Diplomų įteikimo iškilmės KF magistrantams [2018-01-25]

Laikas: 15:00-17:00 val.

Iškilmių vieta: Šv. Jonų bažnyčia