Atviras fakulteto Tarybos posėdis [2017-11-27]

Pradžia: 9.00 val.

Vieta: Spaudos teatras