Nacionalinė mokslinė konferencija

mini IKIkonferencijaKovo 24 d. įvyko Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Informacijos ir komunikacijos instituto organizuota nacionalinė mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos’ 2017“.

Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė 36 pranešėjai.

Plenarinius pranešimus pateikė AB „Lietuvos paštas“ Informacinių technologijų departamento vadovas dr. Saulius Jastiuginas, kuris konferencijos dalyvius supažindino su kibernetinio saugumo iššūkiais ir tendencijomis ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Inovacijų departamento vyriausiasis specialistas dr. Romuladas Kalytis, kuris pasidalino patirtimi ir įžvalgomis apie komunikacijos problemas Lietuvos inovacijų politikoje.

Aktualios informacijos ir komunikacijos mokslo problemos buvo analizuojamos trijose teminėse sekcijose: Informacijos ir žinių valdymas; Informacinės ir komunikacinės technologijos; Komunikacija: teorija ir praktika.

Pranešimuose mokslininkai ir praktikai analizavo šių dienų aktualijas, atskleisdami informacijos ir žinių vaidmenį visuomenėje, jos teisinius, socialinius, technologinius aspektus, dalinosi patirtimi ir atliktais tyrimais komunikacijos vadybos, kultūros, žiniasklaidos ir naujųjų medijų srityse.

Konferencijos akimirkos nuotraukų galerijoje