Studijų programų komitetų posėdžiai [2017-05-08]

Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis

Pradžia: 9 val.

Vieta: Freskos kambarys

 

Komunikacijos mokslų jungtinio magistrantūros studijų programų komiteto posėdis

Pradžia: 13 val.

Vieta: Freskos kambarys