Informacijos ir žinių vadybos katedros posėdis [2018-02-08]

Pradžia: 10 val.

Vieta: Freskos kambarys