Priėmimo – atestacijos komisijos posėdis [2017-05-10]

Pradžia: 10 val.

Vieta: 206 kab.