Mažasis princas ar kelionės tarp žvaigždžių? Komunikacijos fakulteto bendruomenė kuria savo ateitį!

mini kf strategine sesija grupineGegužės 18 d. Komunikacijos fakulteto bendruomenė susirinko į paskutinę – penktą strateginę sesiją, skirtą Fakulteto veiklos planui parengti, ir baigė bendrą darbą, kuris prasidėjo dar balandžio 13 d.

Atėjus laikui kurti naują veiklos planą pasirinkome netradicinį sprendimą – pakvietėme visą Komunikacijos fakulteto bendruomenę dirbti kartu. Kiekvienai sesijai buvo skirta po keturias intensyvaus darbo valandas. Strateginio planavimo darbe dalyvavo daugiau kaip 30 bendruomenės narių, kurie kartu praleido net 20 valandų! Nuoširdžiai dėkojame visiems sesijų dalyviams, kurie pasiryžo šiam eksperimentui ir entuziastingai kibo į darbą.

Fakulteto strateginės sesijos – interaktyvūs į rezultatą orientuoti moderuojami seminarai. Kurdami savo ateities planą naudojomės tradiciniais strateginio planavimo metodais – PEST ir SSGG analize, tikslų formulavimo SMART modeliu, kiek mažiau žinoma, bet labai efektyvia TOWS matrica. Taip pat stengėmės paskatinti kūrybines įžvalgas ir remtis dalyvių vaizduote bei intuityviu mąstymu. Tam buvo skirti tokie metodai kaip idėjų vizualizacija, kūrybinis rašymas, idėjų stimuliavimas su užduotimi nesusijusiais daiktais. Kiekvienoje sesijoje dalyvių sukurtos idėjos buvo apibendrinamos ir naudojamos kitoms strateginėms užduotims atlikti. Apsiginklavę kūrybinio darbo priemonėmis – lipniais lapeliais, sesijai paruoštomis strateginių užduočių formomis, spalvotais flomasteriais, kiekvienoje sesijoje fiksavome ir gryninome idėjas.

Sesijose dalyviai dirbo keliose komandose ir žingsnis po žingsnio sprendė įvairius strateginius uždavinius. Pirmoje sesijoje apibūdinome Fakultetą, savo veiklos teritoriją bei svarbiausius partnerius. Antrojoje sesijoje svarstėme, kokie svarbiausi pokyčiai vyksta Fakulteto aplinkoje. Bandėme apibūdinti, kaip jaučiamės pokyčių aplinkoje ir savo jausmus susieti su įvairiomis sporto šakomis. Sesijos dalyvių jausena pokyčių aplinkoje buvo skirtinga – vieni apibūdindavo save kaip vienišus, bet savimi pasitikinčius buriuotojus, kurie gerai žino kelią į tikslą; kiti manė, kad yra dviračių maratono dalyviai, o pergalę lemia ne tik dviratininko gebėjimai ir gera sportinė forma, bet ir mažiau matoma jį palaikančios techninės komandos pagalba; dar viena dalyvių grupė susitapatino su aršia ir susitelkusia regbio komanda. Sesijos rezultatas – svarbiausių Fakultetui pokyčių sąrašas, o jame – tokie pokyčiai kaip aukštojo mokslo globalizacija, naujojo viešojo valdymo principų taikymas mokslo politikoje, visuomenės demografinės struktūros kaita, informacinių ir komunikacinių technologijų įtaka aukštajam mokslui. Trečioje sesijoje įvertinome savo stiprybes ir silpnybes, apibūdinome išorinėje aplinkoje atsiveriančias galimybes ir kylančias grėsmes. Džiaugėmės tuo, kad esame didžiausia komunikacijos ir informacijos mokslininkų komanda Lietuvoje, o šios krypties tyrimai labai paklausūs viešosiose ir verslo organizacijose, tačiau pripažinome, kad reikia didinti nacionaliniu ir tarptautiniu mastu reikšmingų mokslinių tyrimų skaičių. Fakulteto SSGG matricos pagrindu sukūrėme keturias hipotetines situacijas (arba TOWS matricą), kurių esmė – stiprybių, silpnybių ir galimybių, grėsmių kombinacijos. Situacijoje, kurią pavadinome „Tarp žvaigždžių“, nagrinėjome kaip  geriau pasinaudoti mūsų stiprybėmis ir galimybėmis; stiprybėmis bandėme neutralizuoti ar sumažinti grėsmes situacijoje „Magiškasis realizmas“; naudojomės galimybėmis, kad įveiktumėme silpnybes ir tobulėtumėme, situacijoje „Mažojo princo svajonės“; nepraradome optimizmo net sudėtingiausioje grėsmių ir silpnybių situacijoje „Bjaurusis ančiukas“. Užpildę TOWS matricą sukūrėme pagrindinių strateginių Fakulteto veiklos krypčių sąrašą. Svarstėme, kaip paversti strategines kryptis konkrečiais veiksmais ir uždaviniais, kuriuos įgyvendinsime iki 2020 metų, paskutinėje penktoje sesijoje.

Visų sesijų rezultatus panaudosime rengiant strateginio plano dokumentą. Manome, kad bendras darbas ne tik leido pasinaudoti mūsų bendruomenės narių įžvalgomis, bet išmokė kūrybiškai dirbti kartu, mokytis vienas iš kito bei kartu spręsti, kas svarbu visam Fakultetui.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos