Prof. dr. Elena Macevičiūtė

maceviciute Skaitmeninių medijų laboratorijos
profesorė, daktarė

Vilniaus universiteto Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto narė.

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 416 kab.El. paštas

 

maceviciute Skaitmeninių medijų laboratorijos
profesorė, daktarė

Vilniaus universiteto Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto narė.

Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 416 kab.El. paštas

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

Socialinių mokslų daktaro disertacija „UNESCO bibliotekininkystės programų įtaka tarptautiniam bibliotekų bendradarbiavimui“ apginta 1989 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos ir Filosofijos fakultetų tarybų sudaryta habilitacijos komisija 2004 m. gruodžio 22 d. nusprendė, kad E. Macevičiūtė atitinka humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties habilitacijos reikalavimus. Jai įteikta habilitacijos pažyma, suteiktas profesorės vardas.

 

Skaitomi dalykai

 • Informacijos vadyba
 • Tarpkultūrinė komunikacija

Doktorantams skaitomos paskaitos

Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros studijų programos dalykų konsultantė ir egzaminuotoja:

 • Bibliografijos istorija
 • Bibliografijos teorija
 • Komunikacijos teorijos
 • Mokslinio tyrimo metodika
 • Tarptautinė komunikacija

Mokslinė veikla

Mokslo interesai

 • Tarpkultūrinė komunikacija
 • Informacija organizacijose
 • Skaitmeninės bibliotekos
 • Informacinė profesinė veikla
 • Bibliografija
 • Informacijos vartotojų elgsena
 • Elektroninė leidyba ir atviros prieigos leidiniai

Knygos ir knygų dalys

 • Bergström, A.; Höglund, l.; Macevičiūtė, E.; Nilsson, K.; Wallin, B.; Wilson, T.D. Books on screens: Players in the Swedish book market. Göteborg: Nordicom, 2017. 237 p. (Autorės  indėlis: p. 93–116; p. 137–158; p. 159–180; p. 209–218.)
 • Macevičiūtė, Elena. Theoretical approaches in Russia and Eastern Europe. In Theory in Information Behaviour Research / ed. T. Wilson. Sheffield: Eiconics Ltd, 2013, p. 159–182.

 • Macevičiūtė, E.; Wilson, T. D. Introducing information management: an Information Research reader. London: Facet publishing, 2005.
 • Macevičiūtė, E.; Wilson, T.D. The development of the information management research area. In: E. Macevičiūtė & T. D. Wilson (Ed.), Introducing information management: an Information Research reader. London: Facet, 2005. p. 18–30.
 • Macevičiūtė, E. Edukacja dla potrzeb bibliotek cyfrowych i informacji. In M. Kocojowa (Ed.), Profesjonalna informacja w internecie (pp. 26-34). Krakow: Wydawnictwo universitetu Jagiellonskiego, 2005. p. 26–34.

Studijoms skirti leidiniai

Moksliniai straipsniai Clarivate Analytics Web of Science referuojamuose leidiniuose

 • MACEVIČIŪTĖ, Elena; MANŽUCH, Zinaida. Conceptualising the role of digital reading in social and digital inclusion // Information research. Sheffield : University of Sheffield. ISSN 1368-1613. 2018, Vol. 23, no. 4, paper isic1805, p. [1–20].
 • Macevičiūtė, E.; Wilson, T.D.; Gudinavičius, A.; Šuminas, A. (2017). E-books in academic libraries: results of a survey carried out in Sweden and Lithuania. Information Research, 22(3), paper 762. Prieiga per internetą: http://InformationR.net/ir/22-3/paper762.html [žiūrėta 2018-01-30].

 • Janiūnienė, E.; Macevičiūtė, E. (2016). Information sharing between doctoral students and supervisors: fixed roles and flexible attitudes In: Proceedings of ISIC, the Information Behaviour Conference, Zadar, Croatia, 20–23 September, 2016: Part 1. Information Research, 21(4), paper isic1607. Prieiga per internetą: http://InformationR.net/ir/21-4/isic/isic1607.html [žiūrėta 2018-01-22].
 • Wilson, T.D.; Macevičiūtė, E. (2016). Publishers' responses to the e-book phenomenon: survey results from three 'small language' markets. Information Research, 21(4), paper 725. Prieiga per internetą: http://InformationR.net/ir/21-4/paper725.html [žiūrėta 2018-01-22].

 • Manžuch, Z.; Macevičiūtė, E. (2016). Performance evaluation as a tool for strategic decisions about serving visually impaired users: The case of the Lithuanian Library for the Blind. Library & Information Science Research, 38(2), 161–169. DOI: 10.1016/j.lisr.2016.05.002.
 • Gudinavičius, A.; Šuminas, A.; Macevičiūtė, E. (2015). E-book publishing in Lithuania: the publisher‘s perspective. Information Research, 20(2), paper 672. Prieiga per internetą: http://InformationR.net/ir/20-2/paper672.html [žiūrėta 2018-01-22].

Kiti recenzuoti mokslo straipsniai

 • MACEVIČIŪTĖ, ELENA; WILSON, THOMAS DANIEL; MANŽUCH, ZINAIDA. Assessing the graphic questionnaire used in digital literacy training // Issues in informing science and Iiformation technology. Santa Rosa : Informing Science Institute. ISSN 1547-5840. eISSN 1547-5867. 2019, vol. 16, p. 113-126. . DOI: 10.28945/4301.
 • MACEVIČIŪTĖ, Elena; WILSON, Thomas Daniel. Digital means for reducing digital inequality: literature review // Informing science: the international journal of an emerging transdiscipline. Santa Rosa : Informing Science Institute. ISSN 1547-9684. eISSN 1521-4672. 2018, Vol. 21, p. 269–287. DOI: 10.28945/4117.

 • Macevičiūtė, Elena. Elektroninių knygų platinimas per Švedijos fizinius knygynus ir viešąsias bibliotekas. Knygotyra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2016, t. 66, p. 231–246. ISSN 0204-2061. 
 • NILSSON, S.K.; MACEVIČIŪTĖ, E.; WILSON, T.D.; Bergström, A.; Höglund, L. The tensions of e-book creation and distribution in a small-language culture. Northerns Lights: Film & Media Studies Yearbook, 2015, 13, p. 29–47. 

 • MACEVIČIŪTĖ, Elena. The Library sector in Lithuania at the Beginning of the twenty-first century. Library Trends, 2014, 63(2), p. 252–266. 
 • MACEVIČIŪTĖ, Elena; Nilsson, K.; Wilson, T.; Bergström, A.; Höglund, L. The case of the e/book in “small language” culture: media technology and the digital society. Knygotyra, 2014, 62, p. 73–93. 

 • MACEVIČIŪTĖ, Elena; Wilson, T. D. Institutional repository and publication of university research results: a case of a Swedish regional university. Knygotyra, 2013, 61, p. 101–129.
 • MACEVIČIŪTĖ, Elena; Borg, M. The current situation of e-books in academic and public libraries in Sweden. Libellarium, 2013, 6(1-2), p. 13–28.

 • Macevičiūtė, E. (2007). The activity approach in Soviet library and information science research. Annual review of information science and technology / ed. B. Cronin. Medford (NJ) Information Today. 42: 141-144.
 • Elena Maceviciute; Pieta Eklund, et al. (2006). "EURIDICE project: The evaluation of image database use in online learning." Education for Information24(4): p. 177–192.
 • Macevičiūtė, E. (2006). „Information needs research in Russia and Lithuania, 1965-2003.“ Information Research11(3): paper 256.
 • Macevičiūtė, E. (2006). „Knygotyra“: pastovumas ir permainos.“ Knygotyra47: p. 297–306.
 • Höglund, L.; E. Macevičiūtė; et al. (2004). „Trust in health care: an information perspective.“ Health Informatics Journal10(1): p. 37–48.
 • Macevičiūtė, E.; Janonis, O. (2004) „Conceptions of bibliography in the Russian Federation: the Russian phenomenon of bibliographic theory“. Libri54(1): 30–42. – Angl. – Bibliogr.: p. 41–42. – Taip pat išėjo atskiru atspaudu ir prieiga per internetą. URL:http://www.librijournal.org/pdf/2004_1pp30-42.pdf

Kitos autorinės publikacijos

 • Macevičiūtė, E. (2007). „Editor's preface“. Svensk Biblioteksforskning16(1): 1.
 • Macevičiūtė, E. (2007). „Knygotyra – a scholarly journal of Vilnius University“. Svensk Biblioteksforskning16(1): p. 1–9.
 • Macevičiūtė, E. (2007). „Švedijos bibliotekų mokslinio tyrimo žurnalo „Svensk Biblioteksforskning“ naujienos“. Knygotyra48: p. 311–314.
 • Wilson, T. D; E. Macevičiūtė (2006). „Conference Report: Third Nordic Conference on Scholarly Communication, Lund 24-25 April, 2006“ Information Research11(3).
 • Macevičiūtė, E. (2006). „Knygotyra – a scholarly journal of Vilnius University.“ Svensk Biblioteksforskning16(1): p. 1–9.
 • Macevičiūtė, E. (2006). Komunikacijos ir informacijos mokslai. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. X: Khmerai-Krelle. Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas: 446.
 • Macevičiūtė, E. (2006). „Svensk Biblioteksforskning“ – Švedijos bibliotekų tyrimo žurnalas. Knygotyra46: p. 275–278.

Mokslinė, ekspertinė ir visuomeninė organizacinė veikla

 • 1996 m. Žurnalo “The Serials Librarian” (JAV) redkolegijos narė
 • 1998 m. Latvijos aukštojo mokslo kokybės vertinimo ekspertė
 • 1998–2000 m. CECUP projekto Lietuvos koordinatorė
 • 1999 m. Tarptautinio elektroninio žurnalo “Information Research” (UK) redaktoriaus pavaduotoja
 • 2000 m. CELIP projekto Lietuvos koordinatorė
 • 2001 m. Leidybinės asociacijos “Valfrid” tarybos narė (Švedija)
 • 2003 m. Šiaurės šalių tarpkultūrinės komunikacijos tinklo (NIC) tarybos narė
 • 2004 m. Konferencijos Informacijos ieška kontekste (ISIC – Information seeking in context) nuolatinio komiteto narė
 • 2005 m. Žurnalo SvenskBiblioteksForskning redkolegijos narė

Projektai ir konferencijos

Konferencijų pranešimai

 • Janiūnienė, Erika; Macevičiūtė, Elena. Information sharing between doctoral students and supervisors: fixed roles and flexible attitudes. "ISIC: The Information Behaviour Conference" (Tarptautinė informacijos elgsenos konferencija), Zadaras, Kroatija, 2016 m. rugsėjo 20–23 d.
 • Macevičiūtė E; Walin, B (2015). E-Book distribution in Sweden. „Mažumų knyga: istorinės patirtys ir šiandienos raiškos globaliame pasaulyje“. Tarptautinė knygotyros konferencija. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas; Lietuvos mokslų akademijos humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius. Vilnius, 2015 m. rugsėjo 24–25 d.
 • Macevičiūtė, E.; Wilson, T. D. (2007). Re-located scholars network building in Sweden. Nordic Network for Intercultural Communication: Annual Conference, Vilnius, Lithuania, 29 November – 1 December, 2007.
 • Pieta Eklund; Maria Lindh; et al. (2006). EURIDICE project: the evaluation of image database use in online learning. Motesplats infor framtiden, Boras, Sweden, Hogskolan i Boras.
 • Macevičiūtė, E. (2004). "Education for Digital Library and Education: an invited paper." International Conference "Professional information on the internet: design and development, access, quality, ethics in cyberspace and intellectual property".
 • Macevičiūtė, E. (2004). To be or not to be together: is there a choice? : A key-note paper. The 25th Annual IATUL Conference "Library management in changing environment", Krakow, Poland.

Projektai

 • Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas Nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ projektas „Skaitmeninio skaitymo skatinimas kaip skaitmeninės atskirties mažinimo priemonė“ / „The Stimulation of Digital Reading as a Means of Reduction the Digital Divide“ (SDR), 2017–2018. Projekto biudžetas 105 509 eurai, sutarties Nr. GER-002/2017. Projekto vadovė.
 • 2014–2018 Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos finansuojama COST veikla IS1404 Evolution of Reading in the Age of Digitisation (E-READ). Lietuvos atstovė COST veiklos valdymo komitete.
 • 2008–2009 Švedijos bibliotekų mokslo tyrimo reikmės – Delfi tyrimas.
 • 2008–2010 SHAMAN – Sustaining Heritage Access through Multivalent ArchiviNg. ES IST projektas.
 • 2006–2008 Projektas „Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: socialinių humanitarinių mokslų doktorantūros studijų programų atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas“ (BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0058) Vilnius.
 • 2006–2007 Persikėlusių mokslininkų asmeninio mokslinio tinklo kūrimas.
 • 2005–2007 EURIDICE – EUropean Recommended materIals for Distance learnIng Courses for Educator. ES eTen projektas.
 • 2005 LIS Education in Europe: Joint Curriculum Development and Bologna Perspectives. Projektas finansuotas pagal ES Socrates programą.
 • 2002–2003 ALF projektas „Socialinių lyčių stereotipų formavimas žiniasklaidoje“.
 • 2001 NORDINFO BALDER (Baltic Development of Education and Research): informacijos išteklių vadybos tyrimo tinklas.
 • 1998–1999 TEMPUS projektas „Education for International Communication in Lithuania“, vadovė.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos