Posėdžiai

KF Tarybos posėdis 2018 m. gruodžio 17 d.
KIM krypties doktorantūros komiteto posėdis 2018 m. gruodžio 17 d.
KF Tarybos posėdis 2018 m. lapkričio 26 d.
KIM krypties doktorantūros komiteto posėdis 2018 m. lapkričio 19 d.
KF Tarybos posėdis 2018 m. spalio 29 d.
KIM krypties doktorantūros komiteto posėdis 2018 m. spalio 22 d.
KIM krypties doktorantūros komiteto posėdis 2018 m. rugsėjo 28 d.
Knygotyros ir leidybos tyrimų katedros posėdis 2018 m. rugsėjo 26 d.
Informacijos ir žinių vadybos katedros posėdis 2018 m. rugsėjo 25 d.
MOSTA ekspertų vizitas 2018 m. rugsėjo 20 d.
KF Tarybos posėdis 2018 m. rugsėjo 17 d.
Papildomas priėmimas į Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūrą 2018 m. rugsėjo 17 d.
Jungtinis Muzeologijos ir Korporatyvinės komunikacijos tyrimų katedrų posėdis 2018 m. rugsėjo 17 d.
Ekspertų komisijos posėdis 2018 m. rugsėjo 10 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2018 m. rugpjūčio 31 d.
KF Tarybos posėdis 2018 m. birželio 29 d.
Atrankos pokalbis stojantiesiems į Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūrą 2018 m. birželio 29 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2018 m. birželio 26 d.
Jungtinis IŽVK ir KKTK katedrų posėdis 2018 m. birželio 25 d.
Doktorantūros komiteto posėdis 2018 m. birželio 25 d.
Jungtinis MK ir SML posėdis 2018 m. birželio 22 d.
KF Akademinės etikos komisijos posėdis 2018 m. birželio 21 d.
Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2018 m. birželio 21 d.
Stojamasis egzaminas į Analitinės žurnalistikos magistrantūros studijų programą 2018 m. birželio 20 d.
Kūrybos komunikacijos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2018 m. birželio 19 d.
Lyčių studijų centro posėdis 2018 m. birželio 19 d.
Knygotyros ir leidybos tyrimų katedros posėdis 2018 m. birželio 11 d.
Ekraninės ir performatyvios komunikacijos katedros posėdis 2018 m. birželio 5 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2018 m. birželio 4 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2018 m. birželio 1 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2018 m. gegužės 31 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2018 m. gegužės 30 d.
Knygotyros ir leidybos tyrimų katedros posėdis 2018 m. gegužės 30 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2018 m. gegužės 29 d.
KF Tarybos posėdis 2018 m. gegužės 28 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2018 m. gegužės 28 d.
Doktorantūros komiteto posėdis 2018 m. gegužės 28 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2018 m. gegužės 25 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2018 m. gegužės 24 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2018 m. gegužės 23 d.
Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2018 m. gegužės 22 d.
Mokslo komisijos posėdis 2018 m. gegužės 21 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2018 m. gegužės 21 d.
Laipsnio nesuteikiančių studijų programų komiteto posėdis 2018 m. gegužės 17 d.
Jungtinis EPKK ir IŽVK posėdis 2018 m. gegužės 17 d.
Studijų kolegijos posėdis 2018 m. gegužės 16 d.
Darbo grupės Žurnalistikos bakalauro studijų programai pertvarkyti posėdis 2018 m. gegužės 16 d.
Priėmimo-atestacijos komisijos posėdis 2018 m. gegužės 15 d.
Komunikacijos mokslų jungtinio magistrantūros studijų programų komiteto posėdis 2018 m. gegužės 14 d.
Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2018 m. gegužės 11 d.
Jungtinis DMAK, KKTK ir ŽAMK posėdis 2018 m. gegužės 8 d.
Žurnalistikos ir audiovizualinių medijų katedros posėdis 2018 m. gegužės 8 d.
Skaitmeninių medijų laboratorijos posėdis 2018 m. gegužės 8 d.
VU rektorato posėdis 2018 m. gegužės 3 d.
Leidybos bei Leidybos ir reklamos bakalauro studijų programų komiteto posėdis 2018 m. gegužės 2 d.
Doktorantūros komiteto posėdis 2018 m. balandžio 30 d.
KF Tarybos posėdis 2018 m. balandžio 30 d.
Knygotyros ir leidybos tyrimų katedros posėdis 2018 m. balandžio 30 d.
Darbo grupės Žurnalistikos bakalauro studijų programai pertvarkyti posėdis 2018 m. balandžio 30 d.
Mokslo komisijos posėdis 2018 m. balandžio 26 d.
Akademinės etikos komisijos posėdis 2018 m. balandžio 25 d.
Darbo grupės Žurnalistikos bakalauro studijų programai pertvarkyti posėdis 2018 m. balandžio 23 d.
Komunikacijos fakulteto strateginė sesija 2018 m. balandžio 23 d.
Komunikacijos fakulteto strateginė sesija 2018 m. balandžio 13 d.
Lyčių studijų centro posėdis 2018 m. balandžio 12 d.
Jungtinis EPKK ir ŽAMK posėdis 2018 m. balandžio 11 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2018 m. balandžio 11 d.
Darbo grupės Žurnalistikos bakalauro studijų programai pertvarkyti posėdis 2018 m. balandžio 9 d.
Informacijos ir žinių vadybos katedros posėdis 2018 m. balandžio 6 d.
Studijų kolegijos posėdis 2018 m. balandžio 6 d.
Jungtinis KLTK ir DMAK posėdis 2018 m. balandžio 4 d.
Kūrybos komunikacijos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2018 m. kovo 28 d.
KF Tarybos posėdis 2018 m. kovo 26 d.
Knygotyros ir leidybos tyrimų katedros posėdis 2018 m. kovo 26 d.
Doktorantūros komiteto posėdis 2018 m. kovo 26 d.
KF dekanato posėdis 2018 m. kovo 23 d.
Darbo grupės Žurnalistikos bakalauro studijų programai pertvarkyti posėdis 2018 m. kovo 21 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2018 m. kovo 14 d.
Lyčių studijų centro posėdis 2018 m. kovo 8 d.
Kūrybos komunikacijos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2018 m. kovo 8 d.
Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2018 m. kovo 6 d.
KF Tarybos posėdis 2018 m. kovo 5 d.
Jungtinis KKTK, MK, ŽAMK ir IŽVK katedrų posėdis 2018 m. kovo 5 d.
Komunikacijos mokslų jungtinio magistrantūros studijų programų komiteto posėdis 2018 m. kovo 5 d.
Informacijos vadybos jungtinio magistrantūros studijų programų komiteto posėdis 2018 m. vasario 27 d.
Žurnalistikos magistrantūros jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2018 m. vasario 27 d.
Mokslo komisijos posėdis 2018 m. vasario 26 d.
Doktorantūros komiteto posėdis 2018 m. vasario 26 d.
Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2018 m. vasario 23 d.
Knygotyros ir leidybos tyrimų katedros posėdis 2018 m. vasario 19 d.
Lyčių studijų centro posėdis 2018 m. vasario 15 d.
Leidybos bei Leidybos ir reklamos bakalauro studijų programų komiteto posėdis 2018 m. vasario 14 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2018 m. vasario 13 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2018 m. vasario 12 d.
Informacijos ir žinių vadybos katedros posėdis 2018 m. vasario 8 d.
Informacijos vadybos jungtinio magistrantūros studijų programų komiteto posėdis 2018 m. vasario 8 d.
KF Rašto darbų metodinės priemonės rengimo darbo grupės posėdis 2018 m. vasario 6 d.
Komunikacijos mokslų jungtinio magistrantūros studijų programų komiteto posėdis 2018 m. vasario 6 d.
Administracijos susitikimas su Fakulteto bendruomene 2018 m. vasario 5 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto narių ir dėstytojų posėdis 2018 m. vasario 5 d.
Doktorantūros komiteto posėdis 2018 m. vasario 5 d.
Ginčų nagrinėjimo komisijos posėdis 2018 m. vasario 5 d.
Kūrybinių medijų instituto posėdis 2018 m. sausio 31 d.
KF konferencijos organizacinio komiteto pasitarimas 2018 m. sausio 30 d.
KF Tarybos posėdis 2018 m. sausio 29 d.
Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2018 m. sausio 26 d.
Žurnalistikos jungtinio magistrantūros studijų programų komiteto posėdis 2018 m. sausio 24 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2018 m. sausio 24 d.
Darbo grupės posėdis dėl Verslo informacijos vadybos bakalauro studijų programos atnaujinimo 2018 m. sausio 22 d.
Darbo grupės posėdis dėl Informologijos ir Žinių ir inovacijų vadybos bakalauro studijų programų 2018 m. sausio 22 d.
Politinės komunikacijos katedros posėdis 2018 m. sausio 19 d.
KF Studijų skyriaus posėdis 2018 m. sausio 19 d.
Magistro baigiamųjų darbų gynimas 2018 m. sausio 18 d.
Medijų ir skaitmeninės leidybos magistrantūros studijų programų komiteto posėdis 2018 m. sausio 17 d.
Magistro baigiamųjų darbų gynimas 2018 m. sausio 11 d.
Magistro baigiamųjų darbų gynimas 2018 m. sausio 10 d.
KF Studijų skyriaus posėdis 2018 m. sausio 9 d.
Magistro baigiamųjų darbų gynimas 2018 m. sausio 9 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2018 m. sausio 8 d.
Magistro baigiamųjų darbų gynimas 2018 m. sausio 8 d.
Lyčių studijų centro posėdis 2018 m. sausio 5 d.
Magistro baigiamųjų darbų gynimas 2018 m. sausio 5 d.
Darbo grupės posėdis dėl Verslo informacijos vadybos bakalauro studijų programos atnaujinimo 2018 m. sausio 3 d.
Retorikos katedros posėdis 2017 m. gruodžio 22 d.
Lyčių studijų centro posėdis 2017 m. gruodžio 21 d.
Informacijos ir žinių vadybos katedros posėdis 2017 m. gruodžio 21 d.
Kūrybinių medijų instituto posėdis 2017 m. gruodžio 20 d.
Doktorantūros komiteto posėdis 2017 m. gruodžio 18 d.
KF Tarybos posėdis 2017 m. gruodžio 18 d.
Politinės komunikacijos katedros posėdis 2017 m. gruodžio 15 d.
Žurnalistikos ir audiovizualinių medijų katedros posėdis 2017 m. gruodžio 14 d.
Ekraninės ir performatyvios komunikacijos katedros posėdis 2017 m. gruodžio 13 d.
Komunikacijos mokslų jungtinio magistrantūros studijų programų komiteto posėdis 2017 m. gruodžio 11 d.
Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2017 m. gruodžio 8 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2017 m. gruodžio 6 d.
Fakulteto Tarybos posėdis (dekano rinkimai) 2017 m. gruodžio 4 d.
Informacijos mokslų ir bibliotekininkystės instituto posėdis 2017 m. lapkričio 30 d.
Komunikacijos mokslų jungtinio magistrantūros studijų programų komiteto posėdis 2017 m. lapkričio 27 d.
Darbo grupės posėdis dėl naujos bakalauro studijų programos 2017 m. lapkričio 27 d.
Doktorantūros komiteto posėdis 2017 m. lapkričio 27 d.
Atviras fakulteto Tarybos posėdis 2017 m. lapkričio 27 d.
Žurnalistikos ir audiovizualinių medijų katedros posėdis 2017 m. lapkričio 23 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2017 m. lapkričio 20 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2017 m. lapkričio 20 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2017 m. lapkričio 17 d.
Žurnalistikos magistrantūros jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2017 m. lapkričio 16 d.
Mokslo komisijos posėdis 2017 m. lapkričio 16 d.
Ekraninės ir performatyvios komunikacijos katedros posėdis 2017 m. lapkričio 14 d.
KF Studijų skyriaus posėdis 2017 m. lapkričio 10 d.
Mokslo skyriaus posėdis 2017 m. lapkričio 10 d.
Informacijos ir komunikacijos instituto posėdis 2017 m. lapkričio 10 d.
Informologijos ir Žinių ir inovacijų vadybos studijų programų darbo grupės posėdis 2017 m. lapkričio 10 d.
Darbo grupės posėdis KF Rašto darbų metodiniams nurodymams peržiūrėti 2017 m. lapkričio 7 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2017 m. lapkričio 6 d.
Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2017 m. lapkričio 3 d.
Bibliotekų ir informacijos organizavimo mokslinių tyrimų centro posėdis 2017 m. lapkričio 3 d.
Lyčių studijų centro posėdis 2017 m. lapkričio 2 d.
Strateginė sesija 2017 m. lapkričio 2 d.
Kūrybos komunikacijos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2017 m. spalio 30 d.
Doktorantūros komiteto posėdis 2017 m. spalio 30 d.
Žurnalistikos ir audiovizualinių medijų katedros posėdis 2017 m. spalio 26 d.
Retorikos katedros posėdis 2017 m. spalio 25 d.
Darbo grupės posėdis KF Rašto darbų metodiniams nurodymams peržiūrėti 2017 m. spalio 24 d.
Mokslo komisijos posėdis 2017 m. spalio 23 d.
Knygotyros ir leidybos tyrimų katedros posėdis 2017 m. spalio 23 d.
Dekanato posėdis 2017 m. spalio 23 d.
Informacijos ir žinių vadybos katedros posėdis 2017 m. spalio 20 d.
Darbo grupės posėdis KF Rašto darbų metodiniams nurodymams peržiūrėti 2017 m. spalio 17 d.
Korporatyvinės komunikacijos tyrimų katedros posėdis 2017 m. spalio 17 d.
Tarpiniai baigiamųjų darbų gynimai 2017 m. spalio 17 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio komiteto posėdis 2017 m. spalio 16 d.
Darbo grupės posėdis KF Rašto darbų metodiniams nurodymams peržiūrėti 2017 m. spalio 11 d.
Mokslo komisijos posėdis 2017 m. spalio 9 d.
Darbo grupės posėdis KF Rašto darbų metodiniams nurodymams peržiūrėti 2017 m. spalio 3 d.
Kūrybinių medijų instituto posėdis 2017 m. spalio 2 d.
Doktorantūros komiteto posėdis 2017 m. spalio 2 d.
KF studijų skyriaus posėdis 2017 m. rugsėjo 29 d.
Rašto darbų metodiniams nurodymams peržiūrėti darbo grupės posėdis 2017 m. rugsėjo 28 d.
Leidybos ir reklamos studijų programoje dirbančių dėstytojų susitikimas 2017 m. rugsėjo 26 d.
Fakulteto Tarybos posėdis 2017 m. rugsėjo 25 d.
Ekspertų komisijos posėdis 2017 m. rugsėjo 22 d.
Konferencijos „Books and screens and the reading brain“ organizacinio komiteto pasitarimas 2017 m. rugsėjo 21 d.
Informacijos vadybos jungtinio magistrantūros studijų programų komiteto posėdis 2017 m. rugsėjo 19 d.
Ekspertų komisijos posėdis 2017 m. rugsėjo 19 d.
Darbo grupės posėdis dėl naujos bakalauro studijų programos 2017 m. rugsėjo 15 d.
Fakulteto tarybos posėdis 2017 m. rugsėjo 13 d.
Muzeologijos katedros posėdis 2017 m. rugsėjo 11 d.
Informacijos vadybos jungtinio magistrantūros studijų programų komiteto posėdis 2017 m. rugsėjo 11 d.
Knygotyros ir leidybos tyrimų katedros posėdis 2017 m. rugsėjo 6 d.
Ginčų nagrinėjimo komisijos posėdis 2017 m. rugsėjo 6 d.
Konferencijos „Books and screens and the reading brain“ organizacinio komiteto pasitarimas 2017 m. rugsėjo 6 d.
Informacijos ir žinių vadybos katedros posėdis 2017 m. rugsėjo 5 d.
Mokslo komisijos posėdis 2017 m. rugsėjo 4 d.
Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2017 m. rugpjūčio 31 d.
KF Tarybos posėdis 2017 m. rugpjūčio 31 d.
Leidybos bei Leidybos ir reklamos bakalauro studijų programų komiteto posėdis 2017 m. rugpjūčio 31 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2017 m. rugpjūčio 28 d.
KF Studijų skyriaus posėdis 2017 m. rugpjūčio 28 d.
Atrankos pokalbis stojantiesiems į Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūrą 2017 m. birželio 29 d.
Informacijos vadybos jungtinio magistrantūros studijų programų komiteto posėdis 2017 m. birželio 28 d.
Disertacijos gynimas 2017 m. birželio 27 d.
KF Tarybos posėdis 2017 m. birželio 27 d.
Kūrybinių medijų instituto posėdis 2017 m. birželio 27 d.
Mokslo komisijos posėdis 2017 m. birželio 26 d.
Doktorantūros komiteto posėdis 2017 m. birželio 26 d.
KF Tarybos posėdis 2017 m. birželio 20 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2017 m. birželio 20 d.
Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2017 m. birželio 16 d.
Posėdis dėl diplomų iškilmių organizavimo 2017 m. birželio 16 d.
Kūrybos komunikacijos studijų programos atviras posėdis 2017 m. birželio 13 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2017 m. birželio 12 d.
Studijų kolegijos posėdis 2017 m. birželio 12 d.
Mokslo komisijos posėdis 2017 m. birželio 12 d.
Tarptautinės mokslinės konferencijos organizacinio komiteto pasitarimas 2017 m. birželio 12 d.
Posėdis dėl diplomų iškilmių organizavimo 2017 m. birželio 12 d.
Informacijos vadybos jungtinio magistrantūros studijų programų komiteto posėdis 2017 m. birželio 8 d.
Ginčų nagrinėjimo komisijos posėdis 2017 m. birželio 6 d.
Komunikacijos mokslų jungtinio magistrantūros studijų programų komiteto posėdis 2017 m. birželio 5 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2017 m. birželio 2 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2017 m. birželio 1 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2017 m. gegužės 31 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2017 m. gegužės 30 d.
Mokslo komisijos posėdis 2017 m. gegužės 29 d.
Akademinės etikos komisijos posėdis 2017 m. gegužės 29 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2017 m. gegužės 29 d.
Ketinamos vykdyti studijų programos vertinimas 2017 m. gegužės 29 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2017 m. gegužės 26 d.
Studijų kolegijos posėdis 2017 m. gegužės 26 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2017 m. gegužės 25 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2017 m. gegužės 24 d.
KF Studijų skyriaus posėdis 2017 m. gegužės 23 d.
KF Tarybos posėdis 2017 m. gegužės 23 d.
Doktorantūros komiteto posėdis 2017 m. gegužės 22 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2017 m. gegužės 19 d.
Informacijos vadybos jungtinio magistrantūros studijų programų komiteto posėdis 2017 m. gegužės 18 d.
Žurnalistikos magistrantūros jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2017 m. gegužės 15 d.
Muzeologijos katedros posėdis 2017 m. gegužės 11 d.
Kristinos Jakutytės-Ancienės disertacijos gynimas 2017 m. gegužės 11 d.
Priėmimo – atestacijos komisijos posėdis 2017 m. gegužės 10 d.
Kūrybinių medijų instituto posėdis 2017 m. gegužės 8 d.
Mokslo komisijos posėdis 2017 m. gegužės 8 d.
Studijų programų komitetų posėdžiai 2017 m. gegužės 8 d.
Ginčų nagrinėjimo komisijos posėdis 2017 m. gegužės 3 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2017 m. gegužės 2 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2017 m. balandžio 28 d.
KF Tarybos posėdis 2017 m. balandžio 24 d.
Mokslo komisijos posėdis 2017 m. balandžio 24 d.
Doktorantūros komiteto posėdis 2017 m. balandžio 24 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2017 m. balandžio 7 d.
Doktorantūros komiteto posėdis 2017 m. kovo 27 d.
Kūrybos komunikacijos studijų programos komiteto posėdis 2017 m. kovo 21 d.
Informacijos vadybos jungtinio magistrantūros studijų programų komiteto posėdis 2017 m. kovo 20 d.
Informacijos ir komunikacijos instituto posėdis 2017 m. kovo 17 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2017 m. kovo 13 d.
KF Tarybos posėdis 2017 m. kovo 13 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2017 m. kovo 10 d.
Kūrybinių medijų instituto posėdis 2017 m. kovo 9 d.
Ginčų nagrinėjimo komisijos posėdis 2017 m. kovo 8 d.
Doktorantūros sekretoriato pasitarimas 2017 m. kovo 7 d.
Mokslo komisijos posėdis 2017 m. kovo 6 d.
Komunikacijos mokslų jungtinio magistrantūros studijų programų komiteto posėdis 2017 m. kovo 6 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2017 m. kovo 6 d.
Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2017 m. kovo 3 d.
Mokslo komisijos posėdis 2017 m. vasario 27 d.
Doktorantūros komiteto posėdis 2017 m. vasario 27 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2017 m. vasario 24 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2017 m. vasario 24 d.
Muzeologijos katedros posėdis 2017 m. vasario 20 d.
Žurnalistikos bakalauro baigiamųjų kūrybinių darbų gynimai 2017 m. vasario 15 d.
Mokslo komisijos posėdis 2017 m. vasario 13 d.
Kūrybinių medijų instituto posėdis 2017 m. vasario 9 d.
Ginčų nagrinėjimo komisijos posėdis 2017 m. vasario 9 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2017 m. vasario 6 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto narių ir dėstytojų posėdis 2017 m. vasario 2 d.
KF Studijų skyriaus posėdis 2017 m. sausio 31 d.
Mokslo komisijos posėdis 2017 m. sausio 30 d.
Doktorantūros komiteto posėdis 2017 m. sausio 30 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2017 m. sausio 26 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2017 m. sausio 25 d.
Ginčų nagrinėjimo komisijos posėdis 2017 m. sausio 24 d.
KF Tarybos posėdis 2017 m. sausio 23 d.
Archyvistikos bakalauro baigiamųjų darbų išankstiniai gynimai 2017 m. sausio 20 d.
Informacijos ir komunikacijos instituto posėdis 2017 m. sausio 19 d.
Žurnalistikos bakalauro baigiamųjų kūrybinių darbų gynimai 2017 m. sausio 18 d.
Doktorantūros sekretoriato pasitarimas 2017 m. sausio 17 d.
KF Studijų skyriaus posėdis 2017 m. sausio 17 d.
Ginčų nagrinėjimo komisijos posėdis 2017 m. sausio 17 d.
Magistro baigiamųjų darbų gynimas 2017 m. sausio 13 d.
Magistro baigiamųjų darbų gynimas 2017 m. sausio 12 d.
Žurnalistikos magistrantūros jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2017 m. sausio 12 d.
Magistro baigiamųjų darbų gynimas 2017 m. sausio 10 d.
Magistro baigiamųjų darbų gynimas 2017 m. sausio 9 d.
Mokslo komisijos posėdis 2017 m. sausio 9 d.
Konferencijos organizacinio komiteto pasitarimas 2017 m. sausio 9 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2017 m. sausio 9 d.
Magistro baigiamųjų darbų gynimas 2017 m. sausio 6 d.
Magistro baigiamųjų darbų gynimas 2017 m. sausio 5 d.
Magistro baigiamųjų darbų gynimas 2017 m. sausio 4 d.
Magistro baigiamųjų darbų gynimas 2017 m. sausio 3 d.
Darbo grupės posėdis Leidybos magistrantūros studijų programai tobulinti 2016 m. gruodžio 21 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2016 m. gruodžio 21 d.
Darbo grupės posėdis Verslo informacijos vadybos bakalauro studijų programai tobulinti 2016 m. gruodžio 20 d.
KIM krypties doktorantūros komiteto posėdis 2016 m. gruodžio 19 d.
KF Tarybos posėdis 2016 m. gruodžio 19 d.
Kūrybinių medijų instituto posėdis 2016 m. gruodžio 13 d.
Mokslo komisijos posėdis 2016 m. gruodžio 12 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2016 m. gruodžio 12 d.
Informacijos ir komunikacijos instituto posėdis 2016 m. gruodžio 9 d.
Kšištofo Tolkačevskio disertacijos gynimas 2016 m. gruodžio 9 d.
KF Tarybos posėdis 2016 m. gruodžio 5 d.
Muzeologijos katedros posėdis 2016 m. gruodžio 5 d.
KIM krypties doktorantūros komiteto posėdis 2016 m. lapkričio 28 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2016 m. lapkričio 25 d.
KF Studijų skyriaus posėdis 2016 m. lapkričio 25 d.
Kūrybinių medijų instituto posėdis 2016 m. lapkričio 24 d.
Mokslo komisijos posėdis 2016 m. lapkričio 23 d.
Kūrybos komunikacijos studijų programos komiteto posėdis 2016 m. lapkričio 22 d.
Mokslo komisijos posėdis 2016 m. lapkričio 21 d.
Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2016 m. lapkričio 18 d.
Leidybos magistrantūros studijų programos baigiamųjų darbų išankstiniai gynimai 2016 m. lapkričio 16 d.
Mokslo komisijos posėdis 2016 m. lapkričio 16 d.
KF Studijų skyriaus posėdis 2016 m. lapkričio 15 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2016 m. lapkričio 14 d.
Mokslo komisijos posėdis 2016 m. lapkričio 14 d.
Tarptautinės konferencijos Organizacinio komiteto posėdis 2016 m. lapkričio 14 d.
Informacijos ir komunikacijos instituto posėdis 2016 m. lapkričio 11 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2016 m. lapkričio 7 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2016 m. spalio 28 d.
Informacijos vadybos magistrantūros jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2016 m. spalio 26 d.
KIM krypties doktorantūros komiteto posėdis 2016 m. spalio 24 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2016 m. spalio 21 d.
Muzeologijos katedros posėdis 2016 m. spalio 20 d.
Leidybos ir Leidybos ir reklamos bakalauro studijų programų komiteto narių ir dėstytojų posėdis 2016 m. spalio 20 d.
Kūrybinių medijų instituto posėdis 2016 m. spalio 20 d.
Komunikacijos mokslų jungtinio magistrantūros studijų programų komiteto posėdis 2016 m. spalio 17 d.
Informacijos ir komunikacijos instituto posėdis 2016 m. spalio 14 d.
Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2016 m. spalio 14 d.
Komunikacijos mokslų jungtinio magistrantūros studijų programų komiteto posėdis 2016 m. spalio 10 d.
Žurnalistikos magistrantūros jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2016 m. spalio 7 d.
Leidybos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2016 m. spalio 4 d.
Kūrybos komunikacijos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2016 m. spalio 4 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2016 m. rugsėjo 28 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2016 m. rugsėjo 27 d.
Mokslo komisijos posėdis 2016 m. rugsėjo 26 d.
Studijų programų komitetų posėdžiai 2016 m. rugsėjo 26 d.
KIM krypties doktorantūros komiteto posėdis 2016 m. rugsėjo 26 d.
KF Tarybos posėdis 2016 m. rugsėjo 19 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2016 m. rugsėjo 2 d.
KF Studijų skyriaus posėdis 2016 m. rugpjūčio 31 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto narių, studijų programų kuratorių ir dėstytojų posėdis 2016 m. rugpjūčio 31 d.
Akademinės etikos komisijos posėdis 2016 m. rugpjūčio 31 d.
Informacijos ir komunikacijos instituto posėdis 2016 m. rugpjūčio 30 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2016 m. rugpjūčio 30 d.
Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2016 m. rugpjūčio 30 d.
Ginčų nagrinėjimo komisijos posėdis 2016 m. liepos 5 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2016 m. birželio 30 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2016 m. birželio 29 d.
Atrankos pokalbis, stojantiesiems į Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūrą 2016 m. birželio 29 d.
KIM krypties doktorantūros komiteto posėdis 2016 m. birželio 27 d.
KF Tarybos posėdis 2016 m. birželio 20 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2016 m. birželio 20 d.
Studijų programų komitetų posėdžiai 2016 m. birželio 20 d.
Ginčų nagrinėjimo komisijos posėdis 2016 m. birželio 14 d.
Informacijos ir komunikacijos instituto posėdis 2016 m. birželio 14 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2016 m. birželio 2 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2016 m. birželio 1 d.
Leidybos krypties studijų programos išorinis vertinimas 2016 m. gegužės 31 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2016 m. gegužės 31 d.
KF Tarybos posėdis 2016 m. gegužės 30 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2016 m. gegužės 30 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2016 m. gegužės 27 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2016 m. gegužės 26 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2016 m. gegužės 25 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2016 m. gegužės 24 d.
Doktorantūros ir Mokslo komisijos posėdis 2016 m. gegužės 23 d.
Baigiamųjų darbų gynimai 2016 m. gegužės 23 d.
Leidybos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2016 m. gegužės 19 d.
Pasitarimas dėl fakulteto konferencijos 2016 m. gegužės 18 d.
Pasitarimas dėl fakulteto konferencijos 2016 m. gegužės 16 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2016 m. gegužės 16 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2016 m. gegužės 13 d.
Informacijos ir komunikacijos instituto posėdis 2016 m. gegužės 13 d.
Darbo grupės posėdis dėl naujos studijų programos 2016 m. gegužės 6 d.
Fakulteto konferencijos organizacinio komiteto pasitarimas 2016 m. gegužės 2 d.
KF Tarybos posėdis 2016 m. gegužės 2 d.
KF Priėmimo-atestacinės komisijos posėdis 2016 m. balandžio 26 d.
Posėdis dėl bakalauro studijų programų administravimo 2016 m. balandžio 25 d.
Mokslo komisijos posėdis 2016 m. balandžio 25 d.
Doktorantūros komiteto posėdis 2016 m. balandžio 25 d.
Žurnalistikos magistrantūros jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2016 m. balandžio 22 d.
Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2016 m. balandžio 22 d.
Leidybos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2016 m. balandžio 18 d.
Strateginio veiklos plano svarstymas 2016 m. balandžio 18 d.
Fakulteto konferencijos organizacinio komiteto posėdis 2016 m. balandžio 18 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2016 m. balandžio 15 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2016 m. balandžio 13 d.
Kūrybos komunikacijos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2016 m. balandžio 13 d.
Fakulteto konferencijos organizacinio komiteto posėdis 2016 m. balandžio 11 d.
Magistro baigiamųjų darbų išankstiniai gynimai 2016 m. balandžio 11 d.
Informacijos paslaugų jungtinio bakalauro studijų programų komiteto posėdis 2016 m. balandžio 11 d.
Išankstinis LEIDYBOS bakalauro baigiamųjų darbų gynimas 2016 m. balandžio 4 d.
Dėstytojų susitikimas 2016 m. kovo 30 d.
Darbo grupės posėdis 2016 m. kovo 30 d.
KF Studijų skyriaus posėdis 2016 m. kovo 25 d.
Doktorantūros komiteto posėdis 2016 m. kovo 21 d.
KF Tarybos posėdis 2016 m. kovo 21 d.
Žurnalistikos magistrantūros jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2016 m. kovo 18 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2016 m. kovo 18 d.
Komunikacijos mokslų magistrantūros jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2016 m. kovo 14 d.
Informacijos paslaugų jungtinio bakalauro studijų programų komiteto posėdis 2016 m. kovo 14 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2016 m. kovo 9 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2016 m. kovo 4 d.
Informacijos ir komunikacijos instituto posėdis 2016 m. kovo 2 d.
Darbo grupės posėdis 2016 m. kovo 2 d.
KF nuostatų rengimo darbo grupės posėdis 2016 m. vasario 29 d.
Fakulteto konferencijos organizacinio komiteto posėdis 2016 m. vasario 29 d.
Pasitarimas dėl fakulteto 25-mečio 2016 m. vasario 29 d.
Viktoro Denisenko disertacijos gynimas 2016 m. vasario 25 d.
Informacijos vadybos jungtinio magistrantūros studijų programų komiteto posėdis 2016 m. vasario 22 d.
Darbo grupės posėdis naujai bakalauro studijų programai parengti 2016 m. vasario 22 d.
Žurnalistikos magistrantūros jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2016 m. vasario 19 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2016 m. vasario 19 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2016 m. vasario 17 d.
Kūrybos komunikacijos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2016 m. vasario 17 d.
Komunikacijos mokslų magistrantūros jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2016 m. vasario 15 d.
Doktorantūros komiteto posėdis 2016 m. vasario 15 d.
KF Tarybos posėdis 2016 m. vasario 15 d.
Susitikimas su VU studijų prorektore 2016 m. vasario 10 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2016 m. vasario 8 d.
KF Tarybos posėdis 2016 m. vasario 8 d.
Ginčų nagrinėjimo komisijos posėdis 2016 m. vasario 5 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2016 m. vasario 1 d.
KF Tarybos posėdis 2016 m. vasario 1 d.
Lauros Juchnevič disertacijos gynimas 2016 m. sausio 27 d.
Mokslo komisijos posėdis 2016 m. sausio 25 d.
KF Studijų skyriaus posėdis 2016 m. sausio 25 d.
Informacijos vadybos magistrantūros jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2016 m. sausio 25 d.
Bakalauro darbo projektų gynimai 2016 m. sausio 22 d.
Bakalauro darbo projektų gynimai 2016 m. sausio 21 d.
Baigiamųjų kūrybinių darbų gynimai 2016 m. sausio 20 d.
Bakalauro darbo projektų gynimai 2016 m. sausio 20 d.
Baigiamųjų kūrybinių darbų gynimai 2016 m. sausio 19 d.
Bakalauro darbo projektų gynimai 2016 m. sausio 19 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2016 m. sausio 18 d.
Atviras KF Tarybos posėdis 2016 m. sausio 18 d.
Archyvistikos bakalauro baigiamųjų darbų išankstiniai gynimai 2016 m. sausio 18 d.
Bakalauro darbo projektų gynimai 2016 m. sausio 18 d.
Tarptautinės komunikacijos (A) magistro studijų programos baigiamųjų darbų gynimai 2016 m. sausio 14 d.
Doktorantūros sekretoriato susirinkimas 2016 m. sausio 13 d.
Tarptautinės komunikacijos magistro studijų programos baigiamųjų darbų gynimai 2016 m. sausio 12 d.
Tarptautinės komunikacijos magistro studijų programos baigiamųjų darbų gynimai 2016 m. sausio 11 d.
Žinių vadybos ir lyderystės magistro studijų programos baigiamųjų darbų gynimai 2016 m. sausio 7 d.
Ryšių su visuomene baigiamųjų darbų gynimai 2016 m. sausio 7 d.
Leidybos magistro baigiamųjų darbų gynimai 2016 m. sausio 6 d.
RsV baigiamųjų darbų gynimai 2016 m. sausio 6 d.
Žurnalistikos (S) magistro baigiamųjų darbų gynimai 2016 m. sausio 6 d.
Darnaus vystymosi komunikacijos magistro studijų programos baigiamųjų darbų gynimai 2016 m. sausio 5 d.
Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto posėdis 2015 m. gruodžio 21 d.
Informacijos vadybos magistrantūros jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2015 m. gruodžio 18 d.
Informacijos ir komunikacijos instituto posėdis 2015 m. gruodžio 18 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2015 m. gruodžio 17 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2015 m. gruodžio 17 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2015 m. gruodžio 16 d.
KF Tarybos posėdis 2015 m. gruodžio 16 d.
Komunikacijos mokslų magistrantūros jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2015 m. gruodžio 14 d.
Susitikimas su Marijampolės Marijonų gimnazijos atstovais 2015 m. gruodžio 9 d.
Leidybos bakalauro studijų programos savianalizės rengimo darbo grupės posėdis 2015 m. gruodžio 8 d.
Komunikacijos mokslų magistrantūros jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2015 m. gruodžio 7 d.
Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto posėdis 2015 m. lapkričio 30 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2015 m. lapkričio 30 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2015 m. lapkričio 27 d.
Komunikacijos mokslų magistrantūros jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2015 m. lapkričio 23 d.
KF Studijų skyriaus posėdis 2015 m. lapkričio 20 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2015 m. lapkričio 19 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2015 m. lapkričio 17 d.
Leidybos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2015 m. lapkričio 16 d.
KF Tarybos posėdis 2015 m. lapkričio 16 d.
Vasaros mokyklos „Šalies įvaizdis ir informacinis karas“ partnerių susitikimas 2015 m. lapkričio 13 d.
Specializacijų paskirstymas 2015 m. lapkričio 13 d.
Informacijos ir komunikacijos instituto posėdis 2015 m. lapkričio 13 d.
Žurnalistikos magistrantūros jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2015 m. lapkričio 12 d.
Medijų tyrimų laboratorijos posėdis 2015 m. lapkričio 12 d.
Kūrybos komunikacijos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2015 m. lapkričio 11 d.
Leidybos magistrantūros studijų programos baigiamųjų darbų išankstiniai gynimai 2015 m. lapkričio 9 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2015 m. lapkričio 9 d.
Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2015 m. lapkričio 6 d.
Jungtinio Komunikacijos mokslų studijų programų komiteto posėdis 2015 m. lapkričio 2 d.
Mokslo komisijos posėdis 2015 m. lapkričio 2 d.
RSV magistrantūros studijų programos komiteto posėdis 2015 m. spalio 29 d.
Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto posėdis 2015 m. spalio 26 d.
KF Tarybos posėdis 2015 m. spalio 26 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2015 m. spalio 23 d.
Leidybos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2015 m. spalio 22 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2015 m. spalio 22 d.
BIMI posėdis 2015 m. spalio 22 d.
Leidybos magistrantūros studijų programos komiteto posėdis 2015 m. spalio 21 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2015 m. spalio 21 d.
KF Studijų skyriaus posėdis 2015 m. spalio 16 d.
Informacijos ir komunikacijos instituto posėds 2015 m. spalio 16 d.
Doktorantų susitikimas su KF dekanu 2015 m. spalio 14 d.
Kūrybos komunikacijos studijų programos komiteto posėdis 2015 m. spalio 7 d.
KF Tarybos posėdis 2015 m. spalio 5 d.
Pasitarimas dėl strateginės sesijos 2015 m. spalio 5 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2015 m. spalio 2 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2015 m. spalio 2 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2015 m. rugsėjo 30 d.
Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto posėdis 2015 m. rugsėjo 28 d.
KF Tarybos posėdis 2015 m. rugsėjo 21 d.
BIMI posėdis 2015 m. rugsėjo 21 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2015 m. rugsėjo 14 d.
Žurnalistikos magistrantūros jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2015 m. rugsėjo 10 d.
Ginčų nagrinėjimo komisijos posėdis 2015 m. rugsėjo 7 d.
Leidybos magistrantūros studijų programos komiteto posėdis 2015 m. rugpjūčio 31 d.
KF Tarybos posėdis 2015 m. rugpjūčio 31 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2015 m. rugpjūčio 31 d.
IKI posėdis 2015 m. rugpjūčio 31 d.
Leidybos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2015 m. rugpjūčio 31 d.
KDI posėdis 2015 m. rugpjūčio 31 d.
KF Studijų skyriaus posėdis 2015 m. rugpjūčio 24 d.
Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto posėdis 2015 m. liepos 1 d.
Atrankos pokalbis, stojantiesiems į doktorantūrą 2015 m. birželio 30 d.
KIM krypties doktorantūros komiteto posėdis 2015 m. birželio 22 d.
Mokslo komisijos posėdis 2015 m. birželio 22 d.
Komunikacijos mokslų jungtinis magistrantūros studijų programų komiteto posėdis 2015 m. birželio 15 d.
Leidybos magistrantūros studijų programos komiteto posėdis 2015 m. birželio 12 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2015 m. birželio 12 d.
Kūrybos komunikacijos studijų programos komiteto posėdis 2015 m. birželio 11 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2015 m. birželio 10 d.
Informacijos paslaugų studijų programų komiteto posėdis 2015 m. birželio 10 d.
Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2015 m. birželio 10 d.
Informacijos ir komunikacijos instituto posėdis 2015 m. birželio 8 d.
Leidybos bakalauro BD gynimai 2015 m. birželio 4 d.
Verslo informacijos vadybos bakalauro BD gynimai 2015 m. birželio 4 d.
Leidybos bakalauro BD gynimai 2015 m. birželio 3 d.
Verslo informacijos vadybos bakalauro BD gynimai 2015 m. birželio 3 d.
Leidybos bakalauro BD gynimai 2015 m. birželio 2 d.
Verslo informacijos vadybos bakalauro BD gynimai 2015 m. birželio 2 d.
Leidybos bakalauro BD gynimai 2015 m. birželio 1 d.
Verslo informacijos vadybos bakalauro BD gynimai 2015 m. birželio 1 d.
Mokslo komisijos posėdis 2015 m. birželio 1 d.
KF tarybos posėdis 2015 m. birželio 1 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2015 m. gegužės 29 d.
Informologijos bakalauro BD gynimai 2015 m. gegužės 29 d.
Žurnalitikos (NL, I) bakalauro BD gynimai 2015 m. gegužės 29 d.
Archyvistikos bakalauro BD gynimai 2015 m. gegužės 28 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos (I) bakalauro BD gynimai 2015 m. gegužės 28 d.
Informologijos bakalauro BD gynimai 2015 m. gegužės 28 d.
Tarptautinės komunikacijos magistro BD gynimai 2015 m. gegužės 28 d.
Žurnalitikos (NL, I) bakalauro BD gynimai 2015 m. gegužės 28 d.
Archyvistikos bakalauro BD gynimai 2015 m. gegužės 27 d.
Informacijos ir bibliotekų paslaugų bakalauro BD gynimai 2015 m. gegužės 27 d.
Informologijos bakalauro BD gynimai 2015 m. gegužės 27 d.
Žurnalitikos (NL, I) bakalauro BD gynimai 2015 m. gegužės 27 d.
Archyvistikos bakalauro BD gynimai 2015 m. gegužės 26 d.
Informologijos bakalauro BD gynimai 2015 m. gegužės 26 d.
Komunikacijos mokslų magistro BD gynimai 2015 m. gegužės 26 d.
Žurnalitikos (NL, I) bakalauro BD gynimai 2015 m. gegužės 26 d.
Analitinės žurnalistikos magistro studijų programos baigiamųjų darbų gynimai 2015 m. gegužės 25 d.
Paveldo informacijos ir komunikacijos magistro studijų programos baigiamųjų darbų gynimai 2015 m. gegužės 25 d.
Žinių vadybos ir lyderystės magistro studijų programos baigiamųjų darbų gynimai 2015 m. gegužės 25 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2015 m. gegužės 25 d.
Studijų programų komitetų pirmininkų posėdis 2015 m. gegužės 20 d.
Išplėstinis KF Tarybos posėdis 2015 m. gegužės 11 d.
Kūrybos komunikacijos studijų programos komiteto posėdis 2015 m. gegužės 6 d.
Analitinės žurnalistikos (621P52001) studijų programos tarptautinio vertinimo posėdis 2015 m. balandžio 30 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2015 m. balandžio 29 d.
Archyvistikos (612P12001) ir Paveldo informacijos ir komunikacijos (621P90003) studijų programų tarptautinio vertinimo posėdis 2015 m. balandžio 29 d.
Darnaus vystymosi komunikacijos (621P90004) ir Ryšiai su visuomene (621P20001) studijų programų tarptautinio vertinimo posėdis 2015 m. balandžio 28 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2015 m. balandžio 27 d.
Mokslo komisijos posėdis 2015 m. balandžio 22 d.
KF Tarybos posėdis 2015 m. balandžio 17 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2015 m. balandžio 16 d.
Medijų tyrimų laboratorijos posėdis 2015 m. balandžio 16 d.
Informacijos ir komunikacijos instituto posėdis 2015 m. balandžio 16 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2015 m. balandžio 16 d.
Žurnalistikos magistrantūros jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2015 m. balandžio 2 d.
Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto posėdis 2015 m. kovo 30 d.
KF Tarybos posėdis 2015 m. kovo 30 d.
Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2015 m. kovo 27 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2015 m. kovo 26 d.
Kūrybos komunikacijos studijų programos komiteto posėdis 2015 m. kovo 25 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2015 m. kovo 23 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2015 m. kovo 20 d.
Mokslo komisijos posėdis 2015 m. kovo 16 d.
Informacijos paslaugų bakalauro jungtinio studijų programų komiteto posėdis 2015 m. kovo 16 d.
LEIDYBOS magistrantūros studijų programos komiteto posėdis 2015 m. kovo 13 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2015 m. kovo 13 d.
Informacijos ir komunikacijos instituto posėdis 2015 m. kovo 6 d.
KF Tarybos posėdis 2015 m. vasario 23 d.
Doktorantūros komiteto posėdis 2015 m. vasario 23 d.
Žurnalistikos (S) magistrantūros studijų programos komiteto posėdis 2015 m. vasario 6 d.
Studijų skyriaus posėdis 2015 m. vasario 3 d.
Doktorantūros komiteto posėdis 2015 m. sausio 26 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2015 m. sausio 23 d.
Atviras KF Tarybos posėdis 2015 m. sausio 22 d.
Muzeologijos katedros posėdis 2014 m. gruodžio 22 d.
KF Tarybos posėdis 2014 m. gruodžio 15 d.
Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto posėdis 2014 m. gruodžio 15 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2014 m. gruodžio 10 d.
Žurnalistikos (S) magistrantūros studijų programos komiteto posėdis 2014 m. gruodžio 5 d.
Informacijos ir komunikacijos instituo posėdis 2014 m. gruodžio 1 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2014 m. lapkričio 28 d.
Paveldo informacijos ir komunikacijos magistrantūros studijų programos komiteto posėdis 2014 m. lapkričio 26 d.
Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto posėdis 2014 m. lapkričio 24 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2014 m. lapkričio 19 d.
Fakulteto tarybos posėdis 2014 m. lapkričio 17 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2014 m. lapkričio 14 d.
Verslo informacijos vadybos studijų programos komiteto posėdis 2014 m. lapkričio 12 d.
Programų komitetų pirmininkų ir specializacijų vadovų posėdis 2014 m. lapkričio 3 d.
Jungtinis studijų komitetų posėdis 2014 m. spalio 27 d.
Kūrybos komunikacijos studijų programos komiteto posėdis 2014 m. spalio 27 d.
Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto posėdis 2014 m. spalio 27 d.
Informacijos ir komunikacijos instituto posėdis 2014 m. spalio 24 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2014 m. spalio 24 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2014 m. spalio 22 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2014 m. spalio 21 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto ir Archyvistikos studijų programos komiteto posėdis 2014 m. spalio 13 d.
Fakulteto tarybos posėdis 2014 m. spalio 6 d.
Doktorantūros komiteto pasitarimas 2014 m. rugsėjo 22 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2014 m. rugsėjo 5 d.
Informacijos ir komunikacijos instituto posėdis 2014 m. rugpjūčio 29 d.
Fakulteto Tarybos posėdis 2014 m. rugpjūčio 29 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2014 m. rugpjūčio 28 d.
Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto posėdis 2014 m. birželio 30 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2014 m. birželio 25 d.
Fakulteto Tarybos posėdis 2014 m. birželio 23 d.
Kultūros informacijos ir komunikacijos studijų programos komiteto posėdis 2014 m. birželio 16 d.
Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto posėdis 2014 m. birželio 16 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2014 m. birželio 13 d.
Informacijos ir komunikacijos instituto posėdis 2014 m. birželio 9 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2014 m. gegužės 27 d.
Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto posėdis 2014 m. gegužės 19 d.
Fakulteto Tarybos posėdis 2014 m. gegužės 5 d.
Priėmimo-atestacinės komisijos posėdis 2014 m. balandžio 28 d.
Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto posėdis 2014 m. balandžio 28 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2014 m. balandžio 18 d.
Informacijos ir komunikacijos instituto posėdis 2014 m. balandžio 15 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2014 m. balandžio 15 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2014 m. balandžio 14 d.
Komunikacijos fakulteto Tarybos posėdis 2014 m. balandžio 7 d.
Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto posėdis 2014 m. kovo 31 d.
Informacijos ir komunikacijos instituto posėdis 2014 m. kovo 28 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2014 m. kovo 26 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2014 m. kovo 21 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2014 m. vasario 28 d.
Informacijos ir komunikacijos instituto posėdis 2014 m. vasario 28 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2014 m. vasario 28 d.
Muzeologijos katedros posėdis 2014 m. vasario 24 d.
Fakulteto Tarybos posėdis 2014 m. vasario 24 d.
Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto posėdis 2014 m. vasario 17 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2014 m. vasario 14 d.
Žurnalistikos bakalauro baigiamųjų kūrybinių darbų gynimai 2014 m. vasario 14 d.
Informacijos ir komunikacijos katedros posėdis 2014 m. sausio 31 d.
Mokslo komisijos posėdis 2014 m. sausio 27 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2014 m. sausio 24 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2014 m. sausio 15 d.
Atviras KF tarybos posėdis 2014 m. sausio 13 d.
KF tarybos posėdis 2013 m. gruodžio 16 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2013 m. gruodžio 12 d.
Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo 2013-2014 metų priemonių plano įgyvendinimui koordinuoti sudarytos darbo grupės posėdis 2013 m. gruodžio 9 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2013 m. lapkričio 29 d.
Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto posėdis 2013 m. lapkričio 25 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2013 m. lapkričio 22 d.
Informacijos ir komunikacijos katedros posėdis 2013 m. lapkričio 22 d.
Muzeologijos katedros posėdis 2013 m. lapkričio 22 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2013 m. lapkričio 8 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2013 m. lapkričio 8 d.
Mokslo komisijos posėdis 2013 m. lapkričio 4 d.
Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto posėdis 2013 m. spalio 28 d.
Muzeologijos katedros posėdis 2013 m. spalio 25 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2013 m. spalio 25 d.
KF tarybos posėdis 2013 m. spalio 21 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2013 m. spalio 18 d.
Kūrybinių medijų instituto posėdis 2013 m. spalio 18 d.
Informacijos ir komunikacijos katedros posėdis 2013 m. spalio 18 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2013 m. spalio 18 d.
Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto posėdis 2013 m. spalio 1 d.
Informacijos ir komunikacijos katedros posėdis 2013 m. rugsėjo 27 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2013 m. rugsėjo 27 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2013 m. rugsėjo 20 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2013 m. rugsėjo 20 d.
Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto posėdis 2013 m. rugsėjo 16 d.
KF tarptautinės konferencijos organizacinio komiteto posėdis 2013 m. rugsėjo 11 d.
KF tarybos posėdis 2013 m. rugsėjo 9 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2013 m. rugsėjo 6 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2013 m. rugsėjo 3 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2013 m. rugsėjo 3 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2013 m. rugpjūčio 30 d.
Informacijos ir komunikacijos katedros posėdis 2013 m. rugpjūčio 30 d.
Išvažiuojamasis Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2013 m. liepos 3 d.
Informacijos ir komunikacijos katedros posėdis 2013 m. liepos 2 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2013 m. liepos 1 d.
Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantūros komiteto posėdis 2013 m. liepos 1 d.
KF tarybos posėdis 2013 m. liepos 1 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2013 m. birželio 28 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2013 m. birželio 20 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2013 m. birželio 12 d.
Medijų tyrimų laboratorijos posėdis 2013 m. birželio 3 d.
Informacijos ir komunikacijos katedros posėdis 2013 m. gegužės 31 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2013 m. gegužės 17 d.
Muzeologijos katedros posėdis 2013 m. gegužės 16 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2013 m. gegužės 3 d.
KF tarybos posėdis 2013 m. balandžio 29 d.
Viešas Žurnalistikos instituto posėdis 2013 m. balandžio 24 d.
Priėmimo-atestacijos komisijos posėdis 2013 m. balandžio 22 d.
Komunikacijos ir informacijos mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdis 2013 m. balandžio 15 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2013 m. balandžio 10 d.
Kūrybinių medijų instituto posėdis 2013 m. balandžio 9 d.
Muzeologijos katedros posėdis 2013 m. balandžio 9 d.
KF tarybos posėdis 2013 m. balandžio 8 d.
Informacijos ir komunikacijos katedros posėdis 2013 m. balandžio 5 d.
Mokslo komisijos posėdis 2013 m. balandžio 5 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2013 m. kovo 28 d.
Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdis 2013 m. kovo 28 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2013 m. kovo 27 d.
Komunikacijos ir informacijos mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdis 2013 m. kovo 4 d.
Muzeologijos katedros posėdis 2013 m. kovo 4 d.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto posėdis 2013 m. kovo 1 d.
Kūrybinių medijų instituto posėdis 2013 m. vasario 27 d.
Informacijos ir komunikacijos katedros posėdis 2013 m. vasario 26 d.
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto posėdis 2013 m. vasario 22 d.
Žurnalistikos instituto posėdis 2013 m. vasario 19 d.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos