

 • Žinių vadybos pokyčiai: tarporganizacinio bendradarbiavimo aspektas. Mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos vadybos raiškos ir modeliai“, 2012 m. gruodžio 14 d., Vilnius.
 • Žinių vadybos poveikis darniam vystymuisi: organizacinis aspektas. Mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos vadybos raiškos ir modeliai“, 2011 m. gruodžio 16 d., Vilnius.
 • Žinių vadyba ir inovacijos: poveikio raiška organizacijoje. Mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos vadybos raiškos ir modeliai“, 2010 m. gruodžio 17 d., Vilnius.
 • Žinių vadyba organizacijos kompetencijų plėtros kontekste. Mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: teorija ir praktika“, 2009 m. lapkričio 20 d.
 • Mokslo komunikacija: Lietuvos valstybės remiamų mokslinių žurnalų redaktorių požiūris. Mokslinė konferencija „Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste“, 2008 m. lapkričio 28 d.

Kvalifikacijos tobulinimas

Stažuotės, mokslinis darbas kitose mokslo institucijose / centruose

 • Olandija, Amsterdamo universitetas, mokslinė stažuotė, 2014 m.
 • Baltarusija, Minsko vadybos institutas, mokslinių mainų programa. 2011 m.
 • Olandija, Utrechto universitetas, mokslinė stažuotė. 2011 m.
 • Vokietija, Hamburgo universitetas, mokslinė stažuotė. 2010 m.
 • Švedija, Lundo universitetas, Tarptautinio projekto susitikimas. 2007 m.
 • Olandija, Deventerio aukštoji mokykla. 2003 m.
 • Olandija, Saxion universitetas, ERASMUS „Teaching mobility“. 2003 m., 2004 m., 2005 m., 2007 m.
 • Švedija, Boras aukštoji mokykla. 2000 m.
 • Švedija, Stokholmo universiteto biblioteka. 1999 m.

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose

 • Vilniaus universiteto mokymai „Kūrybiniai ir aktyvūs dėstytojo darbo metodai su studentais“ (2012 m.).
 • Vilniaus universiteto mokymai „Projektų valdymo metodas“ (2012 m.).
 • Vilniaus universiteto BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0098 projekto mokymai: „Žinių ekonomika (visuomenė) ir žinių kūrimas“ (2008 m.).
 • Vilniaus universiteto BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0098 projekto mokymai : „Vadovavimas ir lyderystė“ (2008 m.).
 • Vilniaus universiteto BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0098 projekto mokymai: „Studentų žinių vertinimas“ (2008 m.).

Dalyvavimas mokslo ir studijų tobulinimo konferencijose klausytojo teisėmis

 • Tarptautinė mokslinė konferencija „Knygos ir kitų medijų mokslas: tyrimai, mokslininkai, komunikacija; Book and media science: research, researchers, communication“ Vilnius, 2009 m.
 • Mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: teorija ir praktika“ Vilnius, 2009 m.
 • Mokslinė konferencija „Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste“. Vilnius, 2008 m.
 • Lietuvos mokslo istorikų 12-oji konferencija „Mokslo ir technikos raida Lietuvoje“. Vilnius, 2008 m.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija „The Information Seeking in Context(ISIC)“. Vilnius, 2008 m.
 • Mokslinė konferencija „Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje“. Vilnius, 2007 m.
 • Tarptautinė konferencija „Knowledge management practices: study on knowlwdge management in Lithuania“ The 14th NIC Symposium on Intercultural Communication „Changing identities in globalized world“, Vilnius, 2007 m.

Mokslo populiarinimas

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; JANIŪNIENĖ, Erika. Informacijos valdymas viešajame sektoriuje: Lietuvos ministerijų atvejis. // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2013, nr. 64, p. 35–51. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Mokslo komunikacija: Lietuvos mokslo žurnalai mokslo komunikacijos kaitos požiūriu. Informacijos mokslai. 2009, t. 49, p. 70–83. ISSN 1392-0561.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona. Informacijos ir žinių vadyba informacijos ir komunikacijos mokslų sistemoje. Informacijos mokslai. 2006, t. 37, p. 22–30. ISSN 1392-0561.

Viešos paskaitos:

 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2015). „Mokslo darbo struktūra ir reikalavimai“. Vieša paskaita Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentams.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2014). „Kūrybiškumas ir verslas: partnerystė ar priešybė?“. Vieša paskaita XI Mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2013). Kursinių ir baigiamųjų darbų rašymas. Vieša paskaita Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Studentų mokslinės draugijos renginyje.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2010). Žinių valdymas organizacijoje. Vieša paskaita Krašto apsaugos ministerijos renginyje.
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona (2009). Moksliniai rašto darbai. Vieša paskaita Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Studentų mokslinės draugijos renginyje.

Ekspertinė ir kita veikla

 • Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos metraščio Redkolegijos narė.
 • Vilniaus universiteto elektroninės informacijos strategijos tarybos ELITA narė.
 • Tarptautinės ekspertuojamos mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė.
 • Lietuvos Mokslo tarybos ekspertė.
 • Lietuvos Bibliotekininkų Draugijos narė.

Apdovanojimai

VU Rektoriaus premija už pripažinimą kaip geriausia Komunikacijos fakulteto dėstytoja (2015 m.).

Išrinkta geriausia VU Komunikacijos fakulteto dėstytoja (2014 m.).

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos