Fakulteto Tarybos posėdis (dekano rinkimai) [2017-12-04]

Pradžia: 9.30 val.

Vieta: Freskos kambarys