Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto narių ir dėstytojų posėdis [2018-02-05]

Pradžia: 14 val.

Vieta: Spaudos teatras (217 aud.)