Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis [2017-08-28]

Pradžia: 10 val. 

Vieta: Spaudos teatro aud.