Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis [2017-04-07]

Pradžia: 10 val.

Vieta: Freskos kambarys