Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis [2018-01-08]

Pradžia: 10 val.

Vieta: Freskos kabinetas