Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis [2018-02-12]

Pradžia: 13 val.

Vieta: Freskos kambarys