Publikacijos žurnalistikos tema

Žurnalistikos enciklopedija

ViršelisRedakcinė kolegija: Laimonas Tapinas (pirmininkas), Juozas Baušys, Jonas Bulota, Pranas Damijonaitis, Rimgaudas Eilunavičius, Gediminas Ilgūnas, Virgilijus Juodakis, Edmundas Juškys, Bronius Raguotis, Domijonas Šniukas, Skirmantas Valiulis.

Vilnius: Pradai, 1997 m. 606p.
© Lietuvos žurnalistikos centras, 1997
© Vilniaus universitetas, 1997

ISBN 9986-776-62-7

Elektroninė versija