Kristinos Jakutytės-Ancienės disertacijos gynimas [2017-05-11]

Kristina Jakutytė-Ancienė gins disertaciją „Elektroninis dalyvavimas įgyvendinant trečiojo sektoriaus veiklas: Lietuvos nevyriausybinių organizacijų atvejis“ socialinių mokslų srities, komunikacijos ir informacijos krypties daktaro laipsniui gauti.

Pradžia: 11 val.

Vieta: Audronės Glosienės (204) auditorija.