Paskaita „Nuo lietuviškų vakarų iki Valstybės teatro gimimo“

mini A3 Lietuviški vakaraiKviečiame į paskaitą „Nuo lietuviškų vakarų iki Valstybės teatro gimimo“, kuri vyks 2017 m. balandžio 24 d., pirmadienį 16 val. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus III a. salėje (Vilniaus g. 41).

Paskaitą skaitys teatrologas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentas dr. Martynas Petrikas.

XIX a. paskutinį dešimtmetį pradėti rengti vakarai bei lietuviški vieši vaidinimai turėjo didelę reikšmę pradėjusioms kurtis kultūrinėms draugijoms, o jų veikla labai prisidėjo prie tautinio atgimimo, kultūros puoselėjimo, profesionalaus lietuviško teatro kūrimo.

Šioje paskaitoje sužinosite apie lietuvių teatro užuomazgas, teatro ankstyvąją raidą, kultūrinį bei politinį foną, kuriame gimė lietuviškų vaidinimų idėja. Pristatysime XIX-XX a. sandūros tipišką „lietuvišką vakarą“, nuo kaimo iki miesto, kuriame po 1904 m. kūrėsi visuomeninės bei kultūrinės draugijos, tapusios prielaida atsirasti profesionaliam teatrui.

Aptarsime ir ankstyvųjų teatro kūrėjų santykius su kritika, kuri formavo XX a. pr. teatralų savimonę. Paskaita simboliškai baigsis Kaune, kur 1920 m. gruodį įvyko pirmoji jau profesionalaus lietuvių dramos teatro premjera.

Nuo liaudies iki tautos, nuo šiaudinės pastogės iki Seimo, operos, universiteto ir mokslo akademijos, nuo maldaknygės iki enciklopedijos ir filosofinių veikalų, nuo baudžiavos iki nepriklausomybės (Vaclovas Biržiška): XIX a. pab. – XX a. pr. įvykęs Lietuvos tapsmas amžininkams regėjosi kaip nesulaikomas lietuviškas kultūrinis „audra ir veržimasis“.

Paskaitos dalyviai bus kviečiami aplankyti jubiliejinę muziejaus parodą „Nuo idėjos iki dabarties“.

A3 Lietuviški vakarai