Ginčų nagrinėjimo komisijos posėdis [2017-09-06]

Pradžia: 11.00 val.

Vieta: 215 kab.