Doc. dr. Algirdas Budrevičius


budrevicius
Komunikacijos fakulteto
docentas, daktaras


Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 213 kab.

El. paštas  

 

 

 


budrevicius
Komunikacijos fakulteto
docentas, daktaras


Komunikacijos fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 213 kab.

El. paštas  

 

 

 

Pedagoginė ir mokslinė kvalifikacija

 • Technologijos mokslų daktaro disertacija “Informacijos poreikio nustatymo modelis naudojant neraiškių aibių teoriją“ apginta 1982 m.
 • Docento vardas suteiktas 1997 m.

Skaitomi dalykai

 • Prognozavimo metodai vadyboje
 • Semiotikos pagrindai
 • Semiotika
 • Žinių teorija
 • Dirbtinis intelektas
 • Kognityvinės informacijos sistemos
 • Prognozavimo metodai

Mokslo interesai

 • Žmogiškosios komunikacijos, pažinimo ir intelekto reiškinių interdisciplininė analizė (kognityvistikos—pažinimo mokslo, semiotikos, proto filosofijos, žinių teorijos, dirbtinio intelekto požiūriais).

Mokslinė produkcija

Studijos

 • BUDREVIČIUS, Algirdas.  Sign and form. Models of sign as homomorphism based on semiotic insights into Aristotle’s and Aquinas’ theory of being and cognition. A scientific study. Vilniaus universiteto leidykla, 2012, 152 p. ISBN 978-609-459-035-1;
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Semognostika. Intelekto reiškiniai ir informacija. Vilniaus universiteto leidykla, 1994, 172 p. ISBN 9986-19-037-1.

Recenzuoti moksliniai straipsniai

 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Sąvokų sistema atvaizduotų individo žinių elastingumas ir jo bandomasis tyrimas. Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2016 (75), p. 115-127. ISSN 1392-0561.
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Elasticity of knowledge in communication: a case of the teacher and student interaction. In Proceedings of the International Conference of Communication, Media, Technology and Design (ICCMTD 2015). 2015, p. 101-104.
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Elasticity of knowledge in the final phase of learning. In Proceedings of the Ireland International Conference on Education (IICE-2014). 2014, p. 83-88.
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Sąvokų sistema atvaizduotų individo žinių elastingumas. Electronic learning, information and communication: theory and practice = Elektroninis mokymasis, Informacija ir komunikacija: teorija ir praktika. 2014 (1), p. 12-21.   ISSN 2335-2493.

 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Tangentinis ženklas-simbolis komunikacijoje. Information Sciences, 2013 [spaudoje].
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Sąvokų sistema atvaizduotų individo žinių elastingumas. In Electronic learning, information and communication: theory and practice. 2013.  ISSN: 23352493. Prieiga per internetą: http://www.esec.vu.lt/straipsniai/index.php/elearning/issue;
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Ar galima semiotiką pradėti nuo Aristotelio? Ženklo aiškinimas grįstas hilomorfine esaties teorija. In LOGOS. 2013, Vol. 74, p.17-35.
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Studento žinių elastingumas. In Electronic learning, information and communication: theory and practice. 2013, Vol/ 1, No. 1.  ISSN: 23352493. Prieiga per internetą: http://www.esec.vu.lt/straipsniai/index.php/elearning/issue;
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Symbol interpretation in visual communication: analyzing a suprematist painting „The Black Square“ in terms of intentionality. Online Journal of Art & Design, 2013. Vol. 1, No. 4.
 • BUDREVIČIUS, Algirdas.  Semiotic Insights into Aristotle’s theory of Being: Definition and model of sign. In Information Sciences, 2012, Vol. 61, p. 113-135.
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Die Beziehung zwischen Wissen, Bedeutung, Geist und Information: Der semognostische Ansatz. Libreas – Library Ideas, 2006 Vol.2, No.1. http://www.ib.hu-berlin.de/~libreas/libreas_neu/ausgabe4/004bud.htm;
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Informacija ir esatis Aristotelio ir Tomo Akviniečio minčių kontekste. Informacijos mokslai. 2006,  Nr. 38, p. 122-134.
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Cycles in the Processes of Knowledge. Information Sciences. 2004, Vol. 28, p. 97-110.
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Interrelation of Knowledge, Meaning, Mind, and Information: the Semognostic Approach. Information Sciences. 2002, Vol. 21, p. 59-69.
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Tradiciniai ir nauji žinių ir informacijos teorijos klausimai. Informacijos mokslai. 2001, Nr. 17, p. 9-18.
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Semognostika aiškina intelektą. Lietuvos mokslas. 1998, 18 knyga, p. 209-229. ISSN 1392-4044.
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Kompiuterio intelekto problema pažintiniame moksle. Informacijos mokslai. 1997, Nr. 7,  p. 58-69. ISSN 1392-0561.
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Semognostika ir jos tyrimo aplinka. Informacijos mokslai. 1996, Nr. 4, p. 40-53. ISSN 1392-0561.

Kiti moksliniai straipsniai

 • The challenge of the ontological semiotics: an attempt to systemize the diversity of the modern semiotic research // 13th IASS-AIS World congress of semiotics "Cross-Inter-Multi-Trans", 26-30 June, 2017, Kaunas, Lithuania : program and abstracts. Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2017. ISBN  9786090213469. p. 169.
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Symbol interpretation in visual communication: analyzing a suprematist painting „The Black Square“ in terms of intentionality. Proceedings of International conference on communication, media, technology & design, Eastern Mediterranean University, May 2-4, 2013. Famagusta, North Cyprus, 242-247 p.
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Streching the Point [Elastic Knowledge]. In Eds. Hester Aardse and Astrid van Baalen Findings on Elasticity. Atlas of Creative Thinking. 2010, Vol. 2, pp. 96-98. Amsterdam: Lars Muelers Publishers.
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Informacijos, žinių ir intelekto sąryšis informacijos teorijos, psichofizikos bei kognityvistikos požiūriu. Informacinės technologijos IT2002. Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, Kauno Technologijos universitetas, 2002, p. 277-279.
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Nuotolinio mokymo priemonių kūrimo, naudojimo ir metodikos pastabos. Atvirasis ir nuotolinis švietimas žinių visuomenei. Konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius, Vilniaus universitetas, 2002, p. 25-32.
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Fundamentals of information technology from the Cognitive point of view. (Informacijos technologijos pagrindų raida kognityviniu požiūriu). Informacinės technologijos IT2001. Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, Kauno Technologijos universitetas, 2001, p. 445-4450.
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Elastic structures of knowledge in management. Organisational Structures, Management, Simulation of Business Sectors and Systems: Conference Proceedings: The International Federation of Operational Research Societies Special Conference (SPC8), September 10-12, 1998, Kaunas. P. 252-255.

Moksliniai projektai

Dalyvavimas moksliniuose projektuose

 • Projektas „Nuotolinių magistrantūros kursų rengimas“. Semiotika. E-kursas. Vilniaus universiteto elektroninių studijų centras. (2012 m.) Prieiga per internetą: www.esec.vu.lt;
 • Projektas ,,Humanitarinių ir socialinių mokslų specialistų rengimo tobulinimo skatinant ūkio plėtrą (hsm nkp studijos)“ (2010 m.);
 • Projektas „Nuotolinis (magistratūros) mokymo kursas. Prognozavimo metodai vadyboje“ (2003 m.);
 • Projektas „Nuotolinis mokymo kursas. Semiotikos pagrindai.“ (2001 m.).

Studijoms skirti leidiniai

 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Semiotika. E-kursas. Vilniaus universiteto elektroninių studijų centras, 2012. Prieiga per internetą: www.esec.vu.lt;
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Žinių teorija. E-kursas. Vilniaus universiteto elektroninių studijų centras, 2012. Prieiga per internetą: www.esec.vu.lt;
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Prognozavimo metodai. E-kursas. Vilniaus universiteto elektroninių studijų centras, 2011. Prieiga per internetą: www.esec.vu.lt;
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Prognozavimo metodai vadyboje. Mokomoji knyga. Vilnius, 2007. 64 p.;
 • BUDREVIČIUS, Algirdas. Semiotikos įvadas. Mokomoji knyga. Vilnius, 1998. 64 p.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Tarptautinės

 • On the Account of the Nature of Meaning: Approach Based on the Insights into Aristotle’s and Aquinas’ Theory of Being and Cognition. The Second Conference of the International Association for Cognitive Semiotics (IACS). Institute of Philosophy, Maria Curie Sklodowska University in Lublin. 2016 m. birželio 20-22 d. d., Lenkija.
 • Aristotle’s Hylomorphism: A Paradigm for the Theory of Representation in Cognitive Science, Semiotics and Artificial Intelligence. World Congress «Aristotle 2400 Years», Aristotle University of Thessaloniki, ancient Stageira and ancient Mieza. 2016 m. gegužės 23-28 d. d., Graikija.
 • Elasticity of knowledge in communication: a case of the teacher and student interaction. “4th International Conference of Communication, Media, Technology and Design”, 2015 m. gegužės 16 – 18 d. d. JAE, Dubajus.
 • Elasticity of knowledge in the final phase of learning. "The Ireland International Conference on Education (IICE-2014)", 2014 m. balandžio 28-30 d. d., Dublinas.
 • Informacijos vadybos studentų žinių elastingumo eksperimentinis tyrimas: metodikos metmenys. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tarptautinė mokslinė konferencija "Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II", 2014 m. birželio 19 - 20 d. d., Vilnius.
 • Symbol interpretation in visual communication: analyzing a suprematist painting “The Black Square” in terms of intentionality. "International conference on communication, media, technology & design", 2013 m. gegužės 2-4 d. d., Famagusta, Šiaurės Kipras.
 • Semiotic insights into Aristotle's theory of Being. Konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje“. 2011 m. birželio mėn., Vilnius.
 • Forecasting methods for management. Conference “Forecasting methods for management”, 2011 m. gegužės mėn., Izmir, Turkija.

Nacionalinės

 • Ontologinė informacijos technologijų perspektyva: hilomorfizmo požiūris. Konferencija "Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos' 2015", 2015 m. kovo 19 d., Vilnius.
 • Sąvokų sistema atvaizduotų žinių elastingumas. Konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“, 2013 m. gruodžio 6 d., Vilnius.
 • Tangentiniai ženklai-simboliai vizualinėje komunikacijoje: semiotinė K.Malevičiaus „Juodojo kvadrato“ interpretacija. Konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“, 2012 m. gruodžio 14 d.
 • Elastingosios žinių reprezentacijos Internete. Konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“, 2011 m. gruodžio 16 d.
 • Dvi elastingųjų žinių sampratos. Konferencija „Komunikacijos ir informacijos vadybos raiškos ir modeliai", 2010 gruodžio 17 d., Vilnius.
 • Individo žinių elastingumo modelis. Konferencija „Informacijos ir komunikacijos vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: teorija ir praktika", 2009 m. lapkričio 20 d., Vilnius.

Kvalifikacijos tobulinimas

Stažuotės, mokslinis darbas kitose mokslo institucijose/centruose

 • Ispanija (Zaragoza), San Jorge universitetas. 2015 04 12 – 2015 04 19;
 • Italija, Università degli Studi di Teramo. 2014-05-11 – 2014-05-18;
 • Vokietija, Fridricho-Aleksandro Erlangeno-Niurnbergo universitetas. 2013 06 03 – 2013 06 08;
 • Prancūzija, Paryžiaus Dekarto universitetas (Sorbona). 2012 09 24 - 2012 09 29;
 • Turkija, Izmiro Ege universitetas 2011 05 09 - 2011 0514;
 • Italija, Romos universitetas Sapienza. 2008 05 04 - 2008 05 11;
 • Turkija, Istanbulo Bachcesehir universitetas, 2007 m.;
 • Vokietija, Mitweidos technikos universitetas, 2006 m.;
 • Portugalija, Bejos Politechnikos institutas, 2005 m.;
 • Vokietija, Berlyno Humboldto universitetas, 2005 m.;
 • Graikija, Salonikų Aristotelio universitetas, 2005 m.;
 • Vokietija, Berlyno Humboldto universitetas, 2004 m.;
 • Vokietija, Hanoverio aukštoji technikos mokykla, 1996 m.

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose

 • VU ESEC seminaras VU dėstytojams VMA Moodle panaudojimo klausimais, 2013 lapkričio 28 d.;
 • Mokymai pagal projektą „Mokslininkų ir dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo bazės sukūrimas Vilniaus universitete“. 2008 02 05 – 2008 04 17.

Mokslo populiarinimas

Viešos paskaitos:

 • BUDREVIČIUS, Algirdas (2016). „Studijos Vilniaus universitete". Vieša paskaita katalikiškojo Lilio universiteto studentams, Prancūzija.

Pomėgiai

 Figūrinis čiuožimas

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos