Informacijos ir žinių vadybos katedros posėdis [2018-04-06]

Pradžia: 12 val.

Vieta: Freskos kambarys