Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis [2017-11-20]

Pradžia: 9 val.

Vieta: Freskos kambarys