Prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė

mini Regina KoženiauskienėAfilijuotoji profesorė
Retorikos katedra

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai
211 kabinetas

 

 

 

 

mini Regina KoženiauskienėAfilijuotoji profesorė
Retorikos katedra

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai
211 kabinetas

 

 

 

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Profesoriaus pedagoginis vardas – VU, 2002 m.
 • Habilituoto mokslo daktaro laipsnis – VU, 2001 m.
 • Humanitarinių mokslų (filologijos) daktaro laipsnis – VU, 1991 m.

Mokslo interesai

 • Žiniasklaidos retorika
 • Oratorinis menas
 • Stilistika
 • Retorinė etika
 • Politinė parlamentarų retorika
 • Teisininkų retorika
 • Senosios Lietuvos raštijos retorika

Mokslinė produkcija

 • 2016 m. VU leidyklos išleista Reginos Koženiauskienės „Bibliografijos rodyklė 1990–2015“, joje užfiksuota 415 pozicijų.

Mokslo monografijos ir studijos

 • Lukiškių Dievo Motina: Atvaizdo istorijos studija, stebuklų knyga ir jos vertimas. Studijos autorė Tojana Račiūnaitė, iš lenkų ir lotynų kalbų vertė ir komentarus rašė Eglė Patiejūnienė, iš lenkų kalbos eiliuotus tekstus vertė ir komentarus rašė Regina Koženiauskienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2017, 514 p.
 • Koženiauskienė, Regina. Retorinė ir stilistinė publicistinių tekstų analizė. Monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, 352 p.
 • Koženiauskienė, Regina. Juozas Pikčilingis. Stilistikos darbų rinktinė. Mokslinių straipsnių rinkinys. Sudarymas (kartu su Angele Pečeliūnaite ir Mariumi Tverijonu), mokslinis redagavimas, įvadinis straipsnis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, 703 p.
 • Koženiauskienė, Regina. Juridinės retorikos pagrindai. Monografija. Vilnius: Registrų centras, 2009, 496 p.
 • Koženiauskienė, Regina. Būkim šviesos ir tiesos vaikai. Jubiliejinė V. Kudirkos studija. Kaunas: Šviesa, 2007.
 • Koženiauskienė, Regina. Juridinė retorika. Studijų vadovas teisininkams. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2005, 472 p.
 • Koženiauskienė, Regina. Retorika: iškalbos stilistika. Antras leidimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001, 462 p.

Svarbiausi su retorikos ir komunikacijos tema susiję straipsniai

 • Koženiauskienė, Regina. Nepaprastos paprastos komunikacijos galios. Įžanga. Parlamento studijos, Mokslo darbai, 2017, nr. 22, p. 5–10.
 • Koženiauskienė, Regina. Apie parlamentarų savigarbą, arba ko galėtume pasimokyti iš prancūzų kalbos etiketo. Parlamento studijos. Mokslo darbai, 2014, nr. 17, p. 5–16.
 • Koženiauskienė, Regina. Kontrasto figūrų galia Rolando Pavilionio kalbose. Parlamento studijos. Mokslo darbai, 2014, nr. 16, p. 65–81.
 • Koženiauskienė, Regina. Perkurtos frazeologijos žaismas žiniasklaidoje. Kalbos kultūra, 2013, t. 86, p. 149–166.
 • Koženiauskienė, Regina (kartu su A. Šuminu). Seimo pirmininkų atsakomybės ir įsipareigojimų raiška Kovo 11-osios kalbose. Parlamento studijos. Mokslo darbai, 2012, nr. 12, p. 51–84.
 • Koženiauskienė, Regina. Steigiamojo Seimo sveikinamųjų kalbų patosas. Parlamento studijos. Mokslo darbai, 2011, nr. 10, p. 50–79.
 • Koženiauskienė, Regina. Šnekamosios kalbos ir žargoninės leksikos paskirtis viešajame žurnalisto diskurse. Kalbos kultūra, 2009, nr. 82, p. 126–137.
 • Koženiauskienė, Regina. Manipuliavimas antraštėmis: teksto ir konteksto opozicija. Respectus philologicus, 2009, nr. 16A, p. 50–56.
 • Koženiauskienė, Regina. Frazeologinis diskursas: manipuliacijos ar kalbos žaidimų galimybė. Lietuvių kalba, 2008, nr. 2. Prieiga internete http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=31.

Darbas redakcinėse kolegijose

 • Periodinio mokslo žurnalo „Žurnalistikos tyrimai“ redakcinės kolegijos narė
 • Periodinio mokslo žurnalo „Lituanistika“ redakcinės kolegijos narė
 • Periodinio mokslo žurnalo „Parlamento studijos“ redakcinės kolegijos narė
 • Periodinio mokslo žurnalo „Lietuvių kalba“ redakcinės kolegijos narė

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Svarbiausi su retorikos ir komunikacijos tema susiję pranešimai

 • Vienijantis retorinių Biblijos, homiletikos, Antikos ir kitų intertekstų tikslas Jono Čečioto kūryboje. Tarptautinė mokslinė tarpdalykinė Mykolo Romerio HMI ir partnerių konferencija „Religijos dinamika kultūroje: tapatybių sąveikos ir jų raiška“, 2017 m. spalio 26–27 d.
 • Filomato dorinių principų katekizmas: retorinis aspektas. Lietuvos kultūros politikos instituto seminaras „XIX amžiaus pirmosios pusės Vilniaus romantizmo atmintis“, 2017 m. spalio 13 d.
 • Vilniaus intelektualų tautinė savivoka tarp dviejų sukilimų: retorinės atodangos. Vytauto Didžiojo universiteto tarptautinė konferencija „Retorika ir Europos kultūros formos: nuo tradicijos iki šiandienos iššūkių“, 2016 m. gegužės 6–7 d.
 • Figūriškas atnaujintosios frazeologijos žaismas žiniasklaidoje. Lietuvių kalbos instituto mokslinė Jono Jablonskio konferencija, 2013 m. spalio 5 d.
 • Retorika ir stilistika – visumos ir dalies santykis. Tarptautinė mokslinė konferencija „Stilistika šiuolaikinio mokslo ir globalizacijos kontekste“, Vilniaus universitetas, 2012 m. lapkričio 9 d.
 • Konceptualiųjų metaforų pobūdis ir žurnalisto kalbos etika. Tarptautinė VU Komunikacijos fakulteto mokslinė konferencija „Žurnalisto ir žurnalistikos situacija šiuolaikinės žiniasklaidos sistemoje“, 2009 m. lapkričio 5 d.
 • Šnekamosios kalbos ir žargoninės leksikos paskirtis viešajame žurnalisto diskurse. Lietuvių kalbos instituto Jono Jablonskio konferencija, 2009 m.
 • Manipuliavimas antraštėmis: teksto ir konteksto opozicija. Vilniaus universiteto KHF mokslinė konferencija „Tekstai ir kontekstai“, 2009 m.

Ekspertinė veikla

 • Lietuvos mokslo tarybos ekspertė
 • Varšuvos universiteto mokslo žurnalo „Prace bałtystyczne: język, literatura, kultura“ ekspertė
 • Tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė
 • Mokslo darbų, mokomųjų knygų recenzentė, mokslinė redaktorė

Mokslo populiarinimas

Viešos paskaitos, kalbos (per pastaruosius trejus metus)

 • Vinco Kudirkos 160-ųjų gimimo metinių minėjimas, Martyno Mažvydo biblioteka, 2018 m. gruodis.
 • Pranešimas apie V. Kudirkos vertimus VU MB Adomo Mickevičiaus muziejuje; dalyvauta diskusijoje apie V. Kudirką publicistą, 2018 m. rugpjūtis.
 • Vieša paskaita „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė – retorinės kultūros tėvynė“, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės valdovų rūmai, 2018 m. gegužė.
 • Gyčio Vaškelio knygos „Laisvės inžinierius“ pristatymas, Knygų mugė, 2018 m. vasaris.
 • Pranešimas Lietuvos gimnazijų mokytojams „Omnia mea mecum porto“ (apie iškalbingų XIX a. pirmosios pusės VU auklėtinių meilę mokslui ir tėvynei), Vilniaus universitetas, 2018 m. vasaris.
 • Viešoji kalba „Ar galimas lietuviškumas be lietuvių kalbos: mito apie Petro Vileišio šeimos sulenkėjimą griovimas“, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018 m. vasaris.
 • Viešoji kalba „Vilniaus poetė Marija Vileišytė apie laisvės deivę vardu Lietuva“, Vilniaus klubas, 2018 m. vasaris.
 • Kalba „Mano hebrajų kalbos mokytojas, rengiant pirmą retorikos monografiją“, VU Biblioteka, 2018 m. vasaris.
 • Dalyvauta diskusijoje „Ar moksleiviai pažįsta savo krašto istoriją?“, Šalčininkų rajono Jašiūnų „Aušros“ gimnazija, 2017 m. spalis.
 • Dalyvauta viešoje diskusijoje „Parlamentarizmo tradicijos ir politikų kultūros sąveika“, M. Mažvydo biblioteka, 2017 m. gegužė.
 • Metų paskaita mokytojams lituanistams „Apie intelektualią ir dvasingą iškalbą, kalbos turinį ir formą“, Vilniaus universitetas, 2016 m. gruodis.
 • Viešoji metų kalba „Apie tapatybę kalbos etikos veidrodyje“, baigiamasis Lietuvių kalbos dienų VLKK renginys, LEU, 2016 m. kovas.
 • Vieša paskaita „Lietuvos forpostas uždarytame XIX a. vidurio Vilniaus universitete“, Vilniaus universitetas, 2016 m. vasaris.

 

Interviu

Profesinė, organizacinė veikla

 • VU Komunikacijos fakulteto vyriausioji mokslo darbuotoja nuo 2017 m. rugsėjo.
 • Komunikacijos fakulteto (KF) Žurnalistikos studijų programų dėstytoja (docentė, vėliau profesorė) nuo 1991 metų.
 • KF Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto narė 2006–2015 m.
 • Iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. VU Filologijos fakulteto profesorė.

Apdovanojimai

 • Reginos Koženiauskienės monografijos ir vadovėliai įvertinti įvairiomis premijomis:
 • Kalbos (Felicijos Bortkevičienės) premija (2006)
 • Martyno Mažvydo premija (1997)

Švietimo ir mokslo ministerijos premijos:

 • 2008 metų II mokslo populiarinimo premija už studiją apie V. Kudirką
 • 2007 metų I premija už vadovėlį aukštosioms mokykloms „Juridinė retorika“ 
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos