Laipsnio nesuteikiančių studijų programų komiteto posėdis [2018-05-17]

Pradžia: 11 val.

Vieta: Freskos kambarys