Informacijos ir žinių vadybos katedros posėdis [2017-09-05]

Pradžia: 11.30 val.

Vieta: 603 kab.