Ginčų nagrinėjimo komisijos posėdis [2017-05-03]

Pradžia: 10 val.

Vieta: Freskos kambarys