Priėmimo-atestacijos komisijos posėdis [2018-05-15]

Pradžia: 10 val.

Vieta: 206 kab.