Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio komiteto posėdis [2017-10-16]

Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio komiteto (studijų programos: Archyvistika, Informologija, Kultūros informacija ir komunikacija, Verslo informacijos vadyba, Žinių ir inovacijų vadyba) posėdis.

Pradžia: 9 val.

Vieta: Freskos kambarys

Numatoma posėdžio trukmė: 2 val.