Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis [2018-04-11]

Pradžia: 9.30 val.

Vieta: Freskos kambarys